[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OSS license trainingChào các ACE trong SaigonLUG và các ACE vừa là thành viên của SaigonLUG và VFOSSA!
Công ty của mình cần 1 buổi nói chuyện và trả lời thắc mắc liên quan đến các giấy phép mã nguồn mở.Cái này để phục vụ cho công việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong công việc sản xuất phần mềm hàng ngày. ACE nào có khả năng cung cấp service này thì vui lòng reply lại cái email này mình sẽ contact riêng. Mình cũng có khả năng cung cấp dịch vụ này nhưng bụt nhà không thiêng do đó phải cậy nhờ ACE.
Trân trọng
Hữu Phước.