[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Slide của các bài phát biểu tại Software Freedom Day 2013, Hà Nội, Việt NamChào Kỳ Anh,

2014-09-07 11:37 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Chua lại cho rõ khỏi hiểu nhầm.
>
> 1. Việc tổ chức sfd như mấy năm qua không hiệu quả, tốn tiền của nhà tài trợ.
>   giỗng như việc Sài Gòn chống ngập, làm hoài ... hỏng xong.
>
Tôi yêu cầu bạn chứng minh rõ ràng là SFD tốn tiền nhà tài trợ thế
nào? Đừng đem chút nóng giận của bản thân bạn ra để lăng mạ một nhóm
người.

> 2. Già cả rồi cứ phải đi kêu réo, treo băng rôn không phù hợp, việc tổ
>   chức không có gì thay đổi vì không có ai kế thừa
Không ai yêu cầu bạn làm cả. Trên thực tế bạn cũng chưa bao giờ tổ
chức SFD nào từ 2009 đến giờ.

> 3. Nghiệp dư thì quá rõ rồi, không cần nói lại. :)
Tất nhiên là nghiệp dư, đây là nhóm cộng đồng, không phải công ty tổ
chức sự kiện.

An.
>
>
> On Wed, 3 Sep 2014 08:48:55 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
>>
>> Email của SaigonLUG dạo này chạy tùm lum giờ mới thấy bài chéo nên đọc
>> lại trả lời cho bác biết: Ở Sài Gòn thì nước mùa mưa vẫn ngập như năm
>> nào và thành phố vẫn đang ráo riết chuẩn bị phương án chống ngập hy
>> vọng sẽ xong vào mùa khô năm sau bác ạ :)
>>
>> Còn SFD là gì thì lâu nay e cũng khôg biết. Nhưng mà ở Hà Nội còn chức
>> gì không em xin cái góp vui :D Em chỉ thích làm lãnh đạo chức to, làm
>> chân gỗ chạy băng rôn thì em chả em chả ^^
>>
>> Thật tình thì cách đây 6 tháng e tính viết một bài về tình hình mã
>> nguồn mở ở Việt Nam, tựa đề đã chọn là "Những kẻ nghiệp dư". Nhưng mà
>> thôi viết ra cùng lắm chỉ có bác Hưng đọc , nên khi nào bác Hưng vô
>> Sài Gòn nhớ mang vào tí bia Hà Nội rồi a e ngồi tán dóc. Chứ e viết
>> ra lại nhiều kẻ ức quá tông xe em phát thì mệt hihi
>>
>> Chúc thành công, thành công, đại thành công %%^^
>>
>> On Sun, 24 Aug 2014 12:47:31 +0700
>> Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
>>
>> > Fyi,  sfd hanoi 2014 đang chạy phần hậu trường, ban tổ chức đã fix.
>> > Việc khá nhiều.
>> >
>> > Không rõ tình hình các bác thế nào (để chia sẻ phần truyền thông -
>> > có thể chạy chung được.
>>
>>
>>
>>
>> --
>> I am ... 5.5 dog years old.
>
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C