[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thanh Lap Nhom Phat Trien Phan MemCái này đã có Mùa hè sáng tạo rồi bạn ạ. Dành cho các bạn sinh viên đấy.
Thân!


Vào 19:20 Ngày 23 tháng 9 năm 2013, Quang Nguyen <[email protected]> đã viết:
Họ còn lười xài Linux nữa là phát tiển nguồn mở :)


Vào 18:03 Ngày 23 tháng 9 năm 2013, anh tien Nguyen <[email protected]> đã viết:

Sao chúng ta không tập trung những người vốn là sinh viên trong cộng động lại, giúp đỡ họ phát triển ý tưởng. Nhóm này đang ngồi trên ghế nhà trường, họ sẽ có nhiều thời gian hơn những người đi làm. Hơn nữa đây cũng là cơ hội cho họ cọ sát có thêm kinh nghiệm

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Họ và tên: Phạm Khắc Tuy
Điện thoại: 01649.651.481
Trang web: http://tukyonline.com
Hòm thư điện tử: [email protected] [email protected]
Tư tưởng - Quan điểm: NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM