[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Saigon SFD 2015 - Các bài thuyết trình đã xác nhậnSự kiện đã lên Meetup
http://www.meetup.com/Saigon-Open-Source-Hackers/events/225152136/

2015-09-06 8:43 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
> Mình vừa đăng tin lên Facebook. Các post về Saigon SFD trên Facebook
> đều được mình trả tiền để chạy quảng cáo. Theo budget của mình thì số
> người mà mỗi post có thể reach tầm 100.000 người.
>
> https://www.facebook.com/SaigonLUG/posts/10153623889874233
>
> Spread the world. :D
>
> On Sun, Sep 6, 2015 at 8:28 AM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
>> Hello mọi người,
>>
>> Sau đây là danh sách các bài thuyết trình đã được xác nhận tại Saigon
>> SFD 2015. Ai muốn đăng kí bài nói thì báo lại cho mình biết nhé.
>>
>> - Các bài thuyết trình 30-45 phút
>> 1. Realtime statistic using Java, kafka and Graphite - Nguyen Van Hung
>>
>> 2. Nginx Log Analytics with Kafka, RFX and Apache Spark - Nguyen Tan Trieu
>>
>> 3. How Video is played on Android: From Elementary Stream to Display -
>> Nguyen Chi Duc
>>
>> 4. Data analysis with Redis - Pham Duy Tan
>>
>> 5. Why Functional Programming? - Vo Duc Phuong
>>
>> 6. Native & distributed compiling with ARM cluster - Nguyen Chau An
>>
>>
>> - Các bài thuyết trình nhanh 10 -15 phút (lightning talks)
>> 1. Modern C++ "Hello world"? - Pham Duy Tan
>>
>> 2. Introduce Adjutant, the prototype system management chat bot - Nguyen Chau An
>>
>> Cheers.
>> An.
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  4096R/0753501A
>> Key Fingerprint   981F FFAD DBB4 27E7 88B7 D5DD DF54 DECC 0753 501A
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  4096R/0753501A
> Key Fingerprint   981F FFAD DBB4 27E7 88B7 D5DD DF54 DECC 0753 501A-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  4096R/0753501A
Key Fingerprint   981F FFAD DBB4 27E7 88B7 D5DD DF54 DECC 0753 501A