[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Phát triển sản phẩm nguồn mởCá nhân mình đang làm như vậy đó :), để xem không biết có thu hoạch được gì không nhưng cứ thử làm cái đã :)

Để ý tưởng này khả thi, mình cũng có thêm gợi ý là tìm những người hoạt động tác nghiệp trong ngành cụ thể và họ muốn kinh doanh. Ví dụ như trường hợp ví dụ của bạn, nhà thuốc, họ sẽ giúp bạn tư vấn, tìm KH. Và họ sẽ là 1 cổ đông trong cty.