31 May 2016
14:31
Deleted Account
13 nếu thằng 7 rọi đèn từ đầu kia
14:31
Deleted Account
số 7 đi qua tốn 7 phút chứ :D
14:31
Deleted Account
thằng 2 chứ
14:31
Deleted Account
nó dắt theo 11 mà anh
14:31
Deleted Account
sao lại 0.0001 =))
14:32
Deleted Account
à
14:32
Deleted Account
tèo haha
14:32
Deleted Account
cái này là cái gì đó em quên rồi
14:32
Deleted Account
rọi từ đầu kia và tự đi
14:32
Deleted Account
kiểu như là, bài toán có quá nhiều dữ kiện thì mình bỏ đi
14:32
Deleted Account
tốc độ đi đâu có đổi ta
14:32
Deleted Account
mình rút ra đc cái yêu cầu tổng quá
14:32
*quát
14:32
Deleted Account
sao giống kiểu tuyển chọn logic vậy
14:32
Deleted Account
bài toán là
14:33
Deleted Account
7+11 => 7 => 7+2: tốn 11 + 7 + 7 = 11 + 14 = 25 phút đấy
14:33
Deleted Account
sao nhiều vậy
14:33
nếu vậy đi 2 đi
14:33
Deleted Account
nói chung 3 người rất dễ, các bạn bình tĩnh trả lời
14:33
Deleted Account
thì tốn 11 + 2 + 7 = 20 phút thôi
NV
14:33
Nhân Vũ
khoan, chờ e tí
14:33
vầy nhé
14:33
Deleted Account
4 người mới khó :D
NV
14:33
Nhân Vũ
nếu 11 với 7 cùng đi
14:34
rồi sau 7' thì 7 tới bờ
14:34
Deleted Account
11 + 7 ==> 11 chứ
14:34
Deleted Account
11 phút chớ
NV
14:34
Nhân Vũ
11 tiếp tục đi, sau 1 phút thì 2 đi.
14:34
vậy 11 với 2 sẽ cùng tới bờ
14:34
tốn 11'
14:34
Deleted Account
nếu 2 làm con thoi thì tốn 11 + 2 + 7 = 20
14:34
Deleted Account
nó tới cùng lúc thím ợ vì thằng 7 phải soi cho thằng 11
14:34
Deleted Account
bất kể đi với 11 hay 7 trước
14:34
Deleted Account
:3
NV
14:34
Nhân Vũ
k quan tâm đèn chiếu sáng tới đâu, stick với đề là 2ng + 1 đèn/ cầu
14:35
In reply to this message
hông, thằng 11 cầm đèn
14:35
thằng 7 tới trước chớ
14:35
Deleted Account
In reply to this message
» vậy cái này là đề khác
MH
14:35
MrTux Hdb
theo em là hất hết cm chúng nó xuống sông
14:35
Deleted Account
như nãy nói
MH
14:35
MrTux Hdb
=)
14:35
Deleted Account
là 2 người + 1 đèn là thoải điều kiện
14:35
Deleted Account
đề bảo cùng tới mà
14:35
Deleted Account
vậy chỉ tốn 11 + 2 = 13
14:35
Deleted Account
mịa
14:35
Deleted Account
In reply to this message
sao hay vậy =))
NV
14:36
Nhân Vũ
Có ba người đang ở một bờ sông, cần đi qua bờ sông bên kia trên chiếc cầu. Bất kỳ lúc nào cũng chỉ có thể tối đa hai người trên cầu, và vì đêm tối, họ phải có thêm cái đèn pin nếu không muốn té xuống sông. Ba người này đi qua sông với vận tốc khác nhau. Người mất 11 phút, người mất 2 phút, người mất 7 phút. Hỏi tốn ít nhất bao nhiêu phút để cả ba người kia cùng qua được bờ sông bên kia?
14:36
Deleted Account
soi kiểu kia khác gì mình nói
14:36
từ đầu này soi đầu kia
14:36
Deleted Account
uhm
NV
14:36
Nhân Vũ
không có dữ kiện ép 2 ng cùng tới hoặc sử dụng con thoi?
14:36
Deleted Account
lúc đó trên cầu cũng có 2 người + 1 đèn
14:36
chỉ chờ nó đi qua là đc
14:36
:v
NV
14:36
Nhân Vũ
đúng rồi, chờ thôi mà? 11' hà
14:36
Deleted Account
đệt
14:36
11 + 2
14:37
11 sao đi đủ 3 đứa
14:37
Deleted Account
11
NV
14:37
Nhân Vũ
11 hà a
14:37
Deleted Account
nếu 2 tới rọi cho 11 và 7
NV
14:37
Nhân Vũ
thằng 11 nó đi mất 7' là cầu giải phóng thằng 7 rồi
14:37
Deleted Account
2 tới là sao
14:37
Deleted Account
nhưng rọi 7 thì 11 tối => rớt =]]
14:37
Deleted Account
11 + 7, phút thứ 7 thằng 2 xuất phát
NV
14:37
Nhân Vũ
làm j có ta?
14:37
Deleted Account
vậy total là 11
14:37
:v
NV
14:37
Nhân Vũ
đúng rồi, 11 thoai
MH
14:37
MrTux Hdb
ơ sao bảo 11 sai
14:38
=))
14:38
:P
14:38
Deleted Account
11 sai
14:38
Deleted Account
11 về đội @MrTux
14:38
=))
14:38
Deleted Account
vì đèn không có rọi được sang 2 khi 7 sang mà không rọi cho 11
14:38
lolz
14:38
nó đang cách nhau một đoạn mà
14:38
Deleted Account
In reply to this message
vấn đề dữ kiện đèn sáng bao nhiêu này, ko có
MH
14:38
MrTux Hdb
quan trọng gì thằng số 2
14:38
Deleted Account
một đoạn 2ph giữa 7 và 11 nên > 11
MH
14:38
MrTux Hdb
nó chạy như con thoi
14:39
đèn rọi mọi chỗ
14:39
=))
14:39
mà rõ thằng số 2
14:39
Deleted Account
thoi cũng mất 2 phút
14:39
nên > 11
MH
14:39
MrTux Hdb
nó đợi số 7 với số 11 được mà
14:39
có ai bảo nó đi mất 2m
14:39
có nghĩa là nó không được đi chậm đâu
14:39
:P
14:39
Deleted Account
ý là
MH
14:39
MrTux Hdb
right?
14:39
Deleted Account
số 11 và số 7 cách nhau 2phút của thằng 2
14:39
=))
NV
14:39
Nhân Vũ
a KA giải đi anh, 11 sai à?
14:40
Deleted Account
bài này lão già z1y bẫy chỗ tốc độ đều nên khi X di chuyển khoảng Y thì Z cũng di chuyển khoản Y
14:40
khoảng cách X và Z không đổi
MH
14:40
MrTux Hdb
nói chung là thường thì ... em sẽ hấp cả 3 thằng xuống sông
14:40
hoặc thằng 2m
14:40
Deleted Account
như con thỏ không bao giờ đuổi kịp con rùa trong toán học
MH
14:40
MrTux Hdb
sẽ hấp 2 đứa kia xuống sông
m
14:40
mitsuki 🐹
🐹
MH
14:40
MrTux Hdb
dành đèn pin đi tiếp
14:40
:D
14:41
Deleted Account
ghi nhận không bao giờ đi với MrTux
14:44
Deleted Account
bài câu cầu: 11+7 đi qua cầu, tốn 11 phút, xong 7 quay lại, tốn 7 phút, 7 + 2 đi qua. Tổng cộng: 11 + 7 + 7 = 11 + 14 = 25 phút

cách khác: 11+2 đi qua cầu, tốn 11 phút, xong 2 quay lại, tốn 2 phút, xong 7+2 đi qua. Tốn: 11 + 2 + 7 = 11 + 9 = 20 phút

cách khác: 2+7 đi qua, tốn 7 phút, xong 2 quay lại, tốn 2 phút, xong 2 +11 đi qua, tổng cộng: 7 + 2 + 11 = 20 phút

Bài này chỉ có 3 tổ hợp thôi mà nhỉ =)) Strategy là minimize thời gian quan lại.
14:44
xong bây giờ các bạn xử bài với 4 bạn đi lolz
14:44
2, 7, 8, 11 nhé
14:44
Deleted Account
éo giải nữa :)))
14:45
2 đi với 11, về đi với 8 về di với 7
NV
14:45
Nhân Vũ
Ơ... kỳ vại?
14:45
14:47
Deleted Account
Update: mình thêm một bài về thuận toán, + Gợi ý (cuối cùng) =))
14:48
Deleted Account
In reply to this message
vậy bài này đâu có gì hay đâu :v
14:48
Deleted Account
thì đâu có gì hay đâu =))
14:48
Deleted Account
giải ra 11 phút mới hay anh
14:48
:v
14:48
Deleted Account
😂😂
NV
14:48
Nhân Vũ
đấy, 11' mới hấp dẫn. :)))
14:48
Deleted Account
y Nguyen Tan ([email protected]) has asked to join the ArchLinuxVn - Devel group.
NV
14:48
Nhân Vũ
hoặc là hất cả 3 thằng xuống sông, time qua tới bờ sẽ là.... 3 ngày
14:49
Deleted Account
In reply to this message
có khỉ gì đâu, cứ add vô
14:50
Deleted Account
btw, ai có key intelij 16 ko
14:50
:v
KN
14:51
Khoa Nguyen
xài lic server đi
14:51
cần gì key
14:52
Deleted Account
cho mềnh xin license server đi, 15 có, 16 chưa thấy
KN
14:53
Deleted Account
xong rồi, xin cảm ơn :v
KN
14:54
Khoa Nguyen
amen :D
NV
14:56
Nhân Vũ
a KA ơi, bài này tổng quát hóa đc đúng không?
14:56
Deleted Account
bài gì?
14:56
câu cầy hả?
NV
14:56
Nhân Vũ
dạ
14:56
Deleted Account
tổng quát: chậm nhất luôn đi với nhanh nhất
14:57
:))
NV
14:57
Nhân Vũ
yup
14:57
Deleted Account
không chỉ thấy 4 ngườithôi, e coi phần Gợi ý trong bài, có bài toán gốc
14:57
e thấy bài này nè.
14:57
Deleted Account
In reply to this message
strategy là giảm thiểu thời gian quay lại.
14:58
Deleted Account
thì thằng chạy nhanh nhất làm thoi đóa
14:58
Deleted Account
haha 5 người thì giải phê hơn chút, nhưng cứ theo strategy trên sẽ ra
14:58
Deleted Account
chả nhẽ chạy ra giữa cầu rồi soi lại
14:58
Deleted Account
@z1yz1y anh có bài nào devops vs sysops ko anh
NV
14:58
Nhân Vũ
okay anh, e mới reload lại nên mới thấy gợi ý
14:58
Deleted Account
không
NV
15:00
Nhân Vũ
forcing the two slowest people to cross individually wastes time which can be saved if they both cross together
15:00
mấu chốt ở đây
15:00
chứ k phải là thằng nhanh nhất làm coi thoi
15:01
Deleted Account
vẫn stragegy a nói thôi mờ :D
NV
15:02
Nhân Vũ
dạ, tks anh.
15:02
nhưng a nói gợi mở, bài này nó chỉ dẫn, hehe
15:03
Deleted Account
cái đó nó cấn chỗ cái đèn
15:03
Deleted Account
0 biết là có thể phương trình hóa được không
15:03
Deleted Account
chứ cứ cho 2 thằng chậm nhất đi với nhau
NV
15:03
Nhân Vũ
A second equivalent solution swaps the return trips cái này mình không nghĩ tới nè
15:03
Deleted Account
để khi nào rảnh coi thử =))
15:05
Deleted Account
khoe toán hử
NV
15:07
Nhân Vũ
hay mờ. :)))
15:07
ĐK:
a) Đưa 8 người qua sông bằng, mỗi lần không chở quá 2 người;
b) Chỉ người lớn mới lái bè được (ông bố của mấy đứa con trai, bà mẹ của mấy đứa con gái, cảnh sát);
c) Khi không có bố ở bên cạnh, những đứa con trai có thể bị bà kia bắt nạt.
d) Khi không có mẹ ở bên cạnh, những đứa gái có thể bị ông kia bắt nạt
e) Con bé tội phạm bắt nạt tất cả nếu không có ông cảnh sát!
15:08
Deleted Account
MH
15:08
MrTux Hdb
giống 3 ông sư
15:08
Deleted Account
bài này còn loạn hơn nữa hahah
MH
15:08
MrTux Hdb
và 3 con quỷ
15:08
ai làm rồi thì thấy nó cũng bình thường
15:08
mới nghĩ là nổ não
15:09
Deleted Account
😂
15:09
Deleted Account
thôi mình nên chơi gì đó vui vui đi
NV
15:09
Nhân Vũ
con dê, sư tử và bó cỏ
15:09
Deleted Account
rồi tối mình quay lại đc ko
15:10
Deleted Account
In reply to this message
có thằng chứng minh định lý luôn lolz
15:10
hay thật =))
15:11
Vòng 3: Giải một câu đố: Có một bảng hình vuông 8×8 ô nhỏ. Thực hiện tô màu cho các ô vuông bên trong bảng đó. Hỏi có thể tô được tất cả bao nhiêu hình vuông (ý hỏi: có bao nhiêu hình vuông con)?
15:11
đây nè bài tô màu này vui không Khôi =))
15:12
Deleted Account
móa
15:12
hình vuông con kích thước bao nhiêu nữa :)))
o
15:14
o NhamLH
-_-
15:14
/me lấy bàn cờ vua ra đếm
15:16
Deleted Account
bài trên có vẻ là tích phân
15:16
Deleted Account
In reply to this message
15:16
Deleted Account
0 đến 8 hả z1y
15:16
:))
o
15:16
o NhamLH
bàn cờ vua đó
15:16
lấy ra đếm
15:17
204
15:17
kaka
15:19
Deleted Account
tích phân 0-8 x2 =))
15:22
Deleted Account
ai có kết quả chưa =))
15:23
hô hô
15:23
mình nghỉ lazada 3 năm rồi
15:23
giờ có team vẫn add mình vô làm việc =))
15:23
lolz
15:23
15:28
Deleted Account
pv rớt lazada buồn vồn
15:29
Deleted Account
sao buồn
15:33
Deleted Account
kém cỏi
15:33
:"<
15:33
/me ôm z1y ân hận
15:33
Deleted Account
muốn ôm z1y à, cần gì phải kiếm lý do
15:33
:v
15:36
Deleted Account
2 năm trước pv lazada tạch, :))
15:36
Deleted Account
giờ fv có khi lại tạch
15:36
Deleted Account
z1y xương không, ôm đau cả bụng
15:36
giờ chắc chắn tạch
15:36
vì lụt nghề hơn xưa
15:36
:)))
KN
15:36
Khoa Nguyen
hơn 1 năm trước pv sysadmin pass
15:36
ông HQ phỏng vấn
15:36
xong bị cty cũ cho ăn cá gỗ nên ko qua
15:37
cuối cùng giải cmn tán cty
o
15:37
o NhamLH
cá gỗ là sao anh
MH
15:37
MrTux Hdb
LOL
?
15:37
🐧™
In reply to this message
bị dụ =))
KN
15:38
Khoa Nguyen
giờ mình cứ tiền tươi thóc thật, ko có share equity gì nữa hết
15:38
😂
15:38
Deleted Account
HQ là Shin Kim hả anh
15:39
ubuntu như cái nồi
KN
15:39
Khoa Nguyen
Sean
15:39
Deleted Account
cài jekyll mà bắt X11
15:39
móa
15:39
ờ Sean
KN
15:39
Khoa Nguyen
hỏi búa xua xong câu cuối
15:39
Deleted Account
em tạch ông đấy
15:39
😂😂😂
KN
15:39
Khoa Nguyen
kêu nếu mày làm lead
15:39
Deleted Account
hỏi sao tao phải tuyển mày
KN
15:39
Khoa Nguyen
có 1 thằng giỏi nhưng tính tình như cứt
15:39
1 thằng dốt
15:40
Deleted Account
thấy giống MrTux rồi đấy
15:40
=))
KN
15:40
Khoa Nguyen
giờ có dự án gấp làm sao cho 2 thằng làm việc
15:40
mình bẩu mình làm lead thì ko bao giờ có 2 thằng đấy trong team
15:40
pass =))
o
15:40
o NhamLH
😂
KN
15:40
Khoa Nguyen
ko biết trả lời sao chém gió luôn
15:42
Deleted Account
ổng hỏi em lý do ổng nên tuyển em đi
15:42
xong hỏi tại sao tao phải ngồi đây pv mày
15:42
không biết nói sao => tạch
15:42
NV
15:43
Nhân Vũ
vì ông muốn tìm sn, và tui chính là ng ông cần tìm, xong xách @ss đi về
m
15:43
mitsuki 🐹
tuyển đi rồi biết, chưa tuyển giờ nói có tin hem 🐰
KN
15:44
Khoa Nguyen
bữa cũng mới tạch armio xong
15:44
hỏi kiểu như anh Kỳ Anh review
15:44
vô bắt code trên google sheet
15:44
mình ko chuẩn bị tâm lý
15:44
shock
15:45
hỏi 1 số câu linh tinh xong bắt implement sort 1tr interger lưu trong file
15:45
máy có 1MB RAM
15:46
😂
N
15:47
Nờ
In reply to this message
tạch là chuẩn mẹ lun
15:47
=))
15:47
ít nhất cũng bịa ra 1 câu chứ
KN
15:47
Khoa Nguyen
câu đầu tiên hình như kêu viết hàm reverse string
15:48
mình chơi [::-1] luôn =))
o
15:48
o NhamLH
=))
15:48
ông ra đề chắc shock lắm
KN
15:48
Khoa Nguyen
tại nghe ko rõ
15:49
với đâu có biết là đi pv devops hỏi mấy câu đó đâu
15:49
Deleted Account
okay, nghe vậy mình còn kém xa lắm
15:49
shutin học tiếp
16:12
Deleted Account
sao jekyll nó bắt cài x11 dô nhỉ
16:25
わたし
Want to spell check? Read the fine print http://hn.premii.com/#/article/11804366
16:46
Deleted Account
Quên, adatao còn có câu này cũng thuộc dạng siêu khó thía mịa nó luôn
16:47
Bạn đang đứng trên đường xa lộ. Xác xuất để bạn thấy một chiếc xe đi qua trong 10 phút là 30%. Hỏi xác xuất mà bạn không thấy chiếc xe nào trong thời gian 30 phút là bao nhiêu =))
16:47
nghe xong đề này ói mửa cmnl =))
NV
16:48
Nhân Vũ
ping @ShimMinki
Q
16:48
Quăng Kafka
😆
o
16:48
o NhamLH
34.29%
16:49
Deleted Account
tron tại sao ?
o
16:50
o NhamLH
pow(70%, 3)
16:50
Deleted Account
xác suất nhỉ. từ này hay viết xai dã man =))
16:51
XS có điều kiện nhé, hơi khó tính
16:51
nhân ba cái với nhau, rồi trừ nhau nữa
16:51
hơi loạn tí nếu không nắm cơ bản
16:51
nhưng mình cũng éo biết đáp án chính xác =))
16:53
♏️Shim
34.3%
16:54
わたし
In reply to this message
ở bển làm big data hay thứ gì mà tuyển đầu vào đau não vậy
16:54
Deleted Account
toàn dân master,ph.d không mà =))
16:54
big data đó,
16:55
Deleted Account
Shim giải thích ?
16:55
tron tại sao vậy
o
16:56
o NhamLH
biết là phải làm vậy
16:56
còn giải thích sao thì không biết
16:56
:V
16:56
như cái của anh KA nói là phức tạp hơn, định lý bayes
16:56
mà quên mịa nó để làm gì rồi @@
16:57
♏️Shim
In reply to this message
theo em nhớ thì xác suất có điều kiện công thức của nó là lấy xác suất của thằng điều kiện nhân tiếp cho xác xuất xảy ra sự kiện sau. nếu xs gặp là 30% thì xs ko gặp sẽ là 70%, sau 10 thì như cũ ==> (70%)^3
16:58
đã lâu ko làm toán, mong các siêu nhân chỉ bảo ạh! 😁
m
16:59
mitsuki 🐹
🐹...
17:00
Deleted Account
😂😂
o
17:01
o NhamLH
vừa update kiến thức lại thì cái này là xác suất không điều kiện
17:01
♏️Shim
In reply to this message
anh cho em xin lời giải với ạh?!? ^_^
17:01
Deleted Account
ờ nhân nhau loạn thế là không có điều kiện :D
17:01
XS mình dốt lắm đừng hỏi hahah
o
17:02
o NhamLH
như bài toán bốc táo hoặc cam trong thùng chứa táo và cam, 2 lần liên tiếp, hỏi xác xuất bốc lần 2 được cam là bao nhiêu %, biết lần 1 là táo
17:02
là có điều kiện
17:02
vì sao khi bốc lần 1 thì số táo, cam trong thùng đã đổi
17:02
lần 2 phải tính lại mẫu số
17:02
😂
17:02
♏️Shim
triệu hồi @Bol0bal4 cho em minh chứng là anh Kỳ Anh vừa "xạo" ah
17:04
😂
NV
17:04
Nhân Vũ
Trốn nãy h mà... xs đừng kêu
o
17:05
o NhamLH
vậy bàn giải tích đi
17:05
Deleted Account
vãi docker quá
o
17:05
o NhamLH
/me không biết giải tích là gì, có ăn được không
17:05
Deleted Account
exit phát cái & mình để ở trong không chạy luôn
17:06
tron biết tại sao không
17:06
exec dô vẫn tháy process đấy mà nó không chạy
17:06
Deleted Account
@z1yz1y đề nghị đổi tên group
17:06
Deleted Account
jekyll build --watch
o
17:07
o NhamLH
là sao
17:07
giải thích kỹ hơn xíu 😂
17:07
Deleted Account
docker build xong
17:07
Deleted Account
In reply to this message
:))
17:07
Deleted Account
chạy docker run -ti image /bin/bash
17:07
xong trong đó cài jekyll chạy jekyll build --watch
17:07
:))
17:07
exit ra
17:08
change nó không đổi
17:08
dô kill chạy lại coi thì change file nó đổi
17:08
why
17:08
😂😂😂
17:08
thấy process jekyll vẫn chạy
o
17:08
o NhamLH
cả quá trình đó là 1 container hay mấy?
17:09
không hiểu Rớt đang làm gì
17:09
entry point của image là gì
17:09
Deleted Account
1 container ah
17:09
không có
17:09
ah /bin/bash
17:09
😂😂😂
Q
17:10
Quăng Kafka
cái image của em là cái gì?
o
17:10
o NhamLH
run -it mà exit ra container stop rồi còn đâu
Q
17:10
Quăng Kafka
17:10
Deleted Account
17:11
Deleted Account
stop đâu
Q
17:11
Quăng Kafka
khi em exit là exit container?
17:11
Deleted Account
docker start contenter chạy ầm ầm kìa
17:11
container*
17:11
em exit xong start nó lại
MH
17:11
MrTux Hdb
:p
17:11
Deleted Account
😂😂😂
Q
17:12
Quăng Kafka
uh, rồi khi start lại thì có vấn đề gì, chưa hiểu khúc em bảo change gì gì đó
17:12
Deleted Account
em exec dô chạy jekyll build --watch &
17:12
xong thoát ra
17:13
cái lệnh đó vẫn thấy chạy
17:13
mà đổi content của web app thư mục nó không chạy =))
17:13
có cả --source với --destination nha
17:13
thôi về đã
o
17:14
o NhamLH
cái lệnh nào vẫn chạy
17:14
lúc exit container nó thăng thiên rồi 😂
17:14
rip container
Q
17:18
Quăng Kafka
nó start lại rồi mà em
o
17:18
o NhamLH
start lại container hay image?
17:18
nếu start image thì cũng như không :P
Q
17:19
Quăng Kafka
...
17:19
sao start đc image hay vậy ku
17:19
ý là nó docker run sau đó thoát -> container stop
17:19
sau đó nó start lại container đó
o
17:20
o NhamLH
ý em là start container từ image
Q
17:20
Quăng Kafka
sau đó docker exec -x -y id_container 'jekyll build --watch &'
17:20
anh đoán nó mần thế
20:00
Deleted Account
m
20:13
mitsuki 🐹
có bí quyết nào học java trong 2 ngày ko ạ 🐰
20:14
Deleted Account
có em
20:14
e học C++ trong vòng 20 năm, học thêm Scala trong vòng 5 năm
20:14
sau đó e chỉ cần học java trong 2 ngày
20:14
m
20:15
mitsuki 🐹
🐱 từ số 0
20:15
Deleted Account
m
20:17
mitsuki 🐹
Q
20:28
Quăng Kafka
Hello World thì nhanh lắm mit 😝
m
20:34
mitsuki 🐹
20:46
わたし
In reply to this message
giờ nhắc tới scala vẫn còn thấy hãi
20:46
Deleted Account
😂
m
20:47
mitsuki 🐹
bạn nào cũng biết trừ mình 🐱
Q
20:51
Quăng Kafka
In reply to this message
why? đang là trend, tsao phải hãi 😝
20:51
Deleted Account
Deleted Account 31.05.2016 16:48:03
Debian Hint #8: If you have problems with Debian that you can't solve by
reading the manuals and documentation, try asking on the Debian Users
mailing list ([email protected]).
20:51
Deleted Account
Or ask #archlinuxvn :))
20:58
Intel's Mesa Driver Now Officially Exposes OpenGL 4.3
21:32
Deleted Account
Quăng đúng rồi đó anh
21:33
Éo hiểu sao nó không chạy
21:33
Dô chạy tay thì ok
21:33
Exit shell thì tạch
Q
21:36
Quăng Kafka
em chạy -it exit shell thì nó exit container, cái đó là bt của docker mà
21:40
Deleted Account
sao vẫn thấy cái process đấy lúc -it lại nhỉ
21:40
~~
21:40
hư cấu lừa đảo vãi
o
21:49
o NhamLH
Thâu viết dockerfile cho ok đi
21:50
Start lên chạt luôn khỏi lăn tăn
21:50
😁
22:14
Deleted Account
/me
22:14
không biết viết huhu
22:14
start bằng tay hông ah
22:25
redhat 4 làm sao remove rpm với dependency nhỉ
22:25
😂😂
22:25
chỉ có rpm command
N
22:39
Nờ
...
22:39
bình thường tao sẽ nói là google ko tính phí
22:39
nhưng với rớt thì tao ko nói
22:39
:))
F
22:59
Fūjin
Chat lắm voãi
23:00
Hồi xưa logic mấy bài như đong bình, rồi cầm đèn qua, sông, rồi chèo thuyền gặp miết
23:00
BTW, cứ mỗi lần chat bị vậy là sao
23:01
NJ
23:06
Nam Joker 🇯🇵
23:07
Google Shell
23:07
Anh em vào trải nghiệm kìa
23:07
Deleted Account
/me vả vào mặt Nờ
23:08
google không ra mới hroi
23:08
redhat 4 làm nồi gì có yum
23:08
chỉ có rpm
23:08
xóa tay gnome sặc cả máu
NJ
23:08
Nam Joker 🇯🇵
23:08
Free 5g disk
o
23:10
o NhamLH
In reply to this message
cái này lâu rồi mà
23:10
đâu từ năm ngoái
NJ
23:11
Nam Joker 🇯🇵
Vậy ạ, em vừa vào console thấy nó gợi ý sử dụng
23:12
À, có từ cuối năm ngoái, free trong năm 2016
o
23:12
o NhamLH
ai cho cái CC chùa vô test k8s của GCP đi
23:12
:(
23:12
/me chọt chọt @MrTux
MH
23:12
MrTux Hdb
Tao có phải hacker đâu
23:12
olz
23:14
Deleted Account
nó chấp nhận debit mà
23:14
bũwa nó charge 1$
23:14
khốn lạn
23:14
uber verify không có charge
o
23:16
o NhamLH
thẻ của /me add xài hết trial rồi :(
23:17
lúc đó chưa support k8s cluster
23:17
hình như cũng chưa có app luôn, chỉ có compute chọt chọt chơi thôi
23:19
Deleted Account
:3
23:19
đại gia nạp đi
23:19
kêu gì
23:20
sợ máy hệ thống cũ thật
23:20
yum cũng treo ở transaction test
23:20
hix
1 June 2016
N
07:18
Nờ
Rớt toàn thách mấy thứ tào lao :)))
08:10
Deleted Account
ouldn't connect to Docker daemon at http+docker://localunixsocket - is it running?
08:10
em start docker.service roi
08:10
Deleted Account
nhung eo duoc ?
08:11
:v
Q
08:12
Quăng Kafka
status coi em
08:13
Deleted Account
08:14
day a
Q
08:15
Quăng Kafka
In reply to this message
em làm gì ở chỗ này?
08:15
btw, mac à :v
08:15
Deleted Account
archma
08:16
eval $(docker-machine env)
docker-compose pull
o
08:18
o NhamLH
Sudo?
08:18
Deleted Account
maybe
08:18
let's me try
08:19
it run :3 OMFG
o
08:19
o NhamLH
:3
08:20
Deleted Account
08:22
a sang nay con tu nhien gap loi nay nua
08:22
systemd: Failed to execute operation: Connection timed out
08:22
di vai~
TH
08:32
Tấn Hiếu
In reply to this message
my idol
08:42
Deleted Account
08:42
em eo hieu
08:42
sang ra buc minh
08:42
nay sudo thi dc
08:42
gio lai eo dc
08:45
reboot lai -> lai duoc
N
08:52
Nờ
:v
TH
08:52
Tấn Hiếu
Đứng ở root, xong useradd abcdz mà ko gõ pass, giờ sudo -i về lại root nó bảo phải điền pass cho abcdz :( em phải làm saoooo
08:57
A giai quyet duoc roi :D su cai la xong
08:57
/me ngu qua
09:02
Deleted Account
09:13
Deleted Account
Nờ hình như có thù với mình hay do mình chửi ai đó mà Nờ toàn chọc mình nhể
09:13
:3
09:13
/me lôi @NhamLH ra nhấp
09:29
Deleted Account
09:29
cho em hỏi cái vụ VOLUM trong dockerfile tí
09:29
ping @xluffy
09:29
nó không cho mình define dạng -v host_path:docker_path
09:29
thì map làm sao nhỉ
09:29
thấy gg bảo phải commit nó vào
09:29
:-s
o
09:38
o NhamLH
ai không cho?
09:38
mount vào container cú pháp đó đúng roài
09:38
Deleted Account
đúng sao tron
09:39
VOLUME /xxx/yyy
09:39
cái đó là path trong container mà path host ở đâu
09:39
😂😂
o
09:39
o NhamLH
path host do mình quy định chứ
09:39
mkdir -p /tmp/Rớt/nhấp/nhấp
09:39
Deleted Account
hiểu không vại pa
o
09:39
o NhamLH
-v /tmp/Rớt/nhấp/nhấp:/postgres
09:40
Deleted Account
đó là command lúc run nhỉ
09:40
hay docker build -v xxxx -f dockerfuck .
09:40
😂😂😂😂
o
09:41
o NhamLH
lúc build thì copy vào
09:41
Deleted Account
vậy nó đưa cái biến VOLUME dô dockerfile chi ta
o
09:41
o NhamLH
sao mount được
Q
09:41
Quăng Kafka
em nhầm lẫn 2 khái niệm rồi, cái map volume -v chỉ có tác dụng với container thôi, nên chỉ có docker run mới apply
o
09:41
o NhamLH
để tạo volume
09:41
Deleted Account
/event list
o
09:41
o NhamLH
nếu xài VOLUME trong dockerfile thì không -v nó cũng tự tạo volume
Q
09:41
Quăng Kafka
còn cái VOLUME /xxx là dành cho image (dockerfile dùng để tạo ra docker image)
09:41
Deleted Account
/activate event
09:41
Deleted Account
@z1yz1y: Group commands = [ping, give, echo, event]
09:41
Deleted Account
/event list
09:41
Deleted Account
còn VOLUME của dockerfile sao quăng
Q
09:42
Quăng Kafka
cái đó anh đang test thử :D
09:42
Deleted Account
đệch
09:42
:D
09:42
Deleted Account
/event create bocker lolz
09:42
Deleted Account
@z1yz1y: Event created.
o
09:42
o NhamLH
thì lúc run nó sẽ tự tạo volume
09:42
Deleted Account
/event list
09:42
Deleted Account
🔹 bocker 📍z1yz1y ✨0+0 📨 lolz. Created today.
09:42
Deleted Account
a e join nào lolz
o
09:42
o NhamLH
map với thư mục docker định sẵn ở host
09:42
Deleted Account
tại đang vướng của nợ default build của debian không có mấy gói với config
o
09:42
o NhamLH
nếu không run —rm thì khi xóa container volume nó vẫn còn
09:42
Deleted Account
giờ build từ docker file lên thì không biết mount sao :D
09:43
ah hiểu rồi do hiểu sai cái build với run :D
Q
09:43
Quăng Kafka
ờ, thế a mới bảo em nhầm lẫn khái niệm
09:43
Deleted Account
o
09:43
o NhamLH
xài bocker đi sẽ hiểu
09:43
Deleted Account
@SeverusSnap: @xluffy karma: 👍 19 👎 4.
Q
09:43
Quăng Kafka
build là dành cho image, run là container
09:43
Deleted Account
:3
09:43
tại chả thấy build nó cho mount
o
09:43
o NhamLH
ủa /me không được + seo, explain sai à
09:43
/me rút xó
09:43
Deleted Account
vãi cả tư tưởng build once run everywhere
09:44
tron sai bét
09:44
VOLUME chỉ tạo trong image, không có mount miếc gì hết :v :v
o
09:44
o NhamLH
đọc kỹ chưa mà bảo sai
09:44
Deleted Account
thích thì volume-from
09:44
nó lấy volume từ một thằng khác dô
o
09:44
o NhamLH
sao lái qua volume-from rồi
09:44
cái đó khác
o
09:45
o NhamLH
o
o NhamLH 01.06.2016 09:41:38
nếu xài VOLUME trong dockerfile thì không -v nó cũng tự tạo volume
09:45
thì lúc run nó sẽ tự tạo volume
09:45
map với thư mục docker định sẵn ở host
09:45
nếu không run —rm thì khi xóa container volume nó vẫn còn
09:45
Deleted Account
In reply to this message
đâu ra cái này vậy
09:45
:v :v
09:45
nó chỉ tạo thôi, không có map gì hết
o
09:45
o NhamLH
/me test rồi
09:45
Deleted Account
map là -v ak
09:46
chả nhẽ VOLUME /xxx map với host cũng là /xxx
o
09:46
o NhamLH
không
09:46
Deleted Account
user chạy docker đâu có quyền đó
o
09:46
o NhamLH
đã nói map với thư mục của docker chỉ định mà
09:47
Deleted Account
cái đấy éo phải map luôn đấy
09:47
😂😂
09:47
kiểu mkdir $(VOLUME)
09:47
trong image tất cả container con đều có
o
09:49
o NhamLH
Q
09:50
Quăng Kafka
anh nghĩ ko đơn giản là mkdir
09:51
Deleted Account
nhưng tất cả container con chạy đều tạo ra volumes đó với data riêng cho no s
09:51
tron, cái đó là cho từng container
09:52
liên quan gì nói ở trên mà map với không map ku
Q
09:52
Quăng Kafka
à trông thì có vẻ giống mkdir, nhưng nếu tạo container rồi df -h thì nhìn nó sẽ giống 1 ổ điwã đc mount vô
o
09:52
o NhamLH
nản Rớt quá
09:52
đang nói VOLUME trong dockerfile nó chạy sao đúng không
09:52
giải thích đó
09:53
Deleted Account
@xluffy yup
09:53
một kiểu external file
09:53
09:53
Deleted Account
@SeverusSnap: @NhamLH karma: 👍 17 👎 8.
09:54
Deleted Account
tron, bug confirmed and triggad :v :v
Q
09:54
Quăng Kafka
ku Trôn nói cũng đúng 👍
09:54
Deleted Account
yup đã give mà tín dụng
09:54
:3
09:55
/me xoa xoa @NhamLH
o
09:55
o NhamLH
bởi vậy tạo image có VOLUME mà lúc run không chủ động mount (-v) thì rác đầy trong /var/lib/docker/volumes/
09:56
Deleted Account
cái -v nó cũng tự tạo ra thư mục đó mà ta
09:56
khác nhau sao nhỉ
09:56
😂😂
09:56
nên để VOLUME hem
o
09:56
o NhamLH
thì mình chủ động mount ra ngoài để quản lí
09:56
không mount nó tự động để vô /var/lib/docker/volumes/<hash>
09:56
Deleted Account
ủa -v mount dô trong chứ @@~
o
09:57
o NhamLH
mốt cần tìm file trong đống hash đó ói mửa luôn
09:57
Deleted Account
mount sao tron @@!
o
09:58
o NhamLH
ờ mount vô trong chứ
09:58
Deleted Account
copy khác add sao ta
o
09:58
o NhamLH
quên oỳ
09:58
tự đọc đi
09:58
:3
09:59
Deleted Account
đọc xong không thấy khác
09:59
😂😂😂
o
09:59
o NhamLH
khác
10:01
Deleted Account
khác seo
10:01
:3
10:01
10:01
add more magik hơn
10:01
copy is like add, but less
Q
10:04
Quăng Kafka
khác em
10:04
copy thì tất nhiên chỉ là copy :D
10:04
add thì ngoài copy thì có thể fetch từ url
o
10:06
o NhamLH
dockerfile ENV cũng lắm magik
10:06
Deleted Account
okay
10:06
:3
o
10:06
o NhamLH
chắc phải tập viết note thoai
10:07
/event list
10:07
Deleted Account
🔹 bocker 📍z1yz1y ✨0+0 📨 lolz. Created today.
o
10:07
o NhamLH
/event join
10:07
Deleted Account
@NhamLH: Syntax error. Poor me.
o
10:07
o NhamLH
/event help
10:07
/event join bocker
10:07
Deleted Account
@NhamLH: Thank you!
o
10:07
o NhamLH
:3
10:09
Deleted Account
workdir nó tự tạo nếu chưa có
10:09
:3
10:10
vại mount thẳng volume lúc run dô đóa
10:10
thêm cái options VOLUME chi ta
10:10
idea ở đây là ?
10:12
Deleted Account
/event join bocker
10:12
Deleted Account
@tanhieu: Thank you!
NV
10:20
Nhân Vũ
zsh hơm có shopt
o
10:22
o NhamLH
hóng 1 event về docker
10:22
/me chọt chọt @MrTux làm 1 bài về k8s đi anh
10:22
anh z1y làm 1 bài bocker nữa
10:22
:D
MH
10:24
MrTux Hdb
In reply to this message
Yeah. Ver nó mới support DNS search domain
10:28
f**k Docker volume
10:28
use persistent disk :p
10:28
In reply to this message
Viết có được xiền không
10:28
/me thanh niên bỉm sữa
10:31
@NhamLH chú cứ hỏi đi, anh biết cái gì anh nói
10:31
chứ giờ viết lại
10:31
nhiều quá
10:31
mà tao thì lười
10:33
Deleted Account
hỏi ngu dns search domain làm gì vại
o
10:33
o NhamLH
/me không biết gì để hỏi
10:33
Deleted Account
thấy trong /etc/resolve.conf mà toàn xóa đi
10:33
:v :v
10:33
ping @MrTux
10:33
/me thấy mình dốt nát vãi
o
10:36
o NhamLH
muốn resolv.conf có cú pháp kiểu này:
if [ domain == "*.abc" ]; then
nameserver 1.1.1.1
elif [ domain == "*.xyz" ]; then
nameserver 2.2.2.2
else
nameserver 8.8.8.8
fi
10:36
:D
10:36
Rớt patch đi
NV
10:36
Nhân Vũ
In reply to this message
Kiểu này vui này
o
10:37
o NhamLH
hiện giờ muốn vậy phải lấy rubydns ra viết rồi trỏ nameserver về 127.0.0.1 :(
10:42
Deleted Account
tron xài pdnsd
10:42
:v :v
MH
10:42
MrTux Hdb
In reply to this message
ví dụ mày cần dns f**k.abc.xyz
10:42
Deleted Account
kiểu trên quá đơn giản =))
MH
10:42
MrTux Hdb
thì nếu search domain là abc.xyz
10:42
thì query f**k là ra :p
10:42
đám microservice chạy cùng etcd hay mấy cái tương tự
10:43
cần query kiểu đó để lookup service
10:43
Deleted Account
pdnsd cho đơn giản hố hố
o
10:43
o NhamLH
ủa trước hem cóa hở
10:43
:3
MH
10:43
MrTux Hdb
In reply to this message
đơn giản cái nồi
10:43
cái éo gì mày cũng cài thêm
o
10:43
o NhamLH
chạy chi pdns cho nặng vại
MH
10:43
MrTux Hdb
thì nói làm mẹ gì
10:43
Deleted Account
rubydns không cài thêm hử
10:43
:v :v
MH
10:43
MrTux Hdb
trong khi hầu hết libc nó support rồi
10:43
Deleted Account
resolve nó dính tới glibc
10:43
patch cho sặc máu
MH
10:43
MrTux Hdb
musl lib c giờ mới support
10:43
Deleted Account
=))
MH
10:44
MrTux Hdb
chính xài là alpine
10:44
Deleted Account
:v :v
10:44
thôi rút ra các siêu nhân tự code đi nhé
10:44
/me ôm pdnsd tự hài lòng
10:44
:v
:v
MH
10:45
MrTux Hdb
một kiểu tdtt điển hình
10:45
Deleted Account
thứ nhất code lại mới là thủ dâm
10:45
patch cái kéo éo có đơn giản đâu
10:45
có sẵn thì xài đi thủ cái beep
MH
10:46
MrTux Hdb
In reply to this message
code lại? Mày bị hâm à :p
10:46
Deleted Account
sao bảo xài libc hỗ trợ
10:46
nó là lib mà
10:46
có phải resolver éo đâu
MH
10:47
MrTux Hdb
thế ý mày là éo có dns server ở client thì nó éo lookup được hay như nào?
10:48
Deleted Account
server thì liên quan gì client
10:48
pdnsd đâu phải dns server nó là caching và fordwarding mà
MH
10:49
MrTux Hdb
ờ thế thì ngay từ ban đầu nó có liên quan mẹ gì đến vấn đề tao nói đâu =))
o
10:50
o NhamLH
10:50
hình như patch được nhoa
10:50
Deleted Account
điên ah
MH
10:50
MrTux Hdb
In reply to this message
^ đây nà
10:50
Deleted Account
đang nói của thằng Nhân
10:50
Nhâm*
NV
10:50
Nhân Vũ
hả? /me xài unbound rồi
MH
10:50
MrTux Hdb
thế thì sao mày reply cái comment của nó ấy
10:50
Deleted Account
patch cái resolve.conf
10:50
:-/
10:50
thì reply của nó chứ của ai
10:51
nói cho đã 2 cụ nói 2 vấn đề lolz
10:51
Nhâm, patch đụng tới glibc nhoa
10:51
tron*
o
10:52
o NhamLH
kệ chứ
10:52
mò khúc resolv thôi
10:53
hconf_name = getenv (ENV_HOSTCONF);
if (hconf_name == NULL)
hconf_name = _PATH_HOSTCONF;

fp = fopen (hconf_name, "rce");
10:53
giờ thay vì đọc fopen để lấy content thẳng
10:53
thì mình chơi resolv.conf là file bash, excute file đó xong lấy content
10:54
intercept chỗ đó được hem
10:54
:D
10:54
Deleted Account
hem
o
10:55
o NhamLH
:3
10:55
Deleted Account
mai mốt bỏ dô đó rm -rf /
10:55
=))
10:55
nên nhớ nó chạy với root privileges nha
11:09
MH
11:20
MrTux Hdb
Thành thạo một trong các công cụ quản lý cấu hình hệ thống Chef,Puppet, Ansible, Saltstack, Docker
11:20
Docker là công cụ quản lý cấu hình hệ thống
11:20
bọn này bị điên à
TN
11:20
Thanh Nguyen
:3
MH
11:20
MrTux Hdb
=))
11:20
-Tối thiểu có chứng chỉ CCNA
TN
11:20
Thanh Nguyen
nghe bảo thế mà
MH
11:20
MrTux Hdb
mấy thằng có CCNA đầy VTV
11:20
mà mù tịt Network
11:20
=))
11:21
lương ở HN thế kia cũng là tầm tầm rồi
11:21
mà vẫn bằng cấp kiểu này 🙈
11:22
- Tốt nghiệm đại học chuyên nghành CNTT
- Có ít nhất 5 năm king nghiệm quản lý các hệ thống máy chủ Linux/Network/Security
11:22
5 năm kinh nghiệm
TN
11:22
Thanh Nguyen
-Tối thiểu có chứng chỉ CCNA
MH
11:22
MrTux Hdb
mà bèo thế thôi á
11:22
=))
TN
11:22
Thanh Nguyen
@MrTux fail nhé
11:22
có ccna chưa?
MH
11:22
MrTux Hdb
failed chắc
11:22
éo có bằng C3
11:23
nữa là Đại học
11:23
hay CCNA
11:23
=]]
KN
11:32
Khoa Nguyen
nhìn cái list công việc thì phải gấp đôi con số mới được
11:32
1-1,5k bèo quá
11:32
😁
MH
11:42
MrTux Hdb
làm viêc của 3 người đó mà :P
11:49
Deleted Account
opensuse boot có vẻ secure
11:49
check choác tè le
11:56
In reply to this message
nói xấu cơ quan nhà nước hẻ tux
r
13:34
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Pi 3B 1m5 (facepalm). Đắt vậy ta.
TH
13:36
Tấn Hiếu
khoi mua
o
13:37
o NhamLH
đâu ra 1m5 vậy
r
13:37
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
LCD 20x4 185k ặc ặc.
@Fuujin có chỗ nào bán rẻ hơn ko kita.
13:37
1m1
r
13:38
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Elemnent 14 nên rẻ hơn, mình tra con made in uk mà.
13:40
Èo coi chơi thôi chứ mình ko mần pi làm gì. Kiếm con lcd thôi.
13:53
Deleted Account
13:53
BKAV vô địch
13:53
VN vô địch
Q
13:54
Quăng Kafka
mấy cái router của FPT thì sao 😁
TH
13:59
Tấn Hiếu
In reply to this message
hàng mua của TQ 40k 1 cái
14:03
Deleted Account
móa tụi BKAV
14:04
đặt tên lỗ hổng cứ như cve
14:04
mà toàn cái người ta làm rồi
14:04
lại credit mình là đầu tiên
14:10
Deleted Account
Thông tin router
IP: 118.163.48.108
Model: Unknow
×Router của bạn không tồn tại lỗ hổng Pethole!
14:10
cái này con nít cũng làm đc
14:10
ra đc mỗi cái IP
14:10
mấy cái còn lại là text
14:10
=))
m
14:10
mitsuki 🐹
của mình chẳng ra gì hết 🐼
14:10
Deleted Account
ko ra cả IP à
m
14:11
mitsuki 🐹
uh
TH
14:11
Tấn Hiếu
ủa chứ nếu cái nó bị nó hiển thị lên thì anh làm đc ko :D
14:11
Deleted Account
ko đc, nhưng mà mình có thể làm 1 cái tool như thế, và luôn luôn báo là ko bị
14:11
:v
TH
14:12
Tấn Hiếu
vay thi noi lam gi =))
14:12
/me ko biet lam gi het ^^
MH
14:13
MrTux Hdb
Khổ cãi nhau vì cái trò con nít của BKAV làm gì
14:14
mấy con TPLink thì thiếu gì lỗi
14:14
rom0 nữa
NV
14:17
Nhân Vũ
Thế mấy con tplink mà cài openwrt thì lại hổng chỗ khác chứ?
r
14:18
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Vừa lên fb thấy hình cưới của sếp @Co0oly, vãi.
MH
14:18
MrTux Hdb
In reply to this message
thì nó hổng lỗi của openwrt
14:18
nhưng mà mấy con này firmware tối cổ rồi
r
14:18
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Là bug của openwrt hiu hiu.
MH
14:19
MrTux Hdb
flash bé tí chắc éo gì openwrt đã support
NV
14:19
Nhân Vũ
hị hị, đã flash 1 con tp-link của @ShimMinki qua openwrt, mà hông biết check lỗ hổng bảo mật. :))
r
14:20
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Vãi odoo, module chưa cài cũng làm crash hệ thống hix.
MH
14:21
MrTux Hdb
In reply to this message
chưa cài nhưng metadata info của nó sai
14:21
thì cũng vậy à :p
Q
14:21
Quăng Kafka
In reply to this message
:D share nào
r
14:22
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
@xluffy https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1033620296725563&id=100002328078492
PS hơi nhầm kênh nhưng mà do sếp cooly chỉ có bên này, sorry anh em hiu hiu.
TH
14:22
Tấn Hiếu
de friend roi :D
r
14:23
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Thì friend mới coi chứ ko phải coi làm gì chú LOL.
TH
14:24
Tấn Hiếu
😕
NV
14:24
Nhân Vũ
r
14:25
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
(facepalm)
14:27
Cái module đó dùng thêm một package ngoài, mình mếu cài cái package đó, thế là crash LOL.
14:29
Deleted Account
mới chửi bkav xong bị cắt mạng luôn
14:29
:(
15:05
Deleted Account
1.7Gb có app nào mở nhanh không nhỉ anh em
15:06
vim chậm vãi nồi
N
15:06
Nờ
1.7 gb text à
15:06
Deleted Account
hex, text đủ cả =))
15:07
file images của os ấy ợ :))
15:07
đang tình dùng sed
N
15:07
Nờ
gvim
15:07
mở xem thì dùng less
15:07
Deleted Account
sửa luôn ợ
N
15:07
Nờ
gvim
15:08
sublime cũng mở đc
NV
15:08
Nhân Vũ
Vim mà a còn chê trời
N
15:08
Nờ
nhưng mà làm qué gì để file tới 1.7 GB thế
Q
15:08
Quăng Kafka
nano 😘
NV
15:08
Nhân Vũ
Nó k treo, chứ mấy thằng editor nó treo ầm ầm
15:20
Deleted Account
vim xong save treo
NV
15:20
Nhân Vũ
a chờ lâu không?
15:21
Deleted Account
xài nano ấy =))
15:21
đổi binary thành text được luôn
15:21
tiện lắm
15:21
Deleted Account
thánh nano
15:21
Deleted Account
15:22
Deleted Account
nano làm sao cho nó có màu như vim?
15:22
Deleted Account
15:22
đẹp hơn vim nhé
15:23
Deleted Account
tell me how
15:23
:v
MH
15:23
MrTux Hdb
tởm
15:23
=))
N
15:23
Nờ
save thì phải chờ thôi
l
15:23
l4rzy
cái 010 editor ngon,hexeditor mà làm được nhiều thứ , chỉ có cái là nó trả tiền :))
15:24
Deleted Account
@MrTux thì chỉ có sh1t của hắn là thơm thôi. không chấp chi
15:24
=))
15:24
Deleted Account
rồi bỏ qua
15:24
Deleted Account
In reply to this message
😂😂
15:24
Deleted Account
cài cái gì cho nó có màu thế
NV
15:24
Nhân Vũ
vim có hex mode mà
15:24
Deleted Account
l
15:24
l4rzy
In reply to this message
em nói rồi, hex mode của vim chả là gì so với 010editor đâu =))
15:24
Deleted Account
nano chỉ cần inclue vài cái
15:24
chả bù mấy thánh vim
15:24
học 10 năm =))
NV
15:25
Nhân Vũ
In reply to this message
ờ, chưa xài 010editor.
l
15:25
l4rzy
^ nano em chỉ dùng khi vim bị hư 🔘〰🔘
15:25
Deleted Account
In reply to this message
đây Khôi. lưu xuốn ~/.nanorc
15:25
=))
15:25
Deleted Account
rồi
15:25
tìm ra rồi
15:25
em xài mac bê đê mà
15:25
:v
15:25
Deleted Account
😂
Q
15:26
Quăng Kafka
vim bị hư thì xài less/cat nhé, ko thèm nano 😚
NV
15:26
Nhân Vũ
editor war rầu
l
15:26
l4rzy
cái syntax highlight của nano nó đơn giản quá, nó chỉ highlight keyword thôi
15:26
😁
NV
15:27
Nhân Vũ
thì z1y đâu cần chi nhiều
Q
15:27
Quăng Kafka
thèn Kita đâu, vô cho đủ bộ kìa
NV
15:27
Nhân Vũ
fujin đi làm có onl đâu
15:27
à, Emacs
l
15:29
l4rzy
15:30
Deleted Account
một editor tốt là một editor đến mẹ của bạn cũng xài được
15:30
=))
Q
15:30
Quăng Kafka
à, notepad
15:30
Deleted Account
theo tiêu chí này thì hiện chỉ có word là tốt nhứt hhaha
NV
15:30
Nhân Vũ
Thế vim, emacs, nano k ổn
Q
15:30
Quăng Kafka
without ++
NV
15:30
Nhân Vũ
In reply to this message
Hơm có, word khi mà nó đòi license thì thua
15:31
Deleted Account
😂 😂
15:31
mẹ của mình ở quê xài telegram ngon luôn
15:31
nên mình thấy telegram ngon hơn zalo, irc hay slack nhiều
15:31
NV
15:32
Nhân Vũ
Zalo chat y chang đây mà
15:32
Khác cái là nó nhúng mxh vô nên e k thicha
15:32
Deleted Account
zalo bị bkav mua rồi mà
15:32
Deleted Account
In reply to this message
15:32
Deleted Account
cái gì của bkav là không xài
15:32
=))
N
15:33
Nờ
telegram hình như ko có nghe gọi nhỉ
15:33
Deleted Account
haha, không =))
NV
15:33
Nhân Vũ
Chat voice
15:33
Deleted Account
record lại thôi, voice message :D
NV
15:33
Nhân Vũ
Chớ hơm có call
N
15:35
Nờ
vậy lởm rồi
15:35
/me chuyển qua xài Messenger của Facebook
15:37
Deleted Account
😂
r
15:37
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Thầy cũ của em code java = notepad anh ơi hiu hiu.
N
15:38
Nờ
chứ anh nghĩ đi, tán gái mà xài telegram thì fail cmnr :(
15:38
nên phải xài Messenger tán gái thui chứ sao
MH
15:40
MrTux Hdb
tán gái thì xài cái éo gì chả được
15:40
mà quan trọng là xài tiền kìa
r
15:40
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Câu nói hay nhất trong ngày ông anh LOL.
TH
15:47
Tấn Hiếu
anw co thang Actor nhin giong Telegram nhi
15:47
co ai build thu chua
CB
15:48
Chung Bui
In reply to this message
cho~ nay` theo to' tan' gai' can` xai` cai' gi` no' thich'
MH
15:49
MrTux Hdb
cơ bản là éo có tiền vẫn éo tán được
TH
15:50
Tấn Hiếu
dou, sao tan gai cac kieu the nay
15:50
nham room :|
15:50
Deleted Account
In reply to this message
lên phường lần 2
15:50
các bạn có thể chat nhảm, mình thấy ko sao, riêng @MrTux thì phải lên phường
15:50
tự bóp
15:50
:v
MH
15:51
MrTux Hdb
phường ở chỗ nào
m
15:51
mitsuki 🐹
🐰
15:51
Deleted Account
@z1yz1y tạo 1 cái phường đi anh, cho @MrTux làm chủ tịch xã
15:51
=))
MH
15:51
MrTux Hdb
sao tạo phường rồi lại chủ tịt xã
15:51
Deleted Account
MH
15:52
MrTux Hdb
phải chủ tịt phường chứ
15:52
Deleted Account
thế mới hay
MH
15:52
MrTux Hdb
btw
15:52
@Bol0bal4 Cvim của Chrome xài cũng ok
15:52
Deleted Account
ghi chủ tịch phường đâu ai phản đối, btw
MH
15:52
MrTux Hdb
hơn hẳn Vinium
15:53
Deleted Account
NV
15:53
Nhân Vũ
rồi để khi nào quởn thử, /me chỉ dùng chromium khi xem flash. LOL
MH
15:53
MrTux Hdb
thế thì lại dở hơi rồi
15:53
nếu phải dùng Flash
15:54
xài fresh plugin là được
NV
15:54
Nhân Vũ
Fresh là cái chi mô?
MH
15:55
MrTux Hdb
Google lolz
NV
15:55
Nhân Vũ
à fresh player plugin, thì đang dùng đây
15:56
nói cho đủ chữ chớ ông anh, e là trí nhớ cá vàng mà
r
15:56
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me chả xài fresh player
NV
15:57
Nhân Vũ
chớ sn xài j cho flash?
15:57
mấy trang phim vn vẫn phải flash
r
15:57
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
flash là cái gì, có ăn được không ha ha?
NV
15:57
Nhân Vũ
r
16:00
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
@Bol0bal4 anh ko xài cái trang phim vịt nào cả hiu hiu.
/me chỉ xem youtube, vimeo, pr0nhub, *videos các kiểu thôi hiu hiu.
NV
16:00
Nhân Vũ
Hơ hơ
16:00
Z thâu
16:01
Mà tụi kia bộ html5 hết rồi à?
Q
16:02
Quăng Kafka
@r3d10tu5 a biết 1 thằng vẫn xài flash trong đám kia nhé 😉 hihi
l
16:03
l4rzy
*videos html5 được rồi ạ :v
r
16:03
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
@xluffy thèn nào anh, thèn nào cũng lên cả rồi anh ạ.
Q
16:03
Quăng Kafka
thèn l4 hiểu ý a đấy 😁
r
16:03
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Lâu rồi mà.
l
16:03
l4rzy
In reply to this message
html5 rồi mờ anh
Q
16:03
Quăng Kafka
ủa vậy hả, chắc lâu quá roài 😕
r
16:04
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
@Bol0bal4 vừa test, zing tv cũng có nhé.
NV
16:04
Nhân Vũ
đù, thế là cả đám lên html5 hết rồi ak?
16:04
hê hê, /me xem phim lậu, toàn phimmoi.net
16:04
chết mịa, sao PR luôn rầu
r
16:04
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Thời đại nào rồi chú ơi hiu hiu.
NV
16:05
Nhân Vũ
thì đó, nhu cầu /me nêu rồi, vẫn cần flash, với cả talktv. à mà twitch.tV nó lên html5 chưa nhỉ?
r
16:09
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
twitch à, hình như rồi phải ko ta.
@Bol0bal4 từ lúc flash nó bị bug nhai mem với memory như nước là anh từ giã luôn.
HTML5 vãn nhai mem nhưng mà đỡ hơn hiu hiu.
N
16:09
Nờ
@z1yz1y find ./ -mtime +10 -exec rsync -aR {} newold/ \;
16:10
rồi lại cp thành newold/newold
MH
16:10
MrTux Hdb
In reply to this message
Pornhub và xvideos giờ HTML5 cả rồi =))
N
16:10
Nờ
cái này có bị loop ko anh
16:10
cp vô newold
16:11
rồi cp thành newold/newold/newold ko nhỉ ?
NV
16:11
Nhân Vũ
Thôi đám mình né đi, đổi topic
16:13
Deleted Account
visio on linux
16:13
how come?
MH
16:13
MrTux Hdb
via Wine
16:13
yes
16:14
Deleted Account
nó ra text thấy gớm quá
Q
16:15
Quăng Kafka
máy ảo xp
N
16:19
Nờ
[ Vấn đề ] 1 đống file, nhiều file từ năm 2007, giờ muốn xóa hết các file cách đây 3 năm, chuyển hết các file cách đây 1 năm vào thư mục backup
MH
16:20
MrTux Hdb
rm -rf /*
16:20
10 năm cũng hết chứ 3 năm là cái gì
TH
16:20
Tấn Hiếu
In reply to this message
hồi trưa mới thử
16:20
công nhận vi diệu
16:21
N
16:21
Nờ
xóa thì ok
16:21
chuyển file đang gặp vấn đề về full path
16:23
find ./ -mtime +1095 -exec rm -rf {} \;
m
16:23
mitsuki 🐹
find có ra full path ko? dùng với while do
16:23
thui dzìa đi học
16:23
🐹
Q
16:24
Quăng Kafka
file chỉ nằm trong thư mục đó thôi hay có sub thư mục ko, filename có gì đặc biệt ko, ví dụ space
MH
16:26
MrTux Hdb
In reply to this message
exec rất chậm nhé
16:26
xargs
N
16:27
Nờ
có sub
16:27
ko
16:27
hầu hết là file log đã nén dạng .gz
16:55
Deleted Account
In reply to this message
nano ngon nhỉ =))
16:55
Deleted Account
ngon, hy vọng mẹ em dùng được :v
16:56
Deleted Account
😂😂
16:56
In reply to this message
Cái này gọi là xóa ngu đây
16:57
N
17:25
Nờ
In reply to this message
sao zị anh
18:18
Deleted Account
về thôi các bác
18:18
18h18 rồi
19:52
わたし
I
IT Security Alerts 01.06.2016 19:51:48
⚠️ ImageMagick und GraphicsMagick strike AGAIN. Code execution through manipulated filenames. CVE-2016-5118 has been fixed already CVSSv2: 6.2. (severity: 🔸high) Further Information: http://yt.gl/imgmgck
#alert #severityhigh #vulnerability #php #imagemagick #graphicsmagick
If you want submit the next alert you come accross at https://infected.io/telegram-submission - we'll then let the other readers know!
19:55
Deleted Account
20:27
わたし
20:27
ai đây
MH
20:27
MrTux Hdb
Bác Đuỹ Nam
NV
20:28
Nhân Vũ
@DynamoTN đây
20:28
Deleted Account
20:29
わたし
thấy trong list follow của github cũng hết hồn
NV
20:32
Nhân Vũ
In reply to this message
Là sao?
20:33
わたし
trước giờ vốn không public github profile mà bữa nay tự dưng thấy ai quen quen follow
NV
20:41
Nhân Vũ
NV
20:57
Nhân Vũ
Nhớ mình có github của bioc nà, kaka
l
21:00
l4rzy
github là gì vậy ?
21:01
Deleted Account
In reply to this message
Phien ban moi cua bphone