[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OSS license training

2014-09-24 8:37 GMT+07:00 Truong Anh. Tuan <[email protected]>:

----- Original Message -----
> From: "Folami Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Wednesday, September 24, 2014 7:58:39 AM
> Subject: [saigonlug] OSS license training

> Chào các ACE trong SaigonLUG và các ACE vừa là thành viên của SaigonLUG và
> VFOSSA!
> Công ty của mình cần 1 buổi nói chuyện và trả lời thắc mắc liên quan đến các
> giấy phép mã nguồn mở.Cái này để phục vụ cho công việc sử dụng phần mềm mã
> nguồn mở trong công việc sản xuất phần mềm hàng ngày. ACE nào có khả năng cung
> cấp service này thì vui lòng reply lại cái email này mình sẽ contact riêng.
> Mình cũng có khả năng cung cấp dịch vụ này nhưng bụt nhà không thiêng do đó
> phải cậy nhờ ACE.

Trụ sở công ty bạn ở đâu nhỉ?
 
Etown2, 364 Cộng Hoà, Tân Bình, Tp.HCM.
Phước