[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ArchLinuxVn] Saigon Hacker Cafe - [Annoucement Thread Only]Hi An,
Anh tuy không tham gia được nhưng cho anh hỏi xíu, hoạt động này đơn giản là xem phim cùng nhau thôi phải không ?

Sent from PhuLTV's iPad

> On 25-10-2014, at 11:28, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> 
> Chào các bạn,
> 
> Cuối tuần này sẽ không diễn ra Hacker Cafe. Thay vào đó chúng ta sẽ có
> Loser's Movie Date. Đây là họat động team building cho nhóm. Bất kì ai
> cũng có thể tham gia. Các bạn còn là sinh viên hay đang là nghiên cứu
> sinh sẽ được SaigonLUG tài trợ bằng ngân sách của nhóm.
> 
> Film: Gone Girl
> Cinema: BHD Cinema, Bitexco building
> Time: 11.15am
> Date: Sun, Oct 26 (tomorrow)
> 
> Film này điểm 8.5 trên IMDB.
> 
> Các bạn nếu tham gia vui lòng xác nhận với mình trước 7 giờ tối nay.
> 
> Regards.
> An.
> 
> 2014-10-19 10:32 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
>> Chào mọi người,
>> 
>> Hacker Cafe chiều nay sẽ diễn ra tại WORK Saigon
>> 267/2 Dien Bien Phu, Ward 7, District 3.
>> http://www.worksaigon.com/cafe/
>> 
>> Thời gian: 3 - 8.30
>> 
>> Liên hệ: An, 0943-747-749
>> 
>> Như thường lệ, SaigonLUG sẽ tài trợ thức ăn nhẹ cho các bạn tham gia.
>> Các bạn sinh viên hoặc nghiên cứu sinh thì sẽ được tài trợ một phần
>> hoặc toàn bộ tiền nước.
>> 
>> Regards.
>> An.
>> 
>> 2014-09-28 15:11 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
>>> Chào mọi người,
>>> 
>>> Hacker Cafe chiều nay sẽ diễn ra tại 26 Lý Tự Trọng, LOFT cafe
>>> http://www.foody.vn/ho-chi-minh/loft-cafe
>>> 
>>> Thời gian: 3 - 7, 8 giờ tối
>>> 
>>> Liên hệ: An, 0943-747-749
>>> 
>>> Chủ đề lần này sẽ tiếp tục một số thảo luận về embedded dư âm từ
>>> Saigon SFD 2014.
>>> 
>>> Thành thật cáo lỗi vì thông báo hơi cận giờ, vì tụi mình cũng vừa chốt
>>> xong thời gian. :D
>>> 
>>> Regards.
>>> An.
>>> 
>>>> On Sun, Sep 7, 2014 at 11:22 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>>>> 
>>>> Từ lúc nào ArchLinuxVN thành cái chỗ thông báo thôi vậy trời :)
>>>> 
>>>> Các thành viên của ArchLinuxVn có thể tham gia thoải mái, 0 vấn đề
>>>> gì. Nhưng sau các hoạt động (nên) có tường thuật lại hoặc công
>>>> bố ở mức phù hợp, đừng nên biến Hacker thành hội kín. Đó là cách
>>>> mà SaiGonLUG, VnoSS thất bại từ cách đây cả chục năm.
>>>> 
>>>> Kiến thức là để chia sẻ, không phải độc quyền của ai. Cách áp dụng
>>>> kiến thức mới là vấn đề.
>>>> 
>>>> Ngoài ra quăng cái mail bịt mõm vậy thì không nên.
>>>> 
>>>> Tớ không thích, nói thẳng. Đừng lên IRC xoắn lại.
>>>> 
>>>> On Sun, 7 Sep 2014 11:03:15 +0700
>>>> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>>> 
>>>>> Hello all,
>>>>> 
>>>>> This email thread will be used for the announcements of our Hacker
>>>>> Cafe events. Please do not comment or reply to this thread.
>>>>> For any question, please contact me via:
>>>>> + [mobile] 0943-747-749
>>>>> + [email] [email protected]
>>>>> + [skype] annguyen.foss
>>>>> 
>>>>> Or simply fork this email thread.
>>>>> 
>>>>> ----
>>>>> We have a Hacker Cafe this evening:
>>>>> 
>>>>> Hacker Cafe: Together We Shut-In
>>>>> 
>>>>> Sunday, September 7, 2014
>>>>> 3:00 PM to 9:30 PM
>>>>> 
>>>>> Tranquility Cafe
>>>>> Level 6 (Rooftop), 41 Le Duan, OCB Building, Dist. 1, HCMC
>>>>> 
>>>>> Please bring your laptop and other weirdo equipments (if any) such as
>>>>> Raspberry Pi, Cubieboard, MIPS routers,... We shall shut-in and
>>>>> hack/code together for the whole evening.
>>>>> 
>>>>> Cheers,
>>>>> An.
>>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> --
>>>> I am ... 5.5 dog years old.
>>>> 
>>>> --
>>>> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>>> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>>>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140907112211.1e891aa6%40icy.bar.
>>> 
>>> 
>>> 
>>> --
>>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>>> Linux Technician & FOSS Advocate
>>> -------
>>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>> 
>> 
>> 
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
> 
> 
> 
> -- 
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
> 
> -- 
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> --- 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.