[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Saigon Hacker Cafe - [Annoucement Thread Only]Chào các bạn,

Cuối tuần này sẽ không diễn ra Hacker Cafe. Thay vào đó chúng ta sẽ có
Loser's Movie Date. Đây là họat động team building cho nhóm. Bất kì ai
cũng có thể tham gia. Các bạn còn là sinh viên hay đang là nghiên cứu
sinh sẽ được SaigonLUG tài trợ bằng ngân sách của nhóm.

Film: Gone Girl
Cinema: BHD Cinema, Bitexco building
Time: 11.15am
Date: Sun, Oct 26 (tomorrow)

Film này điểm 8.5 trên IMDB.

Các bạn nếu tham gia vui lòng xác nhận với mình trước 7 giờ tối nay.

Regards.
An.

2014-10-19 10:32 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
> Chào mọi người,
>
> Hacker Cafe chiều nay sẽ diễn ra tại WORK Saigon
> 267/2 Dien Bien Phu, Ward 7, District 3.
> http://www.worksaigon.com/cafe/
>
> Thời gian: 3 - 8.30
>
> Liên hệ: An, 0943-747-749
>
> Như thường lệ, SaigonLUG sẽ tài trợ thức ăn nhẹ cho các bạn tham gia.
> Các bạn sinh viên hoặc nghiên cứu sinh thì sẽ được tài trợ một phần
> hoặc toàn bộ tiền nước.
>
> Regards.
> An.
>
> 2014-09-28 15:11 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
>> Chào mọi người,
>>
>> Hacker Cafe chiều nay sẽ diễn ra tại 26 Lý Tự Trọng, LOFT cafe
>> http://www.foody.vn/ho-chi-minh/loft-cafe
>>
>> Thời gian: 3 - 7, 8 giờ tối
>>
>> Liên hệ: An, 0943-747-749
>>
>> Chủ đề lần này sẽ tiếp tục một số thảo luận về embedded dư âm từ
>> Saigon SFD 2014.
>>
>> Thành thật cáo lỗi vì thông báo hơi cận giờ, vì tụi mình cũng vừa chốt
>> xong thời gian. :D
>>
>> Regards.
>> An.
>>
>> On Sun, Sep 7, 2014 at 11:22 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>>>
>>> Từ lúc nào ArchLinuxVN thành cái chỗ thông báo thôi vậy trời :)
>>>
>>> Các thành viên của ArchLinuxVn có thể tham gia thoải mái, 0 vấn đề
>>> gì. Nhưng sau các hoạt động (nên) có tường thuật lại hoặc công
>>> bố ở mức phù hợp, đừng nên biến Hacker thành hội kín. Đó là cách
>>> mà SaiGonLUG, VnoSS thất bại từ cách đây cả chục năm.
>>>
>>> Kiến thức là để chia sẻ, không phải độc quyền của ai. Cách áp dụng
>>> kiến thức mới là vấn đề.
>>>
>>> Ngoài ra quăng cái mail bịt mõm vậy thì không nên.
>>>
>>> Tớ không thích, nói thẳng. Đừng lên IRC xoắn lại.
>>>
>>> On Sun, 7 Sep 2014 11:03:15 +0700
>>> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>>
>>>> Hello all,
>>>>
>>>> This email thread will be used for the announcements of our Hacker
>>>> Cafe events. Please do not comment or reply to this thread.
>>>> For any question, please contact me via:
>>>> + [mobile] 0943-747-749
>>>> + [email] [email protected]
>>>> + [skype] annguyen.foss
>>>>
>>>> Or simply fork this email thread.
>>>>
>>>> ----
>>>> We have a Hacker Cafe this evening:
>>>>
>>>> Hacker Cafe: Together We Shut-In
>>>>
>>>> Sunday, September 7, 2014
>>>> 3:00 PM to 9:30 PM
>>>>
>>>> Tranquility Cafe
>>>> Level 6 (Rooftop), 41 Le Duan, OCB Building, Dist. 1, HCMC
>>>>
>>>> Please bring your laptop and other weirdo equipments (if any) such as
>>>> Raspberry Pi, Cubieboard, MIPS routers,... We shall shut-in and
>>>> hack/code together for the whole evening.
>>>>
>>>> Cheers,
>>>> An.
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> I am ... 5.5 dog years old.
>>>
>>> --
>>> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140907112211.1e891aa6%40icy.bar.
>>
>>
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C