[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Saigon FOSS Cafe, cuối tuần này - Vote thời gian gặp mặtHello các bạn,

Cuối tuần này sẽ có 1 buổi FOSS Cafe nho nhỏ cho anh em kỹ sư FOSS và
Linux với nhau ở Saigon. Các bạn ai muốn đi thì vào vote thời gian
nhé.

http://doodle.com/5r3h4vuzgvvzatp5

Anh em giao lưu là chính. Nhân tiện có thể bàn thêm là mọi người muốn
làm gì với Saigon Software Freedom Day 2015. Ví dụ sẽ tập trung vào
công nghệ nào, thuật tóan nào,... :D

Mọi người vote thời gian nha. Mình sẽ chốt sớm. Địa điểm thì loanh
quanh trung tâm thành phố cho tiện.

Cheers.
An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A