[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Slide của các bài phát biểu tại Software Freedom Day 2013, Hà Nội, Việt NamOn Sun, 7 Sep 2014 11:55:36 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chào Kỳ Anh,
> 
> 2014-09-07 11:37 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >
> > Chua lại cho rõ khỏi hiểu nhầm.
> >
> > 1. Việc tổ chức sfd như mấy năm qua không hiệu quả, tốn tiền của
> > nhà tài trợ. giỗng như việc Sài Gòn chống ngập, làm hoài ... hỏng
> > xong.
> >
> Tôi yêu cầu bạn chứng minh rõ ràng là SFD tốn tiền nhà tài trợ thế
> nào? Đừng đem chút nóng giận của bản thân bạn ra để lăng mạ một nhóm
> người.

Không chứng minh được.:)

> 
> > 2. Già cả rồi cứ phải đi kêu réo, treo băng rôn không phù hợp, việc
> > tổ chức không có gì thay đổi vì không có ai kế thừa

> Không ai yêu cầu bạn làm cả. Trên thực tế bạn cũng chưa bao giờ tổ
> chức SFD nào từ 2009 đến giờ.

Chính xác :)

> 
> > 3. Nghiệp dư thì quá rõ rồi, không cần nói lại. :)
> Tất nhiên là nghiệp dư, đây là nhóm cộng đồng, không phải công ty tổ
> chức sự kiện.

Đừng chết vì nghiệp dư, vậy thôi :)

--
I am ... 5.5 dog years old.