[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailGắn kết anh em, còn những ai chưa phải a e thì mời out?

Sao lại lấy lý do kiểu "trốn thuế" để loại bỏ người ta?

Xin lỗi tất cả trên nhóm thư, trên kênh IRC vì đã làm phiền mọi
người quá nhiều. Nhưng mình không thích chơi trò hai mặt. Và
thay vì đi cãi nhau, tốt nhất là mình nên im mồm đi thay tã
cho con, hoặc là đi coding cho mấy thứ tào lao, như TheSh1tLinux!

Cảm ơn.

On Sun, 7 Sep 2014 16:08:50 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Về Hacker Cafe, đến giờ nó vẫn là chỗ gắn kết anh em. Nó có những vấn
> đề, nhưng nó sẽ tự hoàn thiện hoặc bị đào thải tuỳ vào nhiều yếu tố.
> Nhưng có một điều chắc chắn rằng thái độ đứng trên đầu người khác cười
> xuống sẽ chẳng có giúp ích gì cho ai cả.


--
I am ... 5.5 dog years old.