[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thank you every one for Software Freedom Day 2013Ngày hội Tự do Phần mềm 2013.

Tất cả các phiên khai mạc, keynote đến speeches và toàn bộ bế mạc đều được trình bày trên Macbook Pro của BTC với OS X Mountain Lion.

Các chú thấy cú troll của anh có kinh điển hay chưa?

:3