[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailstk là người học rộng, hiểu nhiều, đi nhiều, biết nhiều. Nhưng
mình biết có những thành viên chưa bao giờ đi ra khỏi nước VN,
đọc không hiểu hết tiếng Anh, chẳng hiểu gì về các quy tắc IRC
hay mailing list, thì tính sao? stk bàn về "văn hóa" với họ sao?

Các quy tắc cứng nhắc vậy đã "tàn sát" không thương tiếc nhiều 
"thành viên" :)

Mình nói thẳng là mình không thích thấy điều đó ở ArchLinuxVn.
Mình sẵn sàng bỏ các quy tắc. Đây chính là điểm khác biệt then chốt
mình đã xác định từ khi lập ra nhóm thư, và cũng ghi rõ ở đây [1],
do đó , stk dành thời gian đọc qua lại. stk là thành viên của
nhóm thư ArchLinuxVn. 

(Từ trước giờ, mình là người có ảnh hưởng tới các hoạt động
của ArchLinuxVn; sẽ là mâu thuẫn khi nói tới tinh thầnh "p2p"
có nhắc tới trên nhóm thư ArchLinuxVn. Tuy nhiên, mình không thích
cách stk đuổi khéo các thành viên trên SaigonLUG , ArchLinuxVN
và cả kênh IRC, nên mình đã nói lung tung để dẫn tới chủ đề này 
-- chủ đề then chốt có thể dẫn tới sự sụp đổ của ArchLinuxVn.

Mình nhớ lần cuối cùng mình cứu được một thành viên trên IRC,
là cách đây hơn một năm. Nhưng gần đây nhất thì không thể.)

Cảm ơn đã hiểu.

Liên kết: 

[1] http://archlinuxvn.org/vn/lists/#quy-tac-ung-xu


On Sun, 7 Sep 2014 11:53:17 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Thứ nhì, mình không phải quăng email bịt miệng. Các mailing list của
> các dự án Open Source lớn 1 tí đều luôn có 2 loại là announcement và
> discussion. Ở List annoucement thì chỉ dùng để thông báo, ví dụ
> release bản mới có gì khác, thành viên chỉ read-only để theo dõi và
> tìm kiếm thông tin cho dễ, thay vì lạc vào một rừng comment. Nếu ai
> cần bình luận gì thì cứ qua discussion list mà bình luận theo đúng
> tinh thần tự do và mở.


--
I am ... 5.5 dog years old.