[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Khong the chay duoc C/C++ tren Eclipse trong UbuntuChào anh tien Nguyen,
Nguyên không biết quá trình cài đặt eclipse của bạn thế nào nhưng hiện tại với những thông tin bạn đưa Nguyên cũng không thể làm được gì hơn
Tuy nhiên bạn có thể check lại những phần sau, hi vọng bạn có thể chạy được:
1. Eclipse bản thân nó là một text editor nên muốn compile và debug nó phải nhìn thấy compiler này nọ, bạn có thể xem trong property của eclipse đã
link đến compiler chưa?
2. Eclipse nó sẽ sinh ra Makefile để có thể compile code của bạn, bạn xem ở property phần Makefile setting xem có bị thiếu sót gì không?
Hi vọng bạn có thể khắc phục được. 

On Monday, November 4, 2013 9:18:29 AM UTC+7, anh tien Nguyen wrote:
Xin chao moi nguoi, em da cai dat g++ va Eclipse trong Ubuntu lap trinh C/C++. Nhung khi em chay chuong trinh thi hien thong bao loi 
Error starting process.
Exec_tty error:Cannot run program "/media/sherlock/Data/Working/Project/Java/Eclipse/Demo/Debug/Demo": Unknown reason
Exec_tty error:Cannot run program "/media/sherlock/Data/Working/Project/Java/Eclipse/Demo/Debug/Demo": Unknown reason
Exec_tty error:Cannot run program "/media/sherlock/Data/Working/Project/Java/Eclipse/Demo/Debug/Demo": Unknown reason
Em da tim trong google nhungkho the nao khac phuc duoc, nen chi con biet len dien dan hoi moi nguoi, rat mong duoc moi nguoi gup do.
Em xin cam on