[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailNhưng mà đồng ý với Kỳ Anh là mình không có thẩm quyền gì với
ArchLinuxVN. Internal Affair của ArchLinuxVN mình cũng không nên can
thiệp. Do vậy từ lâu mình cũng không để ý đến các profile mới trên
#archlinuxvn là thế nào.

An.

2014-09-07 13:07 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
> Hello Kỳ Anh,
>
> Mình cũng đồng ý với bạn về tinh thần mở của các nhóm thư hay IRC. Bạn
> có thể đọc lại log của IRC để biết mình đã chủ động giúp đỡ cho bao
> nhiêu bạn mới vào IRC room #archlinuxvn. Bạn cũng có thể đọc lại log
> để biết mình đã dành bao nhiêu giờ liên tục chia sẻ tất những gì mình
> biết tốt nhất về system engineering và system automation cũng như
> security mindset trong các đoạn chat.
>
> Tuy nhiên, có những trường hợp cá biệt mình ra tay chặn từ sớm đều là
> có cơ sở. Mình không nói rõ ra ở đây, nhưng việc theo dõi và lần ra
> thông tin cơ bản về 1 profile trên mạng không quá khó. Có 2 trường hợp
> mà mình luôn ra tay ngăn chặn khi mới xuất hiện trong IRC và list của
> SaigonLUG:
>
> 1. Các profile mang tính chất nguy hiểm như spammer, scammer và các
> thể loại lừa đảo trực tuyến khác. Nếu 1 nick name với IP hay các thông
> tin khác mà mình đã có thể tìm ra đầy đủ thông tin để khẳng định rằng
> đó là một profile nguy hiểm thì mình sẽ ngay lập tức tìm cách ngăn
> chặn. Bằng mọi biện pháp có thể. Thật ra từ lâu mình cũng đã thôi ko
> can thiệp chuyện của room #archlinuxvn nữa rồi. Nhưng nếu các trường
> hợp trước đây, bạn cứ cho mình nick name, IP cụ thể mà phải quit do
> mình phá. Mình sẽ cung cấp lại thông tin chứng minh vì sao profile đó
> thuộc dạng đặc biệt nguy hiểm và cần loại bỏ.
>
> 2. Các profile hoàn toàn không liên quan đển máy tính hay có bất kì
> mối liên hệ nho nhỏ nào đến bất cứ chủ đề nào mà ArchLinuxVN hay
> SaigonLUG từng thảo luận. Về cơ bản thì các profile này  mình ko đụng
> chạm gì, cứ welcome thôi. Nhưng mà một lần nữa nhắc lại câu chuyện ví
> dụ lúc nãy của mình. Nếu 1 cuộc họp mặt nơi mọi người đang sổi nổi nói
> chuyện Linux, có một bạn chả hiểu chữ Linux đánh vần thế nào lại vào
> cầm iPhone hỏi cách xem vnexpress thì nó sẽ gây lõang, nhiễu và sự bực
> mình cho các thành viên. Các profile như vậy thì mình sẽ tìm cách hạn
> chế.
>
> Tất nhiên là việc này có thể dẫn tới mistake. Mình cũng không muốn làm
> vậy, nhưng vấn đề security cho các thành viên của nhóm mình cũng không
> muốn lờ đi. Một lần nữa lặp lại, mình chỉ muốn cản phá các profile đặc
> biệt nguy hiểm như các thể loại spammer, nhắn tin SMS quảng cáo và các
> thể loại lừa đảo trực tuyến khác.
>
> Regards.
> An.
>
>
>
> 2014-09-07 12:50 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>>
>> stk là người học rộng, hiểu nhiều, đi nhiều, biết nhiều. Nhưng
>> mình biết có những thành viên chưa bao giờ đi ra khỏi nước VN,
>> đọc không hiểu hết tiếng Anh, chẳng hiểu gì về các quy tắc IRC
>> hay mailing list, thì tính sao? stk bàn về "văn hóa" với họ sao?
>>
>> Các quy tắc cứng nhắc vậy đã "tàn sát" không thương tiếc nhiều
>> "thành viên" :)
>>
>> Mình nói thẳng là mình không thích thấy điều đó ở ArchLinuxVn.
>> Mình sẵn sàng bỏ các quy tắc. Đây chính là điểm khác biệt then chốt
>> mình đã xác định từ khi lập ra nhóm thư, và cũng ghi rõ ở đây [1],
>> do đó , stk dành thời gian đọc qua lại. stk là thành viên của
>> nhóm thư ArchLinuxVn.
>>
>> (Từ trước giờ, mình là người có ảnh hưởng tới các hoạt động
>> của ArchLinuxVn; sẽ là mâu thuẫn khi nói tới tinh thầnh "p2p"
>> có nhắc tới trên nhóm thư ArchLinuxVn. Tuy nhiên, mình không thích
>> cách stk đuổi khéo các thành viên trên SaigonLUG , ArchLinuxVN
>> và cả kênh IRC, nên mình đã nói lung tung để dẫn tới chủ đề này
>> -- chủ đề then chốt có thể dẫn tới sự sụp đổ của ArchLinuxVn.
>>
>> Mình nhớ lần cuối cùng mình cứu được một thành viên trên IRC,
>> là cách đây hơn một năm. Nhưng gần đây nhất thì không thể.)
>>
>> Cảm ơn đã hiểu.
>>
>> Liên kết:
>>
>> [1] http://archlinuxvn.org/vn/lists/#quy-tac-ung-xu
>>
>>
>> On Sun, 7 Sep 2014 11:53:17 +0700
>> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>
>>> Thứ nhì, mình không phải quăng email bịt miệng. Các mailing list của
>>> các dự án Open Source lớn 1 tí đều luôn có 2 loại là announcement và
>>> discussion. Ở List annoucement thì chỉ dùng để thông báo, ví dụ
>>> release bản mới có gì khác, thành viên chỉ read-only để theo dõi và
>>> tìm kiếm thông tin cho dễ, thay vì lạc vào một rừng comment. Nếu ai
>>> cần bình luận gì thì cứ qua discussion list mà bình luận theo đúng
>>> tinh thần tự do và mở.
>>
>>
>> --
>> I am ... 5.5 dog years old.
>>
>> --
>> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140907125052.54d007ce%40icy.bar.
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C