[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phát triển sản phẩm nguồn mởĐồng ý :), ý tưởng thành lập group làm phần mềm này đã là một ý tưởng liều mạng rồi.

Sản phẩm làm ra không phải 1 sản phẩm duy nhất. Ban đầu sẽ là nhiều sản phẩm nhỏ phát hành miễn phí. Khi cộng đồng biết đến nhiều hơn mình sẽ cho ra những sản phẩm đáng giá hơn. Và lúc đó đội ngũ lập trình cũng hoạt động chuyên nghiệp và ăn ý hơn :)

Hy vọng mọi người cho thêm ý kiến :).On Sunday, September 22, 2013, An Nguyen wrote:
2013/9/22 Minh Nguyễn <[email protected]>:
> Mọi người cho xin thêm ý kiến đóng góp đi ạ:
>
> https://docs.google.com/document/d/1MyfO4-5_IR69VnffqVmND9HW6QzsUDviqJ3e9JFy4HI/edit?usp=sharing
>
Không rõ các bạn khác thấy thế nào. Nhưng từ quan điểm cá nhân của
mình thì mô hình này không thực tế.

1. Để bán sản phẩm, trả lương người làm sản phẩm thì phải là công ty.
Cộng đồng không phải là nơi để làm việc đó, về mặt pháp lí. Do vậy,
nếu muốn làm sản phẩm thương mại thì điều kiện đầu tiên là phải mở
công ty.

2. Một sản phẩm không trả lương, không có sẵn khách hàng mà muốn có
lập trình viên thì nó phải là sản phẩm đột phá về công nghệ. Ít nhất
nó phải có các ý tưởng liều mạng theo phong cách start-up thì may ra
còn có vài lập trình viên sẵn sàng dành thời gian cho. Mình trân trọng
các ý tưởng của bạn, nhưng mình thật sự không thấy chúng hấp dẫn.

3. Thời gian 3 - 5 năm cho một sản phẩm là cực kì thiếu thực tế. Làm 1
năm không release được sản phẩm hoàn chính thì coi như dự án đã chết.

Thân.
An.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/saigonlug/8bRPoGkAjME/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.