[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Hướng dẫn dùng GitÀ, khi nào mở hội thảo hoặc khóa học tính phí ... thì báo em biết với nhé . 
DT: 01686 377 378 .

Thanks,

Minh Vung

Vào 14:38:36 UTC+7 Thứ bảy, ngày 27 tháng tư năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:

Hướng dẫn dùng Git dành cho các bạn đã / chưa biết về Git.

Xem chi tiết tại http://theslinux.org/events/2013/05-git-training/

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5 dog years old.