[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cafe sáng Chủ nhật 23/08/2015Hello mọi người,

Theo vote như doodle thì mình chốt lịch hẹn cafe là vào sáng mai, Chủ
nhật 23/08.
http://doodle.com/5r3h4vuzgvvzatp5

Thời gian: 9.30 sáng -Trưa
Địa điểm: ID Cafe, 34D Thủ Khoa Huân.
http://www.idcafe.net/

Quán này mình từng đi, nhẹ nhàng, ấm cúng. Nó khá dễ tìm vì ở ngay sau
lưng chợ Bến Thành.

Chúng ta gặp gỡ hàn huyên một tí. Nhân tiện có thể bàn xem ý muốn mọi
người với SFD như thế nào. Ví dụ muốn chú trọng thuật tóan, công nghệ,
ý tưởng nào..

Liên lạc: 0943-747-749 An

Cheers.
An.
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A