18 May 2016
D?
14:35
Dynamo 🐤🇻🇳
/give SeverusSnap 1
14:35
Deleted Account
@DynamoTN: Syntax: /give @someone number_of_karma.
D?
14:35
Dynamo 🐤🇻🇳
14:35
Deleted Account
@DynamoTN: @SeverusSnap karma: 👍 7 👎 16.
D?
14:35
Dynamo 🐤🇻🇳
kiếm ảnh nhanh đó :3
14:35
Deleted Account
bot ngu rồi,
14:36
lấy theo tên
14:36
cùng username khác user id
14:36
vẫn giữ db kìa z1y
14:36
account take owner kìa
D?
14:36
Dynamo 🐤🇻🇳
=))
14:37
@z1yz1y thèng Rớt nó xóa id rồi mà vẫn còn karma kìa anh :v
14:38
Deleted Account
có sao đâu
14:38
cái đó a biết mà, là buggy feature
14:38
chủ yếu tiện lợi cho user thôi
F
14:38
Fūjin
D?
14:38
Dynamo 🐤🇻🇳
đó k phải là lỗi, đó là 1 tính năng 😭
14:38
Deleted Account
=))
14:39
$M đã bảo là đừng có đặt username có chữ "user" mà lị haha
14:39
còn OpenOffice thì làm ơn đừng in vào thứ ba =))
14:39
(xem post đầu ngày hôm nay :), tag #funny
F
14:40
Fūjin
D?
14:41
Dynamo 🐤🇻🇳
14:41
vãi bug
14:43
Deleted Account
In reply to this message
Đây bug này hài vãi
14:43
nhưng vui nhất là đọc trong phần bình luận trên Hacker News
14:44
có thằng mỗi lần đi dội nước toa lét
14:44
là server tự động reboot lại
14:44
r
14:45
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Hurd còn mỗi một active dev mà hiu hiu
14:49
Deleted Account
😂😂
N
14:51
Nờ
làm sao lấy đc current dir của script bash thực thi nhỉ
14:51
ví dụ như file nằm ở /a/b/c/script
14:51
thì mình chạy ở 1 nơi khác vẫn lấy đc /a/b/c/
14:51
mặc dù /a/b/c/ nằm ở trong PATH
m
14:51
mitsuki 🐹
Which?
l
14:52
l4rzy
đến proc/pid rồi lấy path của cái exe thử xem ạ ? :v
N
14:54
Nờ
@mitsukiar nếu nó ko nằm trong path thì sao mit
14:54
Deleted Account
néu là script
14:54
thì khỏe nhất là ngay lúc chạy
14:54
mình lưu lại đã xsài sau, ví dụ export START_DIR=xxxx
14:55
lấy prod/pid cũng được nhưng hơi mệt xác vì phải parse lại
14:55
nên google cho kỹ, vì "get the current workding path (in absolute value)" là cả một nghệ thuật
14:55
lấy sai là ăn hành cả đám.
N
14:55
Nờ
DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd )"
14:55
Deleted Account
in-house tool thì fix luôn,
14:56
ờ, bắt đầu sai rồi đó Nờ =))
m
14:56
mitsuki 🐹
🐹
14:57
em muốn dynamic anh z1y
m
14:57
mitsuki 🐹
Chạy ở 1 nơi khác là sao ta, hẻm hiểu 🐰
N
14:58
Nờ
là ví dụ như mit excute code ở nhiều chỗ khác nhau
14:59
Deleted Account
ok Nờ, vậy coi trên mạng cho kỹ chỗ đó
N
14:59
Nờ
hoặc di chuyển code nhiều chỗ
14:59
Deleted Account
một bash script có ba kiểu thi hành như sau
14:59
1. /foo/bar.sh
2. ./bar.sh
3. source /foo/bar.sh
4. bash /foo/bar.sh
5. tự nghĩ ra đi
15:00
các script ngắn để xác định thư mục hiện tại thường chỉ cover một số ít trong các trường hợp kia thôi
15:00
có thằng viết cả một scriipt (lib) cả trăm dòng để cover hết thảy các trhường hợ pđó =))
m
15:00
mitsuki 🐹
Cái dir đó ý tưởng là cd tới thư mục chứa script rồi in ra bằng pwd ah
15:01
Deleted Account
ý tuởng vậy thôi, còn bash nó chuối lắm em =))
15:01
chưa kể mấy trường hợp symlink nữa =))
15:01
rất nhiều toừng hợp khi có symlink là khỏi làm ăn gì luôn haha
m
15:01
mitsuki 🐹
🐹 hix
15:01
Deleted Account
thôi tạm vậy, a biết nhiều thuốc mấy em đủ rồi haha
15:02
khi nào xỉn nhớ uống chanh chua hahah
N
15:02
Nờ
uh
m
15:03
mitsuki 🐹
Lọ mọ cài eclipse đây :'(
15:04
Deleted Account
eclipse trên Arch không tạo project đc😢
15:04
giao diện của gtk3 nó chuối quá, phóng to mọi thứ lên quá mức cần thiết
15:05
Deleted Account
tưởng base $0 là ra
15:05
N cho vd đi
F
15:07
Fūjin
Cốt gì mà eclipse thế
15:08
Deleted Account
đang mò lại Java 😂
15:08
nghe nói công ty xài ơ cờ líp 😁
F
15:09
Fūjin
Ờ thế thôi cố gắng lên
15:09
Deleted Account
chứ em thấy thằng này nó cụ kị quá rồi, thằng IntellJ có vẻ ngon hơn 😁
m
15:11
mitsuki 🐹
Thấy Google ra ngta so sánh 3 cái, ông thầy thì kêu cài eclipse 🐰
15:14
Deleted Account
eclipse giờ ôm đồm nhiều thứ quá 😁 vẫn thích giao diện của IntelliJ hơn, tại xài Android Studio vài lần
15:15
Deleted Account
mit sao rảnh vào đây vậy
15:15
nghỉ làm rồi ah
m
15:15
mitsuki 🐹
Ko
15:15
Vẫn đi làm mà
15:16
Deleted Account
uhm
15:16
:)))
15:16
Deleted Account
có ai thích cái vụ "Full-Stack JavaScript" không
m
15:16
mitsuki 🐹
🐹
15:16
Deleted Account
cá nhân em thấy JavaScript ngày càng bá đạo rồi
15:17
từ Database, Server Side tới Front End, giờ cái nào cũng JavaScript
15:18
Deleted Account
UNIF v0 format NES ROM image
15:18
có tools nào extract được rom này không nhỉ
15:19
Deleted Account
In reply to this message
tính chế rom lại cho máy NES à bác 😁
15:19
Deleted Account
không, mấy cái firmware
15:19
cần extract
15:21
Deleted Account
extract ra chắt cũng dạng HEX hoặc ASM à bác, không rành lắm 😁
m
15:23
mitsuki 🐹
Súng lục 1 viên đạn ah
Q
15:29
Quăng Kafka
làm sao start 1 proccess với owner là 1 user khác, mà user đó đc set shell là /sbin/nologin vậy mọi người?
F
15:30
Fūjin
Em thì dùng sudo -u, còn cách nào khác thì chưa biết
N
15:39
Nờ
@SeverusSnap base command not found :))))
Q
15:41
Quăng Kafka
In reply to this message
hmm, lệnh ko có arg thì ko sao, có thì cmd not found
15:41
Deleted Account
có ai làm không tui kiếm karma này =))
Q
15:41
Quăng Kafka
In reply to this message
basename
15:42
Deleted Account
sudo -u quăng -s /bin/bash /foo.bar
15:42
cái này chưa fix environment hehe
Q
15:42
Quăng Kafka
🙈
15:42
Deleted Account
muốn fix env nữa thì -s /bin/bash env -c /foo/bar.sh
15:42
(kiểu vậy)
Q
15:42
Quăng Kafka
/sbin/nologin mà anh
15:43
Deleted Account
sudo cho set shell lại mà, -s /bin/bash đó
15:43
là để bypass cái default shell của user
15:43
ý e hỏi phải vầy hông =))
15:44
à -s /bin/bash -c "/foo.bar"
15:44
bash phải có -c =))
15:45
Deleted Account
@nguyen_ling học hỏi này
15:45
Deleted Account
full command sau khi test lại đây
15:45
sudo -u zabbix -s /bin/bash -c "env -u env"
Q
15:45
Quăng Kafka
😂
15:45
Deleted Account
thay zabbix với env cuối cùng thành command em muốn
15:46
env -u là để reset biến môi trường
Q
15:46
Quăng Kafka
ps -ef | grep [z]abbix xem ra gì anh
15:46
Deleted Account
zabbix là no login mà =))
Q
15:46
Quăng Kafka
cơ mà có vẻ chuẩn rồi =]] vì dòm cách anh dùng có vẻ đúng cái em đang muốn dùng
15:46
Deleted Account
(trừ khi máy em không set vậy hehe)
r
15:47
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
bug bug bug everywhere
15:47
Deleted Account
(khi nãy a nhầm env -u với exec -c; hai thằng này na ná nhau :D )
Q
15:47
Quăng Kafka
đang muốn chạy 1 service với 1 user khác root, mà service này éo có cái arg user
15:47
15:47
Deleted Account
@xluffy: @z1yz1y karma: 👍 41.2 👎 130.
15:47
Deleted Account
chạy 1 lần hay thế nào =))
Q
15:47
Quăng Kafka
cho 1 karma =]]
15:47
Deleted Account
one-time thì xài sudo như trên
15:47
còn xài lâu dài thì nên tính kiểu khác ha =))
Q
15:47
Quăng Kafka
...
15:47
Deleted Account
=))
15:48
nói chung bash thì a còn lấy karma của em nhiều yên tâm hahaha
15:48
Deleted Account
15:48
Deleted Account
@tanhieu karma: 👍 0 👎 0.
15:48
Deleted Account
/give @tanhieu +10000000
15:48
Deleted Account
@tanhieu karma: 👍 0 👎 0.
Q
15:48
Quăng Kafka
ban nick đấy, cẩn thận
15:48
😌
15:49
Deleted Account
hổng thấy thay đổi gì chơn 😁
D?
15:49
Dynamo 🐤🇻🇳
Có bài toán thế này, confession google forms nhận được 1 lượng lớn các form nhận về là kết quả dạng NLP, làm cách nào để thằng admin loại bỏ các kết quả kiểu thế nhỉ :3
m
15:49
mitsuki 🐹
🐹
15:50
Deleted Account
In reply to this message
Hỏi ngu phát, dạng NLP là sao bác 😁
D?
15:51
Dynamo 🐤🇻🇳
Neuro-Linguistic Programming
Q
15:51
Quăng Kafka
...
15:51
Deleted Account
à lập trình ngôn ngữ tư duy à 😁
Q
15:51
Quăng Kafka
tưởng từ đó hay dùng là Natural language processing chứ
D?
15:53
Dynamo 🐤🇻🇳
à uh Natural language processing mới chuẩn @@
15:53
cơ mà bài toán này mọi ng định giải quyết kiểu gì :3
15:53
Deleted Account
ều hèn chi thấy hổng có liên quan lắm :v
N
15:53
Nờ
:)) Neuro-Linguitic… mới nghe lần đầu
D?
15:54
Dynamo 🐤🇻🇳
/me tự gạch :3
15:54
đang có 1 thằng nhờ mà ếu biết làm sao 😭
15:55
Deleted Account
In reply to this message
nói không biết là khỏe 😌
D?
15:55
Dynamo 🐤🇻🇳
Có một trick hiện tại là tụi nó post lên form dạng câu tiếng Anh, nên có thể dùng kiểu nếu éo có tiếng Việt có dấu là tao xóa "v
15:55
:v
15:56
Deleted Account
vẫn chưa hiểu đề bài đang hỏi cái gì 😂 chắt tại chưa đủ trình 😁
D?
15:56
Dynamo 🐤🇻🇳
Cơ mà thằng chơi khăm chơi ác, có những câu nó vẫn gen từ tiếng Việt
15:57
đọc lên là biết nó hổng có nghĩa gì hết trơn 😏
15:57
Deleted Account
ý bác giống như dùng bot chat ý hả
Q
15:58
Quăng Kafka
ý là có thằng nào nó chơi, submit 1 mớ form, tạo ra nhiều kết quả vớ vẩn, nhiều quá thằng admin lọc ko hết, giờ muốn làm sao filter cái mớ đó ra khỏi kết quả
15:58
Deleted Account
muốn hiểu đc câu có nghĩa hay không chắt k phải chuyện đơn giản rồi 😁
m
15:58
mitsuki 🐹
Giảm thôi
15:59
Deleted Account
có thể xài vài trick đc
15:59
ví dụ như từ k có nghĩa dễ tìm thôi
D?
16:00
Dynamo 🐤🇻🇳
không nhé, từ nào nó cũng có nghĩa hết, NLP mà :3
16:00
Deleted Account
cứ chọn lọc ra nguyên âm phụ âm rồi làm thuật toán check đơn giản thử xem, chắt cũng giảm đc mớ 😂
16:00
à vậy là đúng ở mức từ nhưng k có nghĩa ở mức câu hả
D?
16:00
Dynamo 🐤🇻🇳
uhm
m
16:01
mitsuki 🐹
Có mẫu generate ko?
16:01
Deleted Account
tiếng việt nữa thì hơi khó xơi :v
D?
16:01
Dynamo 🐤🇻🇳
không nhé, rất đa dạng nữa 😅
16:01
nó không phải tập hợp một số từ mà là có khi phải hàng tá tá
16:02
Deleted Account
cái này còn kinh khủng hơn spelling nữa :v
m
16:02
mitsuki 🐹
Mỗi đoạn như vậy phải có 1 từ lặp lại để nêu ý chính
D?
16:02
Dynamo 🐤🇻🇳
"Bố em đá bóng ngoài đường, đi về rồi uống cốc nước" :v
16:02
Deleted Account
có 1 cách là tạo 1 cái AI rồi dạy nó tới khi nào nó lọc đc thì thôi :v
m
16:02
mitsuki 🐹
Đồng thời so với các từ chủ đề của confessions
16:02
Deleted Account
có nghĩa cả câu pa
16:03
có nước thấy email rồi reject hàng loạt thôi
16:03
:v :v
16:03
Deleted Account
cái này chắt phải dùng trí tuệ nhân tạo thì may ra :v
D?
16:03
Dynamo 🐤🇻🇳
confession lấy mọe đâu email :v
16:03
bài toán này vượt quá sức 😭thôi để nó lọc tay vậy
16:03
Deleted Account
confession thì bắt nhập mã random do cái page nó tạo
16:04
éo phải reject
16:04
cái này impossible luôn
16:04
như câu trên hoàn toàn có nghĩa nhá
16:04
Deleted Account
cái google form éo có capchart thì phải
16:04
Deleted Account
phân loại theo nội dung thì ok
m
16:04
mitsuki 🐹
Chủ đề confessions, và các câu trong đoạn có lặp một từ nói lên ý chính 🐹.
16:05
Deleted Account
ừ trẻ trâu confession toàn em thích anh, anh thích em
16:05
đấy anh, em => ý chính
o
16:05
o NhamLH
làm 1 cái app nho nhỏ bắt login bằng fb
16:05
coi thằng nào spam block từ từ
16:05
+ thêm captcha nữa
16:05
cho tụi nó nản chỉ
16:05
Deleted Account
thêm captcha là đủ dùng rồi
16:05
:V
m
16:05
mitsuki 🐹
Nhưng chủ đề của confessions ko lấy chữ anh em làm keywords 🐹
16:06
Deleted Account
nếu block đc theo IP càng tốt
16:06
Deleted Account
mấy pa
16:06
Deleted Account
giới hạn rate của nó lại
16:06
Deleted Account
confession là ẩn danh
16:06
😂😂
16:06
confession làm nồi gì có chủ đề
m
16:07
mitsuki 🐹
Của crap là sai hướng áh, vì là reject
D?
16:07
Dynamo 🐤🇻🇳
mấy pa này chưa viết confession bao giờ à 😂
16:07
Deleted Account
😂😂😂
o
16:07
o NhamLH
chưa hề
m
16:07
mitsuki 🐹
Ngta là nhận rồi filter
o
16:07
o NhamLH
thấy nhảm nhảm thế nào
16:07
=))
D?
16:07
Dynamo 🐤🇻🇳
=))
16:07
Deleted Account
In reply to this message
thấy có vẻ trẻ trâu 😂
16:07
Deleted Account
thằng tron đến gái ngồi sau uốn éo nó còn không ăn được
16:07
thì confession cái gì
16:07
triệu hồi @MrTux
o
16:08
o NhamLH
/me nhai nhai @SeverusSnap
m
16:08
mitsuki 🐹
Dùng cái confessions để làm gì
16:08
Deleted Account
In reply to this message
kể lể bo lo ba la này nọ, tỏ tình các thứ 😂
D?
16:08
Dynamo 🐤🇻🇳
=)) các cháu thích nó mới thế 😅
m
16:08
mitsuki 🐹
Mỗi mục đích có list keywords riêng
16:09
Chẳng hạn hum nay em mún đọc confessions yêu đương thì lấy keyword đó
16:09
Deleted Account
rồi có bao nhiêu cái mục đích
D?
16:09
Dynamo 🐤🇻🇳
có bao nhiêu cái keyword cho đủ :3
m
16:09
mitsuki 🐹
Em mún lấy confession định hướng tương lai giấc mơ...
16:09
Deleted Account
ví dụ : anh yêu em, em yêu nó, nó yêu thằng đó,xxx
16:09
rồi phân tích coi
m
16:10
mitsuki 🐹
Cái ví dụ đó
D?
16:10
Dynamo 🐤🇻🇳
mà tụi sinh viên thì lắm chuyện lắm
m
16:10
mitsuki 🐹
Là lọc rồi mà
D?
16:10
Dynamo 🐤🇻🇳
chuyện mịa gì nó cũng lôi lên confes đc ý chứ "v
16:10
16:10
Deleted Account
mợ thế còn beep gì là confession
16:10
Dynamo nói vụ 270tr du học hả =))
16:10
natuan đấy đừng tin :v :v
D?
16:11
Dynamo 🐤🇻🇳
:v :v
m
16:11
mitsuki 🐹
🐹 list keywords giống như từ điển thôi
16:11
/me nghĩ hướng như thế
16:11
Deleted Account
In reply to this message
biết vậy nhưng nó nhiều vô kể
16:12
cá nhân thấy hường trí tuệ nhân tạo là okie nhất :v
16:12
Deleted Account
dạ trí tuệ nhân tạo cho một lĩnh vực thôi ah
Q
16:12
Quăng Kafka
thằng admin, mỗi hôm vào random.org, random 10 số, lấy 10 cái confession theo số thứ tự đọc thôi, cái nào có nghĩa thì post, ko thì thôi, còn lại xóa sạch =]]]
m
16:12
mitsuki 🐹
Ồ, chưa học cái này
Q
16:12
Quăng Kafka
nghĩ chi cho mệt não vậy
F
16:12
Fūjin
NLP trên 1 mẫu ko xác định trc phải kết hợp với AI
D?
16:13
Dynamo 🐤🇻🇳
@xluffy
16:13
Deleted Account
Quăng 10 cái vô nghĩa
16:13
=))
Q
16:13
Quăng Kafka
làm confession là cho vui mà AI, gì các bác
16:13
Deleted Account
thì random tiếp ah
Q
16:13
Quăng Kafka
thì thôi, xóa hết, nghĩ chi nhiều vậy
F
16:13
Fūjin
Còn khó quá thì ... bỏ quá
D?
16:13
Dynamo 🐤🇻🇳
16:14
Deleted Account
thấy trong NPL tiêng anh nó phân tích khá chuẩn
16:14
tiếng việc thì chưa thấy ai làm 😂
Q
16:14
Quăng Kafka
nó có hỏi sao của em anh éo post, thì nhắn, anh có biết éo đâu 😂
16:15
Deleted Account
mà sao k dùng NLP đấu với NLP
F
16:15
Fūjin
Giờ AI tốt nhất là biết học cách viết post p động, mỗi ngày post vài bài, và biết học news để viết nội dung sao cho mới nhất + hợp
N
16:16
Nờ
có bạn nào trong này từng viết AI ko
F
16:16
Fūjin
Em ko
16:16
Viết AI tốn tiền lắm
16:16
Deleted Account
In reply to this message
giờ framework đầy mà bác 😂
16:17
tools hỗ trợ các kiểu nữa
F
16:17
Fūjin
Quan trọng mẫu + khả năng chú chạy đc phỏng
16:17
Deleted Account
nói chung muốn mì ăn liền cũng có, xài dần cũng có 😌
16:18
In reply to this message
đương nhiên phải lấy mẫu, dạy các kiểu 😂
F
16:18
Fūjin
Quan trọng mẫu đó
16:19
Mẫu để học thì phải phong phú, mà muốn phong phú thì ...
16:19
Deleted Account
nói chung tớ có tìm hiểu một chút nhưng chưa viết thử bao giờ 😂
F
16:19
Fūjin
16:20
Deleted Account
N
16:21
Nờ
phong phú thì phải lấy real data thôi
16:22
Deleted Account
chắt phải làm thử một cái cho biết với ngta 😂
D?
16:22
Dynamo 🐤🇻🇳
16:22
Deleted Account
mà dốt toán 😁
D?
16:22
Dynamo 🐤🇻🇳
Vừa google :v
F
16:23
Fūjin
Tiếng Việt kìa :3
16:24
Deleted Account
cái đó là cái khung thôi, định nghĩa cái tree thành tiếng việc là đc à
16:24
với lại k cần chính xác ngữ pháp 😂
NV
16:41
Nhân Vũ
16:41
được cái tiện.
16:48
Deleted Account
o
16:51
o NhamLH
nhiều khi tụi nó không thèm sửa mà update cái này vô document luôn 😂
16:52
Deleted Account
😂😂
16:52
sặc cả máu khi upgrade từ registry 0.9x lên 2.x =)
F
17:05
Fūjin
Buggy feature
18:03
Deleted Account
Làm sao để bỏ cái thanh đen đen ngay con chuột đây các tiền bối
18:03
bực mình không thể chịu nổi
18:05
Deleted Account
chuyển theme fcitx sang default => thành màu trắng
18:05
ez vl
18:06
Deleted Account
nó vẫn hiện ra
18:07
Deleted Account
tất nhiên nó vẫn hiện ra :3 mình chỉ cho cách biến mất màu đen thôi
18:07
=))
18:11
Deleted Account
nó hiện ra che mất kết quả
18:11
khi teamview máy người khác mà ko tắt fcitx để cho nó hiện cái đó là khỏi gõ
NV
18:25
Nhân Vũ
xài uim đê
18:43
Deleted Account
uim config kiểu gì thế @Bol0bal4 ?
18:43
mình làm mãi chẳng được =))
18:44
làm theo link này
18:44
có 126 profile mặc định đó.
18:44
để yên đó là xài tẹt ga.
18:48
Deleted Account
ngại quá =)) mà hình như có mấy package biến mất rồi sao ý
NV
18:48
Nhân Vũ
làm j mà biến mất?
18:49
làm cái này chưa?
18:50
Deleted Account
:3
18:50
chưa
18:50
cơ mà dùng uim có vấn đề gì không ?
18:50
để mình còn compare =))
NV
18:51
Nhân Vũ
hiện tại là /me dùng k thấy vấn đề gì
18:52
à, mếu gõ đc trên app telegram
18:52
nhưng /me xài telegram web.
18:52
Deleted Account
thế thua fcitx roài :3
18:52
hí hí
NV
18:53
Nhân Vũ
Ahihi, kêu @SeverusSnap
18:53
In reply to this message
mà chú đọc document kiểu j mà làm ẩu vậy?
Q
18:55
Quăng Kafka
In reply to this message
đồ của anh K.A ba láp lắm, mình toàn tải hết các gói về rồi pacman -U thôi 😂
19:00
Deleted Account
In reply to this message
đọc chỗ nào có tag [code] thôi cho nó nhanh :3
NV
19:01
Nhân Vũ
In reply to this message
Éc
19:01
In reply to this message
Em công nhận a KA viết tài liệu lởm vồn
19:03
Deleted Account
19:04
Smart tivi Samsung k5500, 40 inches :))
19:04
In reply to this message
Cong nhan. Chui thang do di :))
NV
19:06
Nhân Vũ
In reply to this message
là sao anh? cái hình với cái màn liên quan gì nhau?
19:06
a cast qua à?
19:07
In reply to this message
ahihi, e nói cái a K.A thôi, e đâu nói sn Kỳ Anh. :)))
19:10
Deleted Account
In reply to this message
haha connect broadcast gì đó dùng mobile để điều khiển tivi
19:10
khoe tivi ấy mà haha
D?
19:11
Dynamo 🐤🇻🇳
mấy gói uim-vi nocandwin PKGBUILD ở đâu hả anh @z1yz1y
NV
19:11
Nhân Vũ
In reply to this message
biết ngay mà... (facepalm)
19:12
e không build được đâu vì hồi xưa a patch cái makepkg mà
Q
19:12
Quăng Kafka
In reply to this message
có gói sẵn rồi, tải về thôi, cơ mà link của anh kiếm bằng goolge khó hơn lên trời
19:12
mình toàn vào đây kiếm http://f.theslinux.org/theslinux/p/u/
19:12
Deleted Account
e có thể lấy cái source về rồi biuld trực tiếp từ mã nguồn cũng ok (dùng các flag trong PKGBUILD a chỉ ra ở trên)
Q
19:13
Quăng Kafka
19:13
Deleted Account
In reply to this message
a biuld sẵn gói nocandwin rồi
19:13
còn khi thêm candwin vào thì thật ra nó bug loạn nên a cũng chả support gì haha
NV
19:13
Nhân Vũ
tks a Quang, tải về giấu, mỗi lần cài cho máy khác mệt tóa
D?
19:13
Dynamo 🐤🇻🇳
Không em đang nói mấy gói uim-vi mà có hash commit á, nó chung trên nhánh này khác commit thôi à
Q
19:14
Quăng Kafka
nhân tiện chửi phát, anh toàn để /p, /u gì gì, mà root thì chả có khỉ gì, mỗi lần tìm là đuối hàng
19:14
Deleted Account
In reply to this message
là sao? chưa hiểu
19:15
In reply to this message
p -> package; p/u => package bắt đầu tên bằng /u/
NV
19:15
Nhân Vũ
In reply to this message
theo tên package
19:15
Deleted Account
giống kiểu debian. để hết các gói vào một tree chính cho dễ tìm.
D?
19:15
Dynamo 🐤🇻🇳
chẳng hạn gói [email protected] và gói [email protected] là cùng trên nhánh này khác commit thôi hả anh
19:15
Deleted Account
đúng đó em
19:16
85d55209 là build mới nhất có thêm cái patch của Huy để xài với qt 5.5 . còn 5.6 (?) thì chết rồi ))
19:16
loạn lên do do bạn qt chứ 0 phải do uim =))
Q
19:16
Quăng Kafka
riêng cái bài cài uim trên theslinux, mỗi lần cài là search google mãi ko ra, chả nhớ ở bên archlinuxvn hay theslinux
19:16
toàn mò
19:16
đắng lòng vãi
19:16
Deleted Account
làm vậy để lấy tiền support đó Quăng lolz
NV
19:17
Nhân Vũ
In reply to this message
e bookmark mịa cái link
19:17
Deleted Account
giờ a 0 có thời gian theo đuổi nữa lolz
19:17
hồi xưa bỏ mấy thang làm full time luôn
NV
19:17
Nhân Vũ
à à, tại sao http://f.theslinux.org/theslinux/z/i686/ lại z?
D?
19:17
Dynamo 🐤🇻🇳
okay anh em cài makepkg-theslinux rồi build coi sao :3
19:17
Deleted Account
tuởng đâu kiếm được cái deal có tiền mà sau thấy deal 0 ngon nên heh he
19:17
nên cài trên máy ảo nhé Dynamo lolz
19:17
cài trên máy của em chết đó
19:17
pacman mới nhất đổi nhiều rồi
D?
19:18
Dynamo 🐤🇻🇳
👌
19:18
Deleted Account
bản thân a vẫn xài pacman a patch :D
19:20
4.1.2 =))
19:20
à 4.2.0 chứ
19:20
mới nhất lên 4.4 rồi thì phải :D
NV
19:21
Nhân Vũ
pacman 5.0.1-3
19:22
mới nhứt đó anh.
19:24
Deleted Account
#theslinux thì a làm mấy cái sau

1. unify PKGBUILD system
2. Sử dụng git branch
3. Một PKGBUILD cho nhiều gói
4. Chỉnh lại makepkg để support vài thứ linh tinh 1-3
5. Đóng gói và mã nguồn lưu trữ lại toàn bộ
6. uim-vi (experimental cho 1-5 luôn)
7. hardening kernel
19:24
nói chung rất ư là oải =))
19:24
sau một thời gianthì thấy loạn wá nên dẹp haha
n
19:25
ntd
cho e hỏi mấy phần mềm chat hay dùng cách gì để mã hóa gói tin?
19:25
Deleted Account
yahoo thì nó chả mã hóa gì đâu em
19:25
yahoo messenger mà có pfsense nữa là móc ra xem được hết =))
n
19:26
ntd
e muốn mã hóa thì dùng gì, trước có đọc mà quên rồi
19:26
ví dụ gói tin mang thông tin user, pass ấy
19:27
ko mã hóa thì chớt
19:31
Deleted Account
cái này thì khác rồi
19:31
thôi chịu khó google đi =)
19:35
In reply to this message
vãi cả nhanh =))
19:36
pacman có hai phần chính, một phần viết bằng C, phần s-makepkg viết bằng #bash
19:36
quên, makepkg.
19:36
#bash tởm dã man luôn
19:36
mình ngồi patch sặc cả máu
19:36
sau này tụi nó viest lại, module hóa dần nhưng vẫn đuối haha
19:36
nói chung là nhìn rất nản haha
19:36
push lên upstream? cãi nhau mệt lắm :D
19:37
dân việt nam mà chả làm chung với ai được hahah a
n
19:37
ntd
à ra rồi, SSL :v
19:37
Deleted Account
NJ
19:48
Nam Joker 🇯🇵
Mọi người cho hỏi có VPS digitalocean nào càng dùng thì càng tăng tiền không :))
19:48
Usage bao nhiêu You Owe tăng bấy nhiêu
19:49
Deleted Account
nó tính theo giờ mà bạn
19:49
credit là chẳng hạn khi e giới thiệu bạn bè thì nó thêm tiền cho e tí
19:49
nhưng giống như e nạp vô trước vậy thôi
NJ
19:50
Nam Joker 🇯🇵
em ko nạp gì vào cả! Lúc tạo acc là 0$ mà
19:50
Deleted Account
xài nó lâu chưa
NJ
19:50
Nam Joker 🇯🇵
nhưng vẫn tạo được droplet!
19:51
In reply to this message
Tài khoản tạo từ năm 2014
19:51
Deleted Account
phải có thẻ credit card hay gì gì chứ
19:51
hay xài referral link nào đó =))
NJ
19:51
Nam Joker 🇯🇵
cc em lấy bừa 1 cái add vào! Hồi đầu tháng 5 nó gửi mail nên vào lại acc đó
19:52
Deleted Account
tiền không tự nhiên sinh ra
19:52
cũng không tự nhiên mất đi
19:52
=))
NJ
19:52
Nam Joker 🇯🇵
Buồn cười là em dùng bao nhiêu thì You Owe cũng tăng bấy nhiêu :))
19:52
Chả nhẽ reg mỗi 1 cái VPS dùng xem thế nào
D?
19:53
Dynamo 🐤🇻🇳
DO có bug vụ này đó
19:53
trước mềnh cũng dùng 1 cái :v
19:53
toàn tăng tiền, dùng mãi k hết
NJ
19:53
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
cho em xin cái kết
D?
19:53
Dynamo 🐤🇻🇳
đợi tới khi nó rà soát thì mới xóa acc =))
19:53
Deleted Account
ủa thiệt hả
D?
19:53
Dynamo 🐤🇻🇳
yap
19:54
Deleted Account
tào lao thế
19:54
mình tuởng tiền phải charge từ thẻ của mình chứ
D?
19:54
Dynamo 🐤🇻🇳
em nhớ lúc gần xóa acc You Owe của em tầm 20$
19:54
mà em không dùng cc hay paypal add vô
19:54
dùng được tầm hơn 1 năm 👌👌
19:55
không mất khoản phí nào 😂
19:55
Deleted Account
19:56
đi tố kiếm tiền thuởng đây =))
D?
19:56
Dynamo 🐤🇻🇳
không rõ làm sao mà được như vậy =))
NJ
19:57
Nam Joker 🇯🇵
Thơm rồi
19:57
cứ từ từ dùng! Rè xẻn
19:57
Hihi
D?
19:57
Dynamo 🐤🇻🇳
hacker exploit đi rồi nhận tiền thưởng :v
NJ
19:58
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
dùng 1 năm sao có 20$ vậy anh
D?
19:58
Dynamo 🐤🇻🇳
1 tháng nó cộng cho có hơn 2$ thôi
NJ
19:59
Nam Joker 🇯🇵
Nó cộng?? Nhưng mà đây là em dùng nó mới lên $ mà
D?
19:59
Dynamo 🐤🇻🇳
mà có 10$ từ promote, nó trừ 5$ đi mỗi tháng đó
19:59
cơ mà có tháng ếu trừ :v
19:59
ếu hiểu :3
20:00
uhm thì dùng nhưng mà thay vì trừ đi thì nó cộng lên đúng k
NJ
20:01
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
vâng! Acc em đăng kí từ 2014, nhưng đến tháng 5 năm nay mới add creadit card
20:01
các coupon bị quá hạn hết rồi
D?
20:02
Dynamo 🐤🇻🇳
và đến hiện tại nó lại tăng :3
TT
20:02
Trung Hiếu Trương
NJ
20:02
Nam Joker 🇯🇵
Số dư lúc em add cc là 0$ và tăng từ đó đến h
D?
20:02
Dynamo 🐤🇻🇳
anh nhớ là lịch sử giao dihcj nó cứ trừ 5$ 1 tháng rồi lại cộng 7$ vào
20:03
chả biết lấy cái 7$ từ đâu ra =))
20:03
coi lịch sử giao dịch coi thế nào
NJ
20:03
Nam Joker 🇯🇵
20:04
coupon expired hết rồi anh
20:04
và nếu nó cộng thì phải cộng được luôn ! Cơ mà 0$ vẫn tạo được droplet
D?
20:04
Dynamo 🐤🇻🇳
=))))) bug đấy dùng đi :v
20:05
mềnh nghi tụi DO cũng ếu biết tại sao lỗi 😂
20:05
Deleted Account
để tí mình hỏi xem
20:05
D?
20:05
Dynamo 🐤🇻🇳
TT
20:06
Trung Hiếu Trương
nếu mình nhớ không nhầm thì owe là nợ mà :v "You owe" mean you nợ ngần ấy tiền. :))
NJ
20:06
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Đúng rồi
TT
20:06
Trung Hiếu Trương
20:06
sao nó vẫn cho nợ mà xài liên tục thế ta :))
NJ
20:07
Nam Joker 🇯🇵
Ồ! Hóa ra là vậy! Nợ thì trả sao nhỉ!
20:07
Deleted Account
😂 😂
D?
20:07
Dynamo 🐤🇻🇳
Đang nói cái credit nó vẫn tăng á :3 không biết lấy đâu ra
NV
20:07
Nhân Vũ
nợ nó chém vào thẻ credit (đây là thẻ ghi nợ mà)
NJ
20:07
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
của em là owe nợ ấy ! Hồi trước của anh tăng credit à
D?
20:07
Dynamo 🐤🇻🇳
uhm
NJ
20:08
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Nhập bừa 1 thẻ chả lẽ lại ......
NV
20:08
Nhân Vũ
nghi là do héc cơ nhét đại cái thẻ cc của ai đó và ng đó ăn cám rồi
D?
20:08
Dynamo 🐤🇻🇳
😁
NJ
20:08
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Chả nhẽ cứ add vào là bị trừ??? Chắc phải xác nhận hay gì đó chứ!
NV
20:09
Nhân Vũ
Idk, có thể do cơ chế kiểm tra của DO nó lởm, nhưng cơ chế của Credit là xài trước trả sau mờ?
r
20:09
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Các sn chat gì nhiều thế hiu hiu.
NV
20:09
Nhân Vũ
nhiều khi thông tin của cái cc chú nhập nó hợp lệ nên DO k phát hiện ra.
TT
20:10
Trung Hiếu Trương
Uhmm, credit đúng vậy, nhưng của em là thẻ debit link với Paypal đấy anh. :))
NV
20:10
Nhân Vũ
In reply to this message
:)))
20:10
In reply to this message
mi xài nghiêm túc thì ai nói, đang nói héc cơ chôm thông tin của ng ta nhập vô xài kìa
r
20:11
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Mới chiều đến giờ hơn 200 msg
NV
20:11
Nhân Vũ
thôi tạo /me vài cái droplet /me vọc nào.
20:11
In reply to this message
ahihi, em mới vô chủ đề này thôi.
r
20:11
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Tụi Nga ngố bán thông tin credit đầy mà.
20:11
Deleted Account
Uim qt 5.6 xài ngon
TT
20:12
Trung Hiếu Trương
tạo thử cái 640$/m đào bitcoin thử xem. 😂
NJ
20:12
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Hihi! Không anh nhé! Bye!
20:12
Deleted Account
CHỈ có viber build tĩnh libxcb cho 5.5 nên tèo
20:12
Qupzilla là vd
20:12
Tea nữa :3
NV
20:12
Nhân Vũ
In reply to this message
nhỏ mọn vồn (facepalm)
NJ
20:12
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
$160 là max rồi! Mấy cái kia nó ko cho reg
NV
20:13
Nhân Vũ
In reply to this message
chắc do quá mức ghi nợ của chủ thẻ
NJ
20:14
Nam Joker 🇯🇵
cơ mà mấy gói kia ram toàn 32 với 64GB.
r
20:16
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
20:16
Deleted Account
@SeverusSnap karma: 👍 7 👎 16.
Q
20:18
Quăng Kafka
mình có cái thẻ prepaid mà D.O éo cho xài
20:18
phải qua vultr 😂
NJ
20:23
Nam Joker 🇯🇵
When do you charge my credit card?

We charge your credit card on the 1st day of each month after usage.
20:23
Đậu! Hóng tới đầu tháng sau
r
20:24
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Em xài aws ec2 hu hu
Q
20:24
Quăng Kafka
móa, anh bị aws trừ mấy đồng rồi mà ko xài đc
20:25
tụi ngân hàng ra bảo, nó cứ ù ù cạc cạc, chán vãi
D?
20:25
Dynamo 🐤🇻🇳
tạo vài cái cho anh em xài :3
NJ
20:25
Nam Joker 🇯🇵
Nhiều hãng trên thế giới chặn VietNam ! Cứ đăng kí là coi như là phải live chat họ mới active
NV
20:26
Nhân Vũ
In reply to this message
đúng ý em, héc cơ ơi, héc cơ à.
r
20:27
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Chán tụi nó lắm anh, đến giờ em còn chưa link được paypal với card của em.
20:28
Mà ngu nữa là em tạo instance tận Oregon, ôi mợ log vào bao lag luôn.
NJ
20:29
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Qua tháng anh! Xem mùng 1 nó có khóa ko! Em đang cài cái host CTF nên die thì vui
D?
20:29
Dynamo 🐤🇻🇳
@namjoker Không cần nhiều làm mấy cái 20$ là đc :v
NJ
20:30
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
phải nói là gói 20$ cứ phà phà vù vù . Em đang xài gói đấy
NV
20:30
Nhân Vũ
Đúng rồi, làm vài cái đê
20:30
Xài lậu mà ae vui vãi
NJ
20:31
Nam Joker 🇯🇵
em hứa sang tháng thôi! Còn 2 tuần nữa chứ mấy
NV
20:31
Nhân Vũ
Ahihi
r
20:32
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Vãi héc cơ
NV
20:32
Nhân Vũ
Nói chớ nếu nó trừ cc của ng ta thì tội vãi
20:32
Lương tâm cắn rứt
NJ
20:34
Nam Joker 🇯🇵
Trở thành siêu nhân PHP chỉ với 3 buổi
http://www.aptech-news.com/3000dev
D?
20:36
Dynamo 🐤🇻🇳
mà kiếm đâu được cái cc chùa thế :3
TT
20:36
Trung Hiếu Trương
In reply to this message
chắc học cài Joomla, Wordpress. 😂
NJ
20:37
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
search google thôi anh! Lấy bừa 1 cái ở trong 1 trang nào đó!
D?
20:37
Dynamo 🐤🇻🇳
NJ
20:37
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
30s á!
r
20:46
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me lăn đi code kiếm xèng nuôi thân hu hu.
22:07
Deleted Account
viber sao cài lại mất sạch chat log nhỉ :(
22:07
nản ghê =))
22:07
đốn glink giờ chả biết tìm đâu luôn huhu
NJ
22:08
Nam Joker 🇯🇵
sao ko lưu vào evernote hay google keep vậy anh!
22:09
Deleted Account
viber chat log mà khi nói chuyện thì chia sẻ link thôi
22:09
=))
22:10
a xài trên linux bấm nhầm deactivate
22:10
thế là phải cài lại trên mobile rồi activate bản trên desktop
22:10
xong sạch log =))
NJ
22:11
Nam Joker 🇯🇵
NJ
22:37
Nam Joker 🇯🇵
Chia sẻ đống ebook cho anh em làm giàu
l
22:38
l4rzy
=))
22:38
Deleted Account
😂
l
22:43
l4rzy
22:43
Deleted Account
@lunix4: @namjoker karma: 👍 9.2 👎 3.
22:43
Deleted Account
😂😂
NJ
22:44
Nam Joker 🇯🇵
/me sống ảo nên phải share nhiều mới được nhiều karma 🙊
l
22:45
l4rzy
In reply to this message
cái này mình không đọc nhưng give vì tinh thần chia sẻ :))
22:45
/give list
22:45
Deleted Account
🔹 mitsukiar 🔺279.2 🔻0
🔹 Fuujin 🔺49.8 🔻10
🔹 z1yz1y 🔺41.2 🔻130
🔹 Bol0bal4 🔺24.0 🔻1
🔹 xluffy 🔺17.0 🔻3
🔹 MrTux 🔺17.0 🔻9
🔹 bookletchoir 🔺16.8 🔻2
🔹 NhamLH 🔺9.6 🔻7
🔹 namjoker 🔺9.2 🔻3
🔹 lunix4 🔺7.8 🔻1
l
22:45
l4rzy
uầy, vẫn trụ hạng :))
NJ
22:46
Nam Joker 🇯🇵
sao anh @z1yz1y nhiều dislike thế nhỉ! Và @mitsukiar nhiều like thế nhỉ!
22:46
Deleted Account
phải có nhiều người ghét thế mới làm trùm đượwc em =))
22:46
haha
l
22:46
l4rzy
In reply to this message
đừng mention nhiều vậy @namjoker , mention khi cần thiết thôi :>
22:47
😌
NJ
22:47
Nam Joker 🇯🇵
22:54
Deleted Account
22:54
Deleted Account
@SeverusSnap: @namjoker karma: 👍 9.2 👎 8.
22:54
Deleted Account
tội mention làm spam
22:54
tiện khoe con em đang bán onl =))
22:54
22:54
Deleted Account
@SeverusSnap karma: 👍 7.2 👎 16.
22:54
Deleted Account
tội khoe nhảm
NV
22:55
Nhân Vũ
Ủa tự cung đc à?
22:55
Deleted Account
In reply to this message
thằng nào 1h sáng nhắn tin bảo uim chết ấy nhỉ
22:55
móa đang khò khò ngon tự nhiên có yêu cầu support uim
22:55
vỡ cả mật =))
22:56
Deleted Account
anh trực server cả đêm
22:56
Deleted Account
đạp bay cả cái điện thoại hahaha
22:56
Deleted Account
=))
22:56
Deleted Account
trực là người ta ngủ
22:56
Deleted Account
3h sáng còn onl
22:56
Deleted Account
có phải thức như dân cùi mía fpt đâu hahaha
NJ
22:56
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Đây chắc ko phải spam anh nhỉ?
22:56
Deleted Account
tự trừ rồi kìa
22:56
không thấy hả
22:56
:3
22:57
nhắc uim mói nhớ
22:57
phải đi patch tiếp
NJ
22:57
Nam Joker 🇯🇵
/give @namjoker -5 Tự trừ xem ntn
22:57
Deleted Account
@namjoker: pong
22:57
Deleted Account
hoặc build với qt5.5
l
22:57
l4rzy
22:57
Deleted Account
@lunix4: @namjoker karma: 👍 9.2 👎 13.
l
22:57
l4rzy
đấy, phải thế
NV
22:57
Nhân Vũ
22:57
Deleted Account
@Bol0bal4: @namjoker karma: 👍 9.2 👎 18.
NJ
22:57
Nam Joker 🇯🇵
22:57
Deleted Account
@namjoker karma: 👍 9.2 👎 18.
NV
22:57
Nhân Vũ
Test
NJ
22:58
Nam Joker 🇯🇵
từ trừ được beep
l
22:58
l4rzy
=))
NV
22:58
Nhân Vũ
Ông rớt 2 nivk
l
22:58
l4rzy
In reply to this message
😆😆😆
NV
22:58
Nhân Vũ
Nick
22:59
Deleted Account
symbol lookup error: /opt/viber/plugins/platforms/../../lib/libQt5XcbQpa.so.5: undefined symbol: _ZN22QWindowSystemInterface19registerTouchDeviceEP12QTouchDevice
22:59
@Z1yz1y ra lỗi rồi này =))
l
23:00
l4rzy
anh z1y đang chém gió bên kia rồi
23:00
:))
23:04
Deleted Account
không sao e
23:04
Rớt nó debug tào lao lắm
23:05
khi nào nó nghỉ là a nhào vô
23:05
fixed luôn
23:05
biết nhau wá mà =))
23:05
23:06
Deleted Account
móa, cứ chửi mình debug tào lao
23:06
xong fix xong thì éo thấy cảm ơn
23:06
chửi tiếp
23:06
😂😂😂
23:06
Deleted Account
có credit đường hoàng
23:06
gì chứ credit không bao giờ mình quên hahaha
23:06
Deleted Account
cần cảm ơn, không cần credit nha
23:06
Deleted Account
300 năm sau có người sẽ khóc Huy Ngô hahaha
23:07
Deleted Account
😂😂😂
NV
23:08
Nhân Vũ
In reply to this message
@NhamLH thì lại hơm cần tks nhể?
23:08
Deleted Account
@NhamLH nó lượn trời đất suốt
23:08
bệnh nghề nghiệp
23:08
anh làm vì lòng yêu nghề =))
NV
23:09
Nhân Vũ
23:37
Deleted Account
gõ được trên viber rồi z1y
23:37
=))
23:37
phúc du
23:37
=))
23:37
Deleted Account
👍👍
23:37
đấy
23:37
mỗi khi rớt mà quăng debug log lên github hay irc hay telegram thì a phải nói là toàn thứ tào lao
23:38
Deleted Account
23:38
Deleted Account
cái cần cho ra root cause nó không nằm trong log đóa =))
23:38
Deleted Account
đờ mờ du
23:38
Deleted Account
lộ số em nàno kìa
23:38
Deleted Account
ủa contact của mình sao có cô mến nào thế
23:38
:|
23:40
đi viết writeups =]]
23:40
@z1yz1y phúc du again
23:40
:v :v
23:41
Deleted Account
xưa giờ e debug đúng 1 kiểu đó mà =))
23:41
a có nói sai đâu :D
23:43
Deleted Account
1 kiểu là sao pa
23:43
Qt WebEngine ICU data not found at /opt/viber/resources. Trying parent directory...
Qt WebEngine resources not found at /opt/viber/resources. Trying parent directory...
Qt WebEngine ICU data not found at /opt/viber/resources. Trying parent directory...
Qt WebEngine resources not found at /opt/viber/resources. Trying parent directory...
23:43
gõ được mà không hiện messga
23:43
=))
23:43
xóa quá tay lib roài
23:43
Deleted Account
😂
23:56
Deleted Account
qrc:/QML/Main.qml:25:9: Type ConversationScreen unavailable
qrc:/QML/ConversationScreen.qml:118:5: Type StickerArea unavailable
qrc:/QML/StickerMenu/StickerArea.qml:11:5: Type StickerList unavailable
qrc:/QML/StickerMenu/StickerList.qml:121:46: Type Sticker unavailable
qrc:/QML/StickerMenu/Sticker.qml:31:29: Invalid property assignment: "sourceSize" is a read-only property
23:56
móa vãi thật
n
23:58
ntd
cho e hỏi chút về nodejs, e ko làm web, chỉ tìm hiểu cho biết thôi nên có thể câu hỏi hơi ngu tẹo, chả là thằng nodejs là server-side javascript, mà ta phải cài nodejs lên máy client để compiler nó, e thấy nó hơi có vấn đề
1. nodejs trên máy client để compiler code, server ko cần nodejs nữa vì ko cần compiler code, vậy thì cái gì sẽ xử lý non-block, event loop,...(ko có nodejs bên server) và sao gọi là server-side javascript
23:59
chết, e chưa nói hết đã Enter rồi
23:59
Deleted Account
ủa đâu cần cài gì trên client nhỉ
NV
23:59
Nhân Vũ
What?
19 May 2016
n
00:00
ntd
e thấy toàn có hướng dẫn cài nodejs đấy
NV
00:00
Nhân Vũ
Nodejs là server side chuẩn bài rồi
00:00
Deleted Account
😂
NV
00:00
Nhân Vũ
Nó gen ra html mới gửi về client mà
n
00:00
ntd
thì cái ta cài vào máy có chức năng gì?
NV
00:00
Nhân Vũ
Máy client cần mịa j node?
00:00
Deleted Account
cài để e test thôi mà =))
n
00:01
ntd
à, e hiểu rồi
00:01
ok
NV
00:01
Nhân Vũ
Nó cần cái browser đọc html thôi
n
00:01
ntd
thế thì nếu bên server ko hỗ trợ nodejs thì ta sẽ ko chạy đc ứng dụng viết bằng nodejs ạ?
NV
00:02
Nhân Vũ
In reply to this message
Tạm đúng
00:03
Giống kiểu site viết cần mysql thì server cần có mýql
00:03
Có j vướng mắc ở đây à?
n
00:03
ntd
ban đầu e cứ tưởng là mình compiler trên máy rồi send mã máy cho server nó chỉ việc run :v
NV
00:04
Nhân Vũ
In reply to this message
Mới thì dùng mấy cloud đi, deploy cho nhanh
00:04
In reply to this message
Ác...
00:04
Xem lại thế nào là web tĩnh, web động yk
00:04
😂
n
00:05
ntd
ok, e hiểu rồi, có thắc mắc thì hỏi tiếp :v
NV
00:05
Nhân Vũ
In reply to this message
Cơ chế của server - client nữa
00:06
Có vẻ concept hỏng và thiếu, xem lại yk nghen
00:06
/give @nguyenthedan 1 động viên
00:06
Deleted Account
@Bol0bal4: @nguyenthedan karma: 👍 1 👎 0.
00:09
Deleted Account
NV
00:09
Nhân Vũ
A @z1yz1y khuấy cái j khuya rứa?
00:09
Deleted Account
Cai dien thoai bi dinh nuoc a chui no ra vay doa :))
NV
00:10
Nhân Vũ
NJ
00:10
Nam Joker 🇯🇵
Anh em nào biết open source nào nó tương tự như weblate ko?
00:10
em đang định làm 1 cái web tương tự làm khóa luận tốt nghiệp
00:11
ý tưởng là mạng xã hội mở về dịch thuật
n
00:11
ntd
mạng xã hội dịch thuật??? a có thể nói qua đc ko?
00:12
trên này toàn bro, đọc nhiều cái ko hiểu gì luôn :v
NJ
00:13
Nam Joker 🇯🇵
00:14
Đại loại nó có 1 số cái giống web kia
00:14
Deleted Account
móc google translate api về :))
n
00:14
ntd
e chưa thấy điểm gì mới so với google
00:14
mà sao gọi là mạng xã hội
00:15
Deleted Account
00:15
có ai hiểu giề không =)))
NV
00:15
Nhân Vũ
In reply to this message
nhiều người, nhiều mảng mà. :)))
NJ
00:15
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
??? Người dịch khác máy dịch
NV
00:15
Nhân Vũ
In reply to this message
dòm biết từng thằng nó ở đâu
NJ
00:16
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
mạng xã hội là thì nhiều người tham gia đóng góp ! Cơ chế hoạt động như github
00:16
Deleted Account
In reply to this message
mình mới 14 tuổi
00:16
sao làm anh bạn được
00:17
còn pro thì mình gà nhất channel
NV
00:17
Nhân Vũ
a @z1yz1y tâm đắc với systemd ghê ta.
NJ
00:17
Nam Joker 🇯🇵
ơ! Ko ai trả lời mềnh
00:17
Deleted Account
In reply to this message
không
n
00:17
ntd
joker làm miễn phí thì ko khả thi
00:17
Deleted Account
kinh nghiệm của a cái gì nhiều thằng ghét
00:17
thì nó có lợi =))
n
00:18
ntd
👍
NV
00:18
Nhân Vũ
In reply to this message
kinh nghiệm xã hội hay chỉ trong IT?
00:18
Deleted Account
kn cá nhân =))
NV
00:19
Nhân Vũ
okay anh. :))
Tối nay thấy a nói nhiều về systemd
o
00:19
o NhamLH
In reply to this message
Sao trên kernel toàn systemd
00:19
SystemdOS :joy:
00:21
Deleted Account
z1y trả lời viber em coi có hiện không
00:21
khùng vật
00:21
chat chít bình thường hiện ở history mà éo hiện khung chat
00:21
=))
00:22
00:23
Deleted Account
xóa lib của nó thì nó tèo chớ sao =)))
00:23
Deleted Account
đang coi xóa lộn cha lib nào
00:23
😂😂😂😂 😂
00:23
qrc:/QML/Main.qml:64:5: Type IncomingCallNotification unavailable
qrc:/QML/Video/IncomingCallNotification.qml:155:33: Invalid property assignment: "sourceSize" is a read-only property
00:23
nó bị 2 cái đó
l
00:24
l4rzy
anh @nguyenthedan bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô ạ ?
00:24
😆
n
00:24
ntd
94 :v
00:25
già mà gà :v
TT
00:25
Trung Hiếu Trương
@namjoker ý ông kiểu như làm crowdsourcing việc translate đúng không?
00:25
hồi trước có để ý vài thằng, nhưng đa số toàn phải trả phí.
00:25
để tạo project.
00:26
mà gọi là mạng xã hội thì hơi quá thật. :v
00:26
Deleted Account
$ diff -r /usr/lib/qt/plugins plugins.bak | grep 'Only in plugins.bak'
Only in plugins.bak/platforms: libqwayland-egl.so
Only in plugins.bak/platforms: libqwayland-generic.so
Only in plugins.bak: qtwebengine

# dragon @ firewall in /opt/viber [0:25:25]
$ ls plugins.bak/qtwebengine/libffmpegsumo.so
plugins.bak/qtwebengine/libffmpegsumo.so
l
00:26
l4rzy
🔘〰🔘
00:26
Deleted Account
$ diff -r /usr/lib/qt/plugins plugins.bak  | grep 'Only in plugins.bak'
Only in plugins.bak/platforms: libqwayland-egl.so
Only in plugins.bak/platforms: libqwayland-generic.so
Only in plugins.bak: qtwebengine

# dragon @ firewall in /opt/viber [0:25:25]
$ ls plugins.bak/qtwebengine/libffmpegsumo.so
plugins.bak/qtwebengine/libffmpegsumo.so
00:26
sorry quên cái kia
l
00:27
l4rzy
In reply to this message
94 tuổi rồi ạ ? thế già nhất ở đây rồi
NJ
00:27
Nam Joker 🇯🇵
t cũng chả biết nói như nào! Đại loại nó giống dịch 1 số Handbook trên git đó. Thì dịch từng string 1 rồi commit lên. Thằng master có thể merge
l
00:28
l4rzy
btw, chém gió qua bên grp kia anh nhé
NJ
00:28
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
đương nhiên thì t sẽ phải nghĩ thêm
l
00:28
l4rzy
anh join chưa ?
n
00:28
ntd
@namjoker e nghĩ là nên tạo một mạng xh thế này: e post lên một đoạn, rồi mọi người translate nó, nhưng vấn đề là e nghĩ nên có chính sách trả tiền, vì ko có tiền thì ko ai làm cả, ví dụ như +1 thì người post sẽ donate một chút cho người nào dịch hay và buộc người post phải +1 cho ít nhất một translater hay tính tiền theo độ dài. Một hướng nữa là tạo cái mạng này cho ae vào học tiếng anh. Cơ bản là nhiều hướng đi,...
00:29
tùy mục đích của a thôi
00:29
một chút góp ý :v
D?
00:30
Dynamo 🐤🇻🇳
@namjoker thuần kỹ thuật quá, đọc thêm business đi
NJ
00:30
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Em 95 thôi! Cơ mà vì công đồng theo tiêu chí của mã nguồn mở nên, để mọi người tự do đóng góp và xây dựng thôi. Và đây mới chỉ là ý tưởng thôi! Nên cũng chưa nghĩ được nhiều thứ !
n
00:30
ntd
trên mạng này cũng có thể tạo các project dịch tài liệu, báo,...
TT
00:30
Trung Hiếu Trương
@namjoker Hiểu cơ chế mà. Hồi trước có thấy mấy app xài cái thằng này rồi, mà quên mất tên rồi, search lại cũng không được.
@nguyenthedan thật ra free cũng được, kiểu như tinh thần của FOSS, nếu không biết code để đóng góp code thì có thể đóng góp dịch thuật chẳng hạn.

Nói chung là ủng hộ. Định backend làm bằng cái gì?
NJ
00:31
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
nghiệp vụ hả anh! Thì 1 số cái em chưa hiểu lắm ! E đang đọc doc của bọn weblate
n
00:31
ntd
thế tính làm bằng gì chưa?
NJ
00:32
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
python ông! Định extend từ cái open source kia! nếu ko ổn thì tự build thôi
00:32
cơ mà quy trình của nó cũng phức tạp
n
00:34
ntd
mình nghĩ muốn extend từ một open source thì phải hiểu đc hết code của nó, ko biết điều này có đúnh với mọi người ko? Nếu đúng thì từ code -> thuật toán thì ...
00:34
Deleted Account
lấy mã nguồn về
00:35
dùng sed , thay tên tác giả thành tên mình
00:35
xong
TT
00:35
Trung Hiếu Trương
@namjoker
Cái code của weblate kia cũng Django. Klq nhưng ngán Django, thích xài Flask hơn. :))

@nguyenthedan
Theo em thấy thì ý tưởng của ông Nam cũng giống với ý tưởng của thằng Weblate kia thôi, thì build dựa trên nó cho rồi.
00:35
Deleted Account
chả phải làm giề =))
00:35
có khi còn được giải trí tệ việt năm ấy chứ hahaha
NJ
00:36
Nam Joker 🇯🇵
Ừ! Viết bằng Framwork nên có cấu trúc hết rồi! Giờ ngồi mần là được! Nhưng 1 số cái không thích cho lắm .
NJ
00:36
Nam Joker 🇯🇵
TT
Trung Hiếu Trương 19.05.2016 00:35:07
@namjoker
Cái code của weblate kia cũng Django. Klq nhưng ngán Django, thích xài Flask hơn. :))

@nguyenthedan
Theo em thấy thì ý tưởng của ông Nam cũng giống với ý tưởng của thằng Weblate kia thôi, thì build dựa trên nó cho rồi.
NJ
00:37
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
nó viết bằng framework nên chắc ok!
00:37
In reply to this message
/give @z1yz1y -5 Lý do: Tuyên truyền không lành mạnh cho giới trẻ
00:37
Deleted Account
@namjoker: @z1yz1y karma: 👍 41.2 👎 135.
NJ
00:38
Mấy cái này toàn Python hết!
TT
00:38
Trung Hiếu Trương
KLQ nhưng group mình có ai có hứng thú hay kinh nghiệm với thị giác máy tính không 😊 Em đang viết một scientific paper liên quan đến nó, vẫn mò mẫm những bước ban đầu.
00:38
Deleted Account
😂😂
00:39
computer vision hả?
00:39
hay là gì nhỉ:D
TT
00:39
Trung Hiếu Trương
vâng ạ.
00:39
Deleted Account
mới nghe lần đầu =))
n
00:39
ntd
In reply to this message
xử lý ảnh à, có biết chút thôi, nhưng có mấy ô bạn cũng khá mảng này
00:40
openCV hay Matlab
DN
00:40
Dũng Nguyễn
In reply to this message
chán python thì sang java mà nghía :3
https://github.com/zanata/zanata-server
NJ
00:40
Nam Joker 🇯🇵
@TruongTrungHieu Flask lắm bug ko nhỉ! Đợt trước render ra html của nó bị dính XSS
00:41
In reply to this message
Cái này mình cũng ngó qua rồi! Chưa ngó qua chức năng của nó
TT
00:41
Trung Hiếu Trương
@nguyenthedan thanks, để mai hỏi thêm anh nhé. :)) Em đang dùng OpenCV.
00:42
@namjoker nhớ Flask có hẳn một module chống XSS mà. 😂
n
00:43
ntd
In reply to this message
a ko chuyên cái này, nhưng mà nếu e mới begginer thì có thể đc, hoặc là a giới thiệu mấy ô bạn, chỉ sợ chúng nó ko nhiệt tình, ô thầy cũng làm cái này :v
NJ
00:44
Nam Joker 🇯🇵
@nguyenthedan anh đang làm lĩnh vực gì anh!
TT
00:44
Trung Hiếu Trương
@nguyenthedan Em mới beginner thôi. 😂 Cám ơn anh.
n
00:46
ntd
học điện tử - máy tính, nói cho sang thì IoT, thiết kế IC(dùng verilog), lập trình cho mấy con IC(PIC, AVR, ARM, Raspberry Pi,...), đang tìm hiểu linux kernel, ko biết dùng đc ko
00:47
có chút đam mê với lập trình, linux nên biết tới nhóm này
NJ
00:48
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
IOT em biết này! Trước được VFOSSA training cho hẳn 1 tuần về cái này! Học kết nối mấy con sensor với Rasberry Pi rồi lập trình nhúng + Webservice :D . Cơ mà từ hồi đấy đến giờ ko có dịp nữa nên nghỉ luôn
D?
00:49
Dynamo 🐤🇻🇳
VFOSSA?
NV
00:49
Nhân Vũ
In reply to this message
ở sg hay hn thế?
D?
00:49
Dynamo 🐤🇻🇳
Mùa hè sáng tạo ấy hả
n
00:49
ntd
hn a à
NV
00:49
Nhân Vũ
(Y)
D?
00:49
Dynamo 🐤🇻🇳
@nguyenthedan trường gì thế
n
00:50
ntd
bk năm 4 rồi mà vẫn thấy mình gà quá
NJ
00:50
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Không anh! Trường em là thành viên của hội đó nên được mấy ông Nhật bổn đến dạy cho !
D?
00:51
Dynamo 🐤🇻🇳
BK ngon rồi còn than chi. Học k đc cũng có giá :v
00:51
@namjoker trường gì dân lập mà thuộc VFOSSA ta
NJ
00:51
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Hihi! Đoán đi!
n
00:52
ntd
In reply to this message
xưa rồi, bk giờ cũng nhiều thanh niên có học hành gì đâu
D?
00:53
Dynamo 🐤🇻🇳
@namjoker bố anh biết. Cái hội viên đó cứ đăng ký kiểm tra tư cách qua qua tý là đc. Ai biết đc trường nào
NJ
00:54
Nam Joker 🇯🇵
Dân lập nên em ko nói đâu! Sợ bị phân biệt :))
D?
00:54
Dynamo 🐤🇻🇳
@nguyenthedan ít nhất vô Fsoft hay các cty khác thì nó có giá hơn
00:54
@namjoker anh trước học FU dân lập đây, có sao k :v
00:54
Trong này có nhiều dân lập lắm nhé
00:55
Fuujin nè
NV
00:55
Nhân Vũ
/me thất học nè, sợ cái bép
NJ
00:55
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
FPT Uiversity hả anh!
D?
00:55
Dynamo 🐤🇻🇳
Uhm
NJ
00:55
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Chém!
00:55
Vậy anh! thi lại đại học à!
D?
00:56
Dynamo 🐤🇻🇳
Không anh chủ ý thi vào đó :v
00:56
Chứ trước anh thi công nghệ vs y cơ
n
00:56
ntd
@Bol0bal4 bao tuổi?
NV
00:57
Nhân Vũ
'93
n
00:57
ntd
:v
NJ
00:57
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Vậy là trường Y đã tuột mất 1 bác sĩ tương lai!
00:58
In reply to this message
Chém! 99 mà toàn nói 93 để xưng là anh
D?
00:58
Dynamo 🐤🇻🇳
Éo phải, trường Y may mắn k đào tạo ra một bác sĩ vô đạo đức thì có
00:59
Mà dân lập có sao phải ngại
00:59
Cấp 3 học Nguyễn Huệ hả
NJ
00:59
Nam Joker 🇯🇵
sang group kia nói ko lại bị trừ Karma anh!
01:00
cái link invite của group kìa là gì ấy nhỉ! Mời anh @nguyenthedan vào
n
01:00
ntd
lại có hội kín nữa à?
01:04
thôi đi ngủ đi mn :v
07:41
Deleted Account
toàn BK với FPTU k nhở 😂
07:42
trình em gà toàn tự học 😁
n
07:44
ntd
mình cũng đâu phải dân IT 😊
m
07:45
mitsuki 🐹
#1980
07:45
Deleted Account
giờ IT chỉ là thằng cu li sửa máy thôi 😂
09:02
Deleted Account
/me kì thị Dynamo với namjokẻt
09:30
Deleted Account
mớ mạng cty chặn viber hay sao, chết lên chết xuống
09:30
z1y, xóa profile cũ chạy lại có vẻ khả quan
P
09:54
Phú
mấy a cho e hỏi 1 vấn đề với
09:55
có cách nào để mình check CPU, RAM... mấy con Access Point k ạ :D
09:56
Deleted Account
con nào hỗ trợ telnet thì cứ vào check /proc bình thường
MH
09:56
MrTux Hdb
In reply to this message
Cái này ngày xưa cứ restart sang chơi game là bị này. Thế nào mất 30s để nghĩ ra cách giải quyết. Tao xóa partition Windows luôn thế là hết bị =))
P
09:58
Phú
cám ơn a để e thử :D
MH
09:58
MrTux Hdb
cái vụ @z1yz1y dính về docker sao á
09:58
tởm max
09:58
trước em còn dính vụ proxy_pass
09:59
Deleted Account
MH
09:59
MrTux Hdb
mà để upstream xxx{} éo sao
09:59
proxy pass thẳng thì éo chạy
09:59
vl magik
09:59
nói chung là tởm lợm
09:59
Deleted Account
Broken by design ay nhi :))
MH
09:59
MrTux Hdb
giờ em xài GCR cho nó đỡ mệt =))
10:00
Deleted Account
😂
10:00
Ko co tien de thu haha
10:02
Xai postgres ngon lam day :))
MH
10:03
MrTux Hdb
Thế RDS không ngon ạ mà phải tự host Postgresql hả anh?
10:03
Em đang thắc mắc mấy cái cloud db nó như nào
Q
10:04
Quăng Kafka
vụ của thằng N1 đó, nó cũng move từ RDS qua EC2 để tự build db
10:07
Deleted Account
Rds dat lam :))
10:07
Duoc cai snapshot scaling ngon :))
10:08
Multiple a_z nua
MH
10:08
MrTux Hdb
Thế chung quy chỉ là tiền hể :3
10:09
đọc cho vui nè các mẹ
MH
10:09
MrTux Hdb
Con X1 kia tốn vãi nhái. ~4K 💵 một giờ
10:15
Deleted Account
NV
11:18
Nhân Vũ
In reply to this message
Lol
11:25
Deleted Account
@z1yz1y hư cấu vãi beep, để lại mỗi cái plugins/platforminputcontexts
11:25
nó chạy ngon ơ
11:25
nhận uim, debug tá lả
11:25
nhưng để đủ lib gõ éo được
11:26
vậy lỗi nằm ở lib nồi nào khác chứ không phải khác version qt của uim nhá
11:26
😂😂😂
r
11:33
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
D?
11:33
Dynamo 🐤🇻🇳
11:33
Deleted Account
phúc viber
r
11:34
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Chú nào bảo về js full stack thì đọc loạt bài này chơi nè.
MH
11:34
MrTux Hdb
In reply to this message
bệnh hoạn
11:34
f**k JS
Q
11:34
Quăng Kafka
In reply to this message
👍
11:34
bệnh hoạn
MH
11:35
MrTux Hdb
cứ tưởng build lên là chạy ngon đấy
r
11:35
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Móa share lên 2 sn bay vào liền.
MH
11:35
MrTux Hdb
có product nhanh thôi
11:35
nhưng với cái đống sh!t đó
11:35
kiểu gì cũng phải build lại trên 1 cái khác
11:35
bằng Java hay một ngôn ngữ tốt hơn
Q
11:36
Quăng Kafka
cái gì dính tới js trên server là anh #fired hết
D?
11:36
Dynamo 🐤🇻🇳
https://github.com/draios/falco
container everywhere
r
11:36
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
JS magiz thế còn gì LOLZ
MH
11:37
MrTux Hdb
In reply to this message
but JS is future, docker is f**k future =))
11:37
f**king*
NV
11:37
Nhân Vũ
Mean stack nè @TruongTrungHieu
F
11:37
Fūjin
Cái base của web gồm html + css + javascript là cái ko bao giờ thay thế đc
r
11:38
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me đang code js trên odoo, bấn cmn loạn.
F
11:39
Fūjin
Pro JS + html + css ít lắm
Q
11:39
Quăng Kafka
In reply to this message
vãi Kita
o
11:39
o NhamLH
/me không hiểu integrate react/angular với bootstrap/foundation kiểu nào
11:40
cao nhân frontend chỉ giúp
11:40
😂
MH
11:40
MrTux Hdb
In reply to this message
=]]
11:40
Odoo còn limit upload bằng js
11:41
sửa trên browser rồi upload 1Gb hoặc hơn lên
11:41
nó pass through vào RAM
11:41
and ... =]]
11:41
bump
F
11:41
Fūjin
JS hay lắm đấy, magic đến mức interactive như desktop app còn đc
r
11:42
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Re-implement bootstrap components using react hiu hiu
F
11:42
Fūjin
Drop and drag 1 file từ desktop vào web browser
m
11:42
mitsuki 🐹
🐹
TT
11:43
Trung Hiếu Trương
@Bol0bal4 em bỏ nó lâu rồi, nào là callback hell, nào là dependencies như hạch, cái gì cũng dependencies, mà nó thay đổi như chong chóng, có lần làm trên thư viện EJS bỗng dưng một hôm cả chục function không chạy được. 😂 Debug 2, 3 ngày liền. Rồi mới phát hiện bản release mới nó bỏ sạch helper function. 😂

Với lại học nó cũng chẳng tăng tí tư duy nào cả, chỉ học thuộc cách xài, móc thư viện này thư viện kia rồi cứ thế mà xài thôi, cái nào xài không được thì tìm thư viện khác :v Học thư viện mà em muốn điên đầu.

Case điển hình đây: http://www.theregister.co.uk/2016/03/23/npm_left_pad_chaos/
MH
11:44
MrTux Hdb
In reply to this message
good good
11:44
thế nên phải strict hết version lib là vậy
Q
11:45
Quăng Kafka
vụ ku Hiếu nói ở trên là vụ rộn ràng suốt 1-2 tháng trước
r
11:45
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
ES 6 vui mà hiu hiu
Q
11:45
Quăng Kafka
chửi nhau rồi thằng tác giả nó xóa hết mấy module của nó trên npm
11:45
sau lòi ra bao nhiêu vụ hay
11:45
như mấy cái module
NV
11:47
Nhân Vũ
Haha, hội này chộp tin nhanh lắm @TruongTrungHieu
MH
11:47
MrTux Hdb
có 11 lines code
11:47
mà éo ai thèm code ha
11:47
=))
Q
11:47
Quăng Kafka
1 cái module kiểm tra 1 số có phải số 13 hay ko?
TT
11:48
Trung Hiếu Trương
=]] không thể tin nổi. 😂
Bây giờ em yên phận với Python ròi.
r
11:49
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Qua Ruby/Golang đi cho hợp thời, giờ này còn Python.
Q
11:49
Quăng Kafka
http://kipalog.com/users/quocnguyen/mypage nhân tiện có vài bài về js, đọc cũng dể hiểu cho ng ko biết gì về js như mình 😁
NV
11:50
Nhân Vũ
In reply to this message
Nghe sn python nói kìa
MH
11:50
MrTux Hdb
hợp nều
11:50
Java vẫn xịn nhất
TT
11:51
Trung Hiếu Trương
Python nhiều thư viện về khoa học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thống kê, thích qua làm Data Science chơi cũng dễ. :))
r
11:52
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Ông anh này nữa, thời của Scala với Clojure rồi ha ha.
o
11:52
o NhamLH
làm DS phải có toán
11:53
chớ mấy lib đó không sao chơi lại tụi Phd 😂
r
11:53
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Kinh nghiệm đi qua nói lại còn gì hiu hiu.
NV
11:54
Nhân Vũ
ahihi
r
11:54
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Mấy cái lib đó dân Toán như @z1yz1y viết mà.
MH
11:55
MrTux Hdb
In reply to this message
cũng chạy trên JVM cả :v
11:55
In reply to this message
mày nói thế khác gì chửi @z1yz1y mất dạy đâu =))
r
11:55
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
DS khó nhăn răng chú bảo làm chơi dễ (facepalm)
MH
11:55
MrTux Hdb
ThS Toán chứ ít à
11:55
:3
r
11:56
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Móa vãi Tux.
MH
11:59
MrTux Hdb
jk
11:59
:3
11:59
@z1yz1y đi bầu cử rồi sao á
11:59
không thấy ý kiến gì
r
12:00
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
He he, thôi đi ăn rồi fix bug tiếp hơ hơ.
12:36
Deleted Account
viber bản cũ trên desktop chả sync với mobile nữa nhỉ
12:36
chắc phải tải bản mới vậy
NJ
12:59
Nam Joker 🇯🇵
hi
m
13:07
mitsuki 🐹
🐹
MH
13:08
MrTux Hdb
Diễn tập
13:08
=))
13:09
cứ tung ảnh nóng em nào lên
13:09
tự nó thành DDOS thôi mà
13:25
Deleted Account
z1y có vẻ nó build cứng Viber binary vào bản cũ
13:25
để em coi thêm chắc trong tuần xong
13:25
do mo nóa
NJ
13:35
Nam Joker 🇯🇵
Whitehat nó tổ chức diễn tập ! Forum sập lên sập xuống :(
13:37
Deleted Account
sqldrivers có vấn đề nha z1y
13:37
nó làm crash viber
13:37
bỏ nó ra load ok
NV
14:08
Nhân Vũ
các sysadmin cho e hỏi, có case như vầy, khi CPU vượt x% thì thực thi 1 script nào đó.
Vậy có những giải pháp nào ạ?
MH
14:08
MrTux Hdb
ca này khó =))
14:09
nhở nó nhảy 1 phát độ 1m thôi
14:09
rồi lại nằm im ở đáy xã hội
F
14:09
Fūjin
zabbix, C code, hoặc 1 code 1 daemon nào đó
MH
14:09
MrTux Hdb
thì execute cũng dở
14:09
=]]
r
14:09
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
psutil lib python LOL. Nhưng mà cái case kỳ quá hiu hiu.
MH
14:09
MrTux Hdb
nó còn phụ thuộc time, load nữa
14:09
Deleted Account
có thể dùng nguyên lý giản nở thời gian của Einstein
14:10
khi cpu % tăng thì thời gian kéo dài ra
MH
14:10
MrTux Hdb
@Bol0bal4 notification?
14:10
Deleted Account
sleep1 sẽ bị chậm. xác định độ chậm đó rồi thi hành lệnh
14:10
F
14:10
Fūjin
Thôi thôi em xin vụ giãn nở thời gian
m
14:10
mitsuki 🐹
🐰 hay lắm
14:10
Deleted Account
khó
NV
14:10
Nhân Vũ
không hẳn là noti nữa anh, nên nó mới khó...
14:10
nếu noti thì dùng cái nào anh?
14:11
Deleted Account
xưa có viết nếu 90% thì kill process
14:11
nhưng tính time đứng ở đấy thì chị
14:11
chịu*
14:11
mail :))
14:11
telegram
14:11
zabbix
MH
14:11
MrTux Hdb
In reply to this message
thì calc nó thôi
14:11
số điểm lấy mẫu chưa trung bình là đơn giản nhất
14:11
mày lấy 1m độ 5 lần lấy %CPU đi
14:12
10m liền mà %CPU không giảm
14:12
hoặc giá trị TB quá ngưỡng
14:12
-> bóp dái thằng nào đang làm tăng CPU
14:12
kiểu vậy
14:12
cơ mà ... DB đang chạy
14:12
mày kill đánh phập 1 phát
14:12
mất cái giao dịch triệu đô thì sao :v
14:13
jk
14:13
Deleted Account
cpu% nó vô chừng
MH
14:14
MrTux Hdb
thì yêu cầu của @Bol0bal4 nó vậy mờ :v
14:14
Deleted Account
xác định nó thì phải nguyên lý bất định heisenberg
NV
14:14
Nhân Vũ
dạ, vì có case như vậy nên e mới lên thỉnh giáo ợ. :)))
14:14
Deleted Account
để xác định càng đúng giá trị thì timing phải cực nhỏ
MH
14:14
MrTux Hdb
@z1yz1y lôi toán vào rồi
14:14
/me núp
14:14
Deleted Account
còn cỡ 5m thì giá trị đúng nửa vời
m
14:14
mitsuki 🐹
nghe thú vị nhỉ
14:14
Deleted Account
lý chớ toán giề=))
14:14
vãi @MrTux =))
MH
14:14
MrTux Hdb
em học lý
14:14
làm éo có cái đó ở đâu
14:15
=))