[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailThôi mình dừng ở đây nhé.

Mình có email riêng cho Kỳ Anh, giờ mình tóm tắt lại vài ý thôi.

- Thread này đã đi quá xa, rơi vào chỗ personal attack lẫn nhau. Mình
rất lấy làm tiếc vì nó đã xảy ra như vậy. Mình và Kỳ Anh đều có quan
điểm riêng, mục tiêu và góc nhìn riêng. Mình và Kỳ Anh cũng có những
khuyết điểm riêng hoặc những chỗ làm cho nhau không hài lòng. Chuyện
này kéo mãi sẽ chẳng đi đến đâu. Giờ cứ chốt lại cho đơn giản: Mình
với Kỳ Anh không còn là bạn bè với nhau nữa. Còn chuyện community là
cho lợi ích chung, nếu được thì mình và Kỳ Anh cứ theo professionalism
mà làm. Chúng ta không nhất thiết phải là bạn bè, nhưng miễn sao đặt
lợi ích của cộng đồng lên là được.

- Ngoài ra, những chuyện riêng của ArchLinuxVN thì mình sẽ tôn trọng
thẩm quyền của Kỳ Anh và tuyệt nhiên không bao giờ can thiệp vào. Mình
sẽ tiếp tục đóng góp hết mình cho nhóm về mặt kỹ thuật như vốn vẫn
trước giờ. Còn định hướng nhóm thế nào thì mình sẽ bao giờ đả động
vào.

- Ngược lại, SaigonLUG hay các IRC mình có thẩm quyền hay có ảnh hưởng
thì sẽ tiếp tục hoạt động theo cách của mình. Mình sẽ đảm bảo nó là
sân chơi mở cho tất cả những ai đam mê engineering và Linux tham gia.
Nhưng mình sẽ có áp dụng biện pháp ngăn chặn và cản lọc các thành viên
có thể gây nguy hiểm cho thành viên trong nhóm. Ví dụ các cá nhân
thuộc dạng spammers hay scammers. Về khoản này, mình sẽ tiếp tục nắm
quyền quyết định và đề nghị Kỳ Anh không chọc phá. Nếu Kỳ Anh đóng góp
bằng các email cụ thể với ý kiến và quan điểm rõ ràng thì mình sẽ cân
nhắc. Còn nếu tiếp tục gửi lên SaigonLUG các email 1 dòng 2 dòng tối
nghĩa, cụt lủn thì mình sẽ bỏ ngoài tai.

- Các hoạt động offline do mình tổ chức, mình muốn được gửi email dạng
thông báo lên ArchLinuxVN cho mọi người cùng biết. Ai thích tham gia
thì cứ thoải mái. Chừng nào người muốn tham gia không có ý đồ gì xấu
hay chỉ tới để chọc phá thì mình luôn hoan nghênh. Cái này mình để Kỳ
Anh quyết định có cho mình gửi lên hay không. Mình đã có đề cập trong
email riêng cho Kỳ Anh.

Câu chuyện này, mình hy vọng có thể dừng ở đây. Một tình bạn 5, 6 năm
mà phải đến chỗ thế này thì cũng thôi không nên đào sâu thêm nữa.
Đường ai nấy đi. Cộng đồng ai nấy quản. Hợp tác được vì lợi ích chung
thì hợp tác.

Regards.
An.
2014-09-07 17:37 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Gắn kết anh em, còn những ai chưa phải a e thì mời out?
>
> Sao lại lấy lý do kiểu "trốn thuế" để loại bỏ người ta?
>
> Xin lỗi tất cả trên nhóm thư, trên kênh IRC vì đã làm phiền mọi
> người quá nhiều. Nhưng mình không thích chơi trò hai mặt. Và
> thay vì đi cãi nhau, tốt nhất là mình nên im mồm đi thay tã
> cho con, hoặc là đi coding cho mấy thứ tào lao, như TheSh1tLinux!
>
> Cảm ơn.
>
> On Sun, 7 Sep 2014 16:08:50 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> Về Hacker Cafe, đến giờ nó vẫn là chỗ gắn kết anh em. Nó có những vấn
>> đề, nhưng nó sẽ tự hoàn thiện hoặc bị đào thải tuỳ vào nhiều yếu tố.
>> Nhưng có một điều chắc chắn rằng thái độ đứng trên đầu người khác cười
>> xuống sẽ chẳng có giúp ích gì cho ai cả.
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C