[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đã nhận được tài trợ từ CNF HCMV cho Saigon SFD 2013Sure anh.

Sorry 2 tuần qua em bận quá chưa tổng kết được hình ảnh vài slide +
newspaper coverage.

Em sẽ làm trong weekend này.

An.

2013/10/3 Nguyen Tan Dai <[email protected]>:
> Chào các bạn,
>
> Sếp Régis Martin hỏi thăm tin tức và hình ảnh của SFD vừa rồi. Các bạn có
> link hay file thì gửi cho anh một ít để báo cáo nhé.
>
> Thân,
> NTĐ
>
>
> On 19/09/2013 20:03, An Nguyen wrote:
>>
>> Mình đã nhận được 9 triệu đồng tài trợ từ CNF HCMV.
>>
>> Các bạn liên hệ với mình để thanh toán nhé.
>>
>> An.
>>
>
> --
> Nguyễn Tấn Đại
> Chargé de projet
> Campus numérique francophone de Hô Chi Minh-Ville
>
> Salle 205 Bâtiment A4, Institut polytechnique
> 268 Ly Thuong Kiêt, District 10
> Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
> Téléphone : + 84 8 38646684 (ext. 103)
> Fax : +84 8 38646687
> Mobile : +84 989064951
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C