16 May 2016
F
11:43
Fūjin
Nó chơi ko lưu history
11:43
Paid thì có có quyền hạn hơn
11:44
À thôi để paid
11:44
Cho các bạn trải nghiệm
11:44
Deleted Account
thôi
11:44
đừng paid chi mất công em =))
11:45
tốn tiền vô ích haha
11:45
ai muốn paid thì góp $1 vào rồi trả :D
MH
11:46
MrTux Hdb
/me cty nhất quyết éo paid cho cái éo gì
11:46
đè sysadmin ra bắt viết tool export ra json
11:46
join json lại
11:46
parse
11:46
rồi display thành archive
11:46
vl
F
11:48
Fūjin
Ồ viết JSON archive hàng ngày đc
MH
11:48
MrTux Hdb
ơ nhưng bựa lắm
11:48
và tao thấy trò đấy bẩn thỉu kiểu gì á
11:48
:(
F
11:52
Fūjin
Do bản chất nó bắt phải trả phí nên thừa nhận phải làm mấy trò kiểu đó
F
12:14
Fūjin
"Mention people in groups by typing @ and selecting them from the list — even if they don't have a username."
12:15
"Edit your messages everywhere within 2 days after posting (press the up arrow button to edit your last message).
12:15
Deleted Account
telegram hay thằng nào đó
F
12:15
Fūjin
In reply to this message
<---— How could they do it?
12:15
Telegram
12:15
0.9.49
h
12:17
huy
@Fuujin invite với [email protected] :D
F
12:20
Fūjin
Thật ra là có curl command luôn, ko cần website làm gì, cơ vướng 1 cái là phải generate token quyền admin
12:21
curl -X POST "https://archlinuxvn.slack.com/api/users.admin.invite" —data 'email=${INVITED_EMAIL}&token=${TOKEN}&set_active=true' —compressed
12:23
@huynq Xong
MH
12:23
MrTux Hdb
Ơ
12:23
thế xài slack free và vẫn invite người ngoại tộc được à
F
12:24
Fūjin
Đc mà anh
12:24
Mặc định auto thì specific email domain ko phải public, còn email domain public thì ko cho
MH
12:25
MrTux Hdb
vậy là phải hack hể
12:25
=))
12:25
nhưng mà éo restrict access được
F
12:26
Fūjin
Uhm, vứt invite link thì còn gì restrict access nữa :))
MH
12:26
MrTux Hdb
thế thì ăn thua gì
12:26
=))
h
12:26
huy
@Fuujin thanks 💋
NV
12:30
Nhân Vũ
Cho /me vào hóng với đc hơm @Fuujin?
F
12:31
Fūjin
@Bol0bal4 xong
NV
12:34
Nhân Vũ
Tks @Fuujin
MH
12:37
MrTux Hdb
phần mềm FPT tự viết?
NV
13:14
Nhân Vũ
Cái pdnsd đang xài cái tèo, có ai bị với em không?
MH
13:29
MrTux Hdb
unbound đi mày
13:35
Deleted Account
rubydns cho khỏe =))
NV
13:55
Nhân Vũ
In reply to this message
Ờm để tối về thử, tạch đúng hôm cn. Chán đời vồn
13:55
In reply to this message
E sẽ thử unbound trước
NV
14:35
Nhân Vũ
14:36
e hỏi ngu, giải thích cho e dòng 4, 5, 7 với ạ. /me sẽ give nhiệt tình.
MH
14:37
MrTux Hdb
thì nó chạy đến 1 hope nào đó
14:37
mà nó không lấy được info thôi
NV
14:37
Nhân Vũ
sao nó lại localhost anh?
MH
14:37
MrTux Hdb
reverse dns thôi
14:37
có gì đâu
14:37
mtr --no-dns đi
14:37
:3
NV
14:38
Nhân Vũ
à há.
NJ
14:38
Nam Joker 🇯🇵
gê quá
NV
14:38
Nhân Vũ
ahihi.
14:38
14:38
Deleted Account
@Bol0bal4: @MrTux karma: 👍 15 👎 9.
NV
14:39
Nhân Vũ
In reply to this message
ghê cái bép
Deleted Account joined group by link from Quăng Kafka
14:39
Deleted Account
hi all, cho mình hỏi tí
14:40
trong log của nginx có dòng "GET https://test.com/{"id":"xxx", "group":"yyy"}"
14:40
lúc này awk split theo "
14:41
làm sao để lấy toàn bộ dòng trên mà không bị chia thành GET tới id ?
14:41
thank all
14:53
no one cares :)
MH
14:54
MrTux Hdb
Ôi vãi
14:54
nó hiện hồn về kìa
14:54
=))
14:54
Deleted Account
:)
14:54
về xin support
14:55
không ai support lại đi :)
MH
14:55
MrTux Hdb
/me chưa hiểu
14:55
/me đang ngồi debug DNS thấy mẹ
14:56
Quick question: user nobody có quyền request DNS không?
14:56
Deleted Account
14:56
'[16/May/2016:10:18:50 +0700] "duchm1" 10.18.9.144 403 "GET http://d.ants.vn/delivery/zone/558663357.json?pv=77b0eddaaadbac071d0fe8c1a9a2ab2f1a2f055c&url=http%3A%2F%2Fwww.techz.vn%2F&product=&nw=&dv=&bs={"name":"IE","version":""}&rm=&platform=desktop&visitor=v&cp=&urlref=http%3A%2F%2Fr.search.yahoo.com%2F_ylt%3DAwrTcdMTPDlX6ygAOh0PxQt.%3B_ylu%3DX3oDMTByb2lvbXVuBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--%2FRV%3D2%2FRE%3D1463397523%2FRO%3D10%2FRU%3Dhttp%253a%252f%252fwww.techz.vn%252f%2FRK%3D0%2FRS%3DGyL34TrmeQshWXTzbl902dkdgX8-&hostname=www.techz.vn&res=1219x975&pl=html5&clickTags[]=%7B%7B-false%7D%7D HTTP/1.1" "Search Engines, Technical/Business Forums, Software/Hardware" "Minimal Risk" "" 3839 849 "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko" "" "0" ""'
MH
14:57
MrTux Hdb
/me lăn ra ngất
14:57
Deleted Account
'[16/May/2016:10:18:50 +0700] "duchm1" 10.18.9.144 403 "GET http://d.ants.vn/delivery/zone/558663357.json?pv=77b0eddaaadbac071d0fe8c1a9a2ab2f1a2f055c&url=http%3A%2F%2Fwww.techz.vn%2F&product=&nw=&dv=&bs={"name":"IE","version":""}&rm=&platform=desktop&visitor=v&cp=&urlref=http%3A%2F%2Fr.search.yahoo.com%2F_ylt%3DAwrTcdMTPDlX6ygAOh0PxQt.%3B_ylu%3DX3oDMTByb2lvbXVuBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--%2FRV%3D2%2FRE%3D1463397523%2FRO%3D10%2FRU%3Dhttp%253a%252f%252fwww.techz.vn%252f%2FRK%3D0%2FRS%3DGyL34TrmeQshWXTzbl902dkdgX8-&hostname=www.techz.vn&res=1219x975&pl=html5&clickTags[]=%7B%7B-false%7D%7D HTTP/1.1" "Search Engines, Technical/Business Forums, Software/Hardware" "Minimal Risk" "" 3839 849 "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko" "" "0" ""'
14:57
dòng này
MH
14:57
MrTux Hdb
dùng fluentd đi mài :v
14:57
Deleted Account
làm sao lấy hết cái chỗ GET tới HTTP1.1
14:57
mà không bị split tại chỗ version
14:57
id
14:57
bằng lệnh trên linux
14:57
đang cần parse tay
14:58
Deleted Account
nginx nó encode hết mấy cái " mà sao lại ra như vậy?
14:58
chắc xài nginx cũ rồi
14:59
Deleted Account
z1y bọn appliance chết tiện nó tạo cái của nợ đấy
14:59
giờ mình phải parse tay lại
15:00
Deleted Account
thường thì như vậy sẽ không parse được mà dễ dàng bị troll
15:00
nhưng nếu chấp nhận hên xui thi flàm thế này
15:00
| awk -f 'HTTP/1.1' {print $1}'
15:00
Deleted Account
mấy cái url không có dạng json ở trong
15:00
thì xài spilt bình thường
15:01
trong câu trên cần lấy duchm1 với 3839 z1y
15:02
tức là sau khi cắt với " nó sẽ ra là duchm1 3389 849 nếu không có json trong request
15:02
có thì nó tạch
15:03
nãy em có thử perl -n -e '/ w+ ...'
15:03
nhưng lúc print nó không ra gì cả
15:03
perl -e '/\[[\w\s]+\] \w+ \w+ \d{3} \w+ \w+ \w+ \w+ \w+ \w+ \w+ \w+ \w+ \w+/ && print $1;'
15:03
idea ?
15:12
@rbuom anh biết regex nào xài được trong trường hợp này không anh :)
15:21
okay, không có ai hết :)
CB
15:24
Chung Bui
toàn cái khoai
15:24
😂
15:25
sr Rớt nhé
Q
15:25
Quăng Kafka
... đọc 1 hồi ko hiểu gì lắm, ko rõ là lấy cái gì ..
15:25
Deleted Account
In reply to this message
lấy từng field của nó
15:26
lấy hết thông tin trong " lẫn không có quote :)
15:35
awk -F'[ ]"' '{printf("%s %s", $2, $6)}'
15:35
sosad
15:35
vẫn bựa
15:36
dính ip và http_response
15:41
Deleted Account
cái này phải dùng perl hoặc perl cắt khúc ra xử lý
15:41
trong từng bước xử lý có trường hợp ngoại lệ
15:41
từ từ làm đi
15:41
không thì outsource cho anh $200 a bập cho
15:42
Deleted Account
em làm được rồi ợ
15:42
tạm thời xài cái trên xong rồi cut ra thôi ợ
15:42
do số field không dổi nên cắt vài khúc là xong
15:42
200$ đắt lòi kít nửa tháng lương rồi
l
15:44
l4rzy
vim không bấm được Esc để thoát insert mode làm sao lưu đây ạ 😭😭😭
15:46
ctrl + [ cũng không ăn thua
NV
15:57
Nhân Vũ
ZZ
15:57
bấm cụm đó, ZZ == :wq
MH
15:57
MrTux Hdb
In reply to this message
Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C
15:57
Ctrl+Alt+F1
15:57
Ctrl+Alt+Del
l
15:58
l4rzy
15:58
Deleted Account
@lunix4: @MrTux karma: 👍 17 👎 9.
l
15:58
l4rzy
:)) đã được
NV
15:58
Nhân Vũ
wtf vậy mà đc ak
l
15:58
l4rzy
In reply to this message
ZZ chỉ để nhấn ở normal mode thôi anh êi
NV
15:58
Nhân Vũ
à quên k để ý
D?
15:59
Dynamo 🐤🇻🇳
Troll vl
D?
15:59
Dynamo 🐤🇻🇳
MH
MrTux Hdb 16.05.2016 15:57:55
Ctrl+Alt+F1
15:59
Ctrl+Alt+Del
l
16:02
l4rzy
hên là cái ctrl + c chưa bind nên dùng được
16:02
:))
D?
16:04
Dynamo 🐤🇻🇳
mòe vim có cái PHP Folding nào ngon ngon k nhỉ
MH
16:05
MrTux Hdb
Atom cmnđ :3
D?
16:06
Dynamo 🐤🇻🇳
dùng PIV mở file 9000 dòng code đơ như chưa từng được đơ, cm nó
MH
16:07
MrTux Hdb
9000 dòng
16:07
sao tởm lợm thế
16:07
chia ra chứ
D?
16:09
Dynamo 🐤🇻🇳
quen tay vsplit rồi, mở từng block lâu vl @@
NJ
17:24
Nam Joker 🇯🇵
NV
17:28
Nhân Vũ
1 bản custom android
MH
17:30
MrTux Hdb
XXXOS
17:30
website có quá nhiều js
17:30
giật tung trym
17:30
close
NV
17:30
Nhân Vũ
mà nhân tiện nhắc cứt tôm, cái cyanogenmod nó mod kiểu j hay ghê.
NJ
17:31
Nam Joker 🇯🇵
thì lấy rom stock rồi build lên
NV
17:31
Nhân Vũ
tiếp
17:31
sao nữa?
17:34
@namjoker
17:35
Tha hồ tạo gif Simson
https://frinkiac.com/
NV
18:27
Nhân Vũ
Cái thằng firechat nó auto bật bluetooth
18:27
Thôi dẹp luôn
NJ
18:27
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
thế mới có chuyện gửi tin nhắn ko cần mạng chứ!
NV
18:28
Nhân Vũ
Thì biết vậy, nhưng vấn đề là nó auto bật
18:28
Lúc mình k cần chat hắn vẫn bật, xử đc nhưng ức chế -> dẹp
F
21:38
Fūjin
Đời nhọ, acroread giờ bấm print là crash tự động thoát, mà ko hiểu nguyên nhân sao crash dù đã chạy command line
21:39
Ai suggest tool print pdf mà hỗ trợ chỉ in trang chẵn với lẻ ko
21:40
Hay lại chả lẽ ngồi code 1 đoạn ngắn lọc số lẻ với số chẵn rồi in
NJ
21:40
Nam Joker 🇯🇵
convert pdf to word rồi in anh :))
21:41
F
21:42
Fūjin
RIP
21:42
Loại, cần 1 solution tốt hơn
21:42
わたし
trong print option không có à
F
21:43
Fūjin
Evince thì ko có option print chẵn hay lẻ
21:43
Acrobat thì xài quen, cơ hnay dở chứng nhấn print là crash
21:44
(Thực ra mở menu print là crash)
21:46
À kiếm đc trong option ở evince rồi
21:47
わたし
meanwhile bấm print thử
21:47
treo luôn evince =))
21:47
kill -9 mới chịu tắt
F
21:47
Fūjin
RIP
21:50
Chỗ in chẵn hay lẻ nằm ở page setup, lúc đầu tưởng nằm ở General
21:57
"— Introducing Bot API 2.0, the biggest update to our bot platform since June 2015.
— Bots can now update existing messages on the fly as you interact with them.
— New Inline keyboards with callback, 'open URL' or 'switch to inline mode' buttons help create seamless interfaces.
— Inline bots can now send all attachments supported by Telegram (videos, music, stickers, locations, etc.)."
NJ
21:58
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Ngon quá!
F
21:59
Fūjin
NJ
22:01
Nam Joker 🇯🇵
Tiếc là không có stream
22:02
わたし
わたし 16.05.2016 20:40:00
NJ
22:03
Nam Joker 🇯🇵
insynchq trước được dùng thử 30 ngày @@
22:05
Deleted Account
@namjoker: @bookletchoir karma: 👍 15.8 👎 2.
r
23:02
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me vẫn không hiểu tại sao google ko viết một cái drive client cho linux
23:02
わたし
nhớ đâu là có mà nó không maintenace nên không public
NJ
23:03
Nam Joker 🇯🇵
Bởi vì họ nghĩ những người dùng linux phải biết dùng API để tự viết 1 cái
23:03
わたし
xàm
NJ
23:03
Nam Joker 🇯🇵
avatar của @bookletchoir trong anime nào thế
23:04
わたし
original
l
23:04
l4rzy
avatar của @namjoker trong anime nào thế 😆
NJ
23:05
Nam Joker 🇯🇵
Hậu duệ mặt trời
MH
23:05
MrTux Hdb
In reply to this message
để làm gì?
23:05
user có vài mống
23:05
tốn công maintain chết mịa
NJ
23:06
Nam Joker 🇯🇵
Google drive có support cho MAC ko nhi?
r
23:06
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
google drive mà user vài mống hở anh?
l
23:06
l4rzy
google drive nhớ đâu có module cho gvfs mà nhỉ ?
F
23:07
Fūjin
Có 1 cái, fuse
23:07
google-drive-ocamlfuse
23:08
Nhưng cực kỳ khổ, ko xài như mấy network file system khác đc, hay bị disconnect bất đắc kỳ tử
NJ
23:08
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Bác mount vào à
F
23:09
Fūjin
Là FUSE thì mount rồi
NJ
23:09
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Ý là client bên linux ít người
23:09
In reply to this message
À đúng rồi
r
23:11
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Thôi /me quay về cái máng lợn dropbox
NJ
23:11
Nam Joker 🇯🇵
mega.nz cũng ngon mà bác
23:11
50GB xài bao h cho hết
F
23:11
Fūjin
Nói chung có 1 cái ko dám xài với gdrìve client official của google là mấy file đó sync là sẽ tạo 1 bản sao xuống local, mà ko tạo bản sao thì ko access đc (thằng ocaml thì cho access online ko cần lưu local)
23:12
In reply to this message
Anh có tầm 500 TB gdrive đây, lấy cái gì cho đủ ngoài storage của Amazon
NJ
23:12
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Hình như nó vẫn phải tải về máy trước rồi mới đẩy lên đó anh! Trước em download thẳng từ youtube vào ổ drive kia mà disk trên máy vẫn tăng.
r
23:13
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Vì 1 TB với mình hơi thừa, Google nó có 100 GB $1.99 mà không sync được bất tiện lắm.
F
23:13
Fūjin
Mình toàn phim ko nên nặng lắm
NJ
23:13
Nam Joker 🇯🇵
dùng mail edu là unlimted luôn
r
23:13
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Phim thì cứ ổ cứng và rack thôi chú à he he.
F
23:13
Fūjin
In reply to this message
Thế với đống data có sẵn tầm 500 TB là nó clone về thật à
23:14
わたし
insync cho select folder để sync
F
23:14
Fūjin
In reply to this message
Nó đó, 3 account
23:14
In reply to this message
Ko sync nhưng khi cần access thì vẫn access qua client đc ko?
NJ
23:14
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
nhưng mà nguy cơ tèo cao quá! Anh dùng mail edu của trường nào
23:15
わたし
chắc là không
F
23:15
Fūjin
In reply to this message
Ko nói đc, có thâm giao nội gián
23:15
@bookletchoir , mới test chiều nay, nó đòi clone nguyên cục 50G image Mac OSX
23:15
わたし
lâu rồi không xài nên cũng chả rõ
F
23:16
Fūjin
Do khá nhức đầu là tải từ gdrive xuống trên 2.5 GB là lúc nào cũng bị corrupt
NJ
23:16
Nam Joker 🇯🇵
làm gì có option chọn sync 1 thư mục nhỉ! insync ấy
F
23:16
Fūjin
Tính dùng client tải xem thế nào, ai dè cũng mất công vô ích
NJ
23:17
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Hi vọng là họ sớm xóa mấy cái mail đấy
F
23:17
Fūjin
Insync thấy setup mới vào chọn thư mục nào để sync giống gdrive client
23:17
In reply to this message
Thấy có mail cách đây 8 năm rồi
23:18
Do quen là quen cả quản trị hệ thống của trường đó
NJ
23:19
Nam Joker 🇯🇵
hic, phải làm thân với mấy ông sysamin ơ trường em mới được, trường méo cấp mail edu cho học sinh
23:19
わたし
có cấp mà chỉ xài local thì cũng như không
NJ
23:19
Nam Joker 🇯🇵
trường khác cấp nhưng ra trường thì del acc
r
23:19
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
@Fuujin mail bị del chưa?
F
23:20
Fūjin
Để coi, do ko xài làm email
r
23:20
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me vẫn còn lâu lâu có tin tuyển dụng ha ha.
F
23:22
Fūjin
"Gửi các bạn sinh viên khóa 10 lớp LTU và VUW lịch thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ. Lịch này có điều chỉnh một tí so với lịch công bố từ trước." :))
NJ
23:22
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
LTU và VUW mean??
F
23:22
Fūjin
Ai biết, có học đâu
23:23
Trường nào đó cũng chả quan tầm
23:23
Đang duyệt mail thời cũ
r
23:24
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me lười bò lên trường lấy bằng quá hu hu
NJ
23:25
Nam Joker 🇯🇵
Cái insync có cho get link file không hay lại phải vào web đấy get link nhỉ?
F
23:26
Fūjin
"Cô ơi, cô cho em hỏi khi nào mới có kết quả thi IELTS ngày 26/6 vậy cô?" :))
NJ
23:26
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Anh sinh năm nhiêu thế
F
23:27
Fūjin
Mãi mãi tuổi 17
23:27
:3
23:28
In reply to this message
BTW, ko phải mail của anh
23:28
1 người nào đó (có thể đã ra trường)
r
23:29
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Dropbox thần thánh đi ha ha.
TH
23:37
Tấn Hiếu
In reply to this message
17 May 2016
NV
00:22
Nhân Vũ
@MrTux đã thấy cái vấn đề vì sao pdnsd nó tèo, mọi hôm cái socket của dnscrypt nó chạy sau, nay hắn dở chứng chạy trước nên chiếm mất port 53, làm pdnsd (unbound) k nghe đc port đó.
Tạm thời report như vậy, k biết có ai bị giống e không ta?
00:23
tạm sửa bằng cách k dùng dnscrypt nữa.
00:38
Deleted Account
tào lao
00:38
default dnscrypt port 53 đúng rồi
00:38
sửa lại trong .socket cho thành port khác đi
00:38
pdnsd listen cái port đó routing tiếp
NV
00:41
Nhân Vũ
In reply to this message
Thì đúng e làm theo wiki nó ổn, k đụng j tới mà nó tự tèo, ê đang mò đây
00:42
Deleted Account
NÓ update
00:42
Và nó tự set lại port
00:42
Hoặc nó chưa bao giờ chạy vì nó mất port 53 nấu s tèo
NV
00:45
Nhân Vũ
In reply to this message
Để check lại log của pacman, trước vẫn chạy anh ơi.
00:46
Deleted Account
coi log journal hôm qua kia chạy ngon cho nhanh
NV
00:47
Nhân Vũ
Nhớ tạch hôm chủ nhật
00:47
Để e xem
TH
04:34
Tấn Hiếu
In reply to this message
Dậy sớm ghê
04:35
わたし
Giờ mới đi ngủ
04:41
Deleted Account
NJ
05:11
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
m
07:13
mitsuki 🐹
🐰
NJ
07:13
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Hello! Long time no see
m
07:23
mitsuki 🐹
😜
Q
07:51
Quăng Kafka
yo
07:51
bữa nào qua lấy cái áo nha mít
NV
07:51
Nhân Vũ
Hi chị gái
m
07:58
mitsuki 🐹
Uki
m
07:58
mitsuki 🐹
Ko lấy chuột nó cắn rách đó 🐹
Q
07:59
Quăng Kafka
tar-1.29 released [stable].
07:59
😳 chuột mít à
m
07:59
mitsuki 🐹
🐹
MH
09:25
MrTux Hdb
/me thò túi, lấy củ khoai ra đưa mít
NJ
09:50
Nam Joker 🇯🇵
Ai đấy giới thiệu phát
09:51
🐵
D?
10:01
Dynamo 🐤🇻🇳
10:01
tỷ năm mới thấy mít
NJ
10:02
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
ai vậy anh! Hihi
D?
10:02
Dynamo 🐤🇻🇳
@mitsukiar đó, cú có gai nổi nhất hội luser này 😅
10:04
không tin cứ /give list ra là biết 😂
NJ
10:04
Nam Joker 🇯🇵
/give list
10:04
Deleted Account
🔹 mitsukiar 🔺279.2 🔻0
🔹 Fuujin 🔺46.8 🔻10
🔹 z1yz1y 🔺34.6 🔻130
🔹 Bol0bal4 🔺23.2 🔻1
🔹 MrTux 🔺17.0 🔻9
🔹 xluffy 🔺16.8 🔻3
🔹 bookletchoir 🔺15.8 🔻2
🔹 NhamLH 🔺9.6 🔻7
🔹 namjoker 🔺7.2 🔻1
🔹 r3d10tu5 🔺7.0 🔻0
NJ
10:04
Nam Joker 🇯🇵
vãi đạn
m
10:24
mitsuki 🐹
🐼
NV
10:55
Nhân Vũ
10:55
các sn cho e ý tưởng để debug với
10:55
lỗi riết
TN
11:00
Thanh Nguyen
uninstall systemdOS
11:00
and use cat/less/tail
NV
11:04
Nhân Vũ
In reply to this message
Hic, là do systemd sao a? Trên lap cũng arch nhưng k bị
11:05
In reply to this message
E thấy đủ trong 1 màn hình mà
l
11:15
lzd Dzung
Hi, co ai biet Crash log cua El Capitan ko ?
11:15
Twitter no crash
11:15
ma ko thay log trong ls -lt Library/Logs/CrashReporter/
MH
11:16
MrTux Hdb
In reply to this message
ArchLinux lởm ấy mà
NV
11:21
Nhân Vũ
In reply to this message
ahihi
11:22
đùa chớ, e cài cả mớ máy rồi hắn k crash, dòm cái PC ức chế quá!
11:22
lâu lâu còn văng X
11:30
Deleted Account
update system hoặc ff đã
NV
11:31
Nhân Vũ
dạ, bản mới nhất hết rồi đó anh.
11:31
Deleted Account
reboot =))
11:31
không được thì bỏ profile của ff đi, tạo profile mới
NV
11:32
Nhân Vũ
đã làm tất cả các cách trên rồi anh.
11:32
Deleted Account
firefox --ProfileManager --no-remote
11:32
tạo một profile mới đi xem crash không
11:32
vẫn crash thì report cho mozilla team rồi ngồi chờ thôi
l
11:33
l4rzy
In reply to this message
trên pc anh có recompile lại cái gì không ?
NV
11:34
Nhân Vũ
In reply to this message
rồi luôn anh, vậy là ngồi chờ thật
11:34
In reply to this message
cả mớ cả đống e ơi. ahihi
11:34
Deleted Account
cơ mà em xài dns riêng phải không?
NV
11:35
Nhân Vũ
In reply to this message
dạ, PC vẫn đang xài pdnsd, có liên quan sao không anh? xưa xài google dns nó vẫn tèo.
11:35
Deleted Account
ff có một số biến điều khiển timeout, nếu vượt quá timeout đó thì nó hay crash =))
NV
11:36
Nhân Vũ
ác, dns của e ổn, timeout k phải vấn đề trong trường hợp này rồi anh.
11:36
Deleted Account
e disable pdns đi, đổi lại gôgole dns xem
NV
11:36
Nhân Vũ
thấy cái libxul với pthread
11:36
Deleted Account
hehe đừng tuởng bỏ =))
11:36
nhớ xài với profile mới
NV
11:36
Nhân Vũ
In reply to this message
đã thay sang google dns từ hôm qua anh, và vừa tẹo sáng giờ 3 lần.
11:37
Deleted Account
ok thế thôi chịu
11:37
có khi tăng ram lên lại hết đó
11:37
hồi xưa a réo vụ ff crash trên group này hoài nà
11:37
sau tăng ram lên là không bao giờ phải xoắn nữa =))
NV
11:37
Nhân Vũ
dạ, bữa @Fuujin cũng nghi do profile hoặc extension. E để nguyên bộ combo vậy trên lap thì k sao.
11:37
lap e ram 4Gb, chạy cả squid 512M
11:37
k sao hết anh
11:38
Deleted Account
ờ 4gb ít wá =))
NV
11:38
Nhân Vũ
PC ram 8G, cũng ít khi xài quá 6G thế mà hắn tèo
11:38
Deleted Account
thế thì ram bị hỏng =))
11:38
có chắc là ram không hỏng không =))
NV
11:39
Nhân Vũ
huhu, vừa mới tèo nữa
11:39
Deleted Account
ok e thay ram thử =))
11:39
cái này thì a cũng bị rồi haha
11:39
NV
11:39
Nhân Vũ
In reply to this message
cái này phải check lại thôi anh. Tại PC cty, thay hay kiểm tra cũng khó vỡi
11:39
Deleted Account
hay chạy cái ramtest lúc boot
11:40
boot lên chạy ramtest á
11:40
ram hỏng cũng bt thui keke
NV
11:40
Nhân Vũ
nó mà hỏng ram thật e réo sếp
11:40
mà test lâu không anh?
11:40
Deleted Account
8gb hơi bị lâu =))
11:41
tùy mode với số laafn em chạy
11:41
mà nguy cơ là chạy xong thì ... không thấy lỗi , =))
11:41
nhưng ít ra cũng có cách rồi tính tiếp haha
NV
11:41
Nhân Vũ
haha, k biết nên báo sếp sao để đi test ram đây
11:41
giờ làm thì khó test rồi... :(
11:42
Deleted Account
ăn trưa test thử
11:42
hoặc gg xem cách nào test ram ngon hơn không =))
NV
11:42
Nhân Vũ
e nhớ là đang chạy thì sao test đc.
11:43
Deleted Account
à allocate một đống
11:43
ram 8g nhiều wá, mấy ch trình xoàng xoàng không allocate tới chỗ bị lỗi =))
11:43
hay e chạy chrome xem thử =))
NV
11:44
Nhân Vũ
In reply to this message
hê hê...
NJ
11:45
Nam Joker 🇯🇵
Dùng ubuntu thôi
m
11:45
mitsuki 🐹
🐹
NV
11:45
Nhân Vũ
In reply to this message
11:45
Deleted Account
@Bol0bal4: @namjoker karma: 👍 7.2 👎 2.
NJ
11:45
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
🐰
11:45
In reply to this message
Đậu
NV
11:48
Nhân Vũ
In reply to this message
nó crash mịa, dafuq
11:48
Deleted Account
=))
11:48
rồi `ram
11:48
`
NV
11:48
Nhân Vũ
e đi reboot lại đây
11:48
Deleted Account
báo thay ram mới đi haha
NV
11:49
Nhân Vũ
hic, chắc e phải ramtest thiệt quá... đau lòng hết sức
11:49
Deleted Account
PC mua pvũ hả =))
m
11:50
mitsuki 🐹
Mua phong vũ thì sao ạ 🐹
NV
11:52
Nhân Vũ
In reply to this message
e chả biết nữa anh. nghe đồn là mua đồ về ráp
11:53
tại thấy hộp linh kiện còn quá trời
11:53
thôi e đi reboot rồi testram
11:53
Deleted Account
In reply to this message
không sao hết miyo ơi =))
NJ
11:54
Nam Joker 🇯🇵
Khiếp! Nói năng nhẹ nhàng gớm !'
NV
11:56
Nhân Vũ
In reply to this message
Sao lại khiếp?
NJ
11:58
Nam Joker 🇯🇵
Tại bạn/anh/chị @mitsukiar nói năng nhẹ nhàng quá !
m
12:01
mitsuki 🐹
Tại anh cùng tên với con gái anh cũng là anh
12:01
🐹
Q
12:01
Quăng Kafka
😂
l
12:01
l4rzy
In reply to this message
😭
12:01
^ chị tên Anh đúng k ạ ?
NV
12:03
Nhân Vũ
In reply to this message
Hack não...
NJ
12:03
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
? What is your gender? 🙊 . Thôi đi ăn cơm bụi
l
12:03
l4rzy
In reply to this message
hacker mà hỏi kì vậy =))
NJ
12:05
Nam Joker 🇯🇵
Bùi nguyễn phương anh ?
12:10
Deleted Account
vãi hacker
12:11
tìm ra tên con gái mình luôn =))
12:12
In reply to this message
đọc xong bể cả não )
m
12:15
mitsuki 🐹
🐹 tên Bro thì sao
MH
12:15
MrTux Hdb
tên là Mít đặc
12:16
/me lấy củ khoai ra chọi @mitsukiar
m
12:20
mitsuki 🐹
🦁
MH
12:21
MrTux Hdb
12:29
Deleted Account
sao màu của mấy sticker emotion trên desktop client với web nó khác nhau thế nhỉ
12:29
có cái trên desktop client thì đẹp mà trên web ra đen thùi lui
NV
12:29
Nhân Vũ
Ping a @z1yz1y
12:30
Deleted Account
sao =))
NV
12:30
Nhân Vũ
12:30
Đó
12:30
Deleted Account
12:31
giờ sao =))
NV
12:31
Nhân Vũ
Vừa báo sếp, haha
12:31
Deleted Account
😂😂
12:32
chờ nó chạy hết đi
12:32
móa hồi xưa chạy con con srv
12:32
chạy cả ngày éo ra lỗi nào
12:32
nhưng rốt cuộc cũng phải thay ram =))
NV
12:33
Nhân Vũ
Ahihi, z a nhọ hơn em
12:33
Mà sếp có vẻ nhót rồi, kêu tháo ra chùi rồi swap chỗ
m
12:34
mitsuki 🐹
🐹 chắc chuột chạy
12:34
Deleted Account
In reply to this message
😂😂
12:34
vãi sếp haha
NV
12:36
Nhân Vũ
12:45
In reply to this message
Là sao c?
13:00
Mức độ tin tưởng của thằng memtest này cỡ nào a a @z1yz1y ?
13:07
Deleted Account
đáng tin hơn em =))
NV
13:09
Nhân Vũ
F
13:15
Fūjin
Memtest ko ra lỗi thì khó tin, nhưng đã ra lỗi thì chắc chắn lỗi 100%
13:16
Nói chung cũng kiểu tấu hài như HDD
13:16
Chết trong thầm lặng
NV
13:18
Nhân Vũ
Á ù, zậy là tèo ram rồi đó hả?
F
13:18
Fūjin
Coi lau chùi chỗ tiếp xúc rồi cắm lại
13:19
Nếu bị nữa thì mua đc rồi
13:19
1 cây RAM 8GB có 875k vnd
NJ
13:25
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
🐱
NV
13:25
Nhân Vũ
In reply to this message
Yah, vừa lau xong
13:25
13:26
Hê hê, lỗi 1 bé, test em kia không sao.
F
13:26
Fūjin
Hố hố
13:26
Đại gia thật
13:27
BTW, lỗi rồi đấy
NV
13:29
Nhân Vũ
In reply to this message
Sếp mua, not mine
13:30
In reply to this message
Yah, tách riêng test là confirm rồi anh.
13:30
13:30
Deleted Account
@Bol0bal4: @z1yz1y karma: 👍 39.6 👎 130.
NV
13:30
Nhân Vũ
13:30
Deleted Account
@Bol0bal4: @Fuujin karma: 👍 49.8 👎 10.
F
13:31
Fūjin
Cũng may là chưa mất data hdd đấy
NV
13:31
Nhân Vũ
In reply to this message
Ahihi
13:32
Deleted Account
Sep bat xai 4gb
13:32
Khoi mua ram moi :))
F
13:36
Fūjin
Thực ra 4GB cũng sống đc
13:37
Thiếu thốn có cách sống riêng :))
13:37
Deleted Account
Cai openwrt vao
13:37
Vo xi tu :))
F
13:38
Fūjin
Haiz
13:38
Cài KDE plasma 5 + vuze vô
13:39
Thêm chrome nữa
13:39
Chạy coi có thiếu ko
NV
13:42
Nhân Vũ
Ahihi
13:42
Máy này ram 2g vẫn sống và dev đc
13:42
Có điều xách chỗ khác compole
13:43
Xong, cướp cây ram máy khác qua, test tẹt ga, hô hô
F
13:44
Fūjin
NV
13:44
Nhân Vũ
Cướp xài luôn, v là k phải do libc hoặc ff lởm, là ram lởm
13:44
Mà bỏ mịa nó bảo hành tận 3 năm
13:45
Phải xách đít đi bảo hành
13:46
Z hơm phải do ssd nha @Fuujin
F
13:48
Fūjin
Ờ, ko phải SSD
13:49
Cơ mấy cái guide về SSD nên theo
13:49
Hôm đó chú nói chạy đc nên cũng chả nghĩ là lỗi chỗ khác đâu
NV
13:50
Nhân Vũ
yah, theo guide ssd thì nó tốt cho perf
13:50
mà cái vụ crash, tận hôm nay mới giải quyết triệt để
13:50
công nhận, kinh nghiệm của @z1yz1y ghê thiệt. :)))
13:51
em cứ focus vô ff, cứ chửi nó lởm, oan thiệt chớ
13:52
Deleted Account
Trouble shooting skill cao ma :))
13:52
NV
13:52
Nhân Vũ
yah, nể!
13:53
dòm cái log vậy mà phán ra RAM hư đc, e nể anh sát đất!
13:54
Deleted Account
bác @z1yz1y chuyên bên gì vậy bác, skill cao quá 😁
F
13:55
Fūjin
Nuôi dạy con trẻ kiêm giảng viên ĐH khoa Toán
13:56
Deleted Account
làm vú nuôi à 😁
F
13:57
Fūjin
NJ
13:59
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
con là @mitsukiar
F
14:00
Fūjin
RIP
m
14:00
mitsuki 🐹
... Nice logic
NV
14:00
Nhân Vũ
(facepalm)
14:00
Deleted Account
vãi mấy bác 😁
F
14:00
Fūjin
14:01
Deleted Account
em đang lụi hụi tìm hiểu gentoo, mà cái éo gì cũng build nên cài nó lâu vãi ra 😂
F
14:01
Fūjin
Nhớ tắt máy lạnh cho tiết kiệm điện
m
14:02
mitsuki 🐹
Cài cái đó nên mắc võng, bình trà, kèm quyển sách
NV
14:03
Nhân Vũ
In reply to this message
logic của gen2 là vậy mà, than thở gì trời, mang vô tủ lạnh ngồi cho mát, coi chừng chiên trứng bằng lap thì khổ
14:03
Deleted Account
mấy thằng cha làm cái gentoo chắt râu dài kinh lắm nhở 😂
NV
14:03
Nhân Vũ
grp xưa có bác Cuong gen2 nè, mà giờ out mất
m
14:03
mitsuki 🐹
Em giờ chỉ biết xài ubuntu huhu
F
14:05
Fūjin
Tưởng xài Mac rồi chứ
NV
14:05
Nhân Vũ
chắc là U trên mac
m
14:06
mitsuki 🐹
Xài Asus đó giờ, tên chữ A, máu A
14:06
Ai cho mac thì xài thoi
14:06
Deleted Account
cài U trên Mac có bị nóng k nhể 😂
NJ
14:06
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Tên là A. Con A
14:06
Deleted Account
khổ em toàn thấy dân tình toàn cài Windows trên Mac thôi
NJ
14:07
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
ANh vào group này trước hay sau em nhỉ
NV
14:08
Nhân Vũ
à à... chắc trước, nhớ vậy.
m
14:09
mitsuki 🐹
Mình đơn giản lắm, xài Arch vì chữ A thôi. 🐹
14:09
Giờ chỉ dám update lap, ko dám cài lại lap, cài lại ko bít cài
14:10
Deleted Account
Arch cũng ngon, mỗi tội lúc update hay bị conflict này nọ
NJ
14:10
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Tên mình có chứ A naỳ
m
14:10
mitsuki 🐹
In reply to this message
:v so wut
14:11
Deleted Account
bao gió giải tán group rồi ah
NV
14:15
Nhân Vũ
In reply to this message
liên quan, chửi systemd lởm thì okay. :))))
14:19
Deleted Account
systemd giờ em củng chả biết nó thế nào
14:19
quăng script vào init.d cũng chạy đc bằng systemd luôn 😂
MH
14:20
MrTux Hdb
vậy là stuck ở những năm 2014 cmnr
14:20
=))
14:21
Deleted Account
tại em thấy nó vậy, chứ em xài crontab 😂
15:55
Deleted Account
A e show ngày full upgrade cuối cùng đi
15:56
$ grep 'full system upgrade' /var/log/pacman.log -A 1 \
| grep 'transaction started' -B 1\
| tail -2
[2016-04-24 14:41] [PACMAN] starting full system upgrade
[2016-04-24 14:43] [ALPM] transaction started
15:57
Deleted Account
[2016-03-12 09:53] [PACMAN] starting full system upgrade
[2016-03-12 10:35] [ALPM] transaction started
NV
15:57
Nhân Vũ
In reply to this message
Today, chi vậy anh?
l
15:58
l4rzy
[2016-01-21 01:18] [PACMAN] starting full system upgrade
[2016-01-21 01:18] [ALPM] transaction started
15:58
=))
NV
15:58
Nhân Vũ
In reply to this message
Lâu dữ vậy?
l
15:58
l4rzy
lười anh êi
15:59
Deleted Account
log bị thành binary
16:00
Binary file /var/log/pacman.log matches
NV
16:00
Nhân Vũ
In reply to this message
Tại sao?
16:02
Deleted Account
$ file /var/log/pacman.log
/var/log/pacman.log: UTF-8 Unicode text, with very long lines
16:02
Deleted Account
In reply to this message
/give @lunix4 1 karma vì độ lười =))
16:02
Deleted Account
@z1yz1y: @lunix4 karma: 👍 7.6 👎 1.
16:02
Deleted Account
vãi cả lười 😂
l
16:03
l4rzy
16:04
giờ em mà ok là có biến ngay
16:04
=))
16:04
Deleted Account
😂
16:05
ít vậy ăn thua gì
NV
16:05
Nhân Vũ
mợ, có mấy trăm MB, package còn ít vồn, xoắn cái bép
Q
16:07
Quăng Kafka
ko có kết qả gì thì sao anh 😂
o
16:07
o NhamLH
Total Download Size:    361.34 MiB
Total Installed Size: 1313.39 MiB
Net Upgrade Size: 32.99 MiB
16:07
😂
NV
16:07
Nhân Vũ
In reply to this message
Package nào gây nên điều này?
o
16:08
o NhamLH
hem biết
16:08
Deleted Account
chắt là gcc 😂
l
16:09
l4rzy
MH
16:09
MrTux Hdb
cài cái này vào
16:09
để complie YouCompleteMe à
16:09
=))
l
16:10
l4rzy
^ chuẩn luôn anh
16:10
để xài cái complete engine ngon vãi ra
16:10
Deleted Account
code gì thế bợn 😂
l
16:12
l4rzy
😳 code tùm lum, cùi lắm ợ =))
16:13
Deleted Account
mình làm hẳn cái IDE bằng cái thằng clang này, cảm giác là nó chậm vãi ra 😂
l
16:13
l4rzy
^ code bằng lang gì vậy anh ?
16:14
Deleted Account
C++ ý bác, gặp cái header tầm trăm cái define là lag tung chảo 😂
l
16:14
l4rzy
16:15
Deleted Account
nói chung là xài khá ngon, mỗi tội hơi lag tý thôi 😁
MH
16:16
MrTux Hdb
In reply to this message
Thế thì sai logic mẹ rồi
16:16
=))
16:16
vì YouCompleteMe nó tự tải clang/llvm về để complie
16:16
chả cần system wide install thế kia
l
16:16
l4rzy
=)) haha em dùng system-lib mà
16:17
Deleted Account
đâu cần cái llvm bác eey, cái clang là đủ dùng rồi
l
16:17
l4rzy
anh tux xoắn thế, tùy sở thích thôi
MH
16:17
MrTux Hdb
vì nó tốn chỗ vãi nhái
16:17
mà có code C/C++ éo đâu
l
16:17
l4rzy
llvm là hồi đấy ham hố dịch cái mesa/opencl
16:17
=))
16:18
In reply to this message
êww, đang học anh ơi
16:18
Deleted Account
bữa build X server trên gentoo nó kéo thằng llvm về build cả mấy tiếng 😂
r
16:19
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me bò vô
MH
16:19
MrTux Hdb
có vài tiếng là quá bèo
r
16:19
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
dòm thấy @mitsukiar
MH
16:19
MrTux Hdb
trước máy cùi nghịch dại build qt + ff
r
16:19
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
dòm thấy gen2
MH
16:19
MrTux Hdb
12h chưa xong
r
16:19
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me bò ra
MH
16:19
MrTux Hdb
tắt máy cmnl
16:19
=))
16:20
Deleted Account
build mấy thằng này tốn vãi
l
16:20
l4rzy
In reply to this message
qt hồi đấy em build luôn cái qtwebkit đắng cmn lòng
16:20
Deleted Account
đó giờ thấy build compiler là lâu nhất 😂
16:20
dùng gcc build gcc cũng mấy tiếng
16:22
build riết chắt cháy lap quá mấy bác 😂
16:25
facebook dạo này hết King of Tiny rồi giờ có Mario Online à
16:25
ngày nào vô cũng chục cái request 😕
16:28
Deleted Account
bựa vật
16:28
ai xài uim không đượwc với viber không
16:29
xài với ibus ok
16:30
z1y, anh có thể build một gói debug trong nhánh mới nhất không anh
16:30
tự nhiên tắt hết debug đi ah ~~
l
16:33
l4rzy
In reply to this message
có source code không cho em hóng :))
NV
17:17
Nhân Vũ
cho e hỏi ngu
MH
17:18
MrTux Hdb
ngu thì đừng hỏi
17:18
hỏi khôn đi
NV
17:18
Nhân Vũ
e có cái IP tĩnh (cty), mà sao ở mạng ngoài k ping thấy đc?
MH
17:18
MrTux Hdb
=))
17:18
In reply to this message
vì nó éo cho ping :3
17:18
giống như mình yêu gái
17:18
dí *** vào gái
17:18
mà nó không thèm để ý á
17:18
:D
NV
17:18
Nhân Vũ
okay, vậy để mò tiếp rồi lên hỏi xém khôn
17:19
dí đc là xong cmnr
17:19
thôi, lạc đề, hề hề
MH
17:19
MrTux Hdb
note: ping ~ icmp echo and echo reply
17:19
firewall có chặn được
17:19
nhưng connect service bt
17:19
/me chuyên firewall cả echo và echo reply
17:19
haha
17:22
Deleted Account
icmp thì liên quan gì tcp/udp tux
17:22
/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules.cache
17:22
gtk2 sử dụng file này làm im module cache nhé
17:22
mấy bạn dùng .gtkrc-2.0 thì update lại
o
17:23
o NhamLH
In reply to this message
không liên quan thì mới bảo ping không được nhưng vẫn connect service được :3
m
17:23
mitsuki 🐹
Có liên quan thì phải 🐹
17:23
Deleted Account
thường dùng là icmp 8 với 3 có nhiều loại hơn vậy mà :)
Q
17:26
Quăng Kafka
In reply to this message
nếu em dùng draytek thì thường trong config nó chặn ping, chặn luôn cả remote từ ip public
NV
17:26
Nhân Vũ
In reply to this message
E dùng gpon
Q
17:27
Quăng Kafka
chắc cũng như thế, em login vào cái giao diện quản lý, mò phần cấu hình chắc có
NV
17:28
Nhân Vũ
Anh, vậy là mình tự xử đc, k cần isp đúng hông?
Q
17:28
Quăng Kafka
em mò đi, anh nhớ là có đấy
17:28
ý là có thể tự chỉnh, chứ ko phải là có liên quan tới ISP
NV
17:29
Nhân Vũ
Dạ tại e cần ssh vào 1 con server trong này, đã mở port NAT mà mạng ngoài vẫn chưa thấy ip.
Q
17:29
Quăng Kafka
thế thì đâu liên quan đến ping :D
17:30
model gì vậy?
NV
17:30
Nhân Vũ
A chờ e xíu
17:31
Igate gw040
17:31
Deleted Account
@z1yz1y xác định luôn là của nợ fcitx cũng không xài được
17:31
và uim thần thánh dù kill hết, giết sạch, xóa folder trong /run/user vẫn chạy ầm ầm
17:32
/usr/lib/uim/uim-helper-server
17:32
không biết từ đâu gọi tới
NV
17:33
Nhân Vũ
A @xluffy , model trên đó anb
Q
17:33
Quăng Kafka
ờ, mà con này của VNPT à, đồ tự build search chả ra khỉ gì
17:34
mò thử vào mục WAN setting, xem có cái nào ping, icmp gì đó ko
NV
17:34
Nhân Vũ
In reply to this message
Yah, đồ tự build, vnpt cấp
MH
17:36
MrTux Hdb
In reply to this message
thì có conflict gì mới mấy điều tao nói không?
17:36
Deleted Account
anh chặn không hết được icmp đâu nếu dùng rule default
17:36
:)
17:37
ủa mà em nói gì anh đâu
17:37
:-|
MH
17:37
MrTux Hdb
mày biết tao nói về cái gì không :3
17:37
Deleted Account
:|
MH
17:37
MrTux Hdb
tao làm switch layer3
17:37
chạy icmp là chuyện nhỏ
17:37
:3
17:37
Deleted Account
đang nói với thằng Nhâm mừ
17:37
:|
MH
17:38
MrTux Hdb
éo gì mà không hết được
17:38
mà rule default là rule éo nào chứ lại
NV
17:38
Nhân Vũ
In reply to this message
hông anh :(
17:38
Deleted Account
icmp chặn hết sẽ gay một số không mong muốn đấy :)
o
17:38
o NhamLH
MH
MrTux Hdb 17.05.2016 17:19:17
note: ping ~ icmp echo and echo reply
17:38
firewall có chặn được
17:38
nhưng connect service bt
MH
17:38
MrTux Hdb
ờ nhưng chỗ tao nó không làm sao
17:38
xoắn gì :3
17:38
Deleted Account
vd glusterfs trước đây dùng icmp
17:38
ừ em nói gì đâu
17:38
:)
17:44
$ viber
/opt/viber/Viber: /usr/lib/libcurl.so.3: no version information available (required by /opt/viber/Viber)
QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context, neither GLX nor EGL are enabled
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Cannot mix incompatible Qt library (version 0x50501) with this library (version 0x50600)
17:44
done all, phúc Viber
17:44
phúc Qt
MH
17:45
MrTux Hdb
bỏ mẹ Viber đi
17:45
dùng Telegram thôi
TN
17:45
Thanh Nguyen
giờ còn viber
NV
17:45
Nhân Vũ
😜
HN
17:46
Hùng Nguyễn Duy
gần một ngày ko vào telegram đọc đc xong cũng mệt hết người =)))
17:47
Deleted Account
hờ hờ viber ngon chứ
HN
17:47
Hùng Nguyễn Duy
In reply to this message
đã reboot chưa :))
17:47
Deleted Account
đang chát với một bạn mới bị cá bắt vụ biểu tình qua viber nà =))
Q
17:47
Quăng Kafka
ban nick nha
17:47
Deleted Account
reboot mới không hết đấy
HN
17:47
Hùng Nguyễn Duy
thế chịu rồi =))
17:47
Deleted Account
17:48
In reply to this message
quên haha
17:49
In reply to this message
uim do mấy x framework (!?) gọi tới thôi
17:49
tắt hết mấy app đi rồi tắt hết uim
17:49
không chạy với viber là do sai lib
17:49
tạm tohwfi xài viber cũ đi
17:49
Deleted Account
hai version 5.5 vs 5.6 thù nhau
17:49
Deleted Account
ông nội qt mệt quá, cái im module chả portable gì điên cả đầu,
17:50
Deleted Account
viber build ngu
17:50
chứ cái mình build là 5.5 chạy tuốt trên 5.6
17:50
chắc hardcode cái vụ strings nào đấy
17:54
わたし
I
IT Security Alerts 17.05.2016 17:53:51
❓unconfirmed: you should keep an eye on teamviewer. There may have been an account compromise. Thread is at http://teamviewerforums.com/index.php?topic=3483.0 and if you search reddit and the Internet there is a high number of threads in the last month. Thanks to reader rel who reported to https://infected.io/telegram-submission
17:54
Deleted Account
17:54
Deleted Account
@z1yz1y: @bookletchoir karma: 👍 16.8 👎 2.
Q
18:41
Quăng Kafka
In reply to this message
chấp gì thứ đồ cổ, war mạnh đi anh
18:42
Deleted Account
😂😂
NJ
18:50
Nam Joker 🇯🇵
[2015-10-06 13:46] [PACMAN] starting full system upgrade
[2015-10-06 14:00] [ALPM] transaction started
NV
18:50
Nhân Vũ
vãi 6/10
18:51
Deleted Account
18:51
/give @namjoker 1 karma vì siêu lười =))
18:51
Deleted Account
@z1yz1y: @namjoker karma: 👍 8.2 👎 2.
NV
18:51
Nhân Vũ
e nghi xạo
NJ
18:51
Nam Joker 🇯🇵
em dùng manjaro. Các package nó update thường xuyên qua package manager mà nhỉ???? Hôm kia update gần 1,1 GB
18:52
Deleted Account
😂😂
NV
18:52
Nhân Vũ
18:52
Deleted Account
chắc xài patch gì không đúng log format
NV
18:52
Nhân Vũ
18:52
Deleted Account
hoặc là nó update theo từng gói
18:52
Deleted Account
@Bol0bal4: @namjoker karma: 👍 8.2 👎 3.
18:52
Deleted Account
chứ 0 phải là full upgrade =))
NV
18:52
Nhân Vũ
full upgrade `-Syu
NJ
18:53
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
xin command đầy đủ với anh!
NV
18:53
Nhân Vũ
#pacman -Syu
NJ
18:54
Nam Joker 🇯🇵
18:55
full upgrade rồi kia!
18:55
🐤
NV
18:56
Nhân Vũ
xem lại log nào
18:56
Deleted Account
log format bị sao
18:56
:D
18:56
cho a e xin /var/log/pacman.log đi =))
NJ
18:58
Nam Joker 🇯🇵
18:58
Update mới nhất từ 16/5 :))
Q
18:59
Quăng Kafka
Total Download Size:    701.02 MiB
Total Installed Size: 2764.71 MiB
Net Upgrade Size: 87.88 MiB
18:59
😂
NV
18:59
Nhân Vũ
kìa a @z1yz1y
NJ
18:59
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
command này ra sai :D
19:01
わたし
manjaro <> arch
NJ
19:01
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
really. ? Manjaro based on Arch mừ
19:04
わたし
» based
NV
19:26
Nhân Vũ
mọi ng telnet 14.161.12.26 9393 giúp mình xem đc không?
19:28
ping a @z1yz1y telnet giúp e thử cái anh ơi.
NJ
19:28
Nam Joker 🇯🇵
Trying 14.161.12.26...
Connected to 14.161.12.26.
Escape character is '^]'.
SSH-2.0-OpenSSH_6.7p1 Debian-5+deb8u2
NV
19:29
Nhân Vũ
okay
19:29
tks @nam
19:32
Deleted Account
14232 segmentation fault (core dumped) vlc
19:32
hihi
NJ
19:40
Nam Joker 🇯🇵
Anh em test xem được bao nhiêu
http://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
l
19:53
l4rzy
hihi
NJ
19:53
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
chém à! Nhanh thế! Supper man à
19:54
má! Sao trong top ko có 131 ms :))
l
19:54
l4rzy
NJ
19:56
Nam Joker 🇯🇵
Xin lỗi nhé!
l
19:56
l4rzy
19:56
Deleted Account
@namjoker karma: 👍 8.2 👎 3.
l
19:58
l4rzy
mịa, viết cái script để lên top luôn xem nào
NJ
19:58
Nam Joker 🇯🇵
Ai làm thía !
NV
19:58
Nhân Vũ
okay, tks mọi người, đã connect vào đc.
m
20:56
mitsuki 🐹
N
20:58
Nờ
20:58
mit onl
20:58
lâu lắm mới thấy
m
20:58
mitsuki 🐹
Hi 🐰
F
22:12
Fūjin
À mọi người cài Mac OSX lên máy ảo là dùng bản nào thế (ai từng có kinh nghiệm đó)
22:13
Hnay test hàng trên hackintosh zone thì cài ngán quá, cứ chập chờn, ko complete đc luôn
MH
22:13
MrTux Hdb
Dùng MBP đâu 50m á
F
22:13
Fūjin
Thôi thôi đc rồi, em ko đại gia, mà muốn coi thử Mac OSX thế nào
MH
22:14
MrTux Hdb
Coi làm gì cho mất công
22:14
Chạy nặng nhiều thứ tạp nham
22:14
Dev lại càng tởm
F
22:15
Fūjin
:))
22:15
Deleted Account
cty mình toàn xài ram nhiều + ssd xịn để cài thêm máy ảo mac =))
22:15
vip vãi
F
22:15
Fūjin
Ai kinh nghiệm chỉ mẹo phát
22:16
Làm nhanh nhanh rồi xóa cho lẹ :))
l
22:21
l4rzy
em nhớ đâu tinh tế có bài về vụ này
NV
23:07
Nhân Vũ
In reply to this message
hê hê... /me từng cài, mà giờ quên mịa rồi
n
23:08
ntd
mọi người cho e hỏi thằng facebook nó dùng cách gì để update các thông tin như: new feed, notification, message, tình trạng bạn bè on/off,... vậy???
F
23:09
Fūjin
Javascript + websocket?
HN
23:26
Hùng Nguyễn Duy
Update là báo về client à?
n
23:27
ntd
um, ý mình là vậy đó
23:28
nhưng chắc Senkoukura trả lời thế có vẻ ổn rồi
HN
23:30
Hùng Nguyễn Duy
Cách đây hơn 1 năm thì facebook vẫn dùng long polling
23:31
Giờ ko biết :))
n
23:31
ntd
long polling, bạn có thể nói qua về cơ chế ko?
HN
23:33
Hùng Nguyễn Duy
Nó chỉ là gọi script trên server theo chu kỳ với thời gian vài giây thôi
23:38
Có một điểm khác là thay vì server "đáp ứng ngay" yêu cầu để trả về trạng thái thì nó sẽ chỉ đáp ứng lại yêu cầu khi có j đó xảy ra (vd có tin mới...)
23:39
Sorry, vừa có đt =)). Thông tin từ google, /me chỉ dịch ra thôi :))
23:40
Sau khi có đáp ứng từ server, client mới bắt đầu start timer
n
23:41
ntd
ok, mình cũng hiểu được phần nào cơ chế của nó rồi
HN
23:41
Hùng Nguyễn Duy
👍 câu hỏi hay
n
23:42
ntd
😊
MH
23:43
MrTux Hdb
tưởng nó là React :v
n
23:43
ntd
react là sao?
HN
23:43
Hùng Nguyễn Duy
Nó là giao diện thôi, liên quan j 😂😂😂
MH
23:46
MrTux Hdb
React mà chỉ là giao diện thôi nà thế lào =))
HN
23:49
Hùng Nguyễn Duy
React chỉ đóng vai trò làm View
MH
23:54
MrTux Hdb
:3
18 May 2016
N
01:36
Nờ
react là view mà
01:36
:))
NJ
06:18
Nam Joker 🇯🇵
06:25
Service mới của google
https://spaces.google.com/
06:27
Anh em join thử đi!
07:20
vãi anh M$
l
07:25
l4rzy via @gif
07:56
Deleted Account
In reply to this message
Hang social cua google toan dem con bo cho
07:56
Ko nen thu tru khi google tra tien :))
07:57
Deleted Account
vô làm chuột bạch thôi, lỗi đầy ra 😂
NJ
07:57
Nam Joker 🇯🇵
Vậy tẩy chay gmail , google search , youtube vì ko được trả tiền :))
07:58
Deleted Account
đang nói social mà bác 😕
NJ
07:58
Nam Joker 🇯🇵
youtube ko phải social hả bác ?
07:59
Deleted Account
nó k phải con ruột của google 😁
NJ
07:59
Nam Joker 🇯🇵
Ồ, chỉ tảy chay con ruột thôi. Con nuôi chơi tuốt
08:00
Deleted Account
tại k có ấn tượng tốt với G+ nên giờ ra thêm cái này nghi nghi
l
08:01
l4rzy
golang giờ làm nhiều cái to quá
08:05
Deleted Account
giờ nhiều ngôn ngữ quá k biết học cái nào 😂
NJ
08:05
Nam Joker 🇯🇵
học assembly nhé!
n
08:06
ntd
In reply to this message
cũng dễ ý mà :v
08:06
Deleted Account
Google reader -> dead
08:06
Google code > dead
08:06
Deleted Account
học javascript 😁
08:06
Deleted Account
Google picasa > dead
08:06
Google plus > who cares ??!
08:07
Con mot dong hang social cua google nua, ko ra hon gi
08:07
Tai dan google toan academic :))
08:07
Social ma academic moi duoc hahah
08:08
Google groups > dek cho download data ve, block het cac archiver service :))
l
08:57
l4rzy
In reply to this message
em tiếc mỗi cái trình xem ảnh của picasa
NJ
08:57
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
làm cái web phim điêu đứng
08:57
Deleted Account
trên linux có đâu =))
l
08:57
l4rzy
hồi đấy trên linux có luôn anh
08:57
mà ngưng phát triển
08:57
Deleted Account
=))
l
08:58
l4rzy
sau đó suspend luôn bản trên windows
08:58
Deleted Account
thì đã nói, google đem con bỏ chợ mà =))
l
08:58
l4rzy
đúng thật
08:58
Deleted Account
chắt ôm nhiều thứ quá
08:58
bỏ bớt, sinh đẻ kế hoạch lại 😁
08:58
Deleted Account
nó làm vì tiền thôi
08:58
cái gì có tiền thì làm.
08:58
nên nó ra cái gì mới thì mình phải coi cái đó có sinh tiền không
08:59
không thì chắc chắn nó bỏ, không trước thì sau cũng bỏ
l
08:59
l4rzy
mà cái bản trên windows cái tính năng xem hình gif mãi sao vẫn không thêm vào
08:59
=)) bao nhiêu request của người dùng không thèm để ý luôn
09:00
In reply to this message
là sao bác ?
09:01
Deleted Account
mấy cái web xem phim miễn phí ấy
09:01
thời đó host video trên picasa cũng nhiều :v
l
09:01
l4rzy
oh oh :))
09:02
Deleted Account
hồi xưa xem phim toàn kéo trên mediafire về rồi gép phụ đề coi
09:02
tải lần là phải nguyên series :v
09:03
lúc đó chưa biết chơi torrent 😂
NJ
09:22
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Mấy cái web phim đa phần để phim trên host của picasa , không giới hạn băng thông cũng như ko lo bản quyền ấy
09:47
A properly secured registry should return 401 when the “/v2/” endpoint is hit without credentials. The response should include a WWW-Authenticate challenge, providing guidance on how to authenticate, such as with basic auth or a token service. If the load balancer has health checks, it is recommended to configure it to consider a 401 response as healthy and any other as down. This will secure your registry by ensuring that configuration problems with authentication don’t accidentally expose an unprotected registry. If you’re using a less sophisticated load balancer, such as Amazon’s Elastic Load Balancer, that doesn’t allow one to change the healthy response code, health checks can be directed at “/”, which will always return a 200 OK response.
09:47
implement tào lao rồi bảo Amazon ELB không smart =))
F
09:56
Fūjin
Mấy tập đoàn to làm sản phẩm ko sinh ra lợi nhuận thì làm làm gì
09:56
Deleted Account
😂
F
09:56
Fūjin
Bọn nó đâu phải tổ chức từ thiện đâu
m
09:56
mitsuki 🐹
🐹
r
10:30
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
@Fuujin Solaris là do Fujitsu phát triển à chú?
10:32
Ý là hiện giờ hiu hiu
10:38
Question on @Quora: Is a Mac or Windows better for a CS student or developer? https://www.quora.com/Is-a-Mac-or-Windows-better-for-a-CS-student-or-developer?srid=Jvmd&share=8df15039
10:38
Nói về vụ máy tính lol.
N
11:16
Nờ
> @r3d10tu5
developer

hầu như đứa nào cũng sử dụng mac
F
11:45
Fūjin
In reply to this message
Uh, 1 phần oracle + fujitsu
D?
11:49
Dynamo 🐤🇻🇳
r
12:36
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Hẳn là nút Reset hiu hiu
12:37
Hẳn là thiếu thiếu hiu hiu
12:37
@MrTux rảnh ko trả lời bạn ấy anh ơi ha ha.
m
12:38
mitsuki 🐹
Quên cách xài rồi, tạo softlink thêm mắm muối hả
12:38
🐹
NV
12:41
Nhân Vũ
hẳn lfa reset đỡ lag... ::v
r
12:46
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me copy paste code, nó chạy mà đọc không hiểu gì cả, hoang mang-ing.
D?
13:26
Dynamo 🐤🇻🇳
https://github.com/lunix4/sbot
@lunix4 để 2 space thôi, để 8 space nhìn căng mắt quá @@
l
13:27
l4rzy
em để 4 spaces mà sao lên github nó ra 4 space đấy chớ
m
13:27
mitsuki 🐹
In reply to this message
🐰what?
l
13:27
l4rzy
chưa tìm hiểu tại sao luôn :3
13:27
Deleted Account
=))
13:27
ruby chỉ có 1 kiểu thôi: 2-space =))
D?
13:27
Dynamo 🐤🇻🇳
thế để tab cmnr
13:28
Deleted Account
không có xoắn khác được haha
l
13:28
l4rzy
:3 hic, 2 spaces khó nhìn lắm
Q
13:28
Quăng Kafka
ờ, ruby chỉ 2-space thoai :d
l
13:29
l4rzy
In reply to this message
em tab = 4 spaces
13:29
Deleted Account
In reply to this message
em bị cận à ?
D?
13:30
Dynamo 🐤🇻🇳
chắc chỉ để view thôi
F
13:30
Fūjin
2 spaces là ngon rồi
D?
13:30
Dynamo 🐤🇻🇳
chứ file thực nó là tab kìa
l
13:30
l4rzy
:3 để em check lại
F
13:30
Fūjin
Thế là ko làm project của GNU đc
l
13:30
l4rzy
linux tab = 8 spaces hé hé
13:31
Deleted Account
In reply to this message
ngu có cái khỉ gì =))
13:31
có cái kernel làm mãi không ra =))
l
13:32
l4rzy
:v
D?
13:32
Dynamo 🐤🇻🇳
tên gì ấy nhỉ, Hurt hay Hurd gì đó
13:32
quên cmnl @@
o
13:32
o NhamLH
Hurd
l
13:32
l4rzy
hurd, hình như có cả arch hurd cơ mà
13:33
Deleted Account
Hurd =))
13:33
làm mãi không xong, nên thấy Linus ra hàng ngon quá , hốt luôn vào, thành ra ... GNU Linux Kernel =))
13:33
làm được Hurd thì ngon rồi
13:34
vì Hurd là micro kernel
13:34
không có tởm như hàng của Linux =))
13:34
In reply to this message
arch hurd tèo lâu rồi.
l
13:35
l4rzy
ủa micro ưu hơn monolithic chỗ nào anh ?
13:35
😁😁😁
NV
13:35
Nhân Vũ
In reply to this message
Học OS chưa?
F
13:35
Fūjin
In reply to this message
Code nhiều ông mỗi ông 1 ý nó thế
l
13:36
l4rzy
In reply to this message
roài anh êi
NV
13:36
Nhân Vũ
nếu học thầy Tuấn (trưởng khoa mạng) là ổng có xoắn chỗ này chắc luôn. :)))
F
13:36
Fūjin
Để 1 cha ôm sô hì có khi xong lâu rồi
NV
13:36
Nhân Vũ
In reply to this message
z thôi lên SO mà kiếm.
l
13:36
l4rzy
hồi đấy em ham hố quất luôn lúc kì 2 năm nhất
F
13:36
Fūjin
Anh thấy hybrid có nét hay hơn
13:37
Ngon hơn nữa thì exo kernel
13:37
Deleted Account
hybrid thì windows/ mac đang mần đó
l
13:37
l4rzy
In reply to this message
nhầm, tab = 4spaces lên github nó hiển thị ra 8 spaces 😳😳😳
13:38
In reply to this message
cái exo kernel hôm bữa lên github thấy có 1 cái viết = Dlang
13:38
Deleted Account
nhưng giờ có làm ra cũng không cạnh tranh nổi linux =))
F
13:39
Fūjin
Uhm
13:39
Deleted Account
sai lầm về chiến lược rồi khỏi chỉnh haha
F
13:39
Fūjin
Viết thì viết nhưng quan trọng ai xài :)-)
13:40
Deleted Account
:D
13:40
thấy thằng haiku os không
13:40
đẹp dã man
13:40
thử mấy lần xong chả muốn làm gì nữa haha
D?
14:10
Dynamo 🐤🇻🇳
@lunix4 data thì để riêng ra data, đừng có lôi nó vào lib
mà có mấy đoạn if else với param khác nhau mỗi true với k có mà phải viết riêng ra mềnh cứ thấy.... thế ếu nào
F
14:11
Fūjin
Code sắp xếp ko tốt
14:11
First mistake from every programmers :)-)
l
14:15
l4rzy
:3
14:17
In reply to this message
em thấy có cái nguyên tắc DRY nên không lặp lại cái phần lấy ra từ param mà để nó thành biến riêng :3
14:18
Deleted Account
14:18
Huy post cái đoạn code gì mà hay vayạ haha
14:18
Deleted Account
xóa rồi mà
14:18
paste nhầm
14:18
Deleted Account
😂😂
14:20
Deleted Account
In reply to this message
do trường dạy đấy :))
D?
14:22
Dynamo 🐤🇻🇳
chỉ có true và false/nil thì liên quan gì đến DRY @@, mà còn đang vi phạm DRY luôn, repeat lại công việc mà vốn dĩ cái hàm kia phải tự động biết
l
14:22
l4rzy
^ do em đấy, em có đi học đâu mà đổ thừa tại trường :<
14:22
In reply to this message
got it
14:22
Deleted Account
mình còn ếu biết DRY là cái củ tỏi gì
14:23
đi đi, rồi các thầy dạy cho nghe
14:23
chưa học nguyên lý lập trình phải không
l
14:23
l4rzy
cái đấy môn gì anh :<
14:23
à chưa anh :))
14:23
Deleted Account
học đi rồi biết
D?
14:23
Dynamo 🐤🇻🇳
@lunix4 năm mấy rùi
l
14:24
l4rzy
năm 2 :)
14:24
Deleted Account
nhỏ hơn thằng Nhân ah
NV
14:24
Nhân Vũ
yup
F
14:24
Fūjin
Nguyên lý lập trình là gì nhỉ :3
l
14:24
l4rzy
In reply to this message
vãi câu hỏi :))
D?
14:24
Dynamo 🐤🇻🇳
à há, ở cái mức ấy thì dung nạp mọi thứ, làm máy móc mọi thứ 😂
14:25
năm 2 mềnh cũng ngu ngơ :v
NV
14:25
Nhân Vũ
code chạy là giỏi rồi :3
l
14:25
l4rzy
ý tưởng của em là làm cho nó hoạt động được thôi :3
D?
14:25
Dynamo 🐤🇻🇳
tới giờ vẫn ngu ngơ 😭
NV
14:25
Nhân Vũ
mà nói chớ có keyword rồi thì mò đê :3
14:26
Deleted Account
Dynamo nói ít thôi
14:26
nói ra là thấy xạo
14:26
mentor mấy năm liền
14:27
khiêm tốn quá dễ bị ghét lắm nhé
D?
14:27
Dynamo 🐤🇻🇳
14:27
xạo gì đâu
F
14:27
Fūjin
:3
14:27
Mentor cái giề thế anh :3
D?
14:28
Dynamo 🐤🇻🇳
anh cũng hem biết 😅
F
14:28
Fūjin
14:28
Ngon
D?
14:29
Dynamo 🐤🇻🇳
đọc marshal ruby data thì làm ruby thôi nhể, làm qua python có vẻ không lường trước được
F
14:30
Fūjin
CLGT
D?
14:30
Dynamo 🐤🇻🇳
đậu nó kiếm đâu dzạ 😭
F
14:30
Fūjin
Hội chăn rau sạch à
14:30
mình rất ghét mấy người như Dynamo
D?
14:31
Dynamo 🐤🇻🇳
14:31
mềnh bị Rớt ghét
F
14:31
Fūjin
Ghét giề
14:32
Chai đẹp bị giành mất mà đâm ra ghét à
14:32
Deleted Account
In reply to this message
<<<
D?
14:32
Dynamo 🐤🇻🇳
mà ủa sao cái hình đó nhìn mình già dễ sợ vậy 😂
F
14:32
Fūjin
Anh luôn già mà :))
D?
14:33
Dynamo 🐤🇻🇳
F
14:33
Fūjin
Anh ko tin thiệt à?
m
14:34
mitsuki 🐹
Già hết rồi 🐹
D?
14:34
Dynamo 🐤🇻🇳
thiệt á 😂
F
14:34
Fūjin
Lứa mình già rồi anh