[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Saigon Hacker Cafe - [Annoucement Thread Only]Chào mọi người,

Hacker Cafe chiều nay sẽ diễn ra tại WORK Saigon
267/2 Dien Bien Phu, Ward 7, District 3.
http://www.worksaigon.com/cafe/

Thời gian: 3 - 8.30

Liên hệ: An, 0943-747-749

Như thường lệ, SaigonLUG sẽ tài trợ thức ăn nhẹ cho các bạn tham gia.
Các bạn sinh viên hoặc nghiên cứu sinh thì sẽ được tài trợ một phần
hoặc toàn bộ tiền nước.

Regards.
An.

2014-09-28 15:11 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
> Chào mọi người,
>
> Hacker Cafe chiều nay sẽ diễn ra tại 26 Lý Tự Trọng, LOFT cafe
> http://www.foody.vn/ho-chi-minh/loft-cafe
>
> Thời gian: 3 - 7, 8 giờ tối
>
> Liên hệ: An, 0943-747-749
>
> Chủ đề lần này sẽ tiếp tục một số thảo luận về embedded dư âm từ
> Saigon SFD 2014.
>
> Thành thật cáo lỗi vì thông báo hơi cận giờ, vì tụi mình cũng vừa chốt
> xong thời gian. :D
>
> Regards.
> An.
>
> On Sun, Sep 7, 2014 at 11:22 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>>
>> Từ lúc nào ArchLinuxVN thành cái chỗ thông báo thôi vậy trời :)
>>
>> Các thành viên của ArchLinuxVn có thể tham gia thoải mái, 0 vấn đề
>> gì. Nhưng sau các hoạt động (nên) có tường thuật lại hoặc công
>> bố ở mức phù hợp, đừng nên biến Hacker thành hội kín. Đó là cách
>> mà SaiGonLUG, VnoSS thất bại từ cách đây cả chục năm.
>>
>> Kiến thức là để chia sẻ, không phải độc quyền của ai. Cách áp dụng
>> kiến thức mới là vấn đề.
>>
>> Ngoài ra quăng cái mail bịt mõm vậy thì không nên.
>>
>> Tớ không thích, nói thẳng. Đừng lên IRC xoắn lại.
>>
>> On Sun, 7 Sep 2014 11:03:15 +0700
>> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>
>>> Hello all,
>>>
>>> This email thread will be used for the announcements of our Hacker
>>> Cafe events. Please do not comment or reply to this thread.
>>> For any question, please contact me via:
>>> + [mobile] 0943-747-749
>>> + [email] [email protected]
>>> + [skype] annguyen.foss
>>>
>>> Or simply fork this email thread.
>>>
>>> ----
>>> We have a Hacker Cafe this evening:
>>>
>>> Hacker Cafe: Together We Shut-In
>>>
>>> Sunday, September 7, 2014
>>> 3:00 PM to 9:30 PM
>>>
>>> Tranquility Cafe
>>> Level 6 (Rooftop), 41 Le Duan, OCB Building, Dist. 1, HCMC
>>>
>>> Please bring your laptop and other weirdo equipments (if any) such as
>>> Raspberry Pi, Cubieboard, MIPS routers,... We shall shut-in and
>>> hack/code together for the whole evening.
>>>
>>> Cheers,
>>> An.
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> I am ... 5.5 dog years old.
>>
>> --
>> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140907112211.1e891aa6%40icy.bar.
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C