[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thanh Lap Nhom Phat Trien Phan MemSao chúng ta không tập trung những người vốn là sinh viên trong cộng động lại, giúp đỡ họ phát triển ý tưởng. Nhóm này đang ngồi trên ghế nhà trường, họ sẽ có nhiều thời gian hơn những người đi làm. Hơn nữa đây cũng là cơ hội cho họ cọ sát có thêm kinh nghiệm