[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Phát triển sản phẩm nguồn mởCá nhân mình đồng ý với An, ý tưởng này viển vông quá, mình thích cách mà CloundFERMI đang làm, lab research, nơi mà mọi người có thể thử nghiệm vài thứ, học hỏi, và chia sẻ


Vào 01:51 Ngày 21 tháng 03 năm 2014, Minh Nguyễn <[email protected]> đã viết:
Ví dụ, mình muốn làm phần mềm cho một nhà thuốc. Bất kỳ lúc nào cũng có thể kiểm tra kho có những gì và cần nhập gì. Cuối ngày tự động báo cáo doanh thu (sms, email).

Một sản phẩm như vậy tạm gọi là cụ thể :). Mỗi người tiếp xúc với các lĩnh vực khác nhau sẽ có ý tưởng phần mềm giúp cho lĩnh vực đó hoạt động hiệu quả hơn. Vì vậy, mỗi người đưa ra ý kiến, sau đó bàn bạc cái nào có thể thâm nhập được thị trường. Chọn những project tiềm năng và ai yêu thích project nào sẽ theo project đó.

Tuy nhiên ý định này có vẻ khá là ế ẩm :).On Wednesday, March 19, 2014 8:56:09 AM UTC-7, Cương Bùi - CloudFERMI wrote:
Chào Minh Nguyễn,

Mình rất ủng hộ ý tưởng / tinh thần này của bạn. Mình có ý kiến thế này.

1. Cần cụ thể hóa sp/dv gì.
2. Sẽ không khó khăn lắm để nhiều người tham gia nếu sp/dv ấy có ích lợi cho nhu cầu của nhóm người nào đó trong XH.

Regards

On Friday, September 20, 2013 1:59:10 PM UTC+7, Minh Nguyễn wrote:
Mục tiêu của SaigonLug là:

1. Cổ vũ, thúc đẩy việc triển khai và ứng dụng hệ điều hành GNU/Linux, *NIX và các sản phẩm Phần mềm Tự do Nguồn mở tại Việt Nam.

2. Xây dựng và phát triển một cộng đồng Phần mềm Tự do bền vững và có tinh thần chia sẻ cao tại Tp. HCM.

Với tiêu chí hoạt động như vậy thì chúng ta cần những nhà tài trợ để lấy kinh phí hoạt động? Mọi người cho ý kiến, chúng ta có nên tập hợp những người yêu thích lập trình lại, để phát triển các ứng dụng nguồn mở hoặc thương mại (Bao gồm cả web app và desktop app) chạy trên hệ điều hành Linux/*NIX từ đó có nguồn kinh phí hoạt động cho SaigonLUG?.

--
Minh

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.