25 May 2016
07:49
Deleted Account
trong EntryEns đặt TTL thấp nhất có thể cho pi.secret123.com. Hồi xưa là 5min nhưng có thể trả tiền thì thấp hơn, được 60s thì càng tốt.
PT
08:02
Phu Tan
thằng entrydns có tới 3 cái NS?
08:02
trỏ hết cả 3 hả?
08:09
A record chỉ dùng ip dạng số, dynamic ip lấy đâu ra số cố định để nhập vào a record của cloudflare?
08:15
Deleted Account
In reply to this message
Nhap dai 127.0.0.1, roi upfate bang scripy sau
08:16
In reply to this message
trỏ hết.
08:16
có nhiêu trỏ nhiêu
m
08:16
mitsuki 🐹
🐰
PT
08:24
Phu Tan
Đù, được rồi mà éo hiểu vì sao nó được, tại sao lại phải 2 lần con như là pi.secret.phu.com trong entrydns
08:25
Deleted Account
để sau này ông có thêm con pi2 thì chọt vào pi2.secret.phu.com thôi
08:25
xài secret.phu.com cũng được nhưng để backup =))
08:26
/give @tanphu 1 karma =))
08:26
Deleted Account
@z1yz1y: @tanphu karma: 👍 1 👎 0.
08:27
Deleted Account
secret là chọn bí hiểm tí để mấy thằng nhóc ở nhà không đoán ra Ip của ông haha
08:31
Deleted Account
Deleted Account 24.05.2016 16:19:25
cloudflare.com/ips-v4: Website changed (Average, id: [email protected])
08:32
Deleted Account
Ong dung iptables hay firewall limit access vao con pi voi nhung ip trong list tren
PT
08:33
Phu Tan
những ip đó là gì? ở đâu, tại sao cấm?
08:34
Deleted Account
Cloudflare se access vao con Pi theo nhung ip do. Whitelist chu khong phai blacklist
08:36
In reply to this message
Vao day xem
08:57
chắc là cái đó. Làm xong. thôi để đó từ từ thử tiếp.
09:00
Deleted Account
ví dụ domain: phú.com, thì đặt NS cho nó trỏ về Cloudflare, sau đó, trong Cloudflare đặt NS cho domain secret1235.phú.com trỏ về EntryDNS
09:00
sao làm được anh, cái lúc trỏ nameserver là nó trỏ về cloudflare
09:00
trong cloudflare sao lại trỏ thêm NS được nữa :)
09:03
ai gặp trường hợp passwd 32 kí tự với dovecot login fail chưa -_-
09:05
thấy plan pro mới có custom NS
09:05
well
09:06
ah, thấy có NS record, thêm được :)
Q
09:18
Quăng Kafka
khảo sát tí, mọi người có config vimrc trên server ko?, dùng tab, space cho config file ko?
09:18
Deleted Account
dovecot có kí tự $ trong passwd là nó không đọc được, cố gắng decrypt lần nữa
09:18
vãi dovecot
09:19
Deleted Account
In reply to this message
ẻm có dùng 1 lần và bị sếp mắng vì sếp ếu quen :3
D?
09:20
Dynamo 🐤🇻🇳
In reply to this message
Q
09:21
Quăng Kafka
mình ghét nhất là mỗi lần mở config của mấy cha khác mà thụt thò tùm lum, tab, space loạn xạ
09:22
init server lúc nào cũng phải có .vimrc như vầy, tối thiểu
09:22
"generate by ansible"

syntax enable
set tabstop=2
set shiftwidth=2
set softtabstop=2
set expandtab
09:23
ngồi chỉnh format config mà nản vãi xoài 😂
D?
09:24
Dynamo 🐤🇻🇳
Cái đó phải có convention thống nhất cả team từ trước
09:24
ông nào không theo bị chửi ráng chịu
09:24
như team mình code PHP có theo chuẩn ếu đâu, toàn để tab 8 space :/
Q
09:25
Quăng Kafka
đó, mấy chú dev còn ko follow, thì mấy thằng system có biết code, kiếc gì liệu nó có theo ko
09:25
Deleted Account
8 space :)))))
09:25
z1y code ầm ầm kìa
D?
09:25
Dynamo 🐤🇻🇳
tụi Nhật để nên tụi VN phải theo 8 space đó
09:25
Deleted Account
tux code ầm ầm kìa
09:25
8space nhìn đau mắt vãi lái luôn
D?
09:26
Dynamo 🐤🇻🇳
còn tụi sysad thì cũng phải theo, làm 1 buổi họp convention thống nhất
09:26
mềnh hồi còn làm ở cty cũ làm sysad lôi cả họ cả tổng ra thống nhất hết
Q
09:27
Quăng Kafka
haizz, chú Rớt hay hiểu sai thế nhể, ý anh là phần lớn (rất nhiều) system ko thích và ko biết code, thì chú nghĩ liệu nó có follow convention ko?
09:27
Deleted Account
nó không code thì theo làm gì :3
D?
09:27
Dynamo 🐤🇻🇳
nó không biết code chứ k phải k code Rớt ạ
Q
09:27
Quăng Kafka
ko cũng phải theo chứ, nhìn như rác ai mà chịu nổi
D?
09:27
Dynamo 🐤🇻🇳
việc nó buộc phải code
09:28
hóng Quăng lên kipalog làm bài: Sysad có nên theo convention hay không? :3
Q
09:29
Quăng Kafka
cái đó là quy tắc thôi, ko bắt buộc đc với tụi system 😂
09:29
trừ khi mình là sếp
09:29
😁
09:29
sếp nó còn ko làm, mình làm nó lại chửi bỏ mẹ 😭
09:30
sửa cái PS1 theo kiểu của a K.A mà còn kêu nhìn ko quen, sửa lại như cũ dùm 😂
o
09:36
o NhamLH
system không biết code nhiều nha Rớt :3
Q
09:36
Quăng Kafka
đa phần ý chứ
09:36
Deleted Account
cái PS1 học z1y ra
09:36
xài ai cũng khen sao đẹp thế =))
o
09:37
o NhamLH
như NOC ftel đa phần không biết code
09:37
em code được chút đỉnh nên mấy ông đó khoái lắm
09:37
😂
Q
09:37
Quăng Kafka
In reply to this message
ko phải đẹp, mà nó rõ ràng, tránh human error
MH
09:38
MrTux Hdb
In reply to this message
mình setup full powerline + python dev trên server
09:44
Deleted Account
mới phát hiện ra vpn nếu proxy qua ip lan thì nó đi theo eth device chứ không đi qua vpn
09:44
có cách routing app theo interface roài hờ hờ
D?
09:50
Dynamo 🐤🇻🇳
ủa PS1 của z1y có cái gì mà sao ai cũng dùng :3
09:50
Deleted Account
không phải ai cũng dùng
D?
09:50
Dynamo 🐤🇻🇳
co mềnh xin cái PS1 coi nào "3
09:50
Deleted Account
mà nó làm rõ ràng cái console
D?
09:51
Dynamo 🐤🇻🇳
paste lên đâu đó vứt coi Rớt
o
09:52
o NhamLH
echo $PS1 > PS1="youaremyeverything"
09:52
Deleted Account
hơm
09:52
xài zsh ys them
09:52
không care :v :v
09:53
#set prompt
#PS1="%{$fg[green]%}You're%{$reset_color%} %{$fg[red]%}%n%{$reset_color%} %{$fg[green]%}AT%{$reset_color%} %{$fg[red]%}%M%{$reset_color%} %{$fg[blue]%}%c%{$reset_color%} \n $: "
#precmd() { print -rP "%{$fg[green]%}You're%{$reset_color%} %{$fg[red]%}%n%{$reset_color%} %{$fg[green]%}AT%{$reset_color%} %{$fg[red]%}%M%{$reset_color%} %{$fg[blue]%}%c%{$reset_color%}" }
#export PS1="$: "
09:54
tự chình lại hen :">
m
09:54
mitsuki 🐹
🐰
09:54
Deleted Account
proxy server xài gì ngon nhỉ anh em
o
09:55
o NhamLH
cisco cache engine
09:55
:3
D?
09:55
Dynamo 🐤🇻🇳
Q
09:56
Quăng Kafka
gì nhìn ghê vậy
09:56
kết quả kiểu vầy thôi You are root -at- api [~]
D?
09:57
Dynamo 🐤🇻🇳
OKay k đòi nữa 😂
10:22
Deleted Account
đậu xanh
10:22
:))
10:23
cho em hỏi ngu csai
10:23
opevpn nó không care iptables phải không ợ
o
10:23
o NhamLH
care chớ sao không
10:24
Deleted Account
em có rule chỉ cho ra 80 443 mà nó đi tuốt mấy port khác
10:24
hình như không nằm trong bảng filter ?
10:24
-P OUTPUT DROP
10:24
-A OUTPUT -m owner ! --gid-owner 1002 -j DROP
-A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
10:25
sao nó ra port 143 được nhỉ, cả port 53 nữa
10:25
😂😂😂
Q
10:25
Quăng Kafka
test dư nào?
MH
10:26
MrTux Hdb
@SeverusSnap nói chung là xe máy
10:26
nó éo care xăng đâu
10:26
:D
10:26
Deleted Account
cho /etc/resolve.conf là 8.8.8.8
10:26
lên server capture packet
10:26
nó resolve ầm ầm luôn
10:26
trên server chỉ có rule đi ra port 53 cho user dnscrypt thôi nhé
10:26
😂😂😂
10:27
Capturing on 'eth0'
1 0.000000 188.166.178.84 -> 8.8.8.8 DNS 70 Standard query 0xec7e A google.com
1 2 0.000096 188.166.178.84 -> 8.8.8.8 DNS 70 Standard query 0xddc3 AAAA google.com
MH
10:27
MrTux Hdb
chú đúng hết :v
10:27
Deleted Account
tables nó ra khác hay sao nhỉ ~~
o
10:27
o NhamLH
-A OUTPUT -m owner ! --gid-owner 1002 -j DROP
10:27
ủa cái này nằm trên client hay server ấy
10:27
Deleted Account
server pa
10:27
-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADEhay
o
10:28
o NhamLH
server sao ăn
10:28
:3
10:28
Deleted Account
hay do rule này cho openvpn ta
10:28
tron sao không
10:28
:))
10:28
thằng openvpn user trong gid 1002 đó
10:28
các user khác không nằm trong đó reject sạch rồi
o
10:28
o NhamLH
package nó traverse qua network làm gì có uid trong đó nữa
10:28
nó lột packet ra đọc, ếu có uid
10:29
cái rule mà dính tới uid thì filter được ở máy tạo ra packet thôi chớ
10:29
Deleted Account
-A OUTPUT -m owner --uid-owner 0 -j ACCEPT
10:29
rule riêng cho root nhé
10:30
thì mô hình là
10:30
client lên server => server tạo kết nối mới ra dính uid
10:30
cái openvpn nó forward packet cũng phải có uid của nó chứ
10:31
hay sao nhỉ
10:31
mà không có uid thì nó drop hết chứ nhỉ :D
10:31
/me hơi ngu network
o
10:33
o NhamLH
túm nại nà rule owner trên remote host không xài được đâu
10:34
chỉ xài được ở máy generate ra packet thôi, vì khi đó nó mới biết được là user nào generate ra packet mà filter
10:34
còn packet mà traverse qua network rồi thì làm gì còn field nào chứa uid trong đó nữa
10:37
Deleted Account
vpn nó xài chain riêng mà nhỉ
10:39
Deleted Account
vâng anh
10:39
em cho nó đi ra nat
10:39
-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
10:40
đang confuse chỗ đó ảnh hưởng gì không
10:42
mà mới thấy rule trên có lỗi
10:42
:))
10:42
ping nó chạy suid nên để rule allow ping dưới cùng sẽ tạch
10:42
sendmsg not permited
10:42
phải để trên rule allow group id
10:45
-A OUTPUT -m owner ! --gid-owner 1002 -j DROP
10:45
tại sao rule allow icmp dưới rule này bị lỗi nhỉ
10:45
dù user thực hiện ping là trong group kia
10:45
suid ảnh hưởng gì ta
10:50
ping @z1yz1y
10:53
Deleted Account
thôi éo care
10:53
hàng của rớt thì cứ để rớt fix chả dại gì tư vấn
10:53
tốn thời gian rồi còn bị phắc nữa mệ tnhắm
10:53
=))
10:57
Deleted Account
uhm
10:58
cảm ơn anh em
10:58
Deleted Account
11:03
cái này bản mod thôi chứ gọi hệ điều hành nó chối tai thế nào ấy nhỉ
11:03
kiểu gọi hệ điều hành ubuntu đã thấy khó chịu gầu
11:03
distribution là từ chính xác nhất
11:04
có bạn nào thông ass cho nhà báo tí nào
DP
11:04
D P
=))
MH
11:04
MrTux Hdb
@z1yz1y vô thông ass chúng nó đi anh :v
11:06
Deleted Account
😂
?
11:37
🐧™
Các cụ tư vấn e cái firewall có phí xịn xịn để e di chém gió với ạ
TH
11:38
Tấn Hiếu
In reply to this message
watchguard
MH
11:39
MrTux Hdb
In reply to this message
Bạn có bao nhiêu tiền
?
11:39
🐧™
In reply to this message
Còn nào nữa k ạ, cứ quăng hết cho e đi chém gió
MH
11:39
MrTux Hdb
chứ xịn kiểu nào cũng có
?
11:39
🐧™
Nó giám nói câu k sợ chi phí @MrTux
11:39
=))
11:39
Deleted Account
nghe nói F5 là ngon nhứt mà nhỉ :D
?
11:39
🐧™
=))
11:40
Deleted Account
tư vấn con đó đi
11:40
😂😂
MH
11:41
MrTux Hdb
In reply to this message
F5 là load balancing thôi
11:42
vấn đề là throughput như nào
11:42
1Gbps, 10Gbps?
11:42
pps cần là bao nhiêu :P
11:42
tá lả thứ mà Tux
?
11:44
🐧™
1Gps thôi anh @MrTux k cần quá nhiều, quan trọng là có mấy cái dạng software thôi hí hí
MH
11:44
MrTux Hdb
ý là nó mạnh về cái đó ạ
11:44
:3
11:44
/me nhét Juniper, Cisco, Fortinet với Radware vào mồm @namcxn
TH
11:45
Tấn Hiếu
=))
?
11:45
🐧™
In reply to this message
Có này nữa à anh, ngon :)
11:46
Deleted Account
a không biết gì nha
11:46
tại a thấy F5 qủang cáo tùm lum a bắn lên thôi =))
TH
11:46
Tấn Hiếu
hồi bữa đi hội thảo nghe chém các thứ, xong điền cái email nó spam liên tọi
?
11:47
🐧™
In reply to this message
Ứ chơi với mấy cái phần cứng @@
MH
11:48
MrTux Hdb
sao bảo cần ngon
11:48
lolz
11:48
F5 là phần cứng đấy á
11:48
Deleted Account
😂😂😂
11:49
cái nào cũng là dạng đóng gói rồi haha
11:49
à
11:49
nếu không quan tâm tới phí
11:49
tức chắc ý hàng không có phí
11:49
vậy thì pfsense thôi
11:49
?
11:49
🐧™
=))
11:50
In reply to this message
Vãi f5 cứng à, xem thấy có software mà ta :(
11:51
Vãi
11:51
Coi nhầm cha rồi
11:51
:((
o
11:51
o NhamLH
có công ty truyền thông cũng lớn, xài con này nè http://www.endian.com/
MH
11:52
MrTux Hdb
phải chẳng là Sohos ngày xưa?
11:52
aka Astaro?
11:52
Sophos*
11:53
Deleted Account
symlink folder cha vào folder con của nó
o
11:53
o NhamLH
hem biết :V
11:53
Deleted Account
=))
MH
11:57
MrTux Hdb
Fortinet là VTV tin dùng
11:57
vỉ tay cty cũ của tao đưa vào
11:57
=]]
11:57
nó đòi 10Gbps firewall/switching
11:57
hố hố
?
11:58
🐧™
Fortinet cấu hình cái ssl khó vồb
11:58
Hoặc tại mình ngu
11:58
:((
MH
11:58
MrTux Hdb
khó?
11:58
khó éo
11:58
mà SSL nào?
11:59
Fortinet rất nhiều firmware version nhá
?
11:59
🐧™
Add cái certificate vào á
MH
11:59
MrTux Hdb
mỗi ver ngu 1 kiểu =))
?
12:02
🐧™
Cái loadbalacing j đó e cũng k nhớ mã
12:03
Mà add cái certificate mãi mới xog
12:03
=))
MH
12:05
MrTux Hdb
chắc bị sao chứ
12:05
certs thì có gì đâu
?
12:06
🐧™
E k nhớ lúc đó tạo hoài cái csr, private mà k đc
12:06
=))
MH
12:07
MrTux Hdb
đấy là lỗi người dùng cmnr
12:08
Deleted Account
ngon rồi :)
12:08
z1y chain forward bảng filter
12:08
chặn ở đây là được
12:09
mệt vồn, cơm nước
12:10
/me đi học lại network
12:10
dốt vãi
MH
12:11
MrTux Hdb
ô @SeverusSnap cũng đi học cơ à
12:11
:v
12:11
Deleted Account
có cái đéo gì trên đời này không phải học ?
12:12
đừng nói đến trường mới là đi học nha
12:12
chửi đấy
MH
12:13
MrTux Hdb
thế sao trường dạy éo thèm học :v
12:15
Deleted Account
éo thích
12:15
hu ke ?
12:35
Deleted Account
In reply to this message
12:35
hệ thống này chắc do @koi2k hay @Locnx tư vấn quá =))
12:35
ủa lão Lộc out room này rùi à
Deleted Account invited j91 Loc
TT
12:43
Trung Hiếu Trương
Cài Transmission vào DO tải torrent phê quá :v . Em muốn hỏi là làm như vậy có vi phạm gì điều khoảng của DO không, hay cứ việc kéo torrent thoải mái? :v
12:43
Tất nhiên là không vi phạm cái (i) run Torrents for download or Seed Servers, TOR, or services that include content of an adult or pornographic nature; trong TOS của DO đâu. :v
12:44
wow
D?
13:13
Dynamo 🐤🇻🇳
mấy TB băng thông xoắn làm gì :3
j
13:26
j91 Loc
In reply to this message
Ủa. Kêu đóng group mà
m
13:27
mitsuki 🐹
🐹
j
13:28
j91 Loc
In reply to this message
Đặt nickname cho account là standard trong banking system đó
13:29
Deleted Account
In reply to this message
Cái này nè Lộc haha. Thằng đó nó gửi cái emotion cái crash luôn là sao haha
j
13:31
j91 Loc
System đẳng cấp quá
13:32
Deleted Account
😂😂
TT
13:49
Trung Hiếu Trương
khía cạnh pháp lý thôi anh. chứ DO link với thẻ ngân hàng, mà ngân hàng thì biết tận nhà... :v
NJ
14:36
Nam Joker 🇯🇵
14:39
Deleted Account
có cái lệnh nào trong linux xóa một thư mục xong tạo ra cái mới không bà con
14:39
kiểu
14:40
rm -rf /root/ && mkdir -pv /root/
14:40
rmkdir /root/ làm cả hai cái này
14:40
nếu không có thì mình sẽ viết một chương trình bằng go vậy =))
TN
14:40
Thanh Nguyen
14:40
Deleted Account
TH
14:41
Tấn Hiếu
TT
14:47
Trung Hiếu Trương
why not bash shell? :v
14:56
Deleted Account
viết go cho nó thời trang
Q
14:57
Quăng Kafka
vãi, đã xóa còn tạo, nghe chuối thế anh
14:57
Deleted Account
chứ nhỉ =))
14:57
In reply to this message
haha
14:57
đẳng cấp có khác
14:59
docker_upgrade() {
s stop foobar-*; s stop docker
rm -rf /google/com/docker/data/
mkdir -p /google/com/docker/data/
s start docker
sleep 2s
docker-compose-pull-all-images
s start all
ping googe.com || mail -s "fuck the boss" [email protected]
}
14:59
14:59
lý do đấy ahhâ
15:43
Deleted Account
ai dùng centos 7
15:44
confirm giúp
15:44
Deleted Account
confirm
15:44
Deleted Account
systemctl stop basic.target
15:44
có sinh ra lỗi không
15:44
mất kết nối, mất polkitd
15:44
nhưng internal vẫn access được
15:45
trên arch mình thử sudo systemctl stop basic.target thì bình thường không sao
15:45
trên centos có thể là fedora behavior hơi lạ
HN
15:45
Hùng Nguyễn Duy
In reply to this message
sao ko rm -rf /google/com/docker/data/* anh 😁
15:46
Deleted Account
confirm
15:46
(đại)
15:46
=))
TH
15:46
Tấn Hiếu
xém xíu em confirm =))
Q
15:47
Quăng Kafka
có nhưng ko thử :D vì chú Rớt hay hỏi xong lại à quên, nguy hiểm lắm :v
15:47
Deleted Account
In reply to this message
hà hà cũng 0 biest tại sao =))
15:48
Deleted Account
cảm ơn :)
15:48
mình không đùa
15:48
anw, ấn tượng của mình trong các bạn ra là thế :)
Q
15:49
Quăng Kafka
systemctl stop basic.target
Failed to get D-Bus connection: Operation not permitted
15:49
😂
TH
15:49
Tấn Hiếu
Em gõ xong nó đứng hình luôn rồi
15:50
Deleted Account
:d
15:50
ấn tượng nó quan chọng mà
15:50
nhất là với gái =))
15:51
Deleted Account
thank Tấn Hiếu
15:52
Deleted Account
In reply to this message
biết tại sao chưa =))
TH
15:52
Tấn Hiếu
15:53
Deleted Account
Hiếu, trong console vẫn gõ được chứ
15:53
hay tê liệt luôn hệ thống
TH
15:53
Tấn Hiếu
ko gõ được anh ơi :D
15:53
reboot :D
15:53
Deleted Account
basic.target nó chỉ chạy sau khi login rồi hết, sao vẫn còn chạy sau khi tới ta
15:54
tự reboot hay cần reboot ?
TH
15:54
Tấn Hiếu
bấm nút reboot :D
15:54
còn ko để im nó đứng hoài vậy
16:14
Deleted Account
basic.target chết kéo theo dbus.target chết
16:14
liên quan gì đâu nhỉ
16:14
Deleted Account
vãi xoắn
16:15
để nó chạy đi tắt gì chời
16:15
systemctl status nó phun ra hierachy dó
16:15
coi đó mà xoắn thôi
16:15
Deleted Account
em lỡ tay
16:15
stop
16:15
Deleted Account
lỡ lỡ :D
16:15
Deleted Account
tèo server đại ca
16:15
Deleted Account
có bầu rồi thì phải chịu trách nhiệm chớ
16:15
=))
16:16
Deleted Account
đang làm cái recover
16:16
Deleted Account
reboot đê haha
16:16
recover gì?
16:16
Deleted Account
xem khi nó chết internal có thể can thiệp gì không
16:16
Deleted Account
=))
16:16
a nghĩ team e kiếm thêm một thằng
16:16
e mà lỡ thì nó vào thế
16:16
gọi là "ăn ốc đổ vỏ"
16:16
Deleted Account
thôi được rồi
16:16
Deleted Account
=))
16:16
Deleted Account
em biết em dốt, đừng có troll nữa
16:16
Deleted Account
móa thiệt ấy chớ troll giề
16:17
e phải biết tại sao e lỡ
16:17
fix root cause đi
16:17
=))
16:17
root cause: em lõ
16:17
đi fix system thì sai mịa nó rùi
m
16:17
mitsuki 🐹
🐹
Q
16:17
Quăng Kafka
m
16:17
mitsuki 🐹
bữa nọ em lỡ remove card mạng của máy ảo trên server nè
16:17
🐹
16:18
Deleted Account
thế sao e lỡ =))
m
16:18
mitsuki 🐹
lia chuột nhanh quá
16:18
Deleted Account
=))
16:18
vây do chuột à :D
Q
16:18
Quăng Kafka
windows nè 😂
m
16:18
mitsuki 🐹
do chuột nhạy
Q
16:18
Quăng Kafka
do M$
m
16:18
mitsuki 🐹
VMware mà
16:18
Deleted Account
vậy thì set lại cái response speed của nó
16:18
😂😂
m
16:19
mitsuki 🐹
🐼 sau đó em gửi mail cho sếp và cc team
16:19
Deleted Account
vấn đề root cause phải fix
16:19
nhưng một thằng khác nó cũng lỡ
16:20
thì phải fix cái system ngay lúc đó rồi thằng đó nó fix sau
16:20
được chưa
16:20
bị cái gì cũng 1 lần thôi chứ
16:20
Deleted Account
vậy e phải thue ea vào
16:20
a manage e với cái thằng đó em ạ =))
16:20
thằng nào lỡ a đuổi luôn
16:20
16:21
In reply to this message
keke
m
16:21
mitsuki 🐹
và em bảo, tao xin lỗi, nhưng tao fix rồi, có vấn đề gì nhớ báo tao
16:21
Deleted Account
=))
16:21
well done miyo :D
TH
16:21
Tấn Hiếu
👌
16:22
Deleted Account
mịa,
16:22
tâm trạng không vui
16:22
Deleted Account
đấy
16:22
khi nào không vui phải nghỉ làm srv
16:22
Deleted Account
còn gặp lão già gàn dở
16:22
Deleted Account
kêu thằng khác vô làm
16:22
=))
16:22
đi ucf tán gái đi
16:22
Deleted Account
s
sk Trung 25.05.2016 16:19:47
lâu quá ko vào thấy group Linux 5k messages
16:22
Deleted Account
NV
16:24
Nhân Vũ
hú a @z1yz1y f.archlinux.org vẫn ổn hả anh?
16:24
Deleted Account
vẫn bt em
16:24
có monitoring rồi e ở trỏng đó mà
16:25
tình hình là thán g9 về đà nẵng không ra nhậu với team DSP thì họ sẽ cắt srv luôn lolz
16:26
a download từ cty được khoảng 5MB/s đây lolz
NV
16:26
Nhân Vũ
à, vậy là do PC lởm của em, tự nhiên k connect đc nữa, để e xem lại.
o
16:26
o NhamLH
coi chừng card mạng thiếu bandwidth đó
NV
16:26
Nhân Vũ
ngộ, vào đc f.archlinux.org, nhưng sub domain thì k đc.
16:26
Deleted Account
o
16:26
o NhamLH
tải bandwidth về upgrade cho card mạng đi
16:26
Deleted Account
do dns của em rùi lolz
NV
16:27
Nhân Vũ
yah, cái này chưa xài unbound.
TH
16:28
Tấn Hiếu
In reply to this message
DNS Google không vào được luôn :D
16:29
Deleted Account
$ dig f.archlinuxvn.org @8.8.8.8
f.theslinux.org.
public.theslinux.org.
49.156.54.208
16:29
e test ra vậy không?
16:29
dns này do cloudflare xử lý nên bị sao a cũng bó trym
TH
16:31
Tấn Hiếu
16:31
Deleted Account
uar archlinuxvn.org mà nhỉ =))
16:31
vãi
16:31
👍👍
16:31
In reply to this message
sai domain
TH
16:31
Tấn Hiếu
:D
NV
16:33
Nhân Vũ
In reply to this message
e gõ vô nhầm ak, chớ ff e xài history. :)))
16:34
16:34
dns bựa rồi
16:34
Deleted Account
em dig sai rùi
16:34
domain, not uri
NV
16:35
Nhân Vũ
dạ. :))
16:35
vẫn đúng
16:36
16:36
dns ra nè anh, mà k connect đc.
16:36
Deleted Account
vô bt không?
16:37
hay bị timeout?
NV
16:37
Nhân Vũ
timeout
16:37
Deleted Account
vậy do nhà em bị routing sao rùi
16:37
e connect trực tiếp vô srv ở đà nẵng đó không có qua lớp nào hết đâu
NV
16:37
Nhân Vũ
trên ff, vào f.archlinuxvn.org thì đc. mà các site phía sau thì fail
16:38
Deleted Account
😂😂
16:38
Deleted Account
xóa cache đi coi Nhân
16:38
Deleted Account
site phía sau, là site nào?
16:38
Deleted Account
paste cái iptables nếu có, hoặc route -n coi
MH
16:38
MrTux Hdb
In reply to this message
éo biết dùng dig luôn à =))
NV
16:38
Nhân Vũ
ơ, vừa vào lại bt nè
16:38
Deleted Account
default của nó đi qua 8.8.8.8 mà tux
NV
16:38
Nhân Vũ
ví dụ hồi nãy là cái http://f.archlinuxvn.org/archlinux/iso/ fail nà
16:39
In reply to this message
k dùng iptables.
16:39
Deleted Account
mạng công ty hả
NV
16:39
Nhân Vũ
In reply to this message
Hì. :))
16:39
Deleted Account
a vô bt
16:39
Deleted Account
check route coi có bị gì không
NV
16:39
Nhân Vũ
In reply to this message
dạ đúng rồi, mà e vừa vào lại bt rồi.
16:39
Deleted Account
dô bt
16:39
tor
16:40
Deleted Account
16:40
Deleted Account
giờ iptables có case này
NV
16:40
Nhân Vũ
nãy bị đứt khoảng 15'
16:40
Deleted Account
nhiều user
16:40
Deleted Account
không có đâu
16:40
Deleted Account
làm sao cho vào một rule access kiểu -owner -j ACCEPT
16:40
Deleted Account
mạng chỗ em bị sao đó V =))
16:40
đúng lúc e nói bị a chạy thử bt mà lolz
16:40
Deleted Account
chắc nó hit rule chống dos của DC
16:40
Deleted Account
có thể chõo em phun packet tào lao bị con F5 của DSp nó hốt đóa =))
16:41
Deleted Account
éo thích nc giống z1y đâu nhóe
NV
16:41
Nhân Vũ
In reply to this message
dạ đúng rồi, có thể routing bị sao ak, vì các site khác vào bt
16:41
Deleted Account
😂😂
16:41
năm nào tụi nó nghỉ lễ
16:41
server cũng dô chập chờn
16:41
z1y nhỉ
16:42
Deleted Account
In reply to this message
ẻm chẳng bao giờ thấy nó nhanh hơn 2MB/s ._.
NV
16:43
Nhân Vũ
In reply to this message
Tks tất cả mọi người. :))
mình xài lúc nào cũng trên 3MB/s mà.
16:45
Deleted Account
👍
16:45
Deleted Account
In reply to this message
riêng f.archlinuxvn.org thôi à ?
16:46
cái mirrorlist nó nhận từ trên xuống dưới hả ?
16:46
chứ không phải là cái nào nhanh hơn ?
16:46
=))
16:46
Deleted Account
e phải tự edit lại thui
16:46
Deleted Account
em vừa xóa cái của fpt rồi
16:46
:3
16:46
Deleted Account
e phải chạy lệnh gì đó nó mới sếp lại
NV
16:47
Nhân Vũ
In reply to this message
/me xếp lại theo speed
16:47
Deleted Account
ừ. thì mới đầu tưởng pacman nó auto lấy cái nào nhanh hơn :3
16:47
nên để rõ nhiều
16:48
hóa ra là từ trên xuống dưới
16:48
=))
16:48
Deleted Account
:D
16:48
đúng ra lúc cài thì nó chọn
16:49
nhưng vì lý do lịch sử thì nó chọn us trước
16:49
rồi fix ở đó luôn
16:49
=))
16:49
Deleted Account
:3
16:50
Deleted Account
như đã nói, ở #dps có con F5 xịn lắm =))
16:50
#dsp (dc ở đà nẵng)
16:50
lâu lâu nó chặn éo vô được hết lolz
NV
16:51
Nhân Vũ
e làm j nên tội mà để bị chặn hè
16:51
Deleted Account
😂😂
16:52
Deleted Account
chắc 1h pacman -Syu một lần chứ gì
NV
16:52
Nhân Vũ
In reply to this message
có khi ở nhà chán còn nhiều hơn
16:52
mà có chặn đâu
Q
16:54
Quăng Kafka
dùng rankmirrors để sort mirror theo speed nha
16:55
Deleted Account
👍👍
HN
16:56
Hùng Nguyễn Duy
In reply to this message
do có thể /google/com/docker/data/ chưa tồn tại à a 😁
16:57
Deleted Account
vậy đố luôn: tại sao nên xài rm -rf /google/com/docker/data/ mà không xài /google/com/docker/data/*.
16:57
Ai giải đúng thì phần thuởng 1 karma =))
HN
16:58
Hùng Nguyễn Duy
hẳn là vì nó nhanh hơn 😂
16:58
Deleted Account
btw, dạo này hình như telegram sync không kịp giữa mobile với web nữa ấynhỉ ?
HN
16:58
Hùng Nguyễn Duy
btw, dạo này e ít ngó telegram 😂
16:58
Deleted Account
/give @nodohoung -1 karma =))
16:58
Deleted Account
@z1yz1y: @nodohoung karma: 👍 1.6 👎 2.
o
16:59
o NhamLH
POSIX parameter có giới hạn?
16:59
xài * nó expand ra nhiều quá lỗi không rm được
16:59
Deleted Account
/give @NhamLH -1 karma
16:59
Deleted Account
@z1yz1y: @NhamLH karma: 👍 10.8 👎 8.
o
16:59
o NhamLH
😂
16:59
Deleted Account
ai vô tiếp tui trừ luôn +))
Q
17:00
Quăng Kafka
=]]]
17:01
lỗi too many arguments chăng
17:01
Deleted Account
cảm ơn Quăn
o
17:01
o NhamLH
giống ý e phía trên đó
17:01
trừ luôn
17:01
Deleted Account
/give @xluffy -1 karma
17:01
Deleted Account
@z1yz1y: @xluffy karma: 👍 17 👎 4.
17:01
Deleted Account
=))
o
17:01
o NhamLH
=))
17:01
Deleted Account
hahah
17:01
chạy đâu thotá
Q
17:01
Quăng Kafka
đệch
17:01
à há
HN
17:01
Hùng Nguyễn Duy
meta-data của directory?
17:02
Deleted Account
thôi lần này a tha không trừ em =))
Q
17:02
Quăng Kafka
human error chăng, kiểu rm -rf /google/com/docker/data/ *
17:02
Deleted Account
tiếp nào haha
17:02
câu dễ vayạ mà sao coi bộ khóa ghê hà =))
17:02
HN
17:02
Hùng Nguyễn Duy
😂 😂 😂
17:02
Deleted Account
@koi2k thử sức nào
17:02
a kiếm 0.2 karma =))
Q
17:03
Quăng Kafka
... ko phải luôn hả
17:03
Deleted Account
17:03
a chưa cộng mà lolz
HN
17:04
Hùng Nguyễn Duy
hiểm ghê, chưa nghĩ ra đc :))
Q
17:04
Quăng Kafka
17:04
Deleted Account
😂😂
MH
17:05
MrTux Hdb
* éo xóa mấy file . thì phải
Q
17:05
Quăng Kafka
em nghĩ câu trl của em đúng rồi 😌
o
17:05
o NhamLH
/.* 😂
MH
17:05
MrTux Hdb
chưa kể nó vẫn giữ lại folder
17:05
* nó expand thằng args
17:05
xóa lâu vl á
HN
17:06
Hùng Nguyễn Duy
In reply to this message
thì mục đích là giữ folder mà :)). file . vẫn xóa liên quan j :))
17:06
Deleted Account
/give @MrTux 1 karma =))
17:06
Deleted Account
@z1yz1y: @MrTux karma: 👍 18 👎 9.
17:06
Deleted Account
rốt cuộc cũng có người "chắc" lolz
17:06
Deleted Account
Deleted Account 25.05.2016 13:59:06
kiểm tra
17:06
chứ không phải "chắc"
17:06
chắc thì có thể "chết"
17:06
ắc ết giống nhau lắm =))
17:07
Deleted Account
MH
17:07
MrTux Hdb
ể sao tự dưng được + karma
17:07
Deleted Account
rm -rf /foo/bar/* thì cái reg đó nó khong bao giờ gồm các file ẩn
MH
17:07
MrTux Hdb
=))
17:07
Deleted Account
chưa kể buồn buồn còn xóa nhầm qua chỗ khác hehe
Q
17:07
Quăng Kafka
17:07
Deleted Account
nên khi mình muốn xóa cái gì thì *explicit*
17:07
rm -rf /foo/bar/ =))
Q
17:08
Quăng Kafka
In reply to this message
ế, thế câu trển của em cũng đúng mà 😁.
17:08
Deleted Account
cẩn thận thì đổi tên, rồi move , mv /foo/bar /foo/backup
17:08
câu nào Quăng quote lại a xem?
Q
17:08
Quăng Kafka
😂
Q
17:08
Quăng Kafka
Q
Quăng Kafka 25.05.2016 17:02:20
human error chăng, kiểu rm -rf /google/com/docker/data/ *
Q
17:09
Quăng Kafka
ờ, rồi mv /foo/bar /foo/backup, rồi mv /foo/bar /foo/backup2, mv /foo/bar /foo/backup3, mv /foo/bar /foo/backup24 😂
17:09
Deleted Account
human error thì hai thằng đều có mà
17:09
rm -rf /foo/ /bar/
17:09
=))
17:09
nên nó cũng không liên qua lắm :D
Q
17:09
Quăng Kafka
tốt nhất cái gì ko cần giữ thì xóa đi, backup lắm cho rác server 😚
17:09
Deleted Account
à move thì thật sự cần thiết, khi xài docker nhiều khi nó không nhả mountpoint trừ khi reboot
17:10
nên khi đó phải move em ạ =))
17:10
hoặc khi cần rollback haha
17:10
Q
17:10
Quăng Kafka
lâu lâu vào xem nginx config, thấy abc.conf.bk, abc.conf.bk.2015, abc.conf.bk.2016 😂
17:11
cỡ chục cái backup
17:11
😂
17:11
đắng lòng
17:11
Deleted Account
m
17:12
mitsuki 🐹
date by year ah
MH
17:12
MrTux Hdb
docker aufs vui lắm
17:12
xóa rồi
17:12
Deleted Account
😂😂
MH
17:12
MrTux Hdb
restart lại
17:12
thấy còn nguyên
17:12
magik
17:12
magik
17:12
so magik
17:13
Deleted Account
có ai xài lwm + mapper không?
MH
17:14
MrTux Hdb
lvm chứ
17:14
/me éo chơi
17:14
chậm vl luôn
17:14
Deleted Account
devicemapper có hai option là loop với lvm
MH
17:14
MrTux Hdb
btrfs là gần aufs mà ngon nhất
17:14
Deleted Account
loopback thì chậm và buggy
HN
17:14
Hùng Nguyễn Duy
đã từng chơi và đã bỏ, giờ btrfs :))
MH
17:14
MrTux Hdb
ZFS nữa
17:14
Deleted Account
lvm+mapper thì được khuyến cáo xài production
17:15
mà lvm thì thấy automation xịt khói wá =))
MH
17:15
MrTux Hdb
tụi nó nói điêu đấy
17:15
=))
17:15
Deleted Account
😂😂
17:15
chạam à
MH
17:15
MrTux Hdb
CircleCI nó dùng btrfs backend
17:15
GKE vẫn aufs
17:15
Deleted Account
ok ok :D
17:15
aufs thấy tiện nhất =))
TH
17:15
Tấn Hiếu
GlusterFS ngon hem :D
MH
17:17
MrTux Hdb
sao éo thấy liên quan gì hết vậy
Q
17:17
Quăng Kafka
liên quan gì tới mấy cái trên đâu em @hieult
TH
17:17
Tấn Hiếu
:\ vậy em sai
17:17
Q
17:19
Quăng Kafka
HN
17:20
Hùng Nguyễn Duy
trở lại vụ rm: có thể rm -rf /foo/bar/([^.]*|.[^.]?*) cũng đc a ạ :D
17:21
=))
Q
17:21
Quăng Kafka
tay anh khỏe thế
MH
17:21
MrTux Hdb
trâu bò vãi
17:21
=]]
17:25
Deleted Account
nhìn regex hoa cả mắt
17:25
anh thật trâu bò
17:25
-_-
Q
17:26
Quăng Kafka
shopt -s dotglob khỏi gõ :D
17:27
Deleted Account
/me đi đặt tên file là *
MH
17:27
MrTux Hdb
đặt là ~ nó mới vui
17:27
:3
17:28
Deleted Account
trước còn đặt là 'test/ etc' nữa cơ
17:28
=))
17:29
đâu nhỉ
17:29
test /etc
17:29
'test /etc'
17:29
:3
Q
17:29
Quăng Kafka
In reply to this message
móa =]]] bữa vào 1 con server, có file ~ thật có cả file / luôn
17:30
Deleted Account
đi cãi lộn với team file
17:30
ủa / có hả
17:30
sao bọn dev kernel bảo cấm / làm tên file mà
17:30
$ touch \/
touch: setting times of '/': Permission denied
Q
17:30
Quăng Kafka
éo nhớ chắc \
17:30
vô ngồi xóa :v
17:31
Deleted Account
hồi còn ở vng
17:31
thằng ku kia xài script
17:32
find xxx | xargs rm -rf =))
17:32
mình đi đặt tên file là 'test /etc'
17:32
=))
17:32
nó cãi éo sao
17:32
demo ls ra cả /etc
17:32
hết dám cãi
17:32
:3
NJ
18:26
Nam Joker 🇯🇵
r
21:20
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
m
21:27
mitsuki 🐹
update xong ko thấy cái network device nào nữa luôn 🐰
21:27
Deleted Account
m
21:30
mitsuki 🐹
có thấy card mạng nè nhưng ko có interface nào 🐰 sắp thi cuối kì rồi mà ;_;
21:30
In reply to this message
em tạt axit con minion bây giờ
21:31
Deleted Account
:D
21:31
reboot lai di :D
m
21:31
mitsuki 🐹
em reboot nhìu rùi 🐹
21:53
Deleted Account
NJ
22:10
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Dùng window 🙊
m
22:11
mitsuki 🐹
In reply to this message
lspci thì có, nhưng ko thấy load kernel firmware
22:11
🐹
22:12
laptop tèo, pc thì vẫn sống, giờ tải chay 🐹 hôm qua thì cúp học, hôm nay đi học thì thầy cho nghỉ 🐹
NJ
22:13
Nam Joker 🇯🇵
22:13
thôi cố lên!
22:14
/me chỉ dùng linux để lướt web và soạn thảo văn bản thui 😢
m
22:15
mitsuki 🐹
🐰 thì giờ xài PC ko, ko xài lap đc
NJ
22:16
Nam Joker 🇯🇵
Đang xài máy ảo hử!
m
22:16
mitsuki 🐹
ko, pc cũng cài mà
22:16
khác cái laptop là uefi
NJ
22:17
Nam Joker 🇯🇵
Bệnh là ko nhận card network
m
22:18
mitsuki 🐹
nó nhận card chứ, nhưng chắc làm trò gì nên giờ nó thiếu thốn
NJ
22:20
Nam Joker 🇯🇵
Nhận card! Connect được hơm! Nó báo lỗi hay ntn?
m
22:21
mitsuki 🐹
22:21
Chắc chắn do mình rồi, thương lap quá
22:21
Hiz
NJ
22:25
Nam Joker 🇯🇵
Ethernet đều có mà nhỉ!
m
22:26
mitsuki 🐹
ko có driver sao đó, đang mò :D
NJ
22:27
Nam Joker 🇯🇵
`ip link show`
Thử command này xem thế nào
m
22:29
mitsuki 🐹
làm rùi, có mỗi interface loopback thôi
22:30
Deleted Account
Downgrade kernel di mit
m
22:30
mitsuki 🐹
em đang kiếm để tải
22:30
nhưng ko bít downgrade xuống nhiu
22:30
hoặc là upgrade
22:30
:v ~
22:31
của em đang là 4.4.3.1
22:36
ah rồi em ko biết sao mà trong lib module của em ko có 4.4.3
22:37
🐰 ~ killing me softly
NJ
22:38
Nam Joker 🇯🇵
D?
22:40
Dynamo 🐤🇻🇳
NJ
22:41
Nam Joker 🇯🇵
Công nghệ làm đồ họa game hay ntn anh
l
22:47
l4rzy
cái libinput touchpad không chỉnh được sensitivity 😩
22:47
=> chắc lại chuyển về synaptics =))
NJ
22:50
Nam Joker 🇯🇵
/me xài chuột
MH
22:56
MrTux Hdb
In reply to this message
Là dốt toán éo làm được đâu
23:23
わたし
máy rởm chạy nổi đâu mà lo
D?
23:24
Dynamo 🐤🇻🇳
23:24
Change Log GiT
23:24
わたし
clgt
26 May 2016
00:58
Deleted Account
salt khó nuốt
00:58
:)
F
08:38
Fūjin
Ồ bàn phím của google mới hỗ trợ telex rồi bà con
08:38
Set ngôn ngữ tiếng việt là ok
08:45
Deleted Account
vụ gì thế
09:10
Deleted Account
ala buổi sáng
09:10
làm sao để cái group thành super group thế anh ơi
09:18
Deleted Account
Xai desktop client ay
09:19
Vao settings - convert to supergroup
09:19
Deleted Account
ok anh, em xài app kia nó cũ ko có nút đó
NV
09:21
Nhân Vũ
In reply to this message
Nhưng nó lấy làm ngôn ngữ hiển thị luôn, k thích
09:31
Deleted Account
In reply to this message
Upgrade di
09:31
Deleted Account
trên mac có 2 loại app
09:32
mới đổi qua cái có supergroup :D
F
10:12
Fūjin
In reply to this message
À ko phải, ngôn ngữ hiển thị vẫn là tiếng anh, còn set là ngôn ngữ của google keyboard
NV
10:13
Nhân Vũ
Ok, để e test lại
10:14
Deleted Account
In reply to this message
😂😂
l
10:15
l4rzy
cái vim của em khi chạy ở root thì save nhanh bình thường, còn khi chạy ở user bình thường thì save bị chậm, em thử strace nhưng vẫn không thấy gì lạ ~~
10:16
mặc dù root và user bình thường config hoàn toàn y chang, do em symlink config rồi
10:16
mò hôm kia tới giờ vẫn chưa ra nguyên nhân
10:17
Deleted Account
l
10:17
l4rzy
có khi nào do ổ cứng không :< tại root là trên ssd :))
o
10:20
o NhamLH
ngon, bye bye laban key, bye bye spyware 😂
TT
10:21
Trung Hiếu Trương
@lunix4 có cài thêm plugin gì không?
l
10:22
l4rzy
^ neocomplete, bufftabline, auto-pairs
10:22
disable hết vẫn vậy
F
10:31
Fūjin
Ủa mà anh @MrTux , hệ thống outlook với exchange có cái trò là lỡ nhét vào phần To/CC/BCC, mà đang gõ mail chưa gửi thì nhiều khi thằng outlook auto gửi rồi 1 lúc sau update ko
MH
10:32
MrTux Hdb
biết thế éo nào được
F
10:32
Fūjin
Thấy có trò đang gõ tự nhiên thấy bên kia reply với cái mail em đang gõ
MH
10:32
MrTux Hdb
/me chưa từng xài outlook
F
10:32
Fūjin
Haiz
MH
10:40
MrTux Hdb
Ansible lởm vồn
10:40
add k8s module mà release note éo nói
o
10:41
o NhamLH
ý là có thêm hàng cho mrTux mà cũng bị chửi hả :3
F
10:43
Fūjin
:)))
10:44
Em thật ra đi làm gặp hàng "document ko rõ ràng" là chuyện thường ở huyện rồi hay sao đấy
10:44
:)))
MH
10:44
MrTux Hdb
đưa vào mà éo viết docs là mất dạy nhá
10:44
xưa cái module của gce cũng thế
10:44
đm tao phải đọc lib để tìm ra cách xài, cấu hình mà sử dụng
10:44
f**k them
Q
10:48
Quăng Kafka
sau bao nhiêu năm /me vẫn ko biết dùng git rebase 😂😂
m
10:48
mitsuki 🐹
In reply to this message
:v ~ kidding me?
MH
10:48
MrTux Hdb
In reply to this message
dễ òm
10:49
mỗi tội ... hay mất code vãi đái =)) vì nhầm :3
F
10:49
Fūjin
Hí hí, nhắc git rebase vẫn nhớ cảnh đồng nghiệp ko rành làm 1 phát nát rồi push lên server :))
10:50
Deleted Account
git rebase chỉ nên làm personal branch thôi
10:50
nguyên tắc là vậy, vì nó thay đổi commit hash
10:50
=))
MH
10:50
MrTux Hdb
yep
l
10:55
l4rzy
/yatta vụ vim đã giải quyết xong
10:55
😭😭😭
m
10:59
mitsuki 🐹
🐹
11:00
Deleted Account
11:00
sao bằng bộ lịch sử đảng =))
Q
11:01
Quăng Kafka
In reply to this message
😡
m
11:01
mitsuki 🐹
🐼
Q
11:01
Quăng Kafka
In reply to this message
ban nick 😒
MH
11:05
MrTux Hdb
In reply to this message
không phải khoe. Dốt vãi =))
11:05
Nhòm title sách và độ dày kìa
11:05
JS is sh!t =))
11:07
Deleted Account
In reply to this message
😂😂
NV
11:12
Nhân Vũ
In reply to this message
Js the good part kìa @TruongTrungHieu ahihi
HN
11:20
Hùng Nguyễn Duy
trông độ dày đã hốt hền rồi 😂
MH
11:37
MrTux Hdb
Thím nào apply cái "blue-green deployment" vào system chưa
11:37
Cho em tí kinh nghiệm với view phát :D
11:37
F
11:41
Fūjin
Là kiểu fall-back phải ko, nếu nó thì hồi trước có làm
13:10
わたし
đám site của vcmedia bị gì mà firefox chả bao giờ load được css nhể
l
13:15
l4rzy
l
l4rzy 26.05.2016 13:14:32
13:56
Deleted Account
Cái diff3 ngu nhỉ
13:57
mình thêm vào mà nó bảo là xóa đi =))
13:57
ví dụ, dòng cũ là "foobar", thêm vào "!foobar" thì nó báo là ... thêm 1, bớt 1 =))
13:57
tại nó tính theo dòng :D
13:57
Deleted Account
bác nào update google-chrome chưa nhỉ ?
13:57
:)
13:58
giờ nó để "use system border"
13:58
nó đã ăn chuẩn như Mac luôn :3
13:58
không ngu ngu như xưa nữa :v
13:58
Deleted Account
vậy giờ nó ngu như Mac à =))
13:59
In reply to this message
:D
m
13:59
mitsuki 🐹
In reply to this message
🐼
TH
13:59
Tấn Hiếu
In reply to this message
13:59
Deleted Account
chờ hạ giá mua xác về flash lại
14:01
Đọc cái này đã ghê :D
MH
14:02
MrTux Hdb
nó có tiêu chuẩn cả mà
TH
14:02
Tấn Hiếu
(y)
o
14:39
o NhamLH
không ai hứng thú rust hỉ
14:39
triệu hồi @r3d10tu5
MH
14:40
MrTux Hdb
thôi
14:40
hứng mà học để làm gì ấy chứ
14:40
:p
14:40
/me làm biếng thấy mẹ
o
14:40
o NhamLH
học để đẹp CV, hết :))
MH
14:40
MrTux Hdb
đánh lừa HR là chính hả
14:40
liệt kê 50 ngôn ngữ lập trình cho nó ngất hả
14:41
10 năm kinh nghiệm golang và rust
14:41
=))
o
14:41
o NhamLH
HR thấy 10 năm kinh nghiệm Rust khoái
r
15:18
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
@NhamLH 4fun, résume nhét rust vào vô dụng hiu hiu.
o
15:18
o NhamLH
chứ nhét gì vào ngon, golang
r
15:19
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Thằng cha dev avr-rust lười mếu update.
15:19
In reply to this message
Xu thế đó chú, golang everywhere
15:23
Sếp @z1yz1y còn golang nữa là ha ha.
HN
15:24
Hùng Nguyễn Duy
cũng khoái rust, đang tìm hiểu, cơ mà thấy hình như nó thiếu nhiều official libraries, toàn cần dùng libraries ngoài thì phải
15:24
phần UI cũng ko biết hỗ trợ tn
o
15:25
o NhamLH
còn mới mà, ecosystem chưa to :D
MH
15:33
MrTux Hdb
rust ít hơn golang nhiều
r
15:36
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Chả mới gì cơ mà mozilla ko đọ nổi google về marketing hiu hiu.
15:36
In reply to this message
Học golang đi anh, rust làm gì.
15:37
In reply to this message
Super tệ he he.
HN
15:37
Hùng Nguyễn Duy
golang có j hay? 😂
r
15:37
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Em ko biết, chỉ thấy golang everywhere
HN
15:37
Hùng Nguyễn Duy
=)))
15:38
rust có cái macro tương tự C/C++, với nó cho phép can thiệp sâu đc vào hệ thống nên a thấy khoái :D
r
15:40
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Em dùng avr-rust, nhưng thằng tác giả nó dek update để lỗi tè le.
Em dùng nó thay C/C++
15:42
Biết golang từ kita, sau đó đi đâu cũng thấy lol.
Doc, tut của rust kiếm cũng khoai hơn golang.
15:42
Thôi nghỉ tí dậy fix bug tiếp hiu hiu.
F
15:43
Fūjin
:-?
15:43
Tự nhiên thấy ngứa ngứa
HN
15:45
Hùng Nguyễn Duy
embedded thì C đi, dù sao rust nó cũng ko thể tối ưu như C đc 😁
15:46
mà sao ko dùng pic?
MH
15:47
MrTux Hdb
rust nó mới hơn
15:47
safe hơn C chứ :3
HN
15:47
Hùng Nguyễn Duy
về tối ưu thì sao bằng đc
MH
15:47
MrTux Hdb
tối ưu = ?
15:48
ý anh là memory management?
HN
15:48
Hùng Nguyễn Duy
về kích thước chương trình và performance
MH
15:48
MrTux Hdb
thực ra là gần nhau lắm
HN
15:48
Hùng Nguyễn Duy
nhiều project đòi hỏi căn ke về kích thước ctr
MH
15:48
MrTux Hdb
bỏ 5% perf ra lấy productivity vẫn ok hơn
15:49
In reply to this message
thì optimize theo size
15:49
cái đó do complier chứ?
o
15:49
o NhamLH
ủa vậy là go không chọt sâu vào system được như rust hử
HN
15:49
Hùng Nguyễn Duy
nếu tài nguyên dư dả thì ok, nhưng với mấy con vài chục bytes ram với độ 2-3 k flash thì xác định :))
MH
15:50
MrTux Hdb
In reply to this message
được, nhưng mà thường thì golang nó xài cho microservice, API gateway hoặc cái gì cần concurrent
HN
15:51
Hùng Nguyễn Duy
mà chưa viết cái ctr rust nào ngoài cái example đầu tiên của rust 😂
MH
15:51
MrTux Hdb
In reply to this message
rustc nó viết ra có phải để thay C đâu anh
Q
15:51
Quăng Kafka
động lực học là gì?
MH
15:51
MrTux Hdb
còn flash bé thế
15:51
chương trình nó cũng bé
15:51
lúc đó thì asm/C chắc cũng na ná nhau
15:51
/me trước code con 16KB ROM
15:52
phê vãi
15:52
éo phải -Os bao giờ
15:52
=))
HN
15:52
Hùng Nguyễn Duy
16k thì quá đã rồi còn j 😂
MH
15:52
MrTux Hdb
In reply to this message
tiền =))
15:52
for golang
15:53
15:53
chúng nó cũng tranh luận nhiều mà
15:53
cơ mà thì ai cũng biết
15:53
C*
15:53
chứ rust thì mất công học
15:53
rust extends được libC
15:53
nên vẫn reuse được
15:54
cơ mà nó support arch chưa hết
HN
15:54
Hùng Nguyễn Duy
thực ra thì đã học rust quái đâu :
15:54
😂
15:54
cơ mà nếu tài nguyên ổn thì viết rust chắc sẽ ngon
15:54
còn tài nguyên hạn hẹp thì C mà múc thôi
MH
15:55
MrTux Hdb
IoT là ok
HN
15:55
Hùng Nguyễn Duy
(y)
15:55
👍
15:55
trc code con PIC16F1503 có 128 bytes ram mà touch sensing, rf các kiểu tóe loe 😂
MH
15:56
MrTux Hdb
thì lúc đó xử lý thôi mà
15:56
:p
15:56
thằng kia nó truyền về có vài tín hiệu điện =))
HN
15:57
Hùng Nguyễn Duy
rf ko dùng decoder, tự học code mà. thêm một dòng code thôi cũng vỡ mồm, flash thì bé 😂
15:58
mà thế quaí nào @MrTux cũng làm embedded rồi à =))
MH
15:58
MrTux Hdb
tất nhiên
HN
15:58
Hùng Nguyễn Duy
siêu cmn nhân rồi 😂
MH
15:58
MrTux Hdb
trước năm 2-3-4 đều tham gia Robocon nên có tí vốn thôi :D
15:58
/me cũng gà ấy mà
15:59
Robocon là cái phong trào cực tốt cho SV cơ khí và điện tử
15:59
thế mà mấy bạn Lạc Hồng
m
15:59
mitsuki 🐹
ax
MH
15:59
MrTux Hdb
ĐH CN HN
m
15:59
mitsuki 🐹
🐹
MH
15:59
MrTux Hdb
chúng nó vung tiền phá sân chơi
15:59
:(
HN
16:00
Hùng Nguyễn Duy
In reply to this message
/me sv nghèo nên bạn rủ mà ko dám tham gia
TH
16:00
Tấn Hiếu
Duy Tân nữa :D
16:00
Toàn mua công nghệ
MH
16:00
MrTux Hdb
In reply to this message
team em có đứa cắm xe mà
HN
16:00
Hùng Nguyễn Duy
In reply to this message
=))))
MH
16:00
MrTux Hdb
sau có tiền thì chuộc xe trả nó
16:01
trước hỗ trợ thế éo nào
16:01
mà ae trong đội thằng ít cũng 2-3tr
16:01
thằng nhiều chục củ
16:01
hết Robocon 3 tháng mới có tiền hỗ trợ về 😂
HN
16:02
Hùng Nguyễn Duy
2-3tr là quá ít rồi, bt thì 10-20 củ ấy chứ, cơ bản là tài trợ ko đc nhiều lắm
MH
16:02
MrTux Hdb
In reply to this message
riêng về cơ khí và điện tử
16:02
mình khâm phục mấy bạn BKHN với BK HCM vãi lúa
16:02
SV nó giỏi
16:02
tư duy, ý tưởng nó khác hẳn cái đám ruồi bu
HN
16:02
Hùng Nguyễn Duy
In reply to this message
có tiền nên mua, phát triển sau, quan trọng là thời gian ra thị trường
F
16:02
Fūjin
In reply to this message
:00
NV
16:02
Nhân Vũ
In reply to this message
buồn nhất câu này, từ ngày Lạc Hồng phá là e bỏ xem luôn, hồi đó cấp 3 đám bạn cũng buồn nhiều
MH
16:03
MrTux Hdb
In reply to this message
mỗi đứa ạ. có khoảng 15 thằng :p
16:03
In reply to this message
SV mấy trường LH là chỉ ngồi bấm nút thôi
16:03
tập reload cho thành thạo
16:03
thạc sĩ điện tử nó mới ngồi code
16:03
:(
16:03
cởi trần
16:04
mặc quần đùi
16:04
vl =))
HN
16:04
Hùng Nguyễn Duy
tưởng nói mua công nghệ là chuyện khác, hóa ra vẫn vụ robocon à 😂
NV
16:04
Nhân Vũ
yup, vẫn vụ robocon mà anh.
16:04
/me nói với tư cách khán giả
HN
16:05
Hùng Nguyễn Duy
nhiều đội còn toàn thầy làm cơ 😂
MH
16:05
MrTux Hdb
In reply to this message
anh thử nghĩ xem SV ĐH bao nhiêu thằng đủ khả năng control khí nén?
16:05
hay xử lý ảnh
16:05
rồi PLC nữa
16:05
code được mà kết hợp với cơ khí lại là chuyện khác
HN
16:06
Hùng Nguyễn Duy
nói chung vẫn phải có tính thừa hưởng
MH
16:06
MrTux Hdb
mấy thằng TQ nó vl hơn nhiều SV VN
HN
16:06
Hùng Nguyễn Duy
(y)
TH
16:06
Tấn Hiếu
nhưng nó vung tiền ra mua, xong về lắp lắp :V chứ phải build lại đâu =))
MH
16:06
MrTux Hdb
năm ở VN, robot của nó
16:06
gắp bóng của VN bỏ ra ngoài
16:06
để nó đưa bóng của nó vào
16:06
:(
HN
16:06
Hùng Nguyễn Duy
=)))
MH
16:06
MrTux Hdb
năm đó sân hình bát giác
16:07
dò đường chết mịa
16:07
nó xử lý ảnh
16:07
đi éo cần line
16:07
:(
m
16:07
mitsuki 🐹
🐼
HN
16:08
Hùng Nguyễn Duy
In reply to this message
sao lúc nào e cũng comment mỗi cái hình con gấu trúc thế 😂
NV
16:08
Nhân Vũ
Thỏ nữa anh
HN
16:10
Hùng Nguyễn Duy
@MrTux dù cách làm nào đi chăng nữa, mục đích của robocon là phát huy sự sáng tạo, thế nên quan trọng là sau khi tham gia robocon, sv sẽ có thêm nhiều hiểu biết và ý tưởng mới, chứ mà ko đc j thì hơi buồn 😂
MH
16:10
MrTux Hdb
em chả thấy thằng nào tham gia Robocon mà không được gì cả
16:11
mất thì nhiều vô kể
16:11
được cũng nhiều
16:11
nên em vẫn khuyến khích đám SV là tham gia 1 lần cho biết
16:11
chứ năm nào cũng tham gia thì ... thất học ngay
16:11
=))
16:11
ĐHCN Hà Nội
16:11
là tham gia Robocon
HN
16:12
Hùng Nguyễn Duy
😂 😂 😂 nghe nói có nhiều chú mến trường ở lại mấy năm
MH
16:12
MrTux Hdb
8 điểm các môn trong kì luôn
16:12
mấy Sĩ quan Thông Tin ở Nha Trang
16:12
chúng nó được đánh giỏi kì đó hết :v
16:12
tụi em thi chung kết xong
16:12
về đứa nào cũng nợ 2-4 môn
16:12
=))
HN
16:12
Hùng Nguyễn Duy
thế thì thằng nào cũng làm robocon hết thôi 😂
16:12
=))))
MH
16:14
MrTux Hdb
nói chung kỉ niệm khó quên lắm
16:14
em làm sysadmin, mấy cái kiến thức embedded từ đó mà ra cả
m
16:14
mitsuki 🐹
🐰
MH
16:14
MrTux Hdb
mà làm team nên sau này dễ cộng tác khi đi làm hơn
TH
16:19
Tấn Hiếu
HN
16:20
Hùng Nguyễn Duy
In reply to this message
👍
16:27
Deleted Account
🚀🚀🚀🚀
m
16:57
mitsuki 🐹
TT
17:01
Trung Hiếu Trương
Mn cho em hỏi xí, em đang viết một dòng lệnh để lấy thông tin địa lý của IP bằng câu lệnh curl --silent ipinfo.io | awk "/country/ {print $2;}"
Câu lệnh curl --silent ipinfo.io | awk "/country/" trả về "country": "VN", thì {print $2;} phải lấy được "VN", chứ, mà kết quả là nó vẫn trả về "country": "VN",
Mn cho em hỏi nguyên nhân tại sao ạ?
MH
17:01
MrTux Hdb
ôi giời ơi
17:01
sao khổ thế
17:01
dùng curl và jq
17:01
có phải nhanh khồn :D
TT
17:03
Trung Hiếu Trương
*searching về jq*
17:04
mà hình như awk của em viết sai rồi thì phải 😂
17:04
học lại thôi.
MH
17:04
MrTux Hdb
dùng jq đi
17:04
jq, q là 2 tools ngon vãi nhái
17:05
ipinfo | jq '.country'
17:05
=))
17:05
yêu vãi đái
NV
17:07
Nhân Vũ
Đù, /give @MrTux 1
17:07
Ez vỡi
MH
17:08
MrTux Hdb
thêm -r
17:08
nếu các chú không thích cái dấu ""
17:08
Deleted Account
In reply to this message
awk '/country/ {print $2}'
17:09
quoting problem.
MH
17:09
MrTux Hdb
jq đi
17:09
:p
17:09
xử lý cái gì cũng được
TT
17:09
Trung Hiếu Trương
Quào, anh dữ. thanks anh. :))
17:10
@z1yz1y thanks anh. thế là double quote ,mà cũng không cho. :))
17:11
Deleted Account
curl --silent ipinfo.io| awk -F '["[:space:]]' '/country/ {print $(NF-1);}
MH
17:15
MrTux Hdb
đấy :p
17:15
/me chê bôi @z1yz1y
TT
17:16
Trung Hiếu Trương
@z1yz1y Problem solved. Thanks anh. Mặc dù mất mấy dấu ngoặc nhưng em fix được rồi. :D
curl --silent ipinfo.io| awk -F '["[:space:]"]' '/country/ {print $(NF-1);}'
m
17:19
mitsuki 🐹
🐰
TH
17:22
Tấn Hiếu
17:26
Deleted Account
Ngoài ra
17:27
curl ipinfo.io/country
17:27
ra luôn Vn
17:27
khỏi xoắn chi hàng của @MrTux mệt xác
17:27