[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Saigon SFD 2015 - Các bài thuyết trình đã xác nhậnMình vừa đăng tin lên Facebook. Các post về Saigon SFD trên Facebook
đều được mình trả tiền để chạy quảng cáo. Theo budget của mình thì số
người mà mỗi post có thể reach tầm 100.000 người.

https://www.facebook.com/SaigonLUG/posts/10153623889874233

Spread the world. :D

On Sun, Sep 6, 2015 at 8:28 AM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> Hello mọi người,
>
> Sau đây là danh sách các bài thuyết trình đã được xác nhận tại Saigon
> SFD 2015. Ai muốn đăng kí bài nói thì báo lại cho mình biết nhé.
>
> - Các bài thuyết trình 30-45 phút
> 1. Realtime statistic using Java, kafka and Graphite - Nguyen Van Hung
>
> 2. Nginx Log Analytics with Kafka, RFX and Apache Spark - Nguyen Tan Trieu
>
> 3. How Video is played on Android: From Elementary Stream to Display -
> Nguyen Chi Duc
>
> 4. Data analysis with Redis - Pham Duy Tan
>
> 5. Why Functional Programming? - Vo Duc Phuong
>
> 6. Native & distributed compiling with ARM cluster - Nguyen Chau An
>
>
> - Các bài thuyết trình nhanh 10 -15 phút (lightning talks)
> 1. Modern C++ "Hello world"? - Pham Duy Tan
>
> 2. Introduce Adjutant, the prototype system management chat bot - Nguyen Chau An
>
> Cheers.
> An.
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
> Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A