15 March 2017
TH
22:26
Tấn Hiếu
Sao lại mất thời gian hả anh, em nghĩ để đâu cũng tốn công download 😁
Q
22:26
Quăng Kafka
thế bk của em bao nhiêu gb?
22:27
vài mb thì bỏ đâu cũng đc nhé =))))
TH
22:29
Tấn Hiếu
Giờ thì chưa bk nhiều, cỡ chục GB à anh
22:29
Xì tạt up be bé mà anh
22:29
😂
Q
22:31
Quăng Kafka
nói chung có mấy giải pháp:

- s3 (Glacier rẻ hơn),
- ec2 nhỏ nhỏ + ebs bự

em dùng cái caculator s3 mà tính giá cả, tự sau đó sẽ biết nên xài cái gì cho tiết kiệm, còn nguyên tắc là ko nên backup local nhé
22:33
external backup thì em lưu bao lâu tùy em, nhưng để tiện lợi thì trên local giữ lại vài bản mới nhất để cần thì restore cho tiện
22:33
ví dụ s3 lưu 30 ngày, local giữ 3 ngày
22:34
đấy là nói chung chung, còn chi tiết thì tùy loại data, thời gian chạy backup, bla bla
16 March 2017
07:10
Deleted Account
backup vào s3, xài server-side encryption với kms hoặc gpg, đừng xài glacier , data > 500GB thì khỏi móc ra khỏi aws tốn tiền bw và thời gian
Q
07:53
Quăng Kafka
In reply to this message
chuẩn đấy, thêm gpg nữa là đẹp
Q
08:11
Quăng Kafka
In reply to this message
👍
KN
09:35
Khoa Nguyen
nếu để backup thì S3 nó có option Infrequent Access
09:35
rẻ hơn được nửa tiền
15:47
Deleted Account
ai xài telegram web thì nhớ restart để update versioin mới
TH
17:31
Tấn Hiếu
In reply to this message
Thanks anh, em làm được rồi, chạy ngon lành :D
17 March 2017
s
10:17
sfy Duy
Anh em ơi, by default mỗi lần thằng RabbitMQ nó run nó start bao nhiêu processes nhỉ
10:17
Số file descriptors, sockets, processes nó liên hệ gì với exchanges, queues ko
10:17
?
NJ
10:22
Nam Joker 🇯🇵
KN
10:34
Khoa Nguyen
10:35
@duydo rabbitmq đang chạy trên máy em
s
10:36
sfy Duy
Có nhiều trg hợp mem, với erlang processes nó cứ tăng hoài có ngày nổ servers
10:37
Số msg trong queue luôn quanh quẩn 1 con số nhất định
10:37
Vậy mà mem với processes nó lên mãi :D
10:37
K bao giờ xg
KN
10:37
Khoa Nguyen
bữa nói rồi mà
s
10:37
sfy Duy
A nhức cả đầu :D
KN
10:37
Khoa Nguyen
xem lại client nó mở channel mới
s
10:38
sfy Duy
Gà mấy vụ này quá
10:38
Nên k biết nguyên nhân do đâu
KN
10:38
Khoa Nguyen
lên server đếm thử bao nhiêu connection đang mở
s
10:38
sfy Duy
Mấy cái stats đó a có rồi
10:38
Vấn đề là nó cứ tăng mà k giảm
10:39
Trong khi đó số lượng consumers k thay đổi
10:39
chỉ có giảm chứ k tăng
KN
10:39
Khoa Nguyen
anh đếm con số connection thực tế trên server bằng netstat chưa?
s
10:45
sfy Duy
Roi em
10:45
Nó ~ với sô trên console
10:46
netstat -lant | grep :5672 -c
KN
10:48
Khoa Nguyen
check tiếp
10:48
ra số bao nhiêu?
10:48
check thử source ip, source port của các connection đó
10:48
xem nó đến từ đâu
10:49
lên tiếp con server mở connection đó
10:49
xem thử source port đó đến từ pid nào
10:49
rồi xem thử tại sao app lại mở nhiều connection
10:50
check lại code
10:50
còn rabbitmq nó fork ra nhiều erlang process tương ứng với số connection
10:50
là chuyện bình thường
s
10:55
sfy Duy
Khi connection tới e biết có bao nhiều erlang processes đc fork ra không?
10:55
A tìm hoài doc k thấy
10:55
(chưa thấy :D)
10:56
Chắc chiều nhậu rồi hỏi thêm đại ca KA luôn.
KN
11:03
Khoa Nguyen
ơ hay
11:03
anh đếm cái rồi so sánh là ra ngay
11:03
chứ cần gì phải deep dive vào rabbitmq internal
11:04
ở trên anh vừa bảo số lượng connection đến rabbitmq tương đương với erlang process
11:04
giờ anh muốn xử lý vấn đề nhiều connection hay anh muốn học rabbitmq?
s
11:13
sfy Duy
Có hang trăm servers connect vào cái server rabbitmq
11:13
code mấy triệu dòng, a chưa đọc nổi :D
11:13
:D
11:14
Nếu hiểu đc internal rabbitmq nó works sao có thể bắt mạch đc ngay
11:14
Kiểu như consumers k đổi mà số connections tăng hoài có thể do code k release connection chẳng hạn
11:14
Dẫn tới tăng lên ào ào
11:14
Nhưng cần phải tìm ra proof đó mới kết luận đc
11:15
:D
KN
11:16
Khoa Nguyen
anh thấy số connection bằng netstat tương ứng với số erlang process mà không thấy sự liên quan à?
s
11:16
sfy Duy
Làm gì bằng erlang processes em
KN
11:17
Khoa Nguyen
tất nhiên là không bằng, rabbit mq chạy trên máy local của em không có connection nào vẫn có 2xx erlang process
NJ
12:27
Nam Joker 🇯🇵
NJ
13:26
Deleted Account
In reply to this message
chắc thím nào telnet vào rồi dứt áo ra đi thôi
13:27
tắt server đi xem có tăng không
13:29
có ai xài cloudendure.com/ chưa, chi phí thế nào
HL
13:31
Hòa Lê
@duydo coi thử status nó chưa a?
13:33
A chạy version nào? Với messages a là persistent or transient?
18 March 2017
19 March 2017
20 March 2017
HL
10:54
Hòa Lê
có sn nào gặp case rabbitmq status nó báo xài 3GB mà process nó chạy 8GB chưa nhỉ ?
KN
10:54
Khoa Nguyen
screenshoot please
HL
11:05
Hòa Lê
wait a minute please
KN
11:09
Khoa Nguyen
cột đó là RES hả Hòa?
HL
11:10
Hòa Lê
đúng rồi a
KN
11:10
Khoa Nguyen
còn trong rabbit?
HL
11:10
Hòa Lê
{memory,
[{total,3209487112},
{connection_readers,69840},
{connection_writers,60128},
{connection_channels,283208},
{connection_other,73237152},
{queue_procs,691992616},
{queue_slave_procs,267167304},
{plugins,3780136},
{other_proc,148561040},
{mnesia,1102181792},
{mgmt_db,25904},
{msg_index,19766992},
{other_ets,111180328},
{binary,684194632},
{code,28299673},
{atom,1131721},
{other_system,77554646}]},
11:10
total có ~ 3GB à anh :D
KN
11:11
Khoa Nguyen
vụ này trước đây anh không để ý lắm
11:11
message trên queue có nhiều ko?
HL
11:12
Hòa Lê
khoang 300k anh
KN
11:12
Khoa Nguyen
voãi
HL
11:12
Hòa Lê
nhưng ghi xuống disk hết rồi a
11:13
nên hem fai root cause nằm ở đó
KN
11:13
Khoa Nguyen
zzz
11:13
ghi xuống nghĩa là nó có copy ở disk
11:13
chứ đâu phải nó move message xuống disk đâu em
HL
11:13
Hòa Lê
move xuống lun a
11:14
a dùng lazy mode
11:14
nó sẽ ưu tiên ghi xuống disk
11:14
bù lại a fai chịu vấn đề IO
F
11:14
Fūjin
Hửm, 300k messages in queue
11:14
Cảm giác đang bị quá tải
HL
11:14
Hòa Lê
nhiều queue ko fai 1
F
11:15
Fūjin
À nhiều queue cũng thế
11:15
Do cũng chung kiểu resource IO
11:16
Deleted Account
In reply to this message
virtual memory stat ma
KN
11:16
Khoa Nguyen
vấn đề là tìm hiểu cơ chế cách tính mem của rabbitmq
11:18
dòng thứ 2 là resident set size
KN
11:18
Khoa Nguyen
số to đứng trước nó mới là virtual
HL
11:19
Hòa Lê
có thèng bị y chang em
11:19
mà hem thấy nó tloi
11:19
:D
11:21
Deleted Account
ca'c ban. xem ky hai hi`nh di =))
KN
11:21
Khoa Nguyen
?
HL
11:21
Hòa Lê
?
KN
11:22
Khoa Nguyen
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS
11:25
Deleted Account
hoa le xai lenh gi de xem memory stat day
HL
11:26
Hòa Lê
ps aux
KN
11:26
Khoa Nguyen
😄
11:26
Deleted Account
\ps xaux xem
HL
11:26
Hòa Lê
vấn đề là VSZ thì nó còn cao hơn.
11:26
hem fai vấn đề chánh
11:26
Deleted Account
show di =)
11:27
ps xauw |grep -E '(USER)|(rabbitm)'
KN
11:27
Khoa Nguyen
haizz
HL
11:28
Hòa Lê
11:28
VmRSS: 7983596 kB
11:29
Deleted Account
show hte khoi debug vay =))
s
11:37
sfy Duy
Cái vụ RabbitQM kia giải quyết đc rồi nha anh em
11:41
Cuối tuần rồi sau khi đếm số lượng connections từ source IPs thấy có 6 thằng top servers access vào rabittmq với lượng connections lớn. Monitor thêm mấy ngày sau, thấy connectión từ đám servers này cứ tăng lên mà k giảm :D
11:41
11:42
netstat -ant | grep :5672 | awk '{print $5}' | awk -F':' '{print $1}' | sort -n | uniq -c | sort -nr
KN
11:42
Khoa Nguyen
đấy, đã bảo rồi
s
11:42
sfy Duy
Câu lệnh này mình viết hơi ghẻ để giả lập count group by nhưng xài đc
KN
11:42
Khoa Nguyen
hướng dẫn cho tận răng
11:42
cứ cố cãi
11:42
😄
s
11:43
sfy Duy
A có cãi gì e đâu :D
11:43
Lúc đó k dám đưa ra kết luận khi chưa monitor mấy ngày sau mà
11:43
:D
11:43
mà k hiểu mấy con servers đó nó chạy gì mà mấy trăm Celery processes :D
11:44
Với supervisord
11:44
supervisord ngủm hoài
KN
11:44
Khoa Nguyen
ý của anh muốn coi erlang process tỉ lệ ntn với số connection
11:44
a FULL stack rồi giờ còn học thêm sysassmin nữa
11:44
thì thành FULLLLL stacks luôn
11:45
😂
HL
11:45
Hòa Lê
thành fullstackoverload lun
s
11:45
sfy Duy
Quay về vụ rabbitmq, thì a đang muốn xem coi 1 connection nó chiếm bao nhiêu resources(fd, sd, mem,...)
11:45
Haha
11:46
Cuối tuần này mới có time để xem code mấy con celery
11:46
Bọn nó viết kiểu gì mà kinh hoàng quá :D
KN
11:46
Khoa Nguyen
celery a Duy rành mà
11:46
xemchó cũng xài celery
11:47
haha
s
11:47
sfy Duy
Python a thấy có thằng Celery ngon mặc dù bà con chửi nó quá :D
F
11:48
Fūjin
Celery chủ yếu là do mấy con celery instance kết nối đến rabbitmq thôi, còn mà worker cũng dùng rabbit thì lại chuyện khác
11:49
Mà 13k connections
s
11:49
sfy Duy
Cái đó top 6 thôi
11:49
Còn một đống phía sau nữa
HL
11:49
Hòa Lê
a Duy khi mô bị giống e hem
s
11:49
sfy Duy
Trên con top nó fork tới 150 celery instance
F
11:50
Fūjin
In reply to this message
😱
HL
11:50
Hòa Lê
status báo mem khác process báo khác ?
s
11:51
sfy Duy
Hồi xưa đoc đâu đó có cái doc của bác Jeff Dean
11:52
Có đưa ra công thức số processes nên fork trên một máy
11:53
Đối với CPU bound thì N hoặc N+1 thôi
11:53
N: cpu cores
11:53
Mà k hiểu mấy bác deploy trên con top server kiểu gì mà tới 150 processes
11:54
Con đó chắc to bằng con KONG :D
F
11:54
Fūjin
Số concurrent job
11:54
Deleted Account
process thi vo tu ma :D
s
11:54
sfy Duy
I/O bound task cũng nên tầm N(1 + WT/ST) là đc
HL
11:55
Hòa Lê
@duydo case của e thì gặp chưa a?
11:55
😂
F
11:57
Fūjin
Case của anh Hoà thì em chưa gặp do có 1 thời em bị ngậm message ở 1 loạt queue, nhưng số hiện đều đúng cả giao diện lẫn console
11:57
Cái này em nghĩ chắc GUI hiện sai
s
11:59
sfy Duy
In reply to this message
Vụ này hả em? Nói rõ hơn thử, status của cái gì, process của cái gì :D
HL
12:00
Hòa Lê
rabbitmqctl status nó báo total memory là ~ 3GB
12:00
còn ps aux lên thì process rabbitmq là ~8 GB cho memory đó a
s
12:01
sfy Duy
À ok
12:01
Khi start rabbitmq thì nó fork ra tới 4 processes
12:02
1 cái process chính rabbitmq, 2 cái để resolve dns, 1 cái erlang ebmd deamon
12:02
Chắc Hòa đang nói cái process chính chiếm 8GB?
HL
12:02
Hòa Lê
yep 👍🏻
s
12:06
sfy Duy
A nhớ đọc doc nó có bảo là total mem từ cái rabbitmqctl status k bao gồm mem rabbitmq process
12:06
Nên nó make sense :D
HL
12:11
Hòa Lê
9 xác là nó ghi là chỉ gần đúng mà 3 với 8 thì xa quá rồi a
12:12
in case a set limit memory cho nó thì cũng sẽ ko đúng nữa lun vì sai số lớn quá
s
12:17
sfy Duy
Đúng là chênh lệch hơi lớn
12:17
total là 11GB, process nó chiếm ~14GB
12:21
Hiện tại em dùng bao nhiêu %RAM cho rabbitmq?
HL
12:21
Hòa Lê
85% a
s
12:22
sfy Duy
Values higher than 0.85 can be dangerous and are not recommended.
12:22
:D
12:22
Tổng RAM e có bao nhiêu vậy?
12:23
Để coi mình tính toán thử cái gì nó ăn tới 8GB trg khi đó thực xài có 3GB.
12:24
A thấy bọn nó recommend 80% trở lại thôi
HL
12:24
Hòa Lê
tổng 16 a
12:26
mà e đọc ko thấy liên quan gì đến case của em
12:26
nó chừa là tính cho OS usage thôi
s
12:27
sfy Duy
Đến lúc này mình chỉ có thể đưa ra đc kết luận là Erlang VM ăn hết 5GB của em.
12:27
Giờ phải nhảy qua Erlang VM memory usage spec coi thử em :D
HL
12:30
Hòa Lê
okay thanks anh để chiều e mò típ vạy :D
21 March 2017
d
09:37
dzuykhanh
em đang vướng lỗi này trong LaTex, các bác bảo phải sửa thế nào nhỉ
09:37
! LaTeX Error: Command \acircumflex unavailable in encoding T1
09:38
Deleted Account
\acircumflex ?
09:39
t5 encoding?
09:39
t5 char can't be shown up in t1 encoding. —> fix that :D
d
09:43
dzuykhanh
(y)
09:43
đã fix
09:43
cám ơn bạn
09:43
Deleted Account
d
10:02
dzuykhanh
Em có một cái MWE thế này, các bác xem giúp
10:03
Có cách nào vẫn giữ được font Allegrya mà vẫn gõ được tiếng Việt không
10:10
Deleted Account
you have set T5 as default encoding. Use babel instead and set up encoding/fonts locally
d
10:29
dzuykhanh
)
! Package babel Error: Unknown option `vietnam'. Either you misspelled it
(babel) or the language definition file vietnam.ldf was not foun
d.
10:30
Deleted Account
install texlive-langextra (arch) ?
d
10:43
dzuykhanh
nope window 10 huhu
TH
10:55
Tấn Hiếu
VN có chỗ nào học AWS không nhỉ
10:55
Deleted Account
ask @koi2k
TH
10:56
Tấn Hiếu
thanks anh, để em pm ảnh :D
KN
11:00
Khoa Nguyen
khóa học online đầy mà
11:00
ở nhà học cho tiện
11:00
có điều tiếng Anh phải lận lưng chút đỉnh
11:01
lên udemy mua bundle 3 khóa cỡ mấy chục đồng
11:01
máu thì thi luôn cert
TH
11:01
Tấn Hiếu
Cty trả tiền, kêu thi lấy cert đi
11:01
Nên em kiếm chỗ học luôn
KN
11:01
Khoa Nguyen
thì đấy, lên udemy mua khóa học mà học
11:02
mấy cái aws này đâu có gì khó đâu
11:02
học online sướng hơn chứ
11:02
quan trọng chăm thôi
TH
11:03
Tấn Hiếu
dạ
11:04
yjm
KN
11:04
Khoa Nguyen
trước cũng mua khóa học của tụi acloud.guru
11:04
học được mấy bữa chán
11:04
haha
Q
11:13
Quăng Kafka
In reply to this message
haha, giống em, tua video quá chán 😂
11:14
Deleted Account
ask @koi2k =))
11:15
he's got the highest certificate ;)
P
11:34
Phú
TH
11:34
Tấn Hiếu
11:35
6 ngày rồi chưa vào telegram :D
13:32
Deleted Account
In reply to this message
perfect :D
o
13:46
o NhamLH
In reply to this message
đã biết bác này là ai sau câu nói này 😂
Q
13:47
Quăng Kafka
=))))
KN
13:48
Khoa Nguyen
thấy tụi trên mạng kêu thi cái cuối
13:48
đề dài
13:48
nội đọc không cũng muốn hết thời gian 😂
o
13:49
o NhamLH
/me no-cert man :D
KN
13:49
Khoa Nguyen
năm 2013 anh có học cái cert của mongodb
13:49
hồi đó học chùa, thi chùa
13:50
sau này học chơi chơi thôi
o
13:51
o NhamLH
mỗi cái mongodb mà cũng phải học cert nữa à anh
13:51
giờ dành tiền đi thi cái cloud cert của google nhỉ
13:51
đi tắt đón đầu :))
KN
13:52
Khoa Nguyen
học để hiểu
13:52
còn xài qua loa thì cần gì học
Q
14:02
Quăng Kafka
In reply to this message
alicloud đi
o
14:02
o NhamLH
😂
14:02
ai thít alicloud thì apply lazada
14:03
bên đó đang migrate :))
d
14:43
dzuykhanh
các bạn cho mình hỏi tí
14:44
bỗng dưng cái texmaker của mình nó gõ tiếng Việt bị kiểu thế này
14:45
tự dưng dấu má nhảy loạn lên, compile thì báo lỗi
14:45
Deleted Account
unikey?
d
14:46
dzuykhanh
chắc ko phải
14:46
! Package inputenc Error: Unicode char ̀ (U+300)
(inputenc) not set up for use with LaTeX.
14:47
Deleted Account
upgrade unikey di :D
d
14:47
dzuykhanh
từ lúc chuyển sang compile bằng xetex thì bị thế này
14:47
(gõ bị lỗi ấy)
14:47
ok, để mình thử xem sao, cám ơn bạn
14:57
LaTex cứ báo lỗi này là thế nào các bác nhỉ
14:57
! Package inputenc Error: Unicode char ̀ (U+300)
14:59
! File ended while scanning use of \[email protected]
15:15
Deleted Account
wrong file encoding
22 March 2017
TH
08:55
Tấn Hiếu
😱
NV
09:12
Nhân Vũ
Dọn về keepass hôm qua rồi
D?
09:19
Dynamo 🐤🇻🇳
keepassx2 ngon hơn
09:20
file pass nó save thành xml dễ query, viết tool cho nó cũng dễ hơn
F
09:56
Fūjin
Voãi viết tool cho nữa
NV
09:56
Nhân Vũ
sn mà.
F
09:57
Fūjin
Thường làm là ko cho app thứ 2 nào chọc đc luôn cơ
09:57
Dùng app khác chọc đc là mệt rồi
NV
09:58
Nhân Vũ
LastPass cho export ra csv, keepass k cho import csv, h sao các sn?
TT
10:01
Trung Hiếu Trương
In reply to this message
Em nhớ KeePass có option cho import csv mà anh
NV
10:02
Nhân Vũ
đang dùng keepassx em
10:02
để a check lại keepass, tks em.
TT
NV
10:02
Nhân Vũ
ok em
10:05
ngon rồi, tks @xjeremie +1 nhé.
TT
10:07
Trung Hiếu Trương
r
10:08
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me vẫn xài lastpass hiu hiu. Thôi kệ.
D?
10:14
Dynamo 🐤🇻🇳
https://ssd.eff.org/vi
Có cả cái trang này cơ à
NV
10:15
Nhân Vũ
In reply to this message
kìa @xjeremie xưa chú quan tâm vụ này lắm đúng hem?
TT
10:19
Trung Hiếu Trương
@Bol0bal4 giờ bớt rồi anh. mã hóa dữ liệu cá nhân thì có.
còn giao tiếp như trên thì có nói chuyện một mình. =))

Cơ mà privacy với convenient không đi đôi với nhau - trong cái thời đại này. :v
NV
10:20
Nhân Vũ
đồng ý, đơn cử như cái vụ lastpass, h chuyển nhà về keepass, mỗi lần login lại mệt vl.
TT
10:24
Trung Hiếu Trương
In reply to this message
hardcore thì chơi luôn thằng pass đi anh =))
https://www.passwordstore.org/
r
10:24
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Nên lười lắm, kệ đi he he.
NV
10:24
Nhân Vũ
In reply to this message
haha, rõ rồi anh.
10:24
In reply to this message
đang xem.
r
10:24
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Khổ dâm vl
TT
10:26
Trung Hiếu Trương
In reply to this message
o
10:26
o NhamLH
In reply to this message
keepass có autofill mà lo gì
F
10:27
Fūjin
In reply to this message
Ko phải lúc nào cũng chạy tốt
NV
10:27
Nhân Vũ
In reply to this message
bữa thử rồi, chạy với ff tởm lắm sn
F
10:27
Fūjin
Đặc biệt mấy app
o
10:27
o NhamLH
nó ko chạy với firefox hay gì
10:27
:V
F
10:27
Fūjin
FF thì hên xui
o
10:27
o NhamLH
app nào cũng chạy
F
10:27
Fūjin
Nhiều khi bị lost focus, hoặc là fill xong ô username là vừa user + pass luôn
o
10:28
o NhamLH
/me chưa bị bao giờ
F
10:28
Fūjin
Uả đang nói bên Mac à @NhamLH
o
10:28
o NhamLH
chỉ có chuyển tab nhanh quá nó chưa kịp fill xong thôi =))
D?
10:28
Dynamo 🐤🇻🇳
ủa Keepass Autofill hỗ trợ Mac à
10:29
tưởng mỗi loonix thôi chớ
F
10:29
Fūjin
Cái Mac thì ko rõ, Windows hỗ trợ autofill tốt
10:30
Linux thì cứ xác định dạng multi workspace là thua
NV
10:30
Nhân Vũ
khoan nha, nhiều yếu tố nha, chứ hồi bữa @Fuujin suggesst xong e về thử rồi, ăn hành ngập mặt luôn anh ơi.
TT
10:30
Trung Hiếu Trương
Mn thử KeeFox chưa? Em thấy nó chạy cũng tốt.
10:30
Setup hơi cực thôi. :v
F
10:30
Fūjin
In reply to this message
Anh xài là dạng cẩn thận, ko dùng luôn tính năng auto fill luôn, chỉ cần ctrl-B, ctrl-C, ctrl-V là đc rồi
NV
10:31
Nhân Vũ
lại câu chuyện khác, dvorak h ^C ^V khổ tâm vl
o
10:31
o NhamLH
hardcore chi rồi than
F
10:31
Fūjin
Ở Linux thoát keepass là cái buffer bay luôn
10:32
Xài enlightenment hay mấy cái WM ko thôi là phải chịu thế
NV
10:32
Nhân Vũ
In reply to this message
đấy, nên awesome ăn hành ngập, thôi chịu khó thủ công tí.
F
10:32
Fūjin
Xài DE đỡ hơn chút, nhưng vẫn chưa ổn với multi workspace
10:32
Anh DE Gnome auto fill ko thèm chạy đây
10:34
Nói chung xài với Linux vẫn còn nhập nhằng lắm khi dùng với giao diện
r
10:35
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
/me xài lastpass, ngon ghẻ ha ha
D?
10:36
Dynamo 🐤🇻🇳
thôi viết tool đi =)))
F
10:37
Fūjin
Giờ đang cần thằng nào nó encode mấy chục lớp thay cho cái keepass
D?
10:37
Dynamo 🐤🇻🇳
/me có dùng cái Autofill của nó bao giờ đâu :3
10:38
In reply to this message
Tự viết 1 cái cho nó hoành tráng
r
10:41
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Viết ra bug sặc máu
F
10:41
Fūjin
In reply to this message
Từng viết 1 cái rồi, mà vướng cái ko store đc ảnh với những thông tin cần thiết nữa
10:41
(Viết bằng .NET nữa chứ)
?
11:21
🐧™
11:21
cho em hoi cai plugin cho es 5 bi loi nay la sao nhi anh/
11:21
-> Downloading file:/home/locnt12/Downloads/elasticsearch-analysis-vietnamese-master.zip[=================================================] 100%ERROR: elasticsearch directory is missing in the plugin zip
N
11:28
Nờ
missing in the plugin zip
11:28
:D
?
12:14
🐧™
Đúng file mừ
12:14
:(
13:05
Andrew Ng nghỉ Baidu
CB
13:39
Chung Bui
alo, anh em cho /me hỏi dùng AWS Elastic IP có chặn được kết nối từ IP hoặc domain nào ko?
13:40
/me newbie về AWS
13:41
Deleted Account
coi security group (ec2) va bucket policy (s3) nhe
CB
13:43
Chung Bui
In reply to this message
hi Yim, /me triển khai 1 site trên EC2 send IPN cho thằng PayPal
13:43
nhưng ở phía PayPal nó toàn báo timeout
13:43
check thì thấy EC2 instance này thuộc 1 VPC có sử dụng Elastic IP
13:44
check Security group của EC2 instance này thấy mở port 80 và 443
13:44
yjm cái Security group kia có cho phép check log ko?
13:44
Deleted Account
no
TH
13:47
Tấn Hiếu
Em có case này, newbie nên hỏi các sn xíu.
Em check service php, nginx backend thì không thấy log gì, bên app nó cứ kêu server die do ko gọi được API
13:47
Giờ không biết debug sao luôn
D?
13:48
Dynamo 🐤🇻🇳
Check log ở đâu, có chắc là log 100% vào đó không hay vào chỗ khác
13:49
Deleted Account
log trong /dev/null
D?
13:49
Dynamo 🐤🇻🇳
ngôn ngữ tụi dev "server die" nó có nhiều nghĩa lắm
13:49
Deleted Account
cat /dev/null | tar xzf - | less
CB
13:49
Chung Bui
In reply to this message
thanks
TH
13:50
Tấn Hiếu
In reply to this message
Em check log service nginx, php, mongo... này nọ thôi anh
13:52
In reply to this message
em không hiểu cái này lắm anh :(
o
13:55
o NhamLH
troll đó
13:55
😂
TH
13:55
Tấn Hiếu
r
14:06
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Nginx phải có log chứ
o
14:06
o NhamLH
dev báo down mà nginx ko có log thì network chập cheng
TH
14:09
Tấn Hiếu
In reply to this message
ý em là error log không có gì
KN
14:09
Khoa Nguyen
không có gì thì thôi, không có lỗi 😂
r
14:10
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Backend mấy ông dev handle kiểu gì
TH
14:11
Tấn Hiếu
mấy ổng bảo có lúc không vô được 😐
14:12
em cũng nghĩ như anh @NhamLH , sợ network trong cty sida
r
14:13
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Check network
Q
15:33
Quăng Kafka
In reply to this message
vô report bug cho anh @duydo
16:55
Ko còn là skype preview nữa nhé, giờ có lỗi là cứ chửi đc rồi
16:55
Trc chỉ vì có tag preview nên muốn nói gì cũng chả đc
18:51
Serverless có gì hot mà nhiều người quan tâm vậy ạ. Em thấy đúng là nó có một số điểm mạnh, nhưng trả tiền chết bỏ. :v
Q
19:02
Quăng Kafka
buzzword ;v
r
20:52
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
TT
22:17
Trung Hiếu Trương
Nếu có em này, thì mọi người sẽ làm cái gì nhỉ. :D
https://aws.amazon.com/iotbutton/
23 March 2017
CB
10:30
Chung Bui
In reply to this message
script nào vậy bạn?
10:30
mấy cái trong external scripts chăng?
NN
16:28
Ninh Nguyen
bạn nào có document về puppet pdf step by step cho mình xin nhé.
TH
16:29
Tấn Hiếu
16:29
rất tiếc chỉ có 1 cuốn mà em chưa đọc :D của anh @kyanh share
16:32
😂
TT
16:41
Trung Hiếu Trương
Q
16:42
Quăng Kafka
:v em nghĩ là ko có à
F
16:42
Fūjin
Có nhiều lắm
TT
16:45
Trung Hiếu Trương
vậy trường hợp này có phải khi code nhiều ngôn ngữ nên phải dùng convention của riêng nó không ạ? :v
16:52
Deleted Account
em code python đầu tiên nên giờ code gì cũng theo python hết -_-
16:52
cũng tab = 4space, cũng thụt ra thụt vào, cũng xuống dòng như ai :D
16:53
khác mỗi cái chấm phẩy
r
16:56
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Ship It! (We Can Optimize Later) « 33% agree ha ha
NN
17:11
Ninh Nguyen
thanks you,
F
17:17
Fūjin
Nó tuỳ vào framework, project em đang làm, v..v
17:18
Như làm cho HMI của ô tô, có những project phải theo rule 3 spaces, dấu ngoặc ở { ở đầu dòng, ko ở cuối dòng
j
17:39
j91 Loc
Haha. Mình đang tập tành code Javascript. Có cái eslint tiện thật
17:40
Còn hơn cả code java
24 March 2017
13:29
Deleted Account
trên centos7 ai hack mà cái cron "@reboot" không chạy nhỉ =)
o
13:36
o NhamLH
vậy thì xuống lại 6.5 đi anh :))
13:47
Deleted Account
N
20:44
Nờ
Ê
20:44
ở đây có ai rành về VPN ko ta
20:44
:D
20:45
hiện tại mình đang cần 1 server VPN có khả năng tạo url/link connect
20:45
ví dụ như là ở client xài Soft VPN CLient, ví dụ như mình tạo ra cái link thì người ta chỉ cần click vào cái link đó thì sẽ tự chuyển qua soft -> connect
20:46
nhu cầu đang là như vậy
TH
23:29
Tấn Hiếu
23:29
Giống mấy trang bán vpn nhỉ
N
23:31
Nờ
Gần như vậy
23:31
nhưng mà cũng để phục vụ mục đích cá nhân
25 March 2017
NJ
08:02
Nam Joker 🇯🇵
hình như OpenVPN làm được cái này
N
11:31
Nờ
Uhm
11:31
tại làm trên đt
11:31
phiền quá
11:31
cứ phải down về import config vô
27 March 2017
08:55
Deleted Account
chào các thánh #centos, tại sao cronjob @reboot lại báo lỗi Temporary failure in name resolution (network service chưa sẵn sàng) ?
08:55
#ubuntu có bị vậy đâu ?
09:40
Deleted Account
làm sao để #salt #minion tự register với master nhỉ?
o
09:43
o NhamLH
viết reactor á a
09:43
Deleted Account
o
09:44
o NhamLH
mà xài với cloud bị vấn đề là trùng ip
09:44
là con master nó reject minion luôn
09:44
phải viết thêm cái reactor nữa
09:44
Deleted Account
ok thoi xai puppet
o
09:44
o NhamLH
không có kiểu auto accept như puppet
09:45
Deleted Account
ngu vcl
Q
09:47
Quăng Kafka
#es #aggregation
Bà con cho hỏi, trong ES, sau khi date-histogram, muốn group-by kết quả đó theo 1 field nào đó thì mần sao 😕
KN
09:48
Khoa Nguyen
đoán mò là đưa kết quả args làm input cho 1 cái args nữa
09:48
chưa làm bao giờ :D
o
09:50
o NhamLH
@xluffy subbucket thử a
09:50
add date histogram xong
09:50
thêm cái sub-bucket để aggregate thêm phát nữa
Q
09:51
Quăng Kafka
sub-bucket là cái gì em? lồng 2 cái agg à?
09:51
cái trên nói lộn :v
o
09:52
o NhamLH
à anh đang chơi query thẳng vô es à?
09:52
no idea =))
09:52
em xài kibana
09:54
Deleted Account
In reply to this message
Q
09:54
Quăng Kafka
http://prnt.sc/eovjbc ví dụ vầy, trả về 2 ngày, ngày 25 và ngày 26, giờ trong ngày 26 muốn group_by như cái agg thứ 2 (field log_type), nhưng cái agg thứ 2 đó nó lại hiểu là group cho tất cả kết quả trả về chứ ko phải 1 trong 2 ngày
09:55
Deleted Account
ok di nang cap salt len chef =))
o
09:55
o NhamLH
:O
09:55
puppet 4 em thấy ngon quá mà
09:56
có cả lambda function, map reduce các kiểu
Q
09:56
Quăng Kafka
@NhamLH bên em cũng xài pp à
o
09:56
o NhamLH
thành functional programming luôn rồi =))
09:56
@xluffy không anh. stick with saltstack :O
F
09:56
Fūjin
=))
o
09:58
o NhamLH
có cái như vầy: viết custom grains cho salt. thì khi spawn lên, run highstate phát đầu nó chưa có grains đó
09:58
run phát sau ( mặc định 60p run 1 lần) mới có
10:01
Deleted Account
o
10:01
o NhamLH
không biết custom factor của pp có bị giống vầy ko?
10:01
Deleted Account
khong can salt cchef gi sat
10:01
chi can cai ssh transport de thay cho parallel thoi may thim a.
10:01
pp4 co' khong Hoai`?
10:02
mu.c dich la co' cai ssh transport, parallel de chay ansible
10:02
knife-ssh name:* "cd /root/ && ansible-playbook foobar do_it"
10:02
vay thoi =))
10:04
hay la xai run-dek nhi =))
o
10:04
o NhamLH
:D
10:05
em cũng đang xài rundeck để manage crontab
10:05
Deleted Account
sao khong xai salt adhoc ssh command =))
o
10:05
o NhamLH
có notify qua slack đồ cho nó xịn =))
10:06
oh qua' ngon =))
Q
10:06
Quăng Kafka
In reply to this message
rundeck thấy chán qá, sao add agent ngoài cách sửa config?
10:06
Deleted Account
plugin kia` =))
Q
10:07
Quăng Kafka
jenkins thì có thể connect tới agent qua ssh, zô bấm bấm, điền điền cái là đc
o
10:08
o NhamLH
ec2 kìa
10:08
hồi e cũng tính xài
10:09
vẫn bị một chỗ security group hell
10:09
ko biết manage sao
10:09
😂
j
10:24
j91 Loc
In reply to this message
Quan trọng là khi mapping document thì có dùng nested field
10:26
Chứ khi dùng sub agg mà giữa có nested với bình thường thì kết quả ra khác đó
Q
10:40
Quăng Kafka
In reply to this message
đã tìm đc cách, đáng ra cái group_by_type phải nằm trong cái agg access_over_time thay vì cùng cấp như ở trên

http://prnt.sc/eovtpx

😂😂
10:40
khác nhau mỗi chỗ đặt dấu }
o
10:40
o NhamLH
chuyển qua làm dev rồi hay sao mà chơi với ES luôn vậy anh :D
Q
10:45
Quăng Kafka
search log đó em 😂
TH
13:54
Tấn Hiếu
13:54
Em có con postfix, mà log nó nhảy tưng tưng vậy
13:54
Có gì đó bất thường phải không nhỉ
13:54
😢
VN
14:03
Viet Nguyen Chan
Cho mình hỏi ở đây có ai từng integrate k8s với ceph (on coreos) chưa nhỉ :D đang gặp problem chưa fix đc 🤔
KN
16:09
Khoa Nguyen
@hieult connect tới mail server của thằng nhận mà timeout thì khỏi gửi mail chứ sao
TH
16:10
Tấn Hiếu
In reply to this message
Vậy chắc thằng client nào dính gì rồi, log nó chạy liên tục luôn anh :(
KN
16:10
Khoa Nguyen
trước giờ có gửi được chưa?
16:10
connect tới gmail cũng timeout kìa
TH
16:10
Tấn Hiếu
dạ được, nhưng mới đây bị chặn
KN
16:11
Khoa Nguyen
check thử xem ip có bị blacklist không
16:11
xài mxtoolbox
16:11
hay gì đó
TH
16:11
Tấn Hiếu
em thấy có bị, mà config đầy đủ xong đang xin gỡ từng cái rồi anh
KN
16:12
Khoa Nguyen
ặc, vậy thì đúng rồi :D
TH
16:12
Tấn Hiếu
nhưng không hiểu sao nó gửi liên tục
KN
16:12
Khoa Nguyen
gửi không được thì mail server nó retry
TH
16:13
Tấn Hiếu
😐 dạ, vậy chắc tạm thời stop rồi đi gỡ cho xong
KN
16:14
Khoa Nguyen
với lại tắt ipv6 thử xem
16:14
trong log thấy xài cả ipv6
TH
16:16
Tấn Hiếu
dạ, thanks anh, nãy em có tắt rồi
16:17
Deleted Account
xem trong queue co bao nhieu message rui :D
TH
16:17
Tấn Hiếu
đếm ko được luôn anh :(
16:17
😂
16:18
sáng mới nhận case này em có check
16:20
Deleted Account
drop het message trong queue di, roi viet thank you letter
NV
16:20
Nhân Vũ
In reply to this message
TH
16:22
Tấn Hiếu
P
16:42
Phú
28 March 2017
N
08:35
Nờ
Có thể install debian trên 1 android x86 phone ko nhỉ
Q
08:35
Quăng Kafka
s
09:04
sfy Duy
Vụ es ngon chưa anh em?
09:05
Lâu lâu mới mò vào đây, thấy anh em sum tụ quá :D
NV
09:07
Nhân Vũ
In reply to this message
kìa @Fuujin
F
09:17
Fūjin
In reply to this message
Nhớ có thể là đc
09:17
Nhưng mà chán bỏ xừ.
09:18
Có nhiều cái limit ko xài đc
09:18
À khoan, install debian full thì báo là ko đc nhé, do driver
09:18
Dạng chroot thì có thể
N
09:38
Nờ
chroot có full ko ?
F
09:39
Fūjin
In reply to this message
<----
Q
10:19
Quăng Kafka
In reply to this message
vụ gì anh, :v hqa em có hỏi 1 câu query thôi :D
13:22
o
15:46
o NhamLH
cái supervisor mình xài symlink là nó read symlink luôn nhỉ?
15:46
em có 1 file, link vô 2 bản
15:47
mà supervisor chỉ xem như một
15:48
ok đã biết ngu chỗ nào 😂
15:55
Deleted Account
???
o
16:04
o NhamLH
trùng [program:name] anh :))
Q
16:14
Quăng Kafka
😂😂
r
16:14
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
16:18
Deleted Account
TH
16:20
Tấn Hiếu
o
16:36
o NhamLH
đừng hè nhau cười mềnh như vậy
16:36
NV
16:36
Nhân Vũ
s
16:45
sᴛ
Ko liên quan nhưng website sân bay TSN bị hack nữa rồi
16:45
🤣
NV
16:48
Nhân Vũ
là site nào thế nhở?
16:52
Deleted Account
In reply to this message
thì do bạn @NhamLH làm sai cấu hình đấy thoi
NV
16:52
Nhân Vũ
Ra vậy, công nhận ghê gứm thặc
F
16:56
Fūjin
=))
Q
17:03
Quăng Kafka
In reply to this message
NEWORK
17:03
NV
17:03
Nhân Vũ
thiếu ING nhá anh.
17:03
hơ hơ
o
17:14
o NhamLH
In reply to this message
mình restart service rồi nha
17:14
bạn xem ok chưa mình fix tiếp 😂
TH
17:17
Tấn Hiếu
NV
17:18
Nhân Vũ
In reply to this message
Sao bị highload rồi a ơi, treo luôn rồi, k ssh vào đc nữa
o
17:19
o NhamLH
ok đang check
17:19
đợt này sắp lễ mọi người book vé đi du lịch nhiều nên load hơi cao xíu
17:19
mình đang tải thêm RAM
NV
17:19
Nhân Vũ
Như thiệt
17:25
Deleted Account
Tải RAM còn nhanh. chớ em phải lên công ty để tải thêm CPU mà cả ngày vẫn chửa xong
17:29
tải thêm đi
TH
17:31
Tấn Hiếu
17:31
thêm ít ssd nữa
NV
17:32
Nhân Vũ
Có chỗ nào tải não hông?
22:14
Deleted Account
đông vui quá :3
NV
22:14
Nhân Vũ
Ủa? Ai đây nhỉ?
22:15
Deleted Account
newbie a ơi
NV
22:15
Nhân Vũ
Hem tin, thánh nào nằm vùng đây? Hmmm
22:16
Deleted Account
dạ ko tin anh ? mấy anh trong group thì biết 😊
NV
22:16
Nhân Vũ
Hmmm, hú @Fuujin ai đây anh?
F
22:17
Fūjin
Ko biết thật rồi
NV
22:18
Nhân Vũ
Thế thôi bỏ qua
22:18
Deleted Account
😂😂😂
NJ
22:22
Nam Joker 🇯🇵
Ninja nằm vùng đấy
NV
22:22
Nhân Vũ
Vote ban!
22:24
Deleted Account
thôi cho em xin,e là newbie thôi, em đang tập tành cài arch mà mấy anh tha em đi😊😊😊
NV
22:24
Nhân Vũ
Ủa nhưng join lâu rồi mà?
22:25
Deleted Account
dạ join lâu mà bây giờ em ms vô lại, lâu quá rồi ko vô ấy mà
22:25
em còn đang học dh :3
NV
22:26
Nhân Vũ
À ra vậy, chưa offline lần nào đúng hem? :))
22:27
Deleted Account
dạ anh
NV
22:27
Nhân Vũ
Hí hí, có ở sg hem?
22:28
Deleted Account
dạ em đang học ở quy nhơn
NV
22:29
Nhân Vũ
Chẹp tiếc nhỉ? Học xong có dịp vào sg hú a e ra gặp mặt, dạo này grp chả có ma mới, /me cũng sắp thành ma cũ rồi. Hơ hơ
NJ
22:29
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
em bao nhiu tuổi em
22:31
Deleted Account
dạ em sinh 95 năm nay 22 tuổi ạ
NV
22:33
Nhân Vũ
Hình như @namjoker cũng 95?
NJ
22:33
Nam Joker 🇯🇵
22:42
Deleted Account
học it mà em dốt lắm :v, sợ ko vô sg đc :D
TH
22:50
Tấn Hiếu
Vậy về ĐN đi
22:50
ĐN cũng vui neg
22:50
22:51
Deleted Account
hi e dốt chắc về nhà làm nông quá :3
D_
22:52
D _Duy
có offline nữa à, mói biết
TH
22:56
Tấn Hiếu
Off 1 năm 5 lần
22:57
Liên hệ chị @NhamLH
NV
22:57
Nhân Vũ
In reply to this message
off suốt mờ. hí hí
TH
22:57
Tấn Hiếu
TH
22:57
Tấn Hiếu
NV
Nhân Vũ 28.03.2017 22:57:16
off suốt mờ. hí hí
D_
22:57
D _Duy
địa điểm ở đâu vậy
TH
22:57
Tấn Hiếu
In reply to this message
Về làm IT đi em, hihi
22:58
In reply to this message
Có sẽ post group, hoặc trên đây, hoặc bao gió, bla bla
22:58
Deleted Account
In reply to this message
về cài win dạo à anh :v
TH
23:00
Tấn Hiếu
Anh đang làm culi công nghệ ở ĐN đây
23:00
Sau khi cài win dạo ở SG 2 năm
23:00
Hrhê
23:01
Deleted Account
anh cho em theo với 😊
29 March 2017
Q
08:09
Quăng Kafka
In reply to this message
👍
P
08:14
Phú
E cũng chưa offline bao giờ
08:14
Newbie luôn đây
08:14
08:20
localstack chạy thử chưa @NhamLH?
08:48
Deleted Account
In reply to this message
như hướng dẫn và toàn thấy 500 với 404
Q
08:49
Quăng Kafka
404 thì chưa đúng path thoai, còn 500 thì cũng có =)))
NV
09:16
Nhân Vũ
In reply to this message
hú anh @Fuujin kìa, hehe
09:26
vụ browser finger prints, nội cái user-agent Linux thôi đã hiếm khi vào mấy site VN rồi, haha
TH
10:18
Tấn Hiếu
10:18
giống cái gì trong SG hôm bữa nhỉ
o
15:53
o NhamLH
In reply to this message
vừa test thử thấy ok hết mà nhỉ
15:54
có sẵn cả docker image, start lên là chạy sướng
Q
16:13
Quăng Kafka
truy cập s3 thử đi em, anh thử cũng 500
o
16:17
o NhamLH
được
16:17
:D
Q
16:17
Quăng Kafka
:D anh ra 500, docker luôn
o
16:18
o NhamLH
16:19
nó là service endpoint thôi chứ ko có cả cái web console như aws nha
16:19
access bằng browser là tèo :))
Q
16:20
Quăng Kafka
kiểu gì cũng tèo :v
o
16:20
o NhamLH
ngộ vại
16:20
docker run -it -p 4567-4576:4567-4576 atlassianlabs/localstack
16:20
e run phát là ngon luôn
16:21
anh cũng thế mà :v
o
16:21
o NhamLH
update awscli chưa a :3
Q
16:21
Quăng Kafka
😕
16:25
thôi bỏ đi :v
o
16:26
o NhamLH
vẫn tèo hả =))
Q
16:30
Quăng Kafka
ờ =)))
CB
16:38
Chung Bui
alo, anh em nào setup nginx làm reverse proxy cho Apache cho /me hỏi chút
16:39
user gửi custom header lên NGINX, làm sao để NGINX forward đến backend Apache được?
16:39
Deleted Account
who is using cmc cloud https://cloud.cmctelecom.vn/pricing.php ?
16:39
In reply to this message
it's by default
CB
16:40
Chung Bui
In reply to this message
thanks
Q
16:48
Quăng Kafka
In reply to this message
ko xài apache nữa 😼
d
21:44
du0ngpv
em thấy nên đổi tên sang thành nhóm sysadmin đi ạ 😂 toàn sysadmin
21:45
Deleted Account
zzz là con gái à
d
21:48
du0ngpv
không bác ạ . em mỗi thứ 1 tí 😂 còn cái hình thì đây bác : facebook.com/nene.zsnp
21:49
Deleted Account
@@ e tưởng là con gái thật thì 😘
d
21:50
du0ngpv
😏 em không phải con gái nhưng việc kia thì vẫn chiều bác đc nhé 😂
22:12
Deleted Account
@@
?
23:23
🐧™
In reply to this message
trong này đó giờ vẫn hầu hết là sysassmin mà :v
30 March 2017
F
09:33
Fūjin
10:20
@xjeremie này thì license
TT
10:53
Trung Hiếu Trương
10:54
In reply to this message
Ủa cơ mà cái WTFPL này bị áp vào cả bản phân phối à. Em nhớ hồi đó đâu có đâu.
NV
10:55
Nhân Vũ
In reply to this message
là sao?
TT
10:57
Trung Hiếu Trương
In reply to this message
À. Hem anh. Nó mới đổi ver 2. =)) Em đọc bị nhầm. :))
NV
10:58
Nhân Vũ
In reply to this message
NN
17:50
Ninh Nguyen
các sn cho hỏi image bị xóa bằng code (php, python,..) trên linux có cách nào xem logs ghi nhận việc xóa này ko?
18:18
Deleted Account
In reply to this message
em cũng hay dùng loại này :D
18:18
cơ mà ra net thường là ko cài được
18:35
Deleted Account
In reply to this message
khong
Q
18:38
Quăng Kafka
22:00
Deleted Account
👍🏻
TH
22:58
Tấn Hiếu
Có instant view nữa
22:58
Click cái đọc ngay
?
23:44
🐧™
cái fonts trên comment facebook nó bị như này, các bác có biết sao k?
31 March 2017
10:42
Deleted Account
xài macbook xem có bị không
10:42
macbook xài tốt hơn facebook
NN
10:48
Ninh Nguyen
@Fuujin có cái khác cũng ngon nè http://babun.github.io/
1 April 2017
HH
00:18
Harry Huy
In reply to this message
00:18
tuyệt quá
TT
04:17
Trung Hiếu Trương
18:39
Deleted Account
Welcome back sau thời gian dài account bị hack, phải xin xỏ khắp nơi nhưng dịp may khi được chát với bác Pavel Dure^v (founder của Telegram) ;) (note:Nếu các bạn theo dõi kỹ thì vừa rồi web telegram nhiều bạn bị lấy mất account :( ) Vì an toàn của cả nhóm, mình sẽ archive group này và ae chuyển hết lên Facebook nhé. Ai tranh thủ copy link , file gì thì lấy tại Telegram không có public/private archive gì được quá nản.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ group trong thời gian qua.😘😘
j
18:44
j91 Loc
Cái gì vậy
TH
18:58
Tấn Hiếu
P
19:00
Phú
19:02
Deleted Account
NV
19:03
Nhân Vũ
o
19:18
o NhamLH
In reply to this message
😂
HH
20:12
Harry Huy
20:12
em cũng mới joint lại hôm qua
NN
20:19
Ninh Nguyen
20:19
Group mới trên FB là gì thế KA?
CB
20:21
Chung Bui
Q
21:09
Quăng Kafka
j
22:23
j91 Loc
Acc bị hacked nói đó
2 April 2017
HL
00:18
Hòa Lê
s
14:30
sfy Duy
Cá tháng 4 hả :D
3 April 2017
l4rzy joined group by link from Quăng Kafka
l
10:10
l4rzy
chào mọi người :)
TH
10:10
Tấn Hiếu
🇻🇳
o
10:21
o NhamLH
wellcome on-a-board @l4xxx 😘
l
10:22
l4rzy
l
10:38
l4rzy
In reply to this message
ơ vậy group telegram giải tán hở anh ?
TH
11:30
Tấn Hiếu
sao em cài MariaDB trên Amazon Linux bị cái này nhỉ :(
Error: Package: MariaDB-server-10.1.22-1.el7.centos.x86_64 (mariadb)
Requires: libsystemd.so.0(LIBSYSTEMD_209)(64bit)
Error: Package: MariaDB-server-10.1.22-1.el7.centos.x86_64 (mariadb)
Requires: libsystemd.so.0()(64bit)
NV
11:31
Nhân Vũ
In reply to this message
Cá bự ghê
l
11:32
l4rzy
ơ
11:32
quên xem ngày :3
Q
11:32
Quăng Kafka
In reply to this message
nó báo rõ ràng thế rồi đó, dependency
NV
11:32
Nhân Vũ
l
11:33
l4rzy
TH
11:34
Tấn Hiếu
In reply to this message
vậy phải đi cài 2 thằng kia nếu muốn dùng MariaDB à anh 😅
Q
11:37
Quăng Kafka
- mariadb đòi systemd
- amazon linux ko có systemd
o
11:38
o NhamLH
xài ubuntu 16.04 đi chọ lẹ Hiếu
TH
11:40
Tấn Hiếu
@xluffy dạ vụ này em biết, mà đang coi có cách nào work around :D Em nhớ là lúc trước em có cài được
@NhamLH chắc sau con này em qua Ubuntu :D
Q
11:41
Quăng Kafka
In reply to this message
- cài systemd
- build mariadb without systemd
- dùng mysql khác ko cần systemd
o
11:54
o NhamLH
cuộc đời iem gắn với RDS nên xinh tươi nhắm
11:55
ko phiền vụ DB
11:55
😘
TH
11:59
Tấn Hiếu
Tuỳ DA bên em nên có con xài RDS, có con phải setup vầy anh :D
11:59
😅
12:00
In reply to this message
Em launch con Ubuntu rồi anh :D kk
12:19
Deleted Account
let's use centos the most bs distro of the world :D
CB
16:36
Chung Bui
In reply to this message
👍
16:37
@hieult sao ko dùng RHEL ấy bạn?
4 April 2017
F
09:42
Fūjin
Hình như em có quăng lên hơn 1 năm trc thì phải
09:43
Có đọc + contribute mấy cái bựa 😂
Q
09:47
Quăng Kafka
https://www.sharedrop.io -> cái này dùng share file khá hay, p2p (webrtc)
TH
09:53
Tấn Hiếu
In reply to this message
Mới thử xong, đã ghê anh :D
09:56
Deleted Account
phai xai trinh duyet a :D
5 April 2017
l
10:28
l4rzy
mọi người cho em hỏi, chỉnh hinting trong fontconfig không hiệu quả trên firefox, ai có kinh nghiệm vụ này chưa ạ ?
l
10:29
l4rzy
l
l4rzy 05.04.2017 10:26:10
l
10:29
l4rzy
cái cửa sổ gtk2 là hinting hintslight, giờ em muốn firefox cũng giống vậy 😐
F
10:29
Fūjin
Cái này liên quan đến font-config nên anh chịu thua vụ này
15:18
Không biết có ai xài thử chưa nhỉ, em đọc thì có vẻ ảo diệu :D
Q
15:19
Quăng Kafka
maxscale, proxysql cũng tương tự haproxy, chỉ khác là chuyên biệt cho mysql thôi
TH
15:20
Tấn Hiếu
In reply to this message
👍 thanks anh
15:21
em thấy không cần phải setup thêm cho haproxy nên hỏi thử
Q
15:21
Quăng Kafka
phân vân thì thử thôi
TH
15:25
Tấn Hiếu
à coi lại thì là hàng trả phí :D
15:25
thôi quay về HAproxy 😅
Q
15:42
Quăng Kafka
vậy quay qua proxysql xem
l
16:31
l4rzy
In reply to this message
Ok rồi anh, cái font render trên linux hơi rắc rối :3
o
20:38
o NhamLH
vote offline ăn mừng
20:38
😘
j
20:58
j91 Loc
Offline xong là off luôn
6 April 2017
F
10:28
Fūjin
Bỏ Unity về GNOME luôn rồi
10:28
Power of wayland
10:30
Power of touch tablet devices
7 April 2017
F
05:43
FlyingChicken
@Fuujin gnome support touch tốt hem?
07:43
Deleted Account
#telegram #call go live in Vietnam :))
Deleted Account pinned this message
NJ
07:44
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
em vừa test xong, gọi nhanh lắm, delay thấp
NV
07:45
Nhân Vũ
gọi a cái @namjoker
NV
07:50
Nhân Vũ
ngon, cho 4 sao, vì đôi lúc còn bị rè, với echo
07:50
nhưng tốc độ là tốt
NJ
08:13
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
hơi echo 1 chút, cơ mà mới phát triển nên chắc còn phải improve nhiều
NV
08:15
Nhân Vũ
uhm, lúc sau echo vãi nhái chú nhể?
NJ
08:15
Nam Joker 🇯🇵
Vâng, bị cái echo hơi vô duyên
08:15
có thể do loa ngoài to quá chăng
NV
08:16
Nhân Vũ
A nghi có khi cái client trên lap nó cùng thu luôn ấy
NJ
08:16
Nam Joker 🇯🇵
ffmpeg hôm qua em mới biết nó có thể stream được qua rtmp
08:16
In reply to this message
lap làm gì có call anh
NV
08:17
Nhân Vũ
Mới update lên 29
08:17
Thấy đọc đc log chat call mừ
NJ
08:17
Nam Joker 🇯🇵
em cũng 29
08:17
đọc được log thôi anh
NV
08:17
Nhân Vũ
Okay
08:18
Thế echo chắc cho lên ticket
F
08:20
Fūjin
Cái đó app lọc âm chưa tốt đó
08:21
Cái đó nếu trâu bò thì dev trong 1 tháng sẽ xong
08:21
Đó là lý do sao client như skype với teamspeak ngon chỗ đó
08:22
Vẫn chưa biết có khoản chọc NAT với UDP khi tạo session call ko nữa
NJ
08:22
Nam Joker 🇯🇵
Có thể version sau sẽ improve mấy cái đó anh ạ. Vì telegram luôn đặt security lên đầu
F
08:22
Fūjin
Ờm
08:23
Chat secure là chính
08:24
Nói chung chả muốn dùng call telegram do mục đích lúc đầu của telegram là làm tốt rồi, giờ ráng enhance cái đã có là cũng ngon
11:40
 Today, The Reg has learned that Canonical has axed more than half the team who worked on Unity – which was an effort to build a single Ubuntu UI spanning phones, tablets, PCs and other devices.

Those Unity staffers who couldn't be found suitable jobs elsewhere in the open-source shop are being let go. Jobs are also going in other parts of the organization.
8 April 2017
Deleted Account joined group by link from Quăng Kafka
F
11:09
Fūjin
NV
11:15
Nhân Vũ
In reply to this message
Cài đi a
F
11:37
Fūjin
A new broadcast channel about technology: @archlinuxvn_news
Fūjin pinned this message
NJ
12:24
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Cái này là channel về News hay sao anh
F
12:27
Fūjin
Uhm
12:27
Broadcast channel
12:28
Đài phát thanh ArchVN
10 April 2017
l
16:46
l4rzy
máy em hôm nay, sau khi systemctl suspend xong, lúc mở máy lên lại thì thay vì nó wake up, nó phải boot lại
16:49
có ai bị thế này chưa ạ ?
F
16:50
Fūjin
Anh chưa, do ko bao giờ đụng lại suspend của Linux lần nữa
l
16:51
l4rzy
wiki bảo là suspend should work out of the box
F
16:51
Fūjin
Anh xưa đụng mấy phốt ACPI của Linux rồi, nên kị khoản suspend lắm
l
16:51
l4rzy
Q
16:51
Quăng Kafka
anh bị đầy =))
l
16:51
l4rzy
để về thử kernel cũ
F
16:52
Fūjin
Có cả cái hibernate, anh cũng bị phốt 2 lần rồi nên ko dùng luôn
Q
16:52
Quăng Kafka
có khi ko thấy lên hoặc suspend, bỏ máy vô cặp, về nhà vẫn còn bật y nguyên, nóng như cái chảo
l
16:52
l4rzy
lên kernel em mới bị đây
16:52
cái hirbernate thì lúc dùng được lúc không ~~
11 April 2017
08:28
08:30
4 tiếng cho việc copy và restore db, may mà time-delayed database replicas vẫn .... chạy đc
TH
j
09:23
j91 Loc
đi mây về gió à :D
09:23
tên đặt thật là mông lung
o
09:40
o NhamLH
lung tung nhỉ
09:40
mới hơn năm trước release cái cloud.fpt.net
09:40
giờ switch tiếp rồi :D
j
09:44
j91 Loc
chắc lần trước mới cloud
09:44
giờ nâng cấp thêm Gió
o
09:46
o NhamLH
In reply to this message
Verified that production database had been deleted on master
09:46
lại là sysad à 😂
Q
09:47
Quăng Kafka
mang tiếng quá =)))
09:47
The root cause of this incident was a engineer-driven configuration error. A process performing automated testing was misconfigured using production credentials. As such, we will be drastically reducing access to the primary system for certain actions to ensure this does not happen again.
09:47
engineer-driven là vị trí gì ta?
o
09:50
o NhamLH
engineer-driven configuration
09:50
em nghĩ nó là practise
09:50
chứ ko phải position :D
Q
09:51
Quăng Kafka
search thấy có vị trí đó đó
10:18
Deleted Account
dev làm ops
F
10:19
Fūjin
"The root cause of this incident was a engineer-driven configuration error. A process performing automated testing was misconfigured using production credentials."
10:19
Rồi sau này lại là human error
10:21
Google nó hạn chế đc khoản đó là nhờ AI đấy =)))
10:40
Deleted Account
amazon, digital ocean, gitlab
11:50
Deleted Account
#telegram#security #bug. khi dùng secure chat giữa hai người và đặt thời gian tự huỷ là 1-giờ chẳng hạn, thì sau thời gian đó, message của người gửi bị xoá, còn message người nhận vẫn còn. Bug xác nhận khi người gửi xài Android, người nhận xài ios (ipad, iphone).
NV
11:51
Nhân Vũ
người nhận và gửi đều dùng Android thì không bị.
Deleted Account pinned this message
n
13:26
ntd
các bác cho e hỏi, e chạy cái lệnh export http_proxy=http://username:[email protected]:port/
13:26
nhưng user hoặc pass có chứa ký tự '@' thì sao?
D?
13:32
Dynamo 🐤🇻🇳
Thêm thử dấu \ trước @ trong user hoặc pass coi sao
n
13:34
ntd
ko dc
13:35
Deleted Account
đổi pass
NJ
13:35
Nam Joker 🇯🇵
Thêm nháy đơn
D?
13:36
Dynamo 🐤🇻🇳
thêm nháy đơn vào đầu cuối user name pass tiếp
NJ
13:36
Nam Joker 🇯🇵
D?
13:36
Dynamo 🐤🇻🇳
thử các kiểu khi nào đc thì thôi 😁
13:36
dân gian gọi là try cmn hard
n
13:37
ntd
đang thử :D
NJ
13:37
Nam Joker 🇯🇵
Nháy đơn ko được thì dùng \ trong nháy đơn :))
n
13:43
ntd
cái pass của e nó dạng như lày: @[email protected]@xxx, dùng nháy đơn hoặc \ thì khi chạy lệnh env thì thấy nhưng khi wget cái gì đó thì
wget: unable to resolve host address ‘[email protected]@[email protected]
nghĩa là thằng @ đầu tiên bị mất
13:43
éo hiểu
13:57
Mới check thì thấy có push firmware lên rồi
14:06
Deleted Account
In reply to this message
thay @ bơi %40 xem. đôi pass đi là tốt nhất
Q
14:13
Quăng Kafka
gửi cái pass mình xem cho :D
l
14:21
l4rzy
In reply to this message
n
14:23
ntd
In reply to this message
được rồi a ơi 👍
Kem Mút joined group by link from Quăng Kafka
o
14:38
o NhamLH
hi Kem
KM
14:38
Kem Mút
Hi Nhâm
XC
14:38
Xuan Canh
In reply to this message
pass là: hỏi làm gì thế :)
o
14:38
o NhamLH
bạn tạo username cho dễ tát nhé :D
KM
14:40
Kem Mút
mình tạo rồi @NhamLH nhé Kemmut
o
14:41
o NhamLH
👍🏻
r
15:39
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
sn nào đây
18:30
>
Developers don't let friends write electron apps.
NJ
19:59
Nam Joker 🇯🇵
In reply to this message
Poor eclectron app
P
22:19
Phú
Trên Fedora 25 làm sao chỉnh cái mức contrast nhỉ mọi người, mặc định nó chói mắt quá. Trước cài Ubuntu hay Arch e cài gói xcalib vô thì chỉnh được, giờ thì fail
?
22:35
🐧™
In reply to this message
cái này của rad làm mà thím, cái kia là FTI, ngồi gần noc mà =))
12 April 2017
Q
09:36
Quăng Kafka
👍
TT
10:25
Trung Hiếu Trương
In reply to this message
> Electron is lazy and irresponsible way to port your applications to desktop. Not to mention inefficiency.
Deleted Account joined group by link from Quăng Kafka
Deleted Account pinned this message
TH
13:45
Tấn Hiếu
13:45
Sản phẩm mới của google, thích gì có đó luôn
l
13:54
l4rzy
configure báo checking for working Xlocale... no là bị thiếu cái gì vậy mọi người ? em đang dịch urxvt có bật XIM mà có vẻ như thiếu gói gì đó
NV
14:45
Nhân Vũ
telegram 1.0.31 doi UI hay phet
TT
14:47
Trung Hiếu Trương
https://www.producthunt.com/posts/friendlydata-1
> Không biết target user của cái này là ai =))
D?
17:37
Dynamo 🐤🇻🇳
In reply to this message
bật --enable-xim chưa, có libX11 khi link chưa?
17:37
chạy configure có ra Warning gì không
17:48
#include <X11/Xlib.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main() {
char *p;
if ((p = XSetLocaleModifiers("@im=none")) != NULL && *p)
printf("%s", XSupportsLocale() ? "success" : "error");
else
printf("%s", "error");
}
17:48
gcc test.c -lX11 -o test
17:48
xong chạy file test ra cái gì
r
17:49
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Xài beta à
NV
18:09
Nhân Vũ
In reply to this message
Em để auto update a ơi
r
19:38
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Anh nó mới 29 thôi mà
NV
19:38
Nhân Vũ
In reply to this message
Yup, mà trang chủ cũng chưa lên luôn
NJ
20:05
Nam Joker 🇯🇵
20:05
framgia giờ nổi nhỉ. Đi đâu cũng thấy
l
20:21
l4rzy
In reply to this message
thanks anh, do cái biến môi trường anh ạ 😐
20:21
giờ ok rồi :3
N
20:52
Nờ
echo {1..9} | xargs -0 -I NUM ls NUM
20:53
hỏi ngu phát
20:54
làm sao ls từ 1 - 9
D?
21:45
Dynamo 🐤🇻🇳
In reply to this message
vào đấy đi :3
Q
21:46
Quăng Kafka
~$ ls -l [1-9]
N
21:47
Nờ
thôi fix đc rồi
21:47
ý là vẫn dùng xargs
13 April 2017
P
09:13
Phú
trên Linux có phần mềm dictionary nào mà khi mình selected text khi đọc file pdf thì nó dịch luôn không mọi người
D?
09:13
Dynamo 🐤🇻🇳
golden dict
P
09:23
Phú
cám ơn a :D
?
14:14
🐧™
cho e hỏi chút
jenkins có remote deployment scripts over SSH với sự cho phép của manager k ạ?
14:14
chưa xài bao giờ nên e hỏi thử =))
o
14:15
o NhamLH
mềnh vừa check thì hem có option đó
14:15
em đọc thử bài này xem
?
14:17
🐧™
tại e k cần deploy toàn bộ a, chỉ cần chạy một số script nhất định
o
14:17
o NhamLH
post gì expose hết mail cty ra thế kia 😂
?
14:17
🐧™
In reply to this message
buồn vại :(
Q
14:17
Quăng Kafka
đọc bài trên đi
o
14:21
o NhamLH
👍🏻
14:21
cool plugin
14:21
cái này giải quyết vấn đề approval
?
14:21
🐧™
để e mô tả như này đi, có 1 bọn nó muốn chạy api/script của e với sự sự approval của ông gđ, thì ngoài jenkins có công cụ nào hỗ trợ không ạ?
o
14:22
o NhamLH
còn ssh vào remote thì cứ nhét script vào shell thôi :D
14:23
@xluffy ko biết blueocean ra có tương thích ngược với đống plugin này không :(
Q
14:23
Quăng Kafka
anh ko dùng blueocean, ko ko dùng pipeline 😂😂
o
14:24
o NhamLH
còn đang dev nên e cũng chưa dùng
TH
14:31
Tấn Hiếu
In reply to this message
Jenkins giải quyết được
d
18:06
du0ngpv
nãy chạy vmware thì arch không bấm đc ctrl , phải setxkbmap lại 😕 có bao giờ các bác thấy chán dùng linux không các bác ? 😢
NV
18:10
Nhân Vũ
In reply to this message
Không nhé
Q
18:30
Quăng Kafka
có =))) nhưng nghĩ tới Windowns lại thôi 😝
r
18:36
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Lunix sucks mà hiu hiu. Nhưng hơm có xèng mua mắc búc nên chịu thôi.
NV
19:32
Nhân Vũ
khảo sát nhanh, các sn để font size trên terminal bao nhiêu thế?
HH
19:48
Harry Huy
In reply to this message
12 trên màn 14 inch
19:54
In reply to this message
set ở host hay máy ảo vậy bạn
l
21:05
l4rzy
In reply to this message
có. chuyển qua windown được hơn 1 tháng phải quay về lại đây :3
d
21:13
du0ngpv
In reply to this message
host bác ạ . nó bonus thêm cái lỗi hold down key vô tác dụng nữa :(( chán 😂
HH
21:14
Harry Huy
mình sài virtualbox chạy photoshop mà chả sài dc alt cũng ức chế chả bit làm sao
d
21:19
du0ngpv
😂 chắc nó dùng làm gì rồi bác ạ , bác thử đổi virtualbox hotkey sang phím khác xem
21:19
virtualbox opensource nhưng chậm quá 😢
14 April 2017
09:40
Coming soon to a terminal near you: Stories!
TH
09:41
Tấn Hiếu
09:41
Khỏi làm việc luôn
09:41
Ngồi check liên tục
l
14:46
lzd Dzung
15:41
Deleted Account
15:41
anh em có biết IP này từ đâu ko
15:41
mình xem google analytics thì thấy cơ số user đến từ IP này
j
15:42
j91 Loc
oh
15:42
tu luyện xuống núi rồi hả @koi2k
15:43
Deleted Account
chưa xuống
15:43
mai lại đi
15:44
Deleted Account
chắc là local proxy :D
15:47
Deleted Account
mà GA nó lại nhận cái đấy
15:47
hơi kỳ cục
15:47
vì em nghĩ là nó chỉ nhận IP public
l
17:14
l4rzy
cho em hỏi, trong telegram làm sao để reply 1 message bằng 1 forwarded message ? ai thử chưa ạ ?
17:14
17:15
Deleted Account
mission impossible
l
17:15
l4rzy
17:16
lúc em forward qua thì reply không được và ngược lại :3
TT
17:25
Trung Hiếu Trương
17:25
Ps.: Web bằng Wordpress
D?
17:26
Dynamo 🐤🇻🇳
bảo bác Pavel Durov implement cho :D
KM
19:46
Kem Mút
In reply to this message
IP trong LAN thôi mà
15 April 2017
08:16
Deleted Account
TH
10:05
Tấn Hiếu
In reply to this message
Trước giờ em dùng cái extension trên GC, cũng ngon như vậy. Truy cập site, bấm phát nó xổ ra đầy đủ luôn
17 April 2017
Deleted Account pinned this message
TH
15:26
Tấn Hiếu
Mac mới update 2 2 factors authentication nhỉ
18 April 2017
d
14:35
du0ngpv
In reply to this message
shell prompt tên là gì bác biết không ạ ? đẹp quá 😘
NV
14:36
Nhân Vũ
hem bạn ơi
r
15:10
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Anh xài thằng này lâu rồi nè : v
NV
15:11
Nhân Vũ
In reply to this message
thế mà k share, lol
r
15:12
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
Anh xài rust client = ]] tealdeer
15:12
In reply to this message
Share lâu lắm rồi
NV
15:12
Nhân Vũ
In reply to this message
e mới cài C++ client, hehe, thấy cũng được.
15:13
In reply to this message
ồ, thế thôi repost vậy
F
15:14
Fūjin
=))
TT
15:33
Trung Hiếu Trương
Group mình ai xài hàng của Atlassian cho em hỏi nó bị như vầy là do ntn ạ. Do em đang định đọc vài thứ trong đây mà nó "Oops" cả ngày.
https://epsilon-mobile.atlassian.net/
TH
15:39
Tấn Hiếu
In reply to this message
Nghe bảo đó là tính năng
15:39
Q
15:40
Quăng Kafka
service gì vậy em? confluence?