[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailCách suy nghĩ thì đúng. Nhưng hành động thì không đúng. Mình vẫn
còn log trên irc để chỉ rõ: stk nhầm lẫn trong rất nhiều trường hợp.

Và mình không khuyên stk nên hay không nên làm gì. Vì mình đã
trao đổi rát nhiều lần trên kênh IRC một cách gián tiếp.

Nên mình kết luận: không cần thiết phải để mọi việc đi quá xa.

On Sun, 7 Sep 2014 13:07:54 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hello Kỳ Anh,
> 
> Mình cũng đồng ý với bạn về tinh thần mở của các nhóm thư hay IRC. Bạn
> có thể đọc lại log của IRC để biết mình đã chủ động giúp đỡ cho bao
> nhiêu bạn mới vào IRC room #archlinuxvn. Bạn cũng có thể đọc lại log
> để biết mình đã dành bao nhiêu giờ liên tục chia sẻ tất những gì mình
> biết tốt nhất về system engineering và system automation cũng như
> security mindset trong các đoạn chat.
> 
> Tuy nhiên, có những trường hợp cá biệt mình ra tay chặn từ sớm đều là
> có cơ sở. Mình không nói rõ ra ở đây, nhưng việc theo dõi và lần ra
> thông tin cơ bản về 1 profile trên mạng không quá khó. Có 2 trường hợp
> mà mình luôn ra tay ngăn chặn khi mới xuất hiện trong IRC và list của
> SaigonLUG:
> 
> 1. Các profile mang tính chất nguy hiểm như spammer, scammer và các
> thể loại lừa đảo trực tuyến khác. Nếu 1 nick name với IP hay các thông
> tin khác mà mình đã có thể tìm ra đầy đủ thông tin để khẳng định rằng
> đó là một profile nguy hiểm thì mình sẽ ngay lập tức tìm cách ngăn
> chặn. Bằng mọi biện pháp có thể. Thật ra từ lâu mình cũng đã thôi ko
> can thiệp chuyện của room #archlinuxvn nữa rồi. Nhưng nếu các trường
> hợp trước đây, bạn cứ cho mình nick name, IP cụ thể mà phải quit do
> mình phá. Mình sẽ cung cấp lại thông tin chứng minh vì sao profile đó
> thuộc dạng đặc biệt nguy hiểm và cần loại bỏ.
> 
> 2. Các profile hoàn toàn không liên quan đển máy tính hay có bất kì
> mối liên hệ nho nhỏ nào đến bất cứ chủ đề nào mà ArchLinuxVN hay
> SaigonLUG từng thảo luận. Về cơ bản thì các profile này  mình ko đụng
> chạm gì, cứ welcome thôi. Nhưng mà một lần nữa nhắc lại câu chuyện ví
> dụ lúc nãy của mình. Nếu 1 cuộc họp mặt nơi mọi người đang sổi nổi nói
> chuyện Linux, có một bạn chả hiểu chữ Linux đánh vần thế nào lại vào
> cầm iPhone hỏi cách xem vnexpress thì nó sẽ gây lõang, nhiễu và sự bực
> mình cho các thành viên. Các profile như vậy thì mình sẽ tìm cách hạn
> chế.
> 
> Tất nhiên là việc này có thể dẫn tới mistake. Mình cũng không muốn làm
> vậy, nhưng vấn đề security cho các thành viên của nhóm mình cũng không
> muốn lờ đi. Một lần nữa lặp lại, mình chỉ muốn cản phá các profile đặc
> biệt nguy hiểm như các thể loại spammer, nhắn tin SMS quảng cáo và các
> thể loại lừa đảo trực tuyến khác.
> 
> Regards.
> An.
> 
> 
> 
> 2014-09-07 12:50 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >
> > stk là người học rộng, hiểu nhiều, đi nhiều, biết nhiều. Nhưng
> > mình biết có những thành viên chưa bao giờ đi ra khỏi nước VN,
> > đọc không hiểu hết tiếng Anh, chẳng hiểu gì về các quy tắc IRC
> > hay mailing list, thì tính sao? stk bàn về "văn hóa" với họ sao?
> >
> > Các quy tắc cứng nhắc vậy đã "tàn sát" không thương tiếc nhiều
> > "thành viên" :)
> >
> > Mình nói thẳng là mình không thích thấy điều đó ở ArchLinuxVn.
> > Mình sẵn sàng bỏ các quy tắc. Đây chính là điểm khác biệt then chốt
> > mình đã xác định từ khi lập ra nhóm thư, và cũng ghi rõ ở đây [1],
> > do đó , stk dành thời gian đọc qua lại. stk là thành viên của
> > nhóm thư ArchLinuxVn.
> >
> > (Từ trước giờ, mình là người có ảnh hưởng tới các hoạt động
> > của ArchLinuxVn; sẽ là mâu thuẫn khi nói tới tinh thầnh "p2p"
> > có nhắc tới trên nhóm thư ArchLinuxVn. Tuy nhiên, mình không thích
> > cách stk đuổi khéo các thành viên trên SaigonLUG , ArchLinuxVN
> > và cả kênh IRC, nên mình đã nói lung tung để dẫn tới chủ đề này
> > -- chủ đề then chốt có thể dẫn tới sự sụp đổ của ArchLinuxVn.
> >
> > Mình nhớ lần cuối cùng mình cứu được một thành viên trên IRC,
> > là cách đây hơn một năm. Nhưng gần đây nhất thì không thể.)
> >
> > Cảm ơn đã hiểu.
> >
> > Liên kết:
> >
> > [1] http://archlinuxvn.org/vn/lists/#quy-tac-ung-xu
> >
> >
> > On Sun, 7 Sep 2014 11:53:17 +0700
> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> >> Thứ nhì, mình không phải quăng email bịt miệng. Các mailing list
> >> của các dự án Open Source lớn 1 tí đều luôn có 2 loại là
> >> announcement và discussion. Ở List annoucement thì chỉ dùng để
> >> thông báo, ví dụ release bản mới có gì khác, thành viên chỉ
> >> read-only để theo dõi và tìm kiếm thông tin cho dễ, thay vì lạc
> >> vào một rừng comment. Nếu ai cần bình luận gì thì cứ qua
> >> discussion list mà bình luận theo đúng tinh thần tự do và mở.
> >
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group. To unsubscribe from this
> > group and stop receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] To view this discussion
> > on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140907125052.54d007ce%40icy.bar.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.