[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thanh Lap Nhom Phat Trien Phan Mem


Vào 10:26 Ngày 24 tháng 9 năm 2013, anh tien Nguyen <[email protected]> đã viết:
Mọi người ơi cho em hỏi làm sao có thể lập trình C/C++ trên eclipse hoặc bằng Netbeans?

SFD cũng có chút tích cực nhỉ :-)

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'