[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Saigon Hacker Cafe - [Annoucement Thread Only]http://www.meetup.com/Saigon-Open-Source-Hackers/events/211485112/

Hacker Cafe: Cafe, hack và ngắm gái

l'Usine thỉnh thoảng có mấy em gái Pháp ngồi. Chúng ta sẽ ngồi cùng
nhau, làm việc, nghiên cứu và ngắm gái.
C'est intéressant!! :V :V

Địa chỉ: l'Usine, 151/1 Đồng Khởi, 1st Floor, District 1, HCMC
Thời gian: Hôm nay, 3:00 PM đến 8:00 PM

An.

2014-09-28 15:11 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
> Chào mọi người,
>
> Hacker Cafe chiều nay sẽ diễn ra tại 26 Lý Tự Trọng, LOFT cafe
> http://www.foody.vn/ho-chi-minh/loft-cafe
>
> Thời gian: 3 - 7, 8 giờ tối
>
> Liên hệ: An, 0943-747-749
>
> Chủ đề lần này sẽ tiếp tục một số thảo luận về embedded dư âm từ
> Saigon SFD 2014.
>
> Thành thật cáo lỗi vì thông báo hơi cận giờ, vì tụi mình cũng vừa chốt
> xong thời gian. :D
>
> Regards.
> An.
>
> On Sun, Sep 7, 2014 at 11:22 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>>
>> Từ lúc nào ArchLinuxVN thành cái chỗ thông báo thôi vậy trời :)
>>
>> Các thành viên của ArchLinuxVn có thể tham gia thoải mái, 0 vấn đề
>> gì. Nhưng sau các hoạt động (nên) có tường thuật lại hoặc công
>> bố ở mức phù hợp, đừng nên biến Hacker thành hội kín. Đó là cách
>> mà SaiGonLUG, VnoSS thất bại từ cách đây cả chục năm.
>>
>> Kiến thức là để chia sẻ, không phải độc quyền của ai. Cách áp dụng
>> kiến thức mới là vấn đề.
>>
>> Ngoài ra quăng cái mail bịt mõm vậy thì không nên.
>>
>> Tớ không thích, nói thẳng. Đừng lên IRC xoắn lại.
>>
>> On Sun, 7 Sep 2014 11:03:15 +0700
>> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>
>>> Hello all,
>>>
>>> This email thread will be used for the announcements of our Hacker
>>> Cafe events. Please do not comment or reply to this thread.
>>> For any question, please contact me via:
>>> + [mobile] 0943-747-749
>>> + [email] [email protected]
>>> + [skype] annguyen.foss
>>>
>>> Or simply fork this email thread.
>>>
>>> ----
>>> We have a Hacker Cafe this evening:
>>>
>>> Hacker Cafe: Together We Shut-In
>>>
>>> Sunday, September 7, 2014
>>> 3:00 PM to 9:30 PM
>>>
>>> Tranquility Cafe
>>> Level 6 (Rooftop), 41 Le Duan, OCB Building, Dist. 1, HCMC
>>>
>>> Please bring your laptop and other weirdo equipments (if any) such as
>>> Raspberry Pi, Cubieboard, MIPS routers,... We shall shut-in and
>>> hack/code together for the whole evening.
>>>
>>> Cheers,
>>> An.
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> I am ... 5.5 dog years old.
>>
>> --
>> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140907112211.1e891aa6%40icy.bar.
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C