[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thank you every one for Software Freedom Day 2013
Vào 21:42 Ngày 21 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Tất cả các phiên khai mạc, keynote đến speeches và toàn bộ bế mạc đều được trình bày trên Macbook Pro của BTC với OS X Mountain Lion.

Có 1 PC của diễn giả ngoài SFD 2013 ngoài Hà Nội là Windows 7 ;)

Còn lại là Linux hết​.

Nếu mình không nhầm thì anh em toàn dùng Mint 15 thôi :)
​​

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.