[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Phát triển sản phẩm nguồn mởChào Minh Nguyễn,

Mình rất ủng hộ ý tưởng / tinh thần này của bạn. Mình có ý kiến thế này.

1. Cần cụ thể hóa sp/dv gì.
2. Sẽ không khó khăn lắm để nhiều người tham gia nếu sp/dv ấy có ích lợi cho nhu cầu của nhóm người nào đó trong XH.

Regards

On Friday, September 20, 2013 1:59:10 PM UTC+7, Minh Nguyễn wrote:
Mục tiêu của SaigonLug là:

1. Cổ vũ, thúc đẩy việc triển khai và ứng dụng hệ điều hành GNU/Linux, *NIX và các sản phẩm Phần mềm Tự do Nguồn mở tại Việt Nam.

2. Xây dựng và phát triển một cộng đồng Phần mềm Tự do bền vững và có tinh thần chia sẻ cao tại Tp. HCM.

Với tiêu chí hoạt động như vậy thì chúng ta cần những nhà tài trợ để lấy kinh phí hoạt động? Mọi người cho ý kiến, chúng ta có nên tập hợp những người yêu thích lập trình lại, để phát triển các ứng dụng nguồn mở hoặc thương mại (Bao gồm cả web app và desktop app) chạy trên hệ điều hành Linux/*NIX từ đó có nguồn kinh phí hoạt động cho SaigonLUG?.

--
Minh