[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

New site and moving to IRC as a primary channelHello all,

Mình vừa làm lại website. HTML page qua Github, đơn giản ngắn gọn và
có hỗ trợ mobile. :D

http://saigonlug.org/

Nhân tiện vì có vài anh em mới hỏi mình là liên lạc với công đồng thế
nào nên mình trả lời trong email này luôn. Khoảng 2 năm trở lại đây
thì mailing list này có traffic rất thấp, hầu hết anh em sau khi đã
chơi thân với nhau thì chuyển qua hình thức liên lạc trực tiếp qua
Facebook, Phone + SMS, XMPP, IRC,... Trong đó IRC là nơi tụi mình tụ
tập nhiều nhất.

Trên thực tế, không có sự phân biệt giữa các cộng đồng FOSS ở Vietnam.
Nhóm này nhóm kia chỉ là chỗ anh em tụ tập theo các mục tiêu khác
nhau, còn anh em vẫn chơi chung với nhau. Hiện tại các bạn có thể tham
gia cùng anh em tại IRC room #ubuntu-vn. Ngoài ra có room #archlinuxvn
của nhóm ArchLinuxVN (nhưng room này mình không tham gia vì 1 số lý
do) cũng có nhiều anh em họat động.

Nếu các bạn muốn tham gia vào cộng đồng FOSS và Linux ở VN thì IRC là
nơi có nhiều traffic và nhiều thứ thú vị nhất.

https://freenode.net/
IRC Server: chat.freenode.net
IRC Ports: 6665, 6666, 6667, 6697 (SSL only), 7000 (SSL only), 7070
(SSL only), 8000, 8001 and 8002
Rooms: #ubuntu-vn, #archlinuxvn

Chúc vui.
An.
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A