[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[HCM] Freelancer_ Linux chạy trên Clear OSDear mọi người,

Bên công ty mình đang cần tìm kiếm 01 freelancer hỗ trợ quản lý server, cài đặt: Redmine, Subversion và triển khai Group Policy cho các windows workstations.
Mô tả hệ thống network ở cty: Máy chủ Linux chạy trên Clear OS. Bạn nào quan tâm liên hệ mình nhé.
Công việc nhẹ nhàng, sếp vui vẻ. Chi phí tính theo workstation hoặc theo giờ. Cảm ơn các bạn. :)

Regards