[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hackers cafe. Weekly. This weekend on 3pm tmr.Chào [email protected],

Trên tinh thần của nhóm mình thì ai cũng có thể tham gia. Tuy nhiên
nếu bạn biết rất ít về IT như bạn nói thì mình e sẽ rất khó để bạn
theo kịp các chủ đề thảo luận của nhóm. Và thảo luận của nhóm sẽ không
dừng lại để giải đáp thắc mắc cơ bản.

Do vậy câu trả lời của mình là bạn có thể tham gia. Nhưng mình nghĩ có
lẽ nhóm mình sẽ không phù hợp cho bạn.

Regards.
An.