[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thanh Lap Nhom Phat Trien Phan Mem


Vào 10:26 Ngày 24 tháng 9 năm 2013, anh tien Nguyen <[email protected]> đã viết:
Mọi người ơi cho em hỏi làm sao có thể lập trình C/C++ trên eclipse hoặc bằng Netbeans?

Chào bạn,
Mình không dùng NetBean nên mình không biết.
Eclipse thì có 2 tình huống:
1) Bạn chưa có eclipse: Bạn download bản Eclipse for C/C++ developer http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-cc-developers/keplerr
2) Bạn đang dùng eclipse bây giờ muốn dùng chính bản eclipse này để phát triển C/C++: Bạn cài CDT plugins vào: http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/kepler