[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

V/v có hay không chuyện ban thành viên ở SaigonLUGDear Saigonlugers,

Mấy ngày qua đã có một vụ cãi vã của mình và một thành viên trong
nhóm. Mình rất tiếc vì phải đem câu chuyện đó lên public và làm phiền
các bạn như vậy trong mấy ngày qua. Đây là trường hợp cá biệt đầu tiên
của nhóm sau 5 năm họat động. Và nó cũng bắt nguồn từ rất nhiều vấn đề
không nhỏ từ 5 năm qua mà mình đã luôn luôn cố gắng giải quyết một
cách hòa bình và lễ độ để giữ cho tình  bạn của các thành viên tích
cực trong nhóm được bền vững. Một số anh em tích cực trong nhóm trước
đây cũng từng nói chuyện riêng với mình phàn nàn về thái độ bất hợp
tác và hay bàn ra đó.

Mình xin nói rõ là mình tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận của
mọi thành viên nhóm thư. Tuy nhiên có những chuyện không thể nào cứ
cho qua mãi được, khi mà mọi lời góp ý trong 5 năm đều bị gạt bỏ ngoài
tai. Mọi cố gắng gắn kết anh em của mình đều bị đáp trả với sự bất hợp
tác trong chừng đó thời gian.

Do vậy, nói để mọi người hiểu rằng từ 5 năm qua chưa có trường hợp nào
block hay ngăn cản bất kì ai (nếu là con người, không phải spammer hay
robot) được lên tiếng đưa ra ý kiến của mình trong nhóm. Đây là trường
hợp đầu tiên mà mình buộc phải quyết định block như vậy.

Mình rất lấy làm tiếc vì đã làm phiền mọi người trong mấy ngày qua,
cũng như phải kết thúc chuyện này bằng biện pháp không vui chút nào
cả. Nhưng mình cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Regards.
An.