[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Saigon Hacker Cafe - [Annoucement Thread Only]Chào các bạn,

Chúng ta sẽ gặp nhau vàu lúc 10 giờ 45 phút sáng mai.
Tầng 4 tòa nhà Bitexco, rạp BHD.

Mình đã mua vé cho các bạn. Các bạn thanh tóan lại mình 80k/vé.

Các bạn nhớ có mặt lúc 10.45, trể nhất 11 giờ để tiện phân phát vé.
Phim chiếu lúc 11.15.

Bắp và nước thì mình có thẻ giảm giá 20%. Nếu giá cả ổn thì có thể
SaigonLUG sẽ thanh tóan, tính vào budget cho team building.

Chúng ta khá đông, 12 người, 2 hàng ghế VIP.

Liên hệ: 0943-747-749

An.

2014-10-25 11:28 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
> Chào các bạn,
>
> Cuối tuần này sẽ không diễn ra Hacker Cafe. Thay vào đó chúng ta sẽ có
> Loser's Movie Date. Đây là họat động team building cho nhóm. Bất kì ai
> cũng có thể tham gia. Các bạn còn là sinh viên hay đang là nghiên cứu
> sinh sẽ được SaigonLUG tài trợ bằng ngân sách của nhóm.
>
> Film: Gone Girl
> Cinema: BHD Cinema, Bitexco building
> Time: 11.15am
> Date: Sun, Oct 26 (tomorrow)
>
> Film này điểm 8.5 trên IMDB.
>
> Các bạn nếu tham gia vui lòng xác nhận với mình trước 7 giờ tối nay.
>
> Regards.
> An.
>
> 2014-10-19 10:32 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
>> Chào mọi người,
>>
>> Hacker Cafe chiều nay sẽ diễn ra tại WORK Saigon
>> 267/2 Dien Bien Phu, Ward 7, District 3.
>> http://www.worksaigon.com/cafe/
>>
>> Thời gian: 3 - 8.30
>>
>> Liên hệ: An, 0943-747-749
>>
>> Như thường lệ, SaigonLUG sẽ tài trợ thức ăn nhẹ cho các bạn tham gia.
>> Các bạn sinh viên hoặc nghiên cứu sinh thì sẽ được tài trợ một phần
>> hoặc toàn bộ tiền nước.
>>
>> Regards.
>> An.
>>
>> 2014-09-28 15:11 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
>>> Chào mọi người,
>>>
>>> Hacker Cafe chiều nay sẽ diễn ra tại 26 Lý Tự Trọng, LOFT cafe
>>> http://www.foody.vn/ho-chi-minh/loft-cafe
>>>
>>> Thời gian: 3 - 7, 8 giờ tối
>>>
>>> Liên hệ: An, 0943-747-749
>>>
>>> Chủ đề lần này sẽ tiếp tục một số thảo luận về embedded dư âm từ
>>> Saigon SFD 2014.
>>>
>>> Thành thật cáo lỗi vì thông báo hơi cận giờ, vì tụi mình cũng vừa chốt
>>> xong thời gian. :D
>>>
>>> Regards.
>>> An.
>>>
>>> On Sun, Sep 7, 2014 at 11:22 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>>>>
>>>> Từ lúc nào ArchLinuxVN thành cái chỗ thông báo thôi vậy trời :)
>>>>
>>>> Các thành viên của ArchLinuxVn có thể tham gia thoải mái, 0 vấn đề
>>>> gì. Nhưng sau các hoạt động (nên) có tường thuật lại hoặc công
>>>> bố ở mức phù hợp, đừng nên biến Hacker thành hội kín. Đó là cách
>>>> mà SaiGonLUG, VnoSS thất bại từ cách đây cả chục năm.
>>>>
>>>> Kiến thức là để chia sẻ, không phải độc quyền của ai. Cách áp dụng
>>>> kiến thức mới là vấn đề.
>>>>
>>>> Ngoài ra quăng cái mail bịt mõm vậy thì không nên.
>>>>
>>>> Tớ không thích, nói thẳng. Đừng lên IRC xoắn lại.
>>>>
>>>> On Sun, 7 Sep 2014 11:03:15 +0700
>>>> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>>>
>>>>> Hello all,
>>>>>
>>>>> This email thread will be used for the announcements of our Hacker
>>>>> Cafe events. Please do not comment or reply to this thread.
>>>>> For any question, please contact me via:
>>>>> + [mobile] 0943-747-749
>>>>> + [email] [email protected]
>>>>> + [skype] annguyen.foss
>>>>>
>>>>> Or simply fork this email thread.
>>>>>
>>>>> ----
>>>>> We have a Hacker Cafe this evening:
>>>>>
>>>>> Hacker Cafe: Together We Shut-In
>>>>>
>>>>> Sunday, September 7, 2014
>>>>> 3:00 PM to 9:30 PM
>>>>>
>>>>> Tranquility Cafe
>>>>> Level 6 (Rooftop), 41 Le Duan, OCB Building, Dist. 1, HCMC
>>>>>
>>>>> Please bring your laptop and other weirdo equipments (if any) such as
>>>>> Raspberry Pi, Cubieboard, MIPS routers,... We shall shut-in and
>>>>> hack/code together for the whole evening.
>>>>>
>>>>> Cheers,
>>>>> An.
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> I am ... 5.5 dog years old.
>>>>
>>>> --
>>>> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>>> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>>>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140907112211.1e891aa6%40icy.bar.
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>>> Linux Technician & FOSS Advocate
>>> -------
>>> OpenPGP KeyID 2048R/8F77A48C
>>> Key Fingerprint   7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>>
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID 2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint   7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID 2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint   7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID 2048R/8F77A48C
Key Fingerprint   7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C