[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cập nhật cuối cùng các thông tin chính xác về Saigon Software Freedom Day 2015Địa chỉ:
- 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Quận 3,
- Lầu 9, tòa nhà Bảo Minh,
- Văn phòng Công ty MeCloud.vn
- Góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng

Thời gian:
Từ 1 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều: Software Freedom Day
Từ 6 giờ 30 trở đi: Uống beer và giao lưu.

Gửi xe:
- Vui lòng gửi xe đối diện tòa nhà Bảo Minh, tại bãi giữ xe số 136 Lý
Chính Thắng.
- Nếu bảo vệ tòa hỏi xin vui lòng nói lên lầu 9 dự hội nghị.

Danh sách các đề tài theo thứ tự thuyết trình
1. Realtime statistics using Java, kafka and Graphite
2. How Video is played on Android: From Elementary Stream to Display
3. Why Functional Programming?
4. Nginx Log Analytics with Kafka, RFX and Apache Spark
5. Data analysis with Redis
6. Having fun with an ARM cluster
+ Native & distributed compiling on ARM
+ System automation with Ansible
+ Introduce Adjutant, the chatbot that manage the systems for you
7. Modern C++ "Hello world"?

Từ 6.30 chiều trở đi: Beer và giao lưu.

Để liên lạc với đại diện nhóm tổ chức: Vui lòng gọi An 0943-747-749

Cheers.


-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A