[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SFD Beer và giao lưu với anh Tạ Quang Thái ngoài Hà Nội vàoChào mmọi người,

Hôm bữa làm SFD xôm tụ quá nhưng mà kết thúc hơi trể, 8 giờ tối nên
cũng đã không có đi uống bia tán dóc cùng nhau. Tối nay mình muốn rủ
các anh em đi ra ăn tối và lai rai vài chai. Nhân tiện có anh Tạ Quang
Thái từ HanoiLUG vào SG chơi, anh em ta giao lưu cho vui.

Địa điểm: http://www.foody.vn/ho-chi-minh/lau-ca-keo-mua-rung
Quán Mưa Rừng - Lẩu Cá Kèo
04 Sư Thiện Chiếu, Quận 3, TP. HCM

Thời gian: 7 giờ tối nay.

Liên hệ. 0943-747-749 (An)

Cheers.
An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C