[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD Beer và giao lưu với anh Tạ Quang Thái ngoài Hà Nội vào----- Original Message -----
> From: "An Nguyen" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Friday, October 17, 2014 10:23:40 AM
> Subject: [saigonlug] SFD Beer và giao lưu với anh Tạ Quang Thái ngoài Hà Nội vào
> 
> Hôm bữa làm SFD xôm tụ quá nhưng mà kết thúc hơi trể, 8 giờ tối nên
> cũng đã không có đi uống bia tán dóc cùng nhau. Tối nay mình muốn rủ
> các anh em đi ra ăn tối và lai rai vài chai. Nhân tiện có anh Tạ Quang
> Thái từ HanoiLUG vào SG chơi, anh em ta giao lưu cho vui.

Hu hu, tiếc quá!
Hôm tới phải tranh thủ bữa nào vào SG chơi :)

Kind regards,
Tuan