[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ngân sách hoạt động của SaigonLUGHello các bạn.

Hôm nay chúng ta đã kéo 12 người vào rạp phim. :)) Nếu mà đủ hết những
bạn thường bù khú với nhau thì có lẽ đã lên tới 24-26 người. :D

Về hôm nay thì mỗi người tự thanh toán tiền vé. Có 2 bạn thì SaigonLUG
cover bằng ngân quỹ. Toàn bộ bắp, nước, và snack cũng được cover từ
ngân sách của SaigonLUG. Tổng cộng là khoảng 560k. Số tiền không nhiều
nhưng đã có thể tạo ra một hoạt động teambuilding rất vui.

Giờ mình email này để chia sẽ cụ thể hơn về ngân sách bù khú, vui
chơi, teambuilding, làm event của SaigonLUG.

(1) Mỗi tháng SaigonLUG có khoảng 1 - 2 triệu tiền ngân sách để team
building. Số tiền này tháng nào dùng của tháng đó, không dùng hết sẽ
bị reset.
(2) Nếu nhóm có event kĩ thuật lớn thì số tiền có thể lên khoảng 5 - 10 triệu.
(3) Các event kĩ thuật nhỏ, định kì như Hacker Cafe mỗi Chủ nhật sẽ
được SaigonLUG cover snack, thức ăn nhẹ.
(4) Các bạn đang là sinh viên, nghiên cứu sinh tiến sĩ, thạc sĩ, hoặc
mới đi làm dưới 2 tháng thì sẽ được cover hoàn toàn từ ngân sách này.

SaigonLUG cover các hoạt động này là để tạo ra một team kĩ sư thân
thiết với nhau tại Sài Gòn. Sự tài trợ này hoàn toàn KHÔNG đi cùng bất
cứ ràng buộc nào. Nó chỉ mang một ý nghĩa là tạo ra các hoạt động để
gắn kết thành viên. Từ đó, các thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau về
các vấn đề kĩ thuật từ chuyên môn của bản thân. Do vậy các bạn thuộc
nhóm (4) đừng ngại, cứ tham gia thoải mái cùng các thành viên.

Các bạn nếu có ý tưởng nào về hoạt động kĩ thuật hay team building thì
cứ mạnh dạn raise lên. Nhóm sẽ cùng bàn thảo quyết định việc sử dụng
ngân sách thế nào cho phù hợp để tài trợ.

Toàn bộ ngân sách của SaigonLUG hiện chỉ có một nhà đầu tư duy nhất là
mình. Tuy vậy, về vai trò, việc tài trợ của SaigonLUG sẽ dùng danh
nghĩa của nhóm, ko phải là qua danh nghĩa cá nhân của mình.

Regards.
An.