6 April 2016
22:32
glibc đang implement cái này
22:32
nên rand hay srand của php hay app phụ thuộc vào glibc là yếu 
22:32
:3
o
22:33
o NhamLH
à, gieo cái seed đó hở
22:33
đợt làm CTF bài gì có hàm rand của PHP đúng hơm :3
22:34
Deleted Account
22:34
seed là giá trị ban đầu
22:34
x-0
22:34
nghiên cứu mấy cái này hay lắm
22:34
nhưng éo ai trả tiền nuôi mình nghiên cứu
22:34
:(
22:35
vụ bọn rsa với jupiter network là do thằng này gây ra
22:35
với P và Q biết trước
22:35
😂😂😂
o
22:35
o NhamLH
thì tạo ra thuật toán random là khó nhất mà
22:35
Deleted Account
cái /dev/urandom là true random đó
o
22:35
o NhamLH
/me chờ ngày Rớt tạo ra được thuật toán tạo số random mới
22:36
nhào vô xin chữ ký
22:36
Deleted Account
nồi
22:36
có bọn lấy time làm random này
22:36
:3
l
22:36
l4rzy
juniper network chứ anh 
22:36
:v
22:36
Deleted Account
ờ juniper
22:36
:v :v
l
22:37
l4rzy
có đọc bài của anh thái nên biết :v 
o
22:37
o NhamLH
làm nhớ lúc học rsa
22:38
tính P,Q loạn hết cả lên
22:38
Deleted Account
toán và mật mã rất hay
22:38
chỉ có cách mình học là éo hay
22:38
😞
22:38
tron, thực ra có cách nhớ hết
22:38
vn nó dịch sách nước ngoài ra nhưng không dịch nghĩa tại sao gọi P và Q
22:38
:v :v
22:39
tụi nó chọn P và Q thực chất có nghĩa hết đấy
o
22:39
o NhamLH
Phương và Quân?
22:39
Deleted Account
phúc du
22:39
primes
N
22:39
Nờ
:))))))
o
22:39
o NhamLH
Phương và Quân yêu nhau, Rồi Sờ Ấy nhau?
N
22:39
Nờ
rớt đang làm giáo sư đại học à
o
22:40
o NhamLH
In reply to this message
ờ. 1 cặp số nguyên tố đủ lớn
22:41
Deleted Account
e là exponent
22:41
nói chung lâu quá không nhớ
22:41
😂😂
22:41
ngồi nhớ n=p*q
22:41
moá chết
N
22:41
Nờ
nói chung là đi nghiên cứu E lát tít sợt đây
o
22:41
o NhamLH
Nờ = Phương xxx Quân?
C
22:41
Cooly
lol, @MrTux nóng thế :v
N
22:42
Nờ
Nờ = đẹP trai + Quan trọng
22:42
có đủ P và Q nhé
22:42
=))
o
22:42
o NhamLH
=))
22:44
Deleted Account
=))
22:45
Nờ = Phúc + Quit
22:45
=))
N
22:45
Nờ
May quá mình chưa quit
22:45
có đứa quit trước
22:45
:))))
22:45
by the way, bà con ai có cái quyển sách hoặc cái tutorial nào về elasticsearch hay hay cho mượn ih :”>
o
22:46
o NhamLH
pull docker image về
22:46
start lên vọc :3
C
22:46
Cooly
toàn bộ tài liệu nằm ngay chính của ES
22:46
trang*
N
22:47
Nờ
có docker à
22:47
Deleted Account
trùm sysad loki kìa
N
22:47
Nờ
có recommend docker ko bà con
o
22:47
o NhamLH
vọc mà
22:47
pull về vọc cho lẹ
N
22:47
Nờ
lỡ brew install rồi
22:47
=))
o
22:48
o NhamLH
me pull image ELK về lấy compose start lên phát là có lab rồi
C
22:48
Cooly
anh éo phải trùm sysad :)
22:48
Deleted Account
em cũng lụt nghề rồi
22:48
không nghề ngỗng :(
C
22:49
Cooly
chú lo mà học, bớt chửi bới là lên tay ngay :v
N
22:49
Nờ
Cooly có tuyển quân cho em zô với
22:49
:">
22:52
Deleted Account
:3
22:52
ngày nào cũng học, cày như trâu mà trình vẫn lụt
22:52
:"<
22:52
lâu rồi chưa chửi trường sosad
N
22:52
Nờ
:)))))
22:53
ủa tao thấy mài cũng bế quan tu luyện nhiều mà Rớt
22:53
Deleted Account
ờm nó lên cái khác =))
N
22:54
Nờ
đệch
22:54
có mấy cái plugin
22:54
cài docker xài sao
o
22:54
o NhamLH
sợ mất thì mount volume vào
22:54
:3
N
22:56
Nờ
thôi stop
22:56
docker sida
22:57
cài thật đây
22:59
Deleted Account
làm con DO mà test nobody
22:59
ai lại chơi máy thật
22:59
:D 
o
22:59
o NhamLH
đại gia
N
22:59
Nờ
Ngán gì máy thật
22:59
Deleted Account
em cài xong không có data input buồn vồn
N
22:59
Nờ
sao thế @NhamLH
o
23:00
o NhamLH
In reply to this message
đại gia
N
23:00
Nờ
=))
23:00
hơi đâu nghe lời nó
o
23:00
o NhamLH
ờ mà thôi. /me khều khều @n0b0dyvn làm con DO
23:00
Deleted Account
Deleted Account 06.04.2016 08:20:36
WhatsApp's Signal Protocol integration is now complete | Hacker News
https://news.ycombinator.com/item?id=11431108
23:01
nhưng phải có duyên với bí kíp mới được :v
23:01
Deleted Account
móa, mình nói xong
23:01
bảo hơi đâu nghe lời nó 
23:01
phũ vl
o
23:01
o NhamLH
trang 1: tự cung trước khi luyện
N
23:02
Nờ
má, cần giúp đàng hoàng đi xúi xài DO
23:02
rãnh hả mậy
23:02
Deleted Account
trang cuối, luyện xong có thể mọc lại
23:03
nói vụ test mà
23:03
-_-
N
23:03
Nờ
test xài DO làm gì
23:03
Deleted Account
đâu phải chỉ mình ES
23:03
vậy thôi
23:03
:))
23:03
tới đi huynh
23:03
máy thật mà quất,
23:03
:))
N
23:03
Nờ
thằng này rãnh chym
o
23:03
o NhamLH
mua vmware fusion đi
23:04
tha hồ test
23:04
xịn max
23:05
Deleted Account
thôi bò đi work
23:05
đầu năm tới giờ thất thu vật
23:05
nợ tùm lum
23:05
😂😂
23:28
Deleted Account
:))
7 April 2016
NJ
07:31
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Lại chromium based và lap của em thì lại lag khi vào mấy ứng dụng này
11:16
わたし
ngó qua cho biết nó có tồn tại thôi
11:17
chứ closed source thì next được rồi
11:41
わたし
In reply to this message
xài thì nhớ limit history cỡ 50~100
11:42
để cao quá nó kéo 100% cpu
o
11:43
o NhamLH
wc -l .bash_history
500 .bash_history
11:43
trước giờ vẫn xài bình thường không bị gì
11:44
わたし
➜  ~  cat .gmrunrc| grep History
# History size
History = 100
11:44
cái này nè
11:45
mới bị tối qua
11:45
gmrun_history bự quá nó kéo 100% cpu rồi tự tạch
o
11:45
o NhamLH
😂
MH
11:58
MrTux Hdb
wc -l .bash_history
20 .bash_history
11:58
uầy
11:59
nhiều vãi
12:01
Deleted Account
$ wc -l ~/.bash_history
0 /home/dragon/.bash_history
12:01
:(
NV
12:09
Nhân Vũ
Zsh history của mềnh 10k dòng mịa rầu
12:09
N
12:27
Nờ
lưu éo gì lắm thế
12:27
:))
12:27
của mềnh đc 10 dòng
12:27
hí hí
12:27
:">
NV
13:22
Nhân Vũ
Default chứ hông chỉnh
13:22
Kaka
Deleted Account joined group by link from Quăng Kafka
18:44
Deleted Account
hi :)
18:48
Deleted Account
Chào @tmanhphuc ;)
18:48
/give @tmanhphuc 1 karma
18:48
Deleted Account
tele đẹp voãi nhỉ 😐
18:48
Deleted Account
@z1yz1y: @tmanhphuc karma: 👍 1 👎 0.
18:49
Deleted Account
/give @Co0oly 1 karma :D
18:49
Deleted Account
@z1yz1y: @Co0oly karma: 👍 1 👎 0.
18:49
Deleted Account
ohh, join là đc + karma ?
18:49
Deleted Account
😂
20:12
Deleted Account
20:12
Deleted Account
@tmanhphuc karma: 👍 1 👎 0.
20:59
Deleted Account
20:59
わたし
windoze as in NSA/Windows
23:36
Deleted Account
request vào nginx kiểu này, em cũng bó chân luôn
h
23:37
huy
có thằng còn pass nguyên bài thơ vào mà
23:37
:D
23:37
Deleted Account
😂
o
23:39
o NhamLH
:joy:
23:39
This hacker is also a poet
Q
23:40
Quăng Kafka
@z1yz1y hi' hi', da~ len e20 :D
h
23:40
huy
hèn zì phải xài t33n c0d3
23:43
post screenshot lên khoe hàng đi @xluffy 😍
Q
23:45
Quăng Kafka
teen code la` do uim chu do gi` e20 bac :3
h
23:46
huy
nguyên combo lởm :3
TH
23:54
Tấn Hiếu
Bùn
23:54
Đâu 0hair ai join cũng đc 1 karma đâu
o
23:56
o NhamLH
/give @hieult 1 karma
23:56
Deleted Account
@NhamLH: @hieult karma: 👍 2 👎 0.
o
23:56
o NhamLH
23:56
Deleted Account
@NhamLH karma: 👍 1.6 👎 6.
o
23:56
o NhamLH
Oh my gosh
23:56
Sao trừ nhiều vậy ta
23:57
Deleted Account
23:57
Deleted Account
@SeverusSnap: @NhamLH karma: 👍 1.6 👎 7.
23:57
Deleted Account
đấy nãy ít hơn giờ :D
o
23:57
o NhamLH
What the
23:58
/me ignore Rớt
8 April 2016
00:23
Deleted Account
/me ôm tron vuốt ve
00:36
Deleted Account
kiem karma lam gi zay, how to kiem 🙄
NV
01:35
Nhân Vũ
cái uim với qt5 vui hết sẩy
01:36
Cài  theslinux/[email protected] 2.0-60 với các app qt5 vẫn chưa gõ đc. Phải cài đủ cả group qt5 vô hắn mới chịu.
08:48
Deleted Account
NÓ.thiếu x11 extras
08:48
Không có nó chạy bằng răng
08:50
Deleted Account
In reply to this message
vẫn phải lọ mọ với e18 không dám upgrade =))
08:53
Deleted Account
z1y, thêm mấy cái x11-extras vào depend của uim-vi nhỉ anh
08:54
Deleted Account
thôi
11:54
Deleted Account
anh em cho hỏi
11:54
proxy
11:55
lúc đi qua proxy
11:55
á đậu
11:55
có site này ah
11:55
:|
11:55
nhưng ping thì nó không ra ip
11:55
làm sao biết ip của nó nhỉ
11:55
dù chỉ định dns giống dns của proxy nhưng cũng không ra
11:55
@@!
11:55
là sao nhỉ
o
11:56
o NhamLH
ping được hem
11:56
Deleted Account
hem
o
11:56
o NhamLH
11:56
Deleted Account
Name or service not known
o
11:56
o NhamLH
nghĩa là chặn hết ra public rồi
11:56
Deleted Account
nhưng curl thì ok
11:56
nó là site internal mà
o
11:56
o NhamLH
chỉ mở mỗi 80 qua con proxy thoai
11:56
Deleted Account
nhưng dns internal cũng phân giải éo ra
11:56
😂😂😂
11:57
tức là proxy kiêm nhiệm vụ phân giải
11:57
?
o
11:57
o NhamLH
11:57
Deleted Account
mình ping được mà.
11:58
Deleted Account
cái site đó là vd anh ơi
11:58
ai xóa cái site giúp
11:58
xxx dot com mà cũng có
11:59
Deleted Account
hỏi gì hỏi lại
11:59
tiến xỉ hỏi nên phải hỏi mấy lần mới nắm ý đuwojc =))
12:03
Deleted Account
do anh hiểu cao siêu quá đó
12:03
😂 😂
12:06
chứ em hỏi ngu không ah, đơn giản mà
N
12:10
Nờ
tức là dns nàằm trên con proxy chứ sao
MH
12:10
MrTux Hdb
ping thì liên quan éo gì tới curl
N
12:11
Nờ
và dns đó chỉ có proxy mới thấy
MH
12:11
MrTux Hdb
2 protocol khác nhau
12:28
Deleted Account
nobody em cũng nghĩ thế
12:28
tux, nó cùng một internal dns
12:28
phân giải qua dns không được thì proxy kiêm phân giải còn gì
o
12:37
o NhamLH
thì con dns nó filter rồi
12:47
Deleted Account
13:08
Deleted Account
unbound là sao đặt forward qua ip với port riêng, ví dụ 1.1.1.1:5300 nhỉ?
14:00
Deleted Account
In reply to this message
forward: [email protected] =))
14:00
rfc mà mỗi thằng làm mọt kiểu mệt thật
NV
14:10
Nhân Vũ
14:10
ping @z1yz1y 
14:10
:))
N
14:10
Nờ
?
14:10
Deleted Account
pacman -Sy chưa em =))
N
14:10
Nờ
database pacman out of date thôi mà
NV
14:11
Nhân Vũ
ùi mà, e xài mỗi 1 mirror này đó anh. :)))
N
14:11
Nờ
chứng tỏ mirror sida
14:11
=))
14:11
Deleted Account
chạy lại pacman -Syy đi
NV
14:11
Nhân Vũ
hị hị... okay anh. :))
14:12
đc ùi a nhé. sr, lỗi em. Report nhảm :))
14:12
Deleted Account
14:12
có monitor system rồi mà đùa à =))
NV
14:12
Nhân Vũ
(Y)
14:14
Deleted Account
monitor gì remote not avai mà nó để màu xanh có dấu tick
14:14
-_-
14:15
Deleted Account
dig với drill khác nhau sao bà con
14:15
In reply to this message
Màu xanh là resolved rồi đó ba
14:15
Deleted Account
vậy phải để là resolve hoặc avai again chứ
14:15
khác mỗi cái icon hà
N
14:15
Nờ
drill
14:15
command not found
14:15
=))
14:15
Deleted Account
bị lỗi nó để dấu gạch đỏ , xong rồi ok, checklist complete
14:16
Deleted Account
-_-
14:16
Deleted Account
cái đó chỉ là quy ước. ai thích quy ước kiểu gì thì làm thôi xoắn giề =))
14:16
Deleted Account
bắn tn toàn tự hỏi móa
14:16
bot éo gì content như nhau mà bắn icon khác nhau
14:16
tưởng lỗi
14:16
=))
14:17
vào em để id: resolved stick
o
14:17
o NhamLH
nhìn biết mà
14:17
😂
14:18
Deleted Account
rồi có 10 cái error
14:18
chỉ có 9 cái xanh
14:18
thì biết cái nào chưa xong
14:18
😂😂
o
14:18
o NhamLH
cùng 1 trigger thì làm gì có chuyện đó
14:18
=))
14:19
Deleted Account
mịa
14:19
nó bắn từng cái mà pa
14:19
nó bắn 10 cái error đi
N
14:19
Nờ
bắn lên mặt rớt
14:19
=))
14:19
Deleted Account
sau đó bắn 9 cái resolved về
14:19
còn một cái
14:20
thì biết cái error nào chưa xong
14:20
😂😂
14:20
rồi kiểu alert telegram giống fpt
14:20
dòm icon tạch chắc
14:20
=))
o
14:20
o NhamLH
nó monitor 1 service
14:20
service đó down, thì chờ resolve
14:20
làm gì có chuyện đã down rồi thêm lần nữa
14:21
Deleted Account
In reply to this message
ông này tào lao wá
14:21
=))
14:22
Deleted Account
éo hiểu ý mình :-/
14:22
không phải 1 service mà
14:23
như 3 repo
14:23
có thể coi là 3  service, do network đẹp trời 3 cái không dô được, một cái timeout xxx
14:23
ah thôi
14:23
bỏ đi
14:23
work đã
14:27
Deleted Account
thì ra ba cái khác nhau
14:27
liên wan gì =))
o
14:28
o NhamLH
chắc ý Rớt là nhiều service down thì làm sao keep track được
14:28
cái đó chắc chịu khó chui vô dashboard coi vậy
14:30
Deleted Account
lolz
14:30
a đây đã có zbx routing rule =))
14:30
nói đúng phong cách rớt của @SeverusSnap =))
14:31
Deleted Account
Mợ
14:31
Deleted Account
thằng unbound nó không forward qua được cái resolver ở local hay nhỉ =))
14:31
đuối thật
14:31
forward-zone:
  name: "."
  forward-addr: [email protected]
14:31
rồi mà nó chả thèm connect tới :D
o
14:32
o NhamLH
forward port được hả a
14:33
trước xài pdns forward IP thôi 😂
14:33
Deleted Account
không có port cũng chịu luôn
MH
14:47
MrTux Hdb
In reply to this message
fonts dùng làm việc mà nhìn kinh dị vãi
o
14:48
o NhamLH
/me monospace on terminal
NV
14:48
Nhân Vũ
font là chuyện muôn thuở rồi anh @MrTux. xoắn chi anh. :)))
MH
14:56
MrTux Hdb
Vì nhìn nó kinh éo chịu được thôi
NV
15:02
Nhân Vũ
15:19
Deleted Account
bó tay với thằng unbound rồi =))
15:19
đọc code càng không hiểu :D 
MH
15:23
MrTux Hdb
chỉ dùng thôi
15:23
/me có hiểu mấy đâu :D
15:24
Deleted Account
a cần forward một domain tới cái back-end cùng host
15:24
nó không chịu =))
15:24
mọa nó :D
MH
15:24
MrTux Hdb
In reply to this message
Nà sao ạ
15:25
Deleted Account
kiểu vầy

forward-zone:
  name: 'lauxanh.'
  forward-addr: 127.0.0.1
15:25
éo chạy gì luôn =))
15:26
mà thay 127.0.0.1 bởi 8.8.8.8 thì ngon lành
15:27
a đang mò xem doc với code xem có chỗ nào xử lý chỗ này không, mà 0 thấy =0)
o
15:27
o NhamLH
In reply to this message
forward vậy conflict rồi a
15:28
Deleted Account
sau conflict? unbound a cho listen trên cổng khác mà
15:28
loop detect đâu có đơn giản vậy =))
15:34
Deleted Account
pdnsd include đi anh :3
MH
15:40
MrTux Hdb
127.0.0.1 chắc nó đặc biệt quá
15:40
dùng cái khác xem nào anh ơi
15:41
Deleted Account
a xài host ip (10.0.0.50) cũng éo được luôn =))
15:41
chắc nó detect ra hay sao ấy haha
15:42
Deleted Account
redis 2285 0.0 0.3 38704 1748 ? Ssl 08:40 0:00 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
redis 2394 0.1 0.4 38708 2080 ? Sl 08:41 0:00 /usr/bin/redis-server *:6379
15:42
cái này nó chạy có bị gì ko
15:42
2 process
15:43
Deleted Account
nhầm cái mịa nó rồi =))
15:43
tắt thằng system đi
15:43
với lại kiếm command chạy redis ở foreground ấy
15:44
Deleted Account
:D
15:44
tắt cái system rồi anh
15:48
Deleted Account
tắt hết đi xem thằng nào bật =))
15:50
đổi unbound listren trên 127.0.0.1, còn fw qua 10.0.0.50 vẫn bị treo mỏ luôn . vãi loop thật
16:21
Deleted Account
tạm ổn cái vụ fw rồi, phải xài thêm forward-first: yes. Nhưng bây giờ thêm port vào (`@5300`) thì chả xi nhên gì
16:21
nói chung là unbound ngu wá, nên thôi đổi qua xài thằng khác
16:22
Deleted Account
code
MH
16:22
MrTux Hdb
đổi xong phát hiện đứa khác cũng thế à
16:22
=))
16:22
Deleted Account
# h1
16:22
## h2
16:23
* list
16:23
* italic *
16:23
*italic*
16:23
**bold**
HN
16:23
Hùng Nguyễn Duy
Thanh niên cuồng md 😂😂😂
16:23
Deleted Account
test thử nó có support ko
16:23
:D
16:24
Deleted Account
pdnsd đi anh
16:24
:3
o
16:25
o NhamLH
pdns có wf sang port khác không?
16:25
/me xài chỉ thấy fw sang IP khác thôi
16:25
nếu vậy thì thằng fw phải listen trên port khác port 53
16:25
rồi fw sang 127.0.0.1 listen default trên port 53
16:25
😂
16:26
Deleted Account
có sao không
16:26
ủa đang nói gì vậy pa
16:26
😂😂
16:27
pdnsd nó listen trên 127.0.0.1 port 53
16:27
mấy thằng khác port khác chớ
16:28
server {
        label = "opennic";
        ip = 193.183.98.154, 119.81.242.146;
#       reject = 208.69.32.0/24,  # You may need to add additional address ranges
#                208.69.34.0/24,  # here if the addresses of their search engines
#                208.67.219.0/24; # change.
        reject_policy = fail;     # If you do not provide any alternative server
                                  # sections, like the following root-server
                                  # example, "negate" may be more appropriate here.
        timeout = 4;
        uptest = ping;            # Test availability using ICMP echo requests.
        ping_timeout = 100;       # ping test will time out after 10 seconds.
        interval = 15m;           # Test every 15 minutes.
        preset = off;
}
MH
16:28
MrTux Hdb
đệch
16:28
Deleted Account
server {
        label = "opennic";
        ip = 193.183.98.154, 119.81.242.146;
#       reject = 208.69.32.0/24,  # You may need to add additional address ranges
#                208.69.34.0/24,  # here if the addresses of their search engines
#                208.67.219.0/24; # change.
        reject_policy = fail;     # If you do not provide any alternative server
                                  # sections, like the following root-server
                                  # example, "negate" may be more appropriate here.
        timeout = 4;
        uptest = ping;            # Test availability using ICMP echo requests.
        ping_timeout = 100;       # ping test will time out after 10 seconds.
        interval = 15m;           # Test every 15 minutes.
        preset = off;
}
16:28
lag lag sao paste cha mất
16:29
server {
        label= "dnscrypt";
        ip = 127.0.0.1;  # Put your ISP's DNS-server address(es) here.
        port = 5300;
#       proxy_only=on;     # Do not query any name servers beside your ISP's.
                           # This may be necessary if you are behind some
                           # kind of firewall and cannot receive replies
                           # from outside name servers.
        timeout=4;         # Server timeout; this may be much shorter
                           # that the global timeout option.
        uptest=ping;         # Test if the network interface is active.
#       interface=eth0;    # The name of the interface to check.
        interval=10m;      # Check every 10 minutes.
        purge_cache=off;   # Keep stale cache entries in case the ISP's
                           # DNS servers go offline.
        edns_query=yes;    # Use EDNS for outgoing queries to allow UDP messages
                           # larger than 512 bytes. May cause trouble with some
                           # legacy systems.
#       exclude=.thepiratebay.org,  # If your ISP censors certain names, you may
#               .thepiratebay.se,   # want to exclude them here, and provide an
#               .piratebay.org,     # alternative server section below that will
#               .piratebay.se;      # successfully resolve the names.
}
16:29
đấy :D
o
16:30
o NhamLH
quan trọng là có fw sang port khác không
16:30
nếu không thì nó listen port 53, fw vô localhost port 53 nữa
16:30
Deleted Account
fw port khác là seo
o
16:30
o NhamLH
tèo
16:30
Deleted Account
=))
16:31
có sao không
o
16:31
o NhamLH
chứ fw -> 127.0.0.1 thì lại fw vào nó à :
16:31
:3
16:31
Deleted Account
coi cái dnscrypt kìa
16:32
nó forward qua dnscrypt listen port 5300
16:32
tor trên port 5353 kìa
o
16:33
o NhamLH
ủa nhìn config lạ nhỉ
16:33
Deleted Account
server {
        label = "tor";
        ip = 127.0.0.1;
        port = 5353;
        timeout = 4;
        uptest = ping;
        ping_timeout = 100;
        interval = 15m;
        preset = off;
       
}
16:33
Deleted Account
Thang nao ma cau hinh phuc tap vay?
16:34
Deleted Account
pnds
16:34
ễ hiểu mà
o
16:35
a @z1yz1y lấy cái này làm dns proxy thử xem :D
16:35
Deleted Account
In reply to this message
Wa phuc tap. Ko xai
16:42
In reply to this message
Chi lam load balancing :))
17:35
Deleted Account
cái pdnsd cũng làm dns proxy đó
17:35
còn cái vụ dns load balance để coi thử
Q
21:59
Quăng Kafka
@z1yz1y em bi cai tren e18 la lau lau icon dang co' lai bi missing, toan` phai restart e18 :D
22:00
cung~ ko van de j lam ma` thu new version xem sao :v
o
22:03
o NhamLH
@xluffy screenshot phát a :3
Q
22:03
Quăng Kafka
fix vu. missing icon thoi, ko co gi` dac biet qua :D
22:04
screenshot_e20
22:04
btw, ai biet lam sao pass kernel parameter khi start kernel ko nhi (o day minh` dung syslinux)
22:05
nhe't vao` dong APPEND ma` thay ko work
HN
22:05
Hùng Nguyễn Duy
Parameter ntn?
Q
22:05
Quăng Kafka
muon nhet cai nay` i915.semaphores=1, dang xai` toan bi. freeze
HN
22:06
Hùng Nguyễn Duy
Cái i915 là driver gpu đúng ko
Q
22:06
Quăng Kafka
uh
HN
22:06
Hùng Nguyễn Duy
Cho vào mkinitcpio ấy
HN
22:08
Hùng Nguyễn Duy
Đã khai báo i915 trong mkinitcpio chưa?
22:09
Deleted Account
MODULES="i915"
22:09
thêm cái này chưa luffy
22:09
em cũng hay bị crash bỏ nó dô mkinitcpio.conf
Q
22:10
Quăng Kafka
may' khac', ko phai may dang xai`, du` cun i915 :D
22:10
thoi de luc khac thu sau, tks 2 ban.
HN
22:11
Hùng Nguyễn Duy
Tại vì dùng kms nên phải khai báo trong mkinitcpio để initram nó load trước
9 April 2016
06:00
Group mới =))
NV
06:01
Nhân Vũ
có chi trong đó a?
06:01
Deleted Account
/java.join.link
06:02
=))
06:02
troll hả bot
s
06:43
sᴛ
Có group nào về Javascript không mấy bác?
06:44
Deleted Account
không =))
06:44
lập ra cái group kia để nói tùm lum tà la về lập trình thôi mà =))
s
06:44
sᴛ
Vậy là chung hả :))
06:47
Bên Slack có room vietnamrb (Ruby Việt Nam), nói Ruby thế chứ bên trong chia ra các channel về các language khác #javascript, #golang, ...
06:47
Deleted Account
java is not a programming language mà =))
06:47
nhóm ruby thì lâu đời rồi
06:47
mà cũng có mấy nhóm tùm lum
s
06:47
sᴛ
06:47
Deleted Account
cái này thì cá nhân thôi chả việc gì câu nệ, tiện đâu tham gia đó đi =))
s
06:49
sᴛ
09:43
Deleted Account
In reply to this message
dnsdist có cái serverpool cũng ngon =))

newServer({address="1.2.3.4", pool="foobar"})
addPoolRule({"example.net."}, "foobar")
09:44
dig @localhost -p 5300 txt this.stats +short
"servers 73 fallback 39556 total 55018"
09:44
vẫn chưa chết =))
09:48
đang test ở rate khoảng 2k request/s =))
MH
10:04
MrTux Hdb
DNS mà 2k request chắc là bé
10:09
"Sếp cho mượn con máy có hỗ trợ ảo hóa, ảo hóa vì mình chạy vagrant."
10:09
đọc qua vài bài trên 0x1115
10:09
sao cứ thấy nó sao sao á :(
10:10
Deleted Account
In reply to this message
xài chơi thôi mà. cũng không cần quá số đó =))
MH
10:11
MrTux Hdb
Anh đổi sang DNS server khác rồi à?
10:13
Deleted Account
đang xài thử dnsdist với rubydns :D
10:14
dnsdist đứng trước, còn cái rubydns ở sau để chỉnh lại (`refine`) một số kết quả .
10:16
Deleted Account
c50 detected
10:16
đang cố redirect anh về lauxanh đấy
10:16
Deleted Account
(cụ thể hơn là: nếu peer nào đó query foo, mà phát hiện ra foopeer cùng trong một zone thì trả về kết quả là internal ip; nếu xa nhau thì trả về public ip; xài amazon vpc thì sẽ thấy cái này cần à :D )
10:17
hoặc nếu xài digital ocean cũng sẽ thấy vấn đề tương tự. DO có hỗ trợ vpc (shared vpc), nhưng muốn xài ip trong thì phải hard-coded hơi đuối :D
NJ
10:28
Nam Joker 🇯🇵
Google chorme nó ko support cho i386 nữa rồi hả mọi người !
10:29
vào là 404
MH
10:30
MrTux Hdb
In reply to this message
route53 nó không tự làm được ạ?
10:30
Deleted Account
không em. nếu cross vpc thì nó chịu chết =))
MH
10:30
MrTux Hdb
In reply to this message
Ơ tưởng xài ArchLinux sao lại URL i386 :stick:
10:31
In reply to this message
cross-VPC haha
10:31
Deleted Account
em có hai sub-network thì tohoi rồi luôn @MrTux . resolve ra toàn public ip thôi =))
10:31
hồi xưa thì chơi trò fix tự động (bằng pp) trong /etc/hosts, mà giờ thêm thằng docker nữa, nên chỉ còn cách xúc dns thôi =))
NJ
10:32
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
em thử thấy trên trang chủ chọn 32bit vẫn còn ở đó bác ạ! Trang chủ google.com/chrome
10:32
In reply to this message
hic hic !
MH
10:32
MrTux Hdb
In reply to this message
em nhớ docker-compose có tham số được mà ta
10:34
Deleted Account
docker mới 1.10 xài dns rồi. vẫn có thể xài /etc/hosts được nhưng mà chuối lắm =))
10:37
xài dns có chi mình thay đổi nó dễ keke
NJ
10:37
Nam Joker 🇯🇵
Ơ! sao cái flag nó ko hiện chip mình là i386 hay amd64 nhỉ?
10:37
Deleted Account
docker < 1.10 thì mỗi khi link với nhau hoặc không, trong /etc/hosts vẫn có đầy đủ sanh sách tất cả các container đang chạy trên hệ thống =))
10:37
coi như là data leak by default haha
10:38
In reply to this message
xem đầy đủ /proc/cpuinfo mới thấy chứ, grep ra rồi còn đâu em
NJ
10:39
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
vẫn xem cái flag hả anh!
10:43
Một máy tính Ram 3Gb chạy Arch 64bit thì có vấn đề gì ko ạ!
10:45
Deleted Account
không vđề gì
10:45
512RAm cũng tố tluôn á
NJ
11:14
Nam Joker 🇯🇵
Mọi người cho hỏi có cách nào cho Firefox chạy được những bản Flash 20.x như Chrome chứ firefox bây h đang là 11.x
11:15
わたし
nhớ đâu chrome/chromium xài flash riêng?
NJ
11:15
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
đúng rồi bác! Nó là embeded flash thì phải
11:15
わたし
vậy liên quan gì firefox đâu
NJ
11:16
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
11:16
firefox lên được bản flash 20 thì phải
NV
11:17
Nhân Vũ
đã thử và crash lung tung cả lên
11:18
わたし
adobe flash dừng ở v11.2 rồi
NJ
11:19
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Đối với Firefox, chả hiểu sao bọn Chrome lại lên được 21 nhỉ
11:19
わたし
nó có flash riêng «
NV
11:20
Nhân Vũ
thời buổi html5 rồi :3
NJ
11:21
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Flash của bọn này dùng 1 lúc là bị crash :(
11:21
わたし
disable đi
11:21
solved
11:22
để sẵn cái chromium + pepper
11:22
cần flash thì thả sang đó
11:28
Deleted Account
TN
NV
11:32
Nhân Vũ
làm sao để share link twitter hay như a @z1yz1y nhỉ
11:33
Deleted Account
A share tu twitter app ma
NV
11:34
Nhân Vũ
👍
11:34
Deleted Account
Em tao mot list trong twitter, roi them vao newsycombinator do
11:38
Heka — Heka 0.10.0 documentation
https://hekad.readthedocs.org/en/v0.10.0/
13:01
Deleted Account
có bác nào làm nodejs không ạ
13:02
cho em hỏi tầm 100 kết nối TCP với khoảng 10% là HTTP và Web socket thì server cấu hình cỡ nhiêu chạy đủ 
13:04
với lại em nghe nói thằng nodejs chỉ chạy đc trên 1 core thì phải, vậy thì phí quá
MH
13:04
MrTux Hdb
In reply to this message
thế mới cần nhiều con
13:04
nodejs lởm mà
13:04
xịn éo
13:04
=))
13:05
Deleted Account
nhiều core thì chạy nhiều thằng nodejs rồi load blance thì phải 
13:05
em còn lăng tăng vụ này quá 
13:07
nếu mà có 100 kết nối TCP gửi dữ liệu liên tục 10s 1 lần thì server có bị lụt k mấy bác 😂
13:08
bác nào có kinh nghiệm về cấu hình server chỉ em với, em chưa làm cái này bao giờ 
HN
13:12
Hùng Nguyễn Duy
Lượng dữ liệu gửi mỗi lần lớn ko
13:12
Deleted Account
In reply to this message
Lam auto scaling cho tot :)
13:12
Deleted Account
dữ liệu kiể plaintext, tầm khoảng maximum độ dài string là 255 ký tự :D
HN
13:13
Hùng Nguyễn Duy
Thế ăn thua quái j, cấu hình laptop cách đây 10 năm làm server cũng tẹt 😂😂😂
13:14
Deleted Account
In reply to this message
em cũng đang tìm hiểu nè anh, nhưng mà khong biết cấu hình server khủng cỡ nào 
13:14
vì đó giờ toàn làm ứng dụng đơn lẽ nên k có điều kiện test thực tế 
13:14
In reply to this message
vấn đề là nó chạy song song với express và socket.io nữa 
13:15
mình dùng thử con Pi thấy nó load khá chậm mặc dù chỉ có 1 TCP + 1 HTTP + 1 Web Socket kết nối vào 
HN
13:15
Hùng Nguyễn Duy
Dùng pi làm server hả
13:16
Deleted Account
In reply to this message
mình test thử thôi à bạn, mà thấy không khả quan lắm 
13:18
mình nghĩ là phần TCP socket và Web socket là k vấn đề, vấn đề ở chỗ HTTP, hay là do mình lưu session dạng file nên nó đọc chậm ta
13:20
bác @z1yz1y cho em hỏi là dùng HAProxy với Redis cái nào tốt hơn ạ 
TN
13:22
Thanh Nguyen
:3
13:26
Deleted Account
In reply to this message
Bạn dùng nhiều server nhỏ. Khi load cao thì thêm vào một hay nhiều con nhỏ nữa . Kiểu góp gõ thành bão.
13:27
haproxy đó cũng là cách đó.
13:28
Deleted Account
In reply to this message
không biết mình có thể làm kiểu như kết nối này thì phải vào server này, kết nối kia thì phải vào server kia không anh
14:03
Deleted Account
được
14:48
Deleted Account
In reply to this message
theo em nghĩ là nó dựa vào dải IP kết nối vào hay sao anh, hay mình có cách nào nhận dạng kết nối 
14:49
Deleted Account
em coi haproxy thì sẽ thấy câu trả lời.
14:49
Deleted Account
In reply to this message
dạ để em xem tài liệu không hiểu hỏi tiếp :D
14:50
Deleted Account
😂
14:52
websocket cũng như http protocol, nhưng trong header nó gửi tới server có Upgrade instruction. Dựa vào header này mình biết được loại kết nối và định hướng lại thôi.
Q
17:32
screenshot :D
17:35
17:43
Deleted Account
xài N1 xong thấy nó nặng máy lag quá
17:44
z1y, pacapt chắc xài redis lưu big table cho nhanh nhỉ anh =))
17:44
key value nhưng map kiểu kia sẽ thành :distro:alias:real_package
C
17:45
Cooly
lâu lâu vào thấy log chat quớ trời
17:45
Deleted Account
nên chạy sẽ phải detect cố định distro mới tạo ra table chỉ chứa alias:real_package
17:46
thêm một hàm db_generate() ?
C
17:47
Cooly
@SeverusSnap đang tự kỉ hả chú
17:47
nè pa
17:47
tự kỉ gì
C
17:48
Cooly
thấy @SeverusSnap chat 1 mình nên thắc mắc
17:48
Deleted Account
:D
C
17:50
Cooly
cuối tuần rầu, có gì vui hơm
17:54
Deleted Account
hơm, kím hem ra tiền buồn nhắm
C
17:56
Cooly
dzị đi kím tiền đi, ngồi bình loạn cái pacapt chi
18:06
Deleted Account
em support cái pacapt mấy năm roài mà
18:06
issue đó trước implement thử mà không được
18:06
trình gà submit bug hụt hoài
18:06
:(
C
18:06
Cooly
:D
MH
18:17
MrTux Hdb
package manager phải có redis mới chạy
18:17
bệnh hoạn vậy
18:21
Deleted Account
redis là cái của nợ khi support nhiều distro cho nhanh
18:21
thằng nào chả có db riêng mới chạy
C
18:22
Cooly
đâu cần dùng dao mổ trâu để giế chim sẻ đâu :v
18:24
Deleted Account
:v :v
18:24
đùa chứ implement cái đấy cũng khổ
18:24
bọn ubuntu mỗi phiên bản nó lại đổi cmn tên với support
18:24
cái có cái không
MH
20:14
MrTux Hdb
I
InfoSec 08.04.2016 19:59:46
Academics claim Google Android two-factor authentication is breakable http://go.theregister.com/feed/www.theregister.co.uk/2016/04/08/google_android_2fa_breakable/
20:35
Deleted Account
👍👍
20:39
Cha hieu sao lai break duoc :))
PT
21:36
Phu Tan
Tại sao who.is tra ko ra thông tin gì những tên miền .vn?
21:37
Trong khi tên miền quốc tế thì tra ra name server mà nó đang trỏ tới.
MH
22:50
MrTux Hdb
whois của tên miền VN chỉ search được ở VNNIC thôi
23:04
Deleted Account
cái vụ break kia nó phải cài app chôm sms
23:04
:-/
23:05
google có một cái trò
23:05
là thống kê, xác định app có nguy hiểm hay không về server google kể cả đó là app cài bằng manual
23:08
cái kia reject là đúng, kiểu user ngu ngơ cài app bậy xong bảo thằng google, apple lỗi là tào lao
23:15
vấn đề nữa nó lấy được tk thì có nhiều trò hơn cho nó như reset passwd về email dễ hơn làm chuyện kia :-/
10 April 2016
01:12
Deleted Account
Pdnsd ngu vật
01:12
Query aaaa type nó ném về nameserver lạ hoắc
Q
08:44
Quăng Kafka
https://news.ycombinator.com/item?id=11464261 Richard Stallman: Ubuntu is spyware (youtube.com)
08:45
Deleted Account
NJ
10:27
Nam Joker 🇯🇵
Anh em cho hỏi Báo Giá từ phía nhà làm phần mềm tới Khách Hàng thì cần phải có những gì và được tính như thế nào?
F
10:35
Fūjin
Hợp đồng ghi rõ từng hạng mục - giá cả, estimate thời gian xong, chi phí maintainence (nếu có)
10:36
Từng hạng mục ở đây dựa trên requirement mà khách hàng và phía bên làm phần mềm đã thỏa thuận
NJ
10:41
Nam Joker 🇯🇵
Ok! Cám ơn bác, để em liệt kê và tính thử!
10:43
わたし
nghe như bài tập môn gì đó
10:43
project management
NJ
10:43
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
soffware engineering :))
F
10:47
Fūjin
Nhớ khi tính chi phí phải base trên constrain
NJ
11:35
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Chi phí nhân công thì tính luôn vào giá thành của phần mềm hay tách riêng ra bác?
11:35
À tiện, cho em 1 cái mẫu trình bày với!
11:38
Deleted Account
11:43
11:43
chắc nó đại khái như vầy
NJ
11:45
Nam Joker 🇯🇵
Phức tạp ra trò ^^
11:45
わたし
khách hàng có khi là dev team khác chứ không hẳn là end user
11:46
nên phải liệt kê chi tiết
NJ
11:48
Nam Joker 🇯🇵
khách hàng ở đây là end user bác ạ! Chắc phải liệt kê bảng chỉ phí estimate kiểu chi phí pm, phần cứng, bảo trì ....
C
11:52
Cooly
khách thì chỉ cần báo giá, và chi phí bảo trì hàng tháng thôi
11:52
còn giá hợp lý hay ko thì phải nói chuyện theo ngôn ngữ của khách :v
14:41
có ai làm dns-rewrite như trong cái này chưa =))
F
20:19
Fūjin
Android đang chạy phọt ra lỗi "System UI does not respond" thì sao nhỉ
20:27
vãi đoạn
you can run bash on windows 10 now
F
20:29
Fūjin
20:30
Stop luôn rồi
NV
20:53
Nhân Vũ
Reset máy
20:53
Hoặc flash lại rom stock, full update os rồi sẽ hết
20:53
E bị hoài
11 April 2016
09:28
Deleted Account
z1y, chắc thêm con bot trigger issue trên github cho vui nhỉ anh :D
09:28
có issue mới nó bắn lên đây
09:28
giống hồi xưa đi làm go1, issue nó bắn lên hipchat thấy hay hay :D
09:55
Deleted Account
vui chi ác vậy =))
Q
13:33
Quăng Kafka
có ai bị vụ chromium lâu lâu treo, xuất hiện 1 vệt trắng giữa màn hình ko nhỉ 
13:33
dạo này toàn bị 😂
o
13:33
o NhamLH
/me firefox :3
Q
13:33
Quăng Kafka
toàn phải kill start lại 😕
13:34
わたし
In reply to this message
nhiều plugin không anh
Q
13:35
Quăng Kafka
6 chú, trước ko bị 
13:35
downgrade mấy version thấy vẫn thế
l
13:42
l4rzy
đã chuyển sang google-chrome ok
13:43
chứ trước dùng chromium toàn bị crash cái webgl 
Q
13:46
Quăng Kafka
goolge-chrome thấy cũng thế 😂
NV
13:47
Nhân Vũ
@bookletchoir Being able to follow text written by someone else makes you into a very good robot really
13:48
わたし
In reply to this message
xài chủ yếu vì cái pacman
NV
13:48
Nhân Vũ
/me bị @SeverusSnap dụ :v
l
13:49
l4rzy
In reply to this message
pacman có gì hay hơn mấy cái khác :))
13:49
わたし
syntax ngắn gọn
13:49
Deleted Account
móa tự ngã xong bảo bị dụ
NV
13:50
Nhân Vũ
ờ ờ... hẳn là tự ngã :P
13:50
わたし
mới mấy bữa trước lỡ tay wipe hết package db
l
13:50
l4rzy
In reply to this message
thích syntax như pacman thì viết cái wrapper cũng được mà 
13:50
わたし
lấy pacman đào lại được đủ
13:50
trừ aur
Q
13:50
Quăng Kafka
hở :D pacapt kìa 
13:50
😍
l
13:51
l4rzy
In reply to this message
👍 ý em là cái này đây 
Q
13:51
Quăng Kafka
ko hiểu sao mình rất ko thích cách xuất output của thằng apt 
13:51
:D
NV
13:53
Nhân Vũ
In reply to this message
/me too, hồi mới xài (lúc đó ngu lắm) bỏ U nhảy qua Fedora cũng bởi vì output của F nó đẹp hơn. H thì chả care lắm. :P
13:57
Deleted Account
em có coi hôm qua z1y, cũng tìm không ra options đấy
13:57
😂😂
13:57
để tối em thử wrapper nó
13:58
      Restrict or filter output to explicitly installed packages. This option can be combined with -t to list explicitly
           installed packages that are not required by any other package.
13:58
mà không hiểu ý của cha đó giữ toplevel packages là sao :D
14:00
Deleted Account
không hiểu thì hỏi lại =))
o
18:38
o NhamLH
NV
19:34
Nhân Vũ
tán gái không khó. :P
l
20:40
l4rzy
21:09
Deleted Account
Deleted Account 11.04.2016 21:09:41
socat nó chập cheng wá
21:10
Deleted Account
đang thử socat để đẩy udp packet qua hầm ssh
21:10
socat nó treo mỏ wà =))
21:20
21:20
apply qua làm cho nó gần nhà =))
21:20
út tịch đi bộ qua đi làm luôn @xluffy =))
21:21
apply nè @SeverusSnap 
h
21:22
huy
ăn trưa miễn phí 😍
21:23
Deleted Account
o
21:25
o NhamLH
tiki offer a KA khởi điểm 15mil
21:25
😂
MH
21:34
MrTux Hdb
In reply to this message
15m cho Senior thôi á
21:34
bèo nhể
21:34
=))
h
21:34
huy
có ăn trưa miễn phí rồi kìa 😒
21:35
trưa phát cho ổ bánh mì ngồi gặm 😍
21:35
mà tiki thấy tuyển miết ấy nhỉ
21:35
năm nào tầm này cũng tuyển : ))
MH
21:35
MrTux Hdb
ăn trưa miễn phí từ đỡ được ~30k/ngày x 30 lên thêm gần 1m
21:35
trả bèo hay sao á
21:35
nên chúng nó bỏ đi hết =))
o
21:35
o NhamLH
25 ngày thoai
21:35
=))
MH
21:35
MrTux Hdb
@NhamLH nhân hẳn 30 cho nó dễ tính
o
21:36
o NhamLH
à chưa biết gross hay net nữa
21:36
gross chắc nghèo
21:36
=))
MH
21:38
MrTux Hdb
gross thì quá bèo
N
21:42
Nờ
Hỏi ngu
21:42
có cái Log Management nào
21:42
ngon gần gần như splunk
21:42
mà open source ko
21:42
:))))))
o
21:42
o NhamLH
ELK?
21:42
bữa Nờ hỏi rồi mà nhể
N
21:42
Nờ
ELK ?
o
21:43
o NhamLH
elasticsearch + logstash + kibana
N
21:43
Nờ
ừa
21:43
đc đó
21:43
thank :">
o
21:50
o NhamLH
hãy làm điều gì đó thiết thực hơn là lời cảm ơn đơn thuần
21:50
chẳng hạn như give karma :3
NV
21:54
Nhân Vũ
21:54
Deleted Account
@NhamLH karma: 👍 1.6 👎 7.
o
21:55
o NhamLH
vãi lúc chiều có âm đâu
o
21:55
o NhamLH
Deleted Account 11.04.2016 17:26:33
@NhamLH karma: 👍 1 👎 0.
o
21:55
o NhamLH
giờ âm nhiều vậy
21:56
😂
NV
21:56
Nhân Vũ
Haha, hãy hỏi Rớt, chawxc bị heck mất đó
22:06
Deleted Account
Nghĩ sao offer z1y 15chai
22:06
Thấy gần mà sợ tạch
22:06
😂😂
MH
22:07
MrTux Hdb
In reply to this message
Splunk ... free =]]
C
22:11
Cooly
hệ thống tiki fuc tạp lắm
22:11
Deleted Account
Ừa
22:11
Em cũng thấy ghê ghê
22:12
Thương mại điện tử mà, tiền không
MH
22:14
MrTux Hdb
In reply to this message
Cái éo nào chả có tiền
22:14
lolz
22:14
chẳng qua chắc giờ nó là đống bầy nhầy
22:15
:3
o
22:15
o NhamLH
ai nói gì nói
22:15
em tin tưởng vào sự phát triển của tiki
22:15
vừa đặt mua đồ lúc trưa
22:15
😂
MH
22:16
MrTux Hdb
/me tin tưởng vào câu nói của Project Lana
22:25
Deleted Account
mà trình senior
22:25
em làm gì đã tới
22:25
:(
22:25
mới junior thôi ah
MH
22:28
MrTux Hdb
tự tin lên
22:28
=))
22:28
hãy như các thanh niên Nguyễn Huệ
22:30
Deleted Account
bọn đấy giờ vác đơn xin không ai nhận kìa
22:30
=))
22:31
hồi xưa nghe z1y bảo đi pv hỏi em làm gì
22:31
em làm héc cơ 
22:31
=))
22:31
thế là tạch
22:31
chắc bỏ cái pentest trong profile ra quá
22:31
😂😂
MH
22:32
MrTux Hdb
In reply to this message
"Em cũng éo biết. Người ta cho tiền thì em làm :3"
22:32
Deleted Account
ah tux
22:33
cái cv anh cho em template hồi xưa
22:33
giờ update 
22:33
tạch hết render
22:33
vãi latex
22:33
😂😂😂
MH
22:33
MrTux Hdb
éo phải tại beamer đâu
22:33
tại ArchLinux lởm
22:33
Deleted Account
mordencv nó bỏ hết cvitems rồi
22:33
lolz
MH
22:33
MrTux Hdb
chứ tao vẫn dùng cái đó cho gf tao
22:33
chạy ầm ầm
22:33
Deleted Account
cái đấy là aur
MH
22:33
MrTux Hdb
=))
22:33
Deleted Account
anh xài bản nào =))
MH
22:33
MrTux Hdb
vẫn là lởm thôi
22:33
Deleted Account
từ repo chính của nó nhé
MH
22:34
MrTux Hdb
éo nhớ nữa
22:34
:stick:
22:35
Deleted Account
$ pacman -Qi texlive-moderncv
Name            : texlive-moderncv
Version         : 2.0.0-2
22:36
trình gà sợ thất nghiệp vl, thôi đi héc tiki lấy tiếng =))
12 April 2016
08:07
Deleted Account
Apply qua tiki di @SeverusSnap :))
MH
08:10
MrTux Hdb
I
InfoSec 12.04.2016 03:40:52
Hacktivists Leak 43GB of Data From Syrian Government | SecurityWeek.Com
http://www.securityweek.com/hacktivists-leak-43gb-data-syrian-government
MH
08:10
MrTux Hdb
I
InfoSec 12.04.2016 02:53:32
08:12
Deleted Account
Moa dang dinh post :))
08:15
Wa sieu
MH
08:17
MrTux Hdb
VN toàn hacker giỏi
08:17
Éo thấy leak :stick:
08:28
Deleted Account
😂😂
08:51
Deleted Account
:3
Q
09:05
Quăng Kafka
09:05
có ai bị crash như vầy luon ko 😂😂
09:05
Deleted Account
ah cái này do drivers i915
09:05
:3
09:06
nó lưu ảnh crash đó em bị suoot
09:06
xmonad cũng bị nhé
09:06
😂😂
Q
09:06
Quăng Kafka
ủa vậy hả, rồi fix sao Huy
09:07
Deleted Account
restart X anh ơi,
09:07
lỗi này em không biết sao
Q
09:07
Quăng Kafka
...
09:07
Deleted Account
+_+
09:08
bữa còn bị font nát hết
09:08
mấy cái console font trên terminater/conky
09:08
ra kí tự rác
09:08
toàn phải tắt X bật lại
09:08
-_-
Q
09:08
Quăng Kafka
thoai, kill chrome đc rồi, restart X mất công tí phải start mấy app lại
09:08
Deleted Account
In reply to this message
Làm cái shortcut để restart lại e20 xem =))
09:08
Deleted Account
log nó không ghi gì mới quái chứ
Q
09:09
Quăng Kafka
In reply to this message
restart e20 thì trong menu có mà, cần gì shortcut đk
09:09
Deleted Account
ủa e20 có cái compile online mà
09:09
còn xmonad thì  xóa cái của nợ .xmonad/xmonad binary
Q
09:09
Quăng Kafka
ờ, có, mà ko giải quyết đc, toàn vào terminal kill :D
09:10
Deleted Account
:D
09:10
thôi xmonad đi anh
09:10
mỗi cửa sổ một app, không ai chung ai
09:10
😂😂😂
Q
09:12
Quăng Kafka
cứ tưởng do chrome, hóa ra do i915, thảo nào 2 con card intel đều bị :v
09:13
Deleted Account
:v :v
09:17
Deleted Account
đổi card đê =))
09:17
In reply to this message
😂😂
Q
09:17
Quăng Kafka
ủa, con của anh k.A là x240 à, cũng intel chứ gì 
09:19
Deleted Account
keke mà a xài bt có sao đâu
Q
09:20
Quăng Kafka
thì trước em cũng bt =)))
09:20
Deleted Account
kernel nó có load cả cái gì thinkpad_acpi
09:20
đại khái là có cái module nào cho cái laptop của anh, nó chạy phà phà hết =))
09:20
$ sudo lsmod|grep think|cut -b -80
thinkpad_acpi          69632  1
nvram                  16384  1 thinkpad_acpi
snd                    65536  33 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_h
led_class              16384  3 iwlmvm,thinkpad_acpi,input_leds
rfkill                 20480  4 cfg80211,thinkpad_acpi,bluetooth
video                  32768  2 i915,thinkpad_acpi
Q
09:20
Quăng Kafka
ờ, thinkpad đc cái đó ngon, ko phải chỉnh mò mệt như mấy thèn khác
09:22
Deleted Account
Thinkpad nó ôm luôn i915 kìa anh
09:22
Thẩm nào ngon
09:33
Deleted Account
😂
09:33
máy này dỏm mà
09:33
cài được tối đa 8gb ram :D
09:33
muốn cty mua thêm mà cũng chả thể gắn vào được lolz
09:39
09:39
high performance dns resolver đây @NhamLH @MrTux =)) 80 queries /s :D
09:40
Deleted Account
chắc internal hẻ z1y
09:40
Deleted Account
ờ =))
09:40
hôm trước mở ra có thằng quất cho treo mỏ luôn hâh
09:41
(`crashed` luôn á:D)
09:41
Ủa telegram kỳ ha. crashed
09:41
:D
09:43
nó query kiểu vày không nà
09:43
09:43
mấy fqdn này không tồn tại, nên resolver ngậm connection nhiều quá, bị chết luôn haha
Q
09:43
Quăng Kafka
thôi rồi Khựa ơ 😚
09:43
Deleted Account
ip là từ UK cũng có, mà CN cũng có =))
o
09:43
o NhamLH
chắc e show hàng 1k req/s quá :3
09:44
Deleted Account
183.213.22.60 là ip China =))
09:44
show đê Nhâm =))
09:44
Deleted Account
cái này peer là load balance ah anh
09:44
Deleted Account
có log show a luôn xem @xluffy hom qua nó query cái giề =))
09:45
peer_ip là client address đó. chả biết sao rubydns nó gọi là vậy =))
Q
09:45
Quăng Kafka
giống kiểu p2p á :v chắc máy anh là 1 con zombie 😚
09:45
=]]
09:46
Deleted Account
:D
09:48
bản lương cty nào vậy @SeverusSnap 
09:48
cao wá hè
09:48
bữa sau đi pv in ra mang theo =)))
09:48
Deleted Account
=))
09:48
bảng lương HCM/HN =]]
09:48
chả biết công ty nào lolz chắc thống kê của các bác để báo cáo
09:48
Deleted Account
unix admin làm dâu trăm họ mà bèo nhỉ
09:49
$1.5k =))
09:49
Deleted Account
ack
09:49
bèo ak...
09:49
Deleted Account
cái này thống kê để lòe
09:49
tụi HR nó làm ra để nó hút
09:49
mấy thằng lôm côm tuởng ngon nhảy vô xin contact =))
09:49
Deleted Account
thì kiểu thống kê báo cáo lên news ấy mà haha
09:49
Deleted Account
còn thực tế có khi nó bẽ bàng hơn:D
09:49
Deleted Account
:D
09:49
Deleted Account
Móa sharepoint eng $2500 =))
09:50
hồi đó mà quyết chí theo Bill Gates là ngon kaka
09:50
Deleted Account
@NhamLH ftp có log hết dns queriess của dân mạng vn không =)
o
09:51
o NhamLH
không anh
09:51
Deleted Account
😂😂
o
09:51
o NhamLH
ai nại nàm thía
09:51
Deleted Account
thế c50 nó qua nó hỏi làm thì sao =))
09:51
cấp luôn tcpdump à :D
o
09:51
o NhamLH
chả biết sao tụi nó có thông tin hết
09:51
Deleted Account
=))
09:52
vậy log chỗ nào đó mà NOC team không biết hả [email protected] 
Q
09:52
Quăng Kafka
vãi sếp, post bằng lương bên kia mà qua bên này chat :v
o
09:53
o NhamLH
không giữ log anh
09:53
mấy con đó e build mà
09:53
😂
09:54
Deleted Account
In reply to this message
keke nhầm room đáng bị trừ karma =))
Q
09:54
Quăng Kafka
cái đó ko phải bẳng lương đâu, cái đó là của tụi hr đem đi tuyển dụng đó, dòm format thì thấy giống của tụi harvey nash
09:55
Deleted Account
thì a cũng nghĩ vậy :D
09:55
chiêu PR của tụi HR =))
Q
09:56
Quăng Kafka
giống fsoft ý mà 😚
10:02
Deleted Account
:3
10:02
toàn thấy upto là hiểu haha
10:02
thôi bỏ pdnsd sang dnsdist
10:02
nhìn cấu hình có vẻ ngon
10:02
😂😂
10:03
Deleted Account
dnsdist mới bản alpha =))
10:03
mà a cài chứ cũng chưa xài nó. vẫn đang test xem khi nào con bên dưới (`rubydns`) chết :D
10:04
hôm bữa a test 2k qps rồi vô tư haha
10:04
rubydns làm resolver cùi bắp ngon lắm haha
10:04
chưa thấy thằng nào tiện bằng
10:05
dnsdist thì hỗ trợ dnsscrypt ngon lành luôn
10:05
/give @NhamLH 2 karma =))
10:05
Deleted Account
@z1yz1y: @NhamLH karma: 👍 3.6 👎 7.
10:07
Deleted Account
dnsdist nó không cần dnscrypt riêng ah anh
10:07
ngon vại 
10:07
để đi thử luôn 
10:08
Deleted Account
nó hỗ trợ dnssec với dnsscrypt setup rất dễ =))
10:10
e thử xem chứ a chưa cần :D
10:10
client phải cài thêm cái proxy mệt xác
o
10:17
o NhamLH
10:17
Deleted Account
dvorak đê
o
10:18
o NhamLH
Colemak is a modern alternative to the QWERTY and Dvorak layouts
10:18
Deleted Account
không z1y, em cài dns server trên máy luôn =))
o
10:19
o NhamLH
dvorak hồi có tập gõ, mà lúc đầu gõ chậm quá. không đủ kiên nhẫn nên cứ qwerty mà tán 😂
10:19
Deleted Account
gõ nhanh àm
10:19
mà*
TN
10:19
Thanh Nguyen
colemak ko xịn = dvorak nhóe
10:19
:3
10:20
Deleted Account
nhanh hơn qwerty
10:20
ôm canoc hun hít
o
10:20
o NhamLH
gõ qwerty lâu quá rồi
10:20
gõ dvorak mà quán tính cứ gõ qwerty
10:20
=> chậm
TN
10:20
Thanh Nguyen
pèo
10:21
o
10:21
o NhamLH
TN
10:23
Thanh Nguyen
lên mấy site compare ấy, gõ thử 1 đoạn text nó đo coi distance tổng cộng bi nhiu
10:24
Deleted Account
dạo này gõ dvorak hay bị loạn chữ
10:24
kiểu thiếu ngủ hay sao ak, trước gõ chả cần nhìn màn hình luôn
o
10:25
o NhamLH
qwerty cũng cần nhìn màn hình đâu
TN
10:25
Thanh Nguyen
thế gõ phải cắm mặt xuống kb nhìn hả
10:25
gà thế
o
10:25
o NhamLH
phải là không nhìn kb chứ nhỉ
10:25
không nhìn màn hình hóa ra nhìn kb mà gõ rồi
10:25
=))
TN
10:26
Thanh Nguyen
thôi Rớt cứ weitei đi cho lành
10:27
Deleted Account
nhìn gái
10:27
10:27
vừa gõ vừa nc, nhìn gái các kiểu
10:28
mà hình như keyboard lap có vấn đề sao gõ chậm với hay sai
10:28
-_-
10:28
trước lap của vng gõ ầm ầm
10:28
vừa gõ vừa chém gió
10:28
-_-
TN
10:28
Thanh Nguyen
giờ còn xài kb laptop
10:28
:-/
10:31
Deleted Account
In reply to this message
tốc độ gõ phím nhanh hơn tốc độ suy nghĩ
10:31
hèn gì...
10:31
10:32
Deleted Account
-_-
10:32
sao trì triết em hoài vậy z1y
10:32
cái bàn phím lap có vấn đề khoảng cách với chiều cao ngón tay thiệt mà
10:32
Deleted Account
trì tiết đâu =))
10:33
bàn phím laptop là nó có thiết ké khá tốt rồi đó
10:33
chẳng qua quen với mấy keyboard khác thôi =))
10:34
Deleted Account
tưởng quen quay tay nên khó gõ
10:34
😂😂
10:35
pdnsd từ 2012 không phát triển nữa
10:35
thôi bỏ sang cái khác
10:49
Deleted Account
dnsdist cũng lfa của powerdns đó
10:49
quá phức tạp 0 nên xài là phải :d
10:54
Deleted Account
kiếm cái nào opensource active tí xài có gì còn kêu la support được :D
10:59
Deleted Account
dnsdist active mà
10:59
xem github tụi nó kìa
10:59
mà cần chi phải xài dns riêng vậy =))
10:59
cache thì có dnsmasd rồi:D
11:09
Deleted Account
em từng xài dnsmasq và không thích :D
11:10
Deleted Account
thằng đó dễ cấu hình nhứt =))
11:11
Deleted Account
em xài xong qua pdnsd :D
11:12
giờ qua pdns =)) sao thấy đời ngắn lại dần =]]
11:12
Deleted Account
xài rubydns đi =))
11:12
Deleted Account
tên dài quá =]]
11:13
Deleted Account
vẫn ngắn hơn tên NgôHuyDns mà =))
11:14
Deleted Account
nghe z1y xúi ghê qúa haha
11:16
Deleted Account
😂
11:23
Deleted Account
chit mia rui
11:23
eo co service file
11:23
phai tu viet
11:23
😂😂
NV
12:04
Nhân Vũ
In reply to this message
NJ
12:39
Nam Joker 🇯🇵
có cái service nào mà tương tự như Firebase ko mọi người nhỉ?
NV
13:32
Nhân Vũ
thefuck[13676]: segfault at 3e00000000a9 ip 00007fccefd256c4 sp 00007ffd477f4bd8 error 4 in libpython3.5m.so.1.0[7fccefbc3000+237000]
13:32
có bà con nào dùng thằng này bị giống e không ạ?
l
14:03
l4rzy
rip python, em có dùng thử thằng thef*ck này mà thấy nó chậm quá nên thôi :))
14:28
Deleted Account
đi qua squid nó không dùng add host trong /etc/hosts luôn trời ơi
14:32
Deleted Account
nó có resolver riêng mà=))
MH
14:45
MrTux Hdb
In reply to this message
Vì chúng đóng thuế cho chúng nó mua chứ sao :v
NV
14:56
Nhân Vũ
In reply to this message
Okay, đã tiễn e nó. :))
LN
16:34
Linh Nguyen Gia
HN
16:35
Hùng Nguyễn Duy