[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hackers cafe. Weekly. This weekend on 3pm tmr.hắt cơ đầu tiên không phải là người biết nhiều.

hắt cơ đầu tiên là người muốn biết nhiều.

cuối cùng là có tiền nhiều

On Fri, 5 Sep 2014 21:17:38 -0700 (PDT)
[email protected] wrote:

> Mình rất muốn tham gia cùng các bạn, nhưng ít hiểu biết về IT, ko
> biết có được không nhỉ?
> Tú HCM.
> 


--
I am ... 5.5 dog years old.