26 November 2018
ĐC
17:00
Đập Con Mèo
In reply to this message
Như @MrTux nói, anh KA làm cái Link trên Grafana rồi link tới chỗ cái mà anh muốn
17:00
không, link cho từng metric mà
17:00
mỗi metric có một link. còn link của grafana là static
17:01
kiểu em export ci status, mỗi job có cái link ấy
MH
17:01
MrTux Hdb
In reply to this message
Vậy có thể anh làm cái table đi
17:01
Rồi query ra cái URL của job name
17:01
a đang làm table đó, mà đang bí chỗ tạo link
MH
17:01
MrTux Hdb
(aka target)
17:02
In reply to this message
Grafana table nó nhận đc link luôn mà
17:02
trên grafana thì thấy mà kô click được
17:02
vậy à để coi :))
MH
17:02
MrTux Hdb
In reply to this message
Cái này là grafana options
17:03
Em đang bế con không lấy từ đó ra cho anh đc :((
17:03
á Render value as Link
MH
17:03
MrTux Hdb
17:03
a thấy rồi lolz
MH
17:03
MrTux Hdb
In reply to this message
Chính nó đấy
17:03
thx
17:03
17:13
grafana đọc được unixtimestamp kô? nó chỉ nhận kiểu rfc timestamp string thôi lokz
17:20
xài influxdb raw query hả @@***
MH
17:23
MrTux Hdb
In reply to this message
có mà :D
17:23
lúc anh query ra ấy, chọn format
17:25
input là unixtimestamp *1000 nghĩa là tới microsec, ví dụ 1542412162805
17:32
thôi chỉnh lại cái metric luôn cho lẹ
17:32
H
23:28
Huy Nè
em đang gặp case này khi em xài Loadbalancer clasic của AWS tức là khi client call đến domain của em thì đầu tiên sẽ vào LB của AWS sau đó nó gọi xuống nginx = > java apps
23:28
em gặp 1 trường hợp là khi get real client thì nó lại get ip local của thằng LB
23:28
có cách nào để config get ip real client không mấy anh nhỉ ?
23:29
nếu như em cho nginx listen IP pblic thì thằng LB call ip public thì get IP chuẩn
ĐC
23:31
Đập Con Mèo
X forwarder?
H
23:32
Huy Nè
em có config
23:32
ở nginx rồi a
23:32
real_ip_header X-Forwarded-For;
ĐC
23:33
Đập Con Mèo
Set real ip from cái subnet của vpc nữa
23:34
Từ khoá là nginx behind load balancer x-forwarded-for
m
23:57
mitsuki 🐹
27 November 2018
H
00:00
Huy Nè
00:00
Mong các cao nhân chỉ giáo
00:35
khi grafana query prometheus, trả về metric với label (dùng Table panel để xem) thì các field này đều có kiểu string, có cách gì để đổi qua kiểu int không mấy bồ? hôm nay debug gần ngày mới ra chỗ này mà chưa biết cách xử lý tiếp
00:36
ngủ cả rồi à :)))
00:37
In reply to this message
bạn đọc client Ip từ header X-Forward-For đó bạn
00:38
bạn coi cái này, nhập ip của LB của bạn , nó nằm trong subnet đang xài thôi
00:38
đây cũng là cách nhưng xài header khác
MH
01:06
MrTux Hdb
In reply to this message
ép kiểu trong grafana :P
01:36
ép sao:)) thôi pó tay
01:36
đổi cách khác
01:36
tính luôn trong input
F
09:16
Fūjin
#
#linux #bsd #windows #mac #news 27.11.2018 09:16:14
NT
09:21
Nguyễn Ngọc Tài
Em hóng cái này với
NT
09:21
Nguyễn Ngọc Tài
H
Huy Nè 26.11.2018 23:28:17
em đang gặp case này khi em xài Loadbalancer clasic của AWS tức là khi client call đến domain của em thì đầu tiên sẽ vào LB của AWS sau đó nó gọi xuống nginx = > java apps
09:21
em gặp 1 trường hợp là khi get real client thì nó lại get ip local của thằng LB
09:21
có cách nào để config get ip real client không mấy anh nhỉ ?
09:21
nếu như em cho nginx listen IP pblic thì thằng LB call ip public thì get IP chuẩn
MH
09:29
MrTux Hdb
hôm qua có người trả lời rồi mà
09:30
:P
NT
09:32
Nguyễn Ngọc Tài
không biết huynh ấy làm được chưa nhỉ :D
MH
09:44
MrTux Hdb
/me không biết gì
q
09:46
quydo
/me too
NH
09:54
Nguyễn Đăng Hải
/me
VV
10:00
Vinh VO 🎯🎯
cái /me dùng để làm gì vậy ae?
NH
10:01
Nguyễn Đăng Hải
Chả biết nữa :v tò mò bấm thử
HV
10:05
Hoai-Thu Vuong
/me
10:05
Hình như /me là thói quen của mấy ông irc thì phải
10:06
Thằng telgram parse thành command
NV
10:06
Nhân Vũ
đúng rồi, từ hồi irc, gõ /me nó sẽ parse thành username của người gõ
10:07
nên hay có trò này
/me slap @l4rzy (sẽ thành bol0bal4 slap @l4rzy )
l
10:08
l4rzy
In reply to this message
*slaps
VV
10:08
Vinh VO 🎯🎯
hình như skype cũng có
10:08
nhưng trên telegram thấy nó cứ trơ ra nên k hiểu để làm gì
NV
10:08
Nhân Vũ
In reply to this message
á đúng rồi, hí hí ẩu quá, tks
l
10:08
l4rzy
đúng cái gì cơ?
NT
10:17
Nguyễn Ngọc Tài
/me
ÁP
10:20
Áp Pồ
/me
NH
10:21
Nguyễn Đăng Hải
/me
V
10:30
Valeth
/me
q
10:30
quydo
/me
10:30
DN
10:44
Du Nguyen
q
10:53
quydo
m
11:01
mitsuki 🐹
/me slaps @Bol0bal4
NV
11:01
Nhân Vũ
In reply to this message
q
11:08
quydo
11:08
e hoir voiw
11:08
^C67:signal-handler (1543291709) Received SIGINT scheduling shutdown...
67:M 27 Nov 04:08:29.990 # User requested shutdown...
67:M 27 Nov 04:08:29.990 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
67:M 27 Nov 04:08:29.998 * DB saved on disk
67:M 27 Nov 04:08:29.998 # Redis is now ready to exit, bye bye...
/ # ^C
/ # redis-server /etc/redis.conf --loglevel verbose
11:08
sao ko có options gì chạy bt
11:09
mà thêm file vào lỗi ko có gì log ra nhỉ
11:09
:D
11:09
file config toàn comment thôi
Deleted Account invited Deleted Account
12:31
In reply to this message
bạn chỉnh thêm logfile nữa chứ :D
q
13:50
quydo
> docker run -it -p 88:80 -p 6666:6379 -d xxx:v1
72bddfdb4b04d2763af4b33a727232e0d9ffe3a330ca2132ee6b869b052c6f04
[email protected] ~/tmp/docker
> docker run -it -p 88:80 -p 6666:6379 disnhau:v1
1:C 27 Nov 06:50:37.079 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
1:C 27 Nov 06:50:37.079 # Redis version=4.0.11, bits=64, commit=bca38d14, modified=0, pid=1, just started
1:C 27 Nov 06:50:37.079 # Configuration loaded
13:51
cái command cuối của docker file
13:51
CMD redis-server /etc/redis.conf --daemonize yes
13:51
sao container nó ko bật vậy nhỉ các bác ;(
ʚ
13:53
ʚɞÇherry Łoveʚɞ
CMD ["redis-server", "--daemonize", "yes" ] ?
13:54
mount config vào /etc/redis.conf luôn chứ?
ĐC
13:54
Đập Con Mèo
CMD ["redis-server", "/etc/redis.conf", "--daemonize", "yes"]
q
13:56
quydo
In reply to this message
1:C 27 Nov 06:55:58.593 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
1:C 27 Nov 06:55:58.593 # Redis version=4.0.11, bits=64, commit=bca38d14, modified=0, pid=1, just started
1:C 27 Nov 06:55:58.593 # Configuration loaded
13:56
In reply to this message
cài apk add redis có luôn nha
13:57
file toàn comment ;D
ʚ
13:57
ʚɞÇherry Łoveʚɞ
In reply to this message
ý là mình muốn custom cái config thì mount từ ngoài vào thẳng /etc/ luôn. xong chạy lệnh thì ko cần chỉ path của file config nữa.
13:58
tóm lại bây giờ bác chạy được chưa?
q
13:58
quydo
e bỏ cái cmd ra, container bật dc, chạy đúng command redis-server /etc/redis.conf --daemonize yes
13:58
vẫn dc
13:58
In reply to this message
e dugnf config sẵn sau khi cài đó bác
ĐC
13:59
Đập Con Mèo
Dockerfile ban viet nhu the nao vay :D
ʚ
14:00
ʚɞÇherry Łoveʚɞ
`When you demonize the Redis process, the final Docker exec process (the one that started Redis) has nothing left to do, so that process exits, and the container ends itself.

If you want to keep the container up, you can either not demonize it, or you can, but you must do something else like call wait, or more preferably, tail -f the redis logs`
HN
14:01
Hoai Nham
daemonize no chứ :D
14:01
process trong docker phải là foreground
ʚ
14:01
ʚɞÇherry Łoveʚɞ
không dùng deamon được
q
14:05
quydo
In reply to this message
14:05
dc roi bac :D
14:05
thanks các bác
14:06
CMD /usr/local/nginx/sbin/nginx && redis-server /etc/redis.conf --daemonize no
14:06
chạy phà phà rồi
16:18
@MrTux grafana nó không đổi prometheus thành json data, chỉ cho phép xài table transform đang xài plugin Table Panel. có cách khác không. Xài Doom Table treo máy
16:18
N
16:20
Nờ
In reply to this message
Xài tail -f dev null để có forground
16:20
😂
NH
18:18
Nguyen Van Minh Hieu
khi arch kg chay chỉ có cách tắt máy khởi động lại thôi sao?
ÁP
19:06
Áp Pồ
In reply to this message
có đủ suspend và hibernate đó bạn
28 November 2018
K
11:16
Kalthael
Ở đây có ai sử dụng influxdb enterprise chưa?
11:16
Rổ giá với spec sao nhỉ?
HH
14:54
Hiếu Huỳnh
influx nó có sales support mà? điền info vô rồi ngồi chờ thôi anh
14:54
chờ trên đây cũng vậy hà
Quynh Nguyen invited Quynh Nguyen
Dat Pham invited Dat Pham
NH
15:03
Nguyen Van Minh Hieu
dung lệnh gì để test hệ thống arch
15:14
わたし
rm -rf /*
Nhi Ha invited Nhi Ha
q
15:18
quydo
In reply to this message
+1 đã thử và rất thành công
K
15:24
Kalthael
Ai làm rồi cho cái use case thôi chứ chưa lên spec nữa
ʚ
15:41
ʚɞÇherry Łoveʚɞ
In reply to this message
tét cái gì mới được chứ -_-
NH
15:42
Nguyen Van Minh Hieu
sao thỉnh thoảng nó cứ treo máy. Đành phải tắc khởi động lại. Không biết bị gì?
ʚ
15:44
ʚɞÇherry Łoveʚɞ
In reply to this message
mua SSD mới, thay RAM. đem CPU đi rửa bằng xà phòng là hết mà.
q
15:45
quydo
mua máy mới nhanh nhất
NH
15:45
Nguyen Van Minh Hieu
thành thật biết ơn lời chỉ giáo
16:18
In reply to this message
ông lên Bing.com, gõ vào "how to create swap file for linux site:lauxanh.us"
16:18
ông bị lừa mua máy ram ít rồi
16:26
ông gõ lệnh "pacman -Sy ram-20g" cũng ok
16:26
ÁP
16:28
Áp Pồ
In reply to this message
đang dùng cái j thế bác?
N
16:32
Nờ
In reply to this message
spec máy sao anh :D
NH
16:33
Nguyen Van Minh Hieu
thôi anh khác phục tốt rồi
16:33
mọi thứ ok
16:35
わたし
Tải thêm ram về xài thử

https://downloadmoreram.com/
q
17:07
quydo
In reply to this message
Thêm cái này cho đủ bộ http://www.downloadmoreghz.com/
ĐC
17:08
Đập Con Mèo
In reply to this message
17:08
Chưa đủ
q
17:10
quydo
In reply to this message
cái này có down dc đâu
DN
17:10
Du Nguyen
In reply to this message
17:11
phải lên ssd chứ Tấn Hiếu
q
17:12
quydo
In reply to this message
cái này ok nhưng max có 30GB ak
ĐC
17:16
Đập Con Mèo
In reply to this message
17:18
DD
17:19
Duy Do
q
17:19
quydo
N
17:19
Nờ
troll thiệt chớ :D
DN
17:21
Du Nguyen
NV
17:22
Nhân Vũ
19:57
cái này có gì hot
HH
19:58
Hiếu Huỳnh
Không có gì hot cả, chỉ là cái bánh xe khác khác thôi
29 November 2018
NH
16:30
Nguyen Van Minh Hieu
nên xài ip6 hay ip4?
NV
16:31
Nhân Vũ
Nên xài cả 2 luôn nếu mạng hỗ trợ nha anh
NH
16:31
Nguyen Van Minh Hieu
cho anh trang hướng dẫn
NV
16:32
Nhân Vũ
Cần hướng dẫn cho cái gì anh? Cấu hình IP hả?
NH
16:33
Nguyen Van Minh Hieu
wiki trang nào hướng dẫn sử dụng cả hai ip6 và ip4
NV
16:35
Nhân Vũ
nếu anh đang xài networkmanager thì anh cứ để default thôi
16:35
cần chỉnh gì thêm đâu anh?
NH
16:35
Nguyen Van Minh Hieu
vậy là ok. cảm ơn em
H
17:33
Hoang Nguyen
In reply to this message
Cho em hỏi anh sinh năm 78 à anh.
NV
17:38
Nhân Vũ
In reply to this message
dạ
NH
18:17
Nguyen Van Minh Hieu
In reply to this message
em hỏi năm sinh để làm gì?
18:30
tính gả con gái cho đấy mà
18:30
NH
18:31
Nguyen Van Minh Hieu
In reply to this message
Tui quy y rồi
18:53
m
19:41
mitsuki 🐹
19:41
Chip của em
20:35
N
20:43
Nờ
In reply to this message
Chọt mit
m
20:43
mitsuki 🐹
N
20:44
Nờ
F
20:48
Fūjin
NV
20:48
Nhân Vũ
In reply to this message
/me khều khều c Mít
H
22:42
Hoang Nguyen
In reply to this message
Dạ thì em nếu đúng thì tuổi khá lớn nhưng các câu hỏi thì chắc em hỏi hợp hơn ʘ‿ʘ
ĐC
22:55
Đập Con Mèo
Liên quan gì đâu :D lớn tuổi mới bắt đầu xài linux thì có vấn đề gì nhể?
C
22:57
Cooly
em 2k4
NV
23:01
Nhân Vũ
In reply to this message
Không liên quan, bác ấy không phải dân IT đâu
H
23:15
Hoang Nguyen
Dạ thì em thấy bác ấy nếu lớn tuổi thì ban đầu nghĩ chắc cũng đi làm bên mảng này mới vào đây thôi. Thấy lạ mấy câu hỏi.
À nói ra thì đụng nhiều người nhưng họ đặt câu hỏi thì cũng tôn trọng nhau chút. Thậm chí ở đây là người lớn hơn mình. Không biết ngoài đời kiến thức các anh hơn ai với kém ai mà vào trong này "thái độ" với dân noob bên Linux.
Thôi em dân noob nên tàu ngầm tiếp đây.
P/s: nhân đây cảm ơn anh @Bol0bal4 lần trước.
NV
23:23
Nhân Vũ
In reply to this message
Vụ kernel ấy hả?
Vụ đấy sao ùi e?
H
23:28
Hoang Nguyen
Dạ. Tới bước tạo config hardware thì nhiều quá nên em không làm anh. Ưu tiên time hoàn thành task khác. Sống chung với lũ, với lại sau này mua lap mới né dòng Intel lỗi thôi anh.
30 November 2018
00:32
ông Hiếu này dân củ chi mà lạ gì may sinh 78 chứ không bị đập tơi bời rồi
00:32
00:35
bạn có thể dùng 1 trong những cách này để backup current config, rồi tìm các cờ liên quan đến patches của Spectre/ Meltdown rồi lần lượt disable đi sẽ dễ hơn config từ đầu
03:15
Asana, a work management platform, nabs $50M growth round at a $1.5B valuation | TechCrunch
https://techcrunch.com/2018/11/29/asana-a-work-management-platform-nabs-50m-growth-round-at-a-1-5b-valuation/?guccounter=1
q
03:17
quydo
03:18
dùng thích phết bác 8-x
NH
07:25
Nguyen Van Minh Hieu
In reply to this message
anh dân Củ Chi quê mùa dùng arch chưa quen lắm nên mới hỏi.
DP
07:45
Duy Pham Dinh
In reply to this message
Ơ, giờ mới phát hiện ra có người ít tuổi hơn mình
T
08:25
Toàn
Người hỏi tuổi tác mà ko biết ngượng thì nên xem lại :D
H
10:14
HungDQ
In reply to this message
2k4 chắc đang nói lương của @Co0oly ấy =]]
HN
10:19
Hoai Nham
lương xíp @Co0oly mà sao giống lương culi vại được
K
10:29
Kyle
cho anh làm culi với nhâm êi
N
11:11
Nờ
Có cái text EDITOR nào có GUI đọc đc file LOG có độ dài mỗi dòng Log > 65k byte nhỉ :D
T
11:20
TuxTak
In reply to this message
VIM =))
NV
11:24
Nhân Vũ
emacs
MH
11:25
MrTux Hdb
In reply to this message
cat =))
N
11:26
Nờ
In reply to this message
đang google thử cat có GUI nó ra mần răng
MH
11:26
MrTux Hdb
try bat?
HH
11:30
Hiếu Huỳnh
log gì mà mỗi dòng 65kb?
11:31
log càng to thì càng vô giá trị 🤔
ĐC
11:32
Đập Con Mèo
F
11:37
Fūjin
In reply to this message
Ko noi nhe
11:37
Lag ca may
NV
11:38
Nhân Vũ
N
11:46
Nờ
In reply to this message
Log của IBM product
11:46
ai đã làm việc với IBM product rồi sẽ hiểu
11:46
DN
12:40
Dũng Nguyễn
010 editor 😂
NT
14:50
Nguyễn Ngọc Tài
😩
14:50
nhấp mạnh vào ra cái này
14:51
:33333
DP
14:58
Duy Pham Dinh
sad the
15:13
H
19:44
Hoang Nguyen
In reply to this message
Dạ trước em cũng dùng lệnh này trên wiki của arch có hướng dẫn nhưng kernel default không đủ nên nó hỏi thêm, mà config như thế này em không rành nên thôi.
19:45
In reply to this message
Emacs ngon mà, hơi nặng hơn vim nhưng em sài vim gần 2 năm chuyển qua emacs thấy emacs ngon hơn.
NV
19:46
Nhân Vũ
In reply to this message
ah, thế tốt rồi, có thời gian quay lại sau
19:47
đi đúng hướng là tốt rồi
19:47
In reply to this message
hihi, mình cũng mới switch sang emacs, cũng đang mò mẫm thôi
H
19:57
Hoang Nguyen
@Bol0bal4 anh sài emacs được năm chưa?
NV
19:58
Nhân Vũ
chưa được 2 tháng
H
20:01
Hoang Nguyen
Anh có lí do gì đặc biệt chuyển qua không? Em cũng mới bị dụ qua sài chưa được 2 tuần.
NV
20:03
Nhân Vũ
In reply to this message
vim trùng phím tắt với tmux và awesomewm, với muốn đú thử 1 thứ mới (ngắn gọn là vậy)
H
20:05
Hoang Nguyen
Anh cho em xin sceenshot emacs bên anh như thế nào được không ạ? Em muốn xem dân chuyên thì config theme như thế nào ^^
NV
20:05
Nhân Vũ
éc, chuyên gì đâu
20:05
bạn cần thì mình vất config qua cho
20:05
còn screenshot thì đây
H
20:06
Hoang Nguyen
Em là sinh viên cũng có bên mảng system nên trong này gọi anh là dân chuyên là đúng rồi.
20:06
Không bên mảng system
NV
20:06
Nhân Vũ
để pm cái config cho nha?
H
20:06
Hoang Nguyen
//telegram pc không cho edit mess thì phải.
NV
20:07
Nhân Vũ
In reply to this message
cho mà
MH
20:09
MrTux Hdb
In reply to this message
20:09
In reply to this message
tao chuyên làm culi
H
20:11
Hoang Nguyen
@Bol0bal4 @MrTux hai anh có gõ tiếng Việt trên emacs không em hỏi chút
NV
20:11
Nhân Vũ
/me không
MH
20:13
MrTux Hdb
Không. Emacs để tao làm màu thôi
H
20:15
Hoang Nguyen
Emacs GUI ver 26 em thấy khá tệ cho support gõ tiếng Việt, nghe nói bản 27 thì ổn hơn.
@MrTux thế anh code chính bằng gì
NV
20:21
Nhân Vũ
emacs ở đây phải hú @Fuujin
H
20:29
Hoang Nguyen
@Bol0bal4 anh hay anh @Fuujin có viết blog không? Cho em xin cái vào đọc đi.
20:29
😊
MH
20:32
MrTux Hdb
In reply to this message
Anh toàn vẽ chữ thôi
NV
20:32
Nhân Vũ
In reply to this message
A bỏ lâu ùi em ơi
HN
20:35
Hoai Nham
In reply to this message
màu mè
H
20:35
Hoang Nguyen
In reply to this message
Mảng system code ít không biết đúng không anh.
20:37
In reply to this message
Có list site follow nào đọc được không anh, em xin vài site kiểu như bên RCE có anh Kiên viết blog cũng ngon.
https://kienmanowar.wordpress.com
HN
20:38
Hoai Nham
20:38
vim đi
20:38
màu mè emacs làm chi
MH
20:39
MrTux Hdb
In reply to this message
Ừ. Chỉ sửa yaml file thôi. Bảo giờ lên level siêu nhân như @kyanh thì mợ code =]]
N
21:03
Nờ
Rce là gì
21:03
Remote code excution à
N
21:04
Nờ
H
21:05
Hoang Nguyen
NV
21:05
Nhân Vũ
In reply to this message
Em đang tự hỏi khi nào thì a post cái này
H
21:05
Hoang Nguyen
homepage ...
21:06
thì blog viết ngắn gọn còn gì
21:06
hỏi sao trả lời vậy
21:06
21:06
In reply to this message
twitter
H
21:06
Hoang Nguyen
In reply to this message
reverse code engineering
21:07
@kyanh có thì cho em xin list
21:08
Mà twitter cảm giác đọc tin thì hợp chứ follow blog hoặc đọc trên medium chắc chuyên hơn.
MH
22:00
MrTux Hdb
F
22:19
Fūjin
In reply to this message
Anh xài uim gõ trên emacs gui đc
1 December 2018
DD
19:39
Duy Do
Alo có anh em nào chuyên mua bán máy tính không?
19:39
Em cần mua chừng 50 bộ máy tính để bàn.
19:39
Ae nào giá tốt em lấy nha.
MH
19:40
MrTux Hdb
In reply to this message
Máy đồng bộ hả anh?
19:40
50 bộ thì để em bắn cho thằng bạn cty cũ của em báo giá cho :)
19:41
Anh cho em contact với
DD
19:42
Duy Do
Để anh gởi yêu cầu cho em nha.
19:45
Yêu cầu đây em.
19:45
Ae nào cung cấp đc cái này thì báo nhé.
19:46
Email của anh [email protected]
19:46
Cám ơn em trc nhé @MrTux
MH
19:56
MrTux Hdb
Dạ em forward cho thằng bạn rồi. Có gì nó sẽ email anh ạ
DD
20:13
Duy Do
In reply to this message
Nói bạn em sớm giúp anh nha, đầu tuần thứ 2 anh phải gởi lại cho trường rồi.
20:13
Thanks em.
20:13
😍
2 December 2018
01:39
bọn sony ngừng kinh doanh điện thoại rồi nhỉ, 0 thấy cửa hàng nào bán =))
21:10
cái này xài được không bà con
DN
21:12
Dũng Nguyễn
Nokia giờ là hàng foxcon, thà anh mua xào mì còn hơn 😂
MH
21:22
MrTux Hdb
In reply to this message
Xiaomi không phải con nào cũng dùng Android One
21:22
@kyanh em có mua con kia cho ông già em
21:22
thiếu cảm biến vân tay, NFC
21:22
ngoài ra thì okie, hơi ít RAM nhưng Android One chạy khá mượt
21:22
Nokia nó update cũng nhanh
21:23
Xiaomi cấu hình sẽ cao hơn, nếu có Android One thì mua cũng đc
21:42
👍
21:42
thx @MrTux
MH
21:43
MrTux Hdb
In reply to this message
Mua tiki rẻ hơn =]]
21:45
lolz
21:45
ok để coi
H
21:51
Hoang Nguyen
Chip MTK tương thích kém app mà dev ít hỗ trợ, pin ~3k. Tầm giá rẻ thì con này không đáng. Mua con redmi note 5 về flash rom thuần Google còn hơn.
MH
21:52
MrTux Hdb
In reply to this message
vẫn arm thôi mà
21:52
có phải x86 như asus zenfone ngày xưa đâu
21:52
các chú lại chém :))
H
21:52
Hoang Nguyen
Khác nhau rất nhiều
MH
21:52
MrTux Hdb
OK. khác nhau chỗ nào :3
H
21:53
Hoang Nguyen
Android tương thích app với được dev hỗ trợ tốt nhất là Snapdragon
21:54
Còn mấy dòng kia thì kém! Tốn pin, lag,...
MH
21:54
MrTux Hdb
In reply to this message
Snapdragon kiến trúc không phải arm?
H
21:54
Hoang Nguyen
Kiến trúc thì là arm nhưng gpu cũng như nó làm tốt hơn
MH
21:54
MrTux Hdb
GPU engine là gì?
21:55
của Redmi note 5 và nokia 3.1?
21:55
và sếp @kyanh mua về chắc dùng để chơi PUBG hể :))
21:55
có khi để support tình báo Hoa Nam có khi ấy chứ :))
H
21:55
Hoang Nguyen
Adreno thôi anh
MH
21:56
MrTux Hdb
nói thế đến Nexus 5 của tôi cũng Adreno đồng chí ạ
21:56
=))
H
21:56
Hoang Nguyen
=))
F
21:56
Fūjin
H
21:57
Hoang Nguyen
Chất lượng application Chạy trên SD
21:57
Tốt hơn các dòng chip khác, dev cũng hỗ trợ lâu dài hơn
MH
21:57
MrTux Hdb
SD?
21:57
In reply to this message
xin ref?
H
21:57
Hoang Nguyen
Snapdragon
MH
21:57
MrTux Hdb
thôi, bạn tìm hiểu thử xem android lúc build
21:58
thì target của Snapdragon và media tek khác nhau gì nhé
21:58
chứ tranh luận võ đoán thế có tới khuya :D
H
21:59
Hoang Nguyen
Thế em hỏi ngu cái laptop chia dòng doanh nhân
22:00
anh mua cho vợ xài chụp ảnh btsync mail thôi
H
22:00
Hoang Nguyen
Với phổ thông khác và chất lượng cũng như OS chạy lại mang đến cảm giác người dùng khác nhau
22:00
vợ mới giận anh hay sao làm hỏng cái i5s với hai cái i4s
H
22:00
Hoang Nguyen
Mặc dù cấu hình..
MH
22:00
MrTux Hdb
In reply to this message
laptop người ta chỉ đánh giá chấp lượng dựa vào con CPU?
H
22:01
Hoang Nguyen
Em type trên mobile nên không tranh luận cho mệt
22:01
In reply to this message
thế thì đừng có võ đoán
22:01
bạn đang so cấu hình
22:01
còn mình thì so trải nghiệm
H
22:01
Hoang Nguyen
Dạ nhưnh lý thuyết với thực tế người dùng mang lại
22:02
Em so 2 dòng chip chạy Android
MH
22:02
MrTux Hdb
và với người bình thường thì chuyện chip CPU/GPU hơn nhau một số điểm không phải điều quá quan trọng
C
22:02
Cooly
why so serious :v
MH
22:02
MrTux Hdb
Android One thì Google nó đảm bảo việc tương thích rồi
H
22:02
Hoang Nguyen
Nhưng trải nghiệm thì dòng tốt nhất cho Android là SD
MH
22:02
MrTux Hdb
còn application không xài đồ họa nhiều như game thì việc nó chỉ có complie cho target là arm
22:03
với ART bytecode JIT thì chả có gì khó khăn khả
DN
22:03
Duy Nguyen
In reply to this message
👍
HN
22:03
Hoai Nham
chốt là mua iphone X
MH
22:03
MrTux Hdb
In reply to this message
đồng chí này chém nên mình vặt lại thôi mà :))
22:03
mấy bác thiệt là vui cứ tranh luận tiếp
MH
22:03
MrTux Hdb
có gì serious đây ahihi
22:04
cái gì còn có đó mà :@@
MH
22:04
MrTux Hdb
In reply to this message
cố là mình troll, mình phải đu cho hết nhịp chứ anh haha
F
22:04
Fūjin
HN
22:05
Hoai Nham
@kyanh mua con samsung A9 mới ra cho vợ xài a
22:05
có 4 camera sau nên btsync cũng nhanh hơn 4 lần
22:05
H
22:05
Hoang Nguyen
Android thì em thấy tương thích app với là SD rồi đến Kirin tiếp mới tới chip MTK với exynos của SS
MH
22:05
MrTux Hdb
In reply to this message
sao mày không xui ổng mua con Nokia PureView
H
22:05
Hoang Nguyen
Vậy thôi
MH
22:05
MrTux Hdb
nhiều camera thế nó x8 lần luôn haha
H
22:06
Hoang Nguyen
Còn anh Tux nó nhiều cũng là Lí thuyết
MH
22:06
MrTux Hdb
In reply to this message
"Chip MTK tương thích kém app mà dev ít hỗ trợ"
22:06
câu này võ đoán nhé
22:06
thằng @NhamLH nó thích bốn lần thôi nó kô thíc nhiều hơ[email protected]@@
MH
22:06
MrTux Hdb
In reply to this message
dạ vâng, tôi cầm trên tay con Nokia 3.1 và Redmi note 5 rồi
22:06
nên chỉ lý thuyết được thế thôi =))
22:07
nhà em gái tao tao mua cho con redmi note 5
22:07
ông già tao xài Nokia 3.1
22:07
> insert theory story =]]
H
22:07
Hoang Nguyen
Tiếp thôi,
22:08
F32 của voz với xda tôn sùng dòng SD
22:08
Có lí do
MH
22:08
MrTux Hdb
In reply to this message
liên quan gì đến câu kia của chú
22:08
> "Chip MTK tương thích kém app mà dev ít hỗ trợ"
22:09
còn bởi vì người ta tôn sùng nên nó đúng
22:09
thì chắc Android là *** rồi, có ai tôn sùng đâu
22:09
người ta tôn sùng iShit cơ mà
22:09
> insert IPhone XS joke
H
22:09
Hoang Nguyen
Review cũnh như trải nghiệm phía đông thôi anh
MH
22:10
MrTux Hdb
In reply to this message
Ừ, nhưng mà tao không hiểu chỗ này "Chip MTK tương thích kém app mà dev ít hỗ trợ"
22:10
mày có dev ứng dụng cho embedded bao giờ chưa :))
H
22:10
Hoang Nguyen
Voz tôn sùng xiaomi làm quốc thoại cũng có lí do. Táo là cái iOS tối ưu với dòng chip A của nó.
MH
22:11
MrTux Hdb
In reply to this message
giờ lại đem vì ai đó tôn sung nên nó phải tốt à
22:11
tranh luận hay nhể :))
22:11
> insert "ngụy biện" story
F
22:11
Fūjin
So chip giữa Snapdragon với Mediatek thì chả khác nào so giữa 2 cty
22:11
Giờ mình nói con Snapdragon 810 đem lại trải nghiệm cực tệ cho mình so với mediatek P90
MH
22:12
MrTux Hdb
thôi, VoZ với tinhte nó tôn dùng ARM mà
22:12
iPhone cũng là ARM architect đó
H
22:12
Hoang Nguyen
Dòng 810 là thất bại của quán cơm
MH
22:12
MrTux Hdb
cảm nhận chú @Fuujin tệ là do chú kém
F
22:13
Fūjin
=}}
MH
22:13
MrTux Hdb
chú phải dùng SD mới xịn
22:13
:P
F
22:13
Fūjin
Sao lại thất bại
22:13
Thế nào là thất bại
22:13
Thế nào là thành công
MH
22:13
MrTux Hdb
In reply to this message
giờ thì tại mediatek làm tốt quá chống phá cách mạng SD 810 à
22:13
H
22:14
Hoang Nguyen
Em xin phép bỏ chủ ngữ với đại từ chứ type nhiều quá không quen
22:15
Táo build được cái iOS tối ưu với chip dòng A
MH
22:16
MrTux Hdb
In reply to this message
dòng chip A thì khác gì các dòng khác :))
H
22:16
Hoang Nguyen
Cũng như thằng Huawei build cái EMIUI
MH
22:16
MrTux Hdb
note ở đây là vì chú nói meditek support app kém hơn SD nhé :P
H
22:16
Hoang Nguyen
Tối ưu trên dòng Kirin của nó
MH
22:16
MrTux Hdb
đừng đi xa quá =))
H
22:17
Hoang Nguyen
Nó tối ưu tốt vì được dev hỗ trợ tốt với nhiều
22:17
Còn SD hơn
22:17
MTK thì vì device đông hơn
22:17
Tất nhiên ko nói qua Android box
22:18
Còn theo Lí thuyết nhúng hay arm gì đó của anh
MH
22:19
MrTux Hdb
In reply to this message
"được dev hỗ trợ tốt hơn nhiều" = ???
22:19
In reply to this message
thì mày nói tới dev
H
22:19
Hoang Nguyen
Thì chắc mỗi dòng chip android chạy điều như nhau ʘ‿ʘ à
MH
22:19
MrTux Hdb
tao mới phải mang CPU architect và embedded vào :))
22:19
In reply to this message
không, nhưng app viết cho Android N lên Android O vẫn chạy được
C
22:20
Cooly
MH
22:20
MrTux Hdb
ahihi
H
22:20
Hoang Nguyen
Thế mỗi dòng chip thì nó mượt hơn với OS thì đó gì
22:20
Không tính hiệu năng
MH
22:20
MrTux Hdb
thế nên thật tình với bộ não hiện thời của tao, tao chưa hiểu "được dev hỗ trợ tốt hơn nhiều" là như thế nào
H
22:21
Hoang Nguyen
Nhúng với arm cấu trúc chung?
MH
22:21
MrTux Hdb
In reply to this message
cái đó có phải do mỗi chip đâu ông tướng
22:21
có học SE không :))
H
22:21
Hoang Nguyen
Không anh
F
22:21
Fūjin
In reply to this message
Nếu dùng GPU làm thước đo trải nghiệm, thì mình xin note là hiện tại mọi rendering trên app 2D đều là dùng CPU hết. Bạn có thể check chỗ Developer option -> Advance
MH
22:21
MrTux Hdb
ờ, thế giải thích kiểu khác vậy =))
F
22:22
Fūjin
In reply to this message
Bạn nên tìm hiểu thêm thế nào là SoC
MH
22:22
MrTux Hdb
In reply to this message
anh lạy mày, embedded thì nó rất rộng. ARM là một kiến trúc CPU (nhưng khác x86) > insert Google query here
22:22
yep, đống devices kia dùng SoC hết
H
22:23
Hoang Nguyen
In reply to this message
Vậy arm chung nhưng được android được viết lại mod thành mỗi tên gọi với trải nghiệm khác nhau thì gọi là gì anh?
F
22:23
Fūjin
Thế nào gọi là trải nghiệm khác nhau
22:23
MH
22:23
MrTux Hdb
In reply to this message
"mod"?
22:23
kernel modules
H
22:24
Hoang Nguyen
In reply to this message
Anh công nhận mobile thì dòng SD nhiều nhất rồi mới tới các dòng # không?
C
22:24
Cooly
các thanh niên dư năng lượng thì đi bắn counter strike đi
MH
22:24
MrTux Hdb
hay ý chú là "ROM mod"
H
22:24
Hoang Nguyen
In reply to this message
Mượt hơn. Mở app nhanh hơn
F
22:24
Fūjin
Tức anh thấy chip Mediatek xài đc hàng custom Android ngon hơn là Snapdragon, thì với anh là trải nghiệm tốt hơn sao nhỉ
MH
22:24
MrTux Hdb
In reply to this message
đang trông con không bắn Completive bắn được
H
22:24
Hoang Nguyen
Type trên đt mỏi quá
MH
22:24
MrTux Hdb
mày toàn nói mồm
22:24
đã đưa ra dẫn chứng nào được đâu
22:25
H
22:25
Hoang Nguyen
Em end-user
MH
22:25
MrTux Hdb
@Co0oly nó vừa giật luôn lon bia rồi
22:25
H
22:25
Hoang Nguyen
Toàn đi qua forum Nga với Xda với f32 ở voz hóng thôi
MH
22:25
MrTux Hdb
In reply to this message
thế thì em đừng dùng "được dev hỗ trợ tốt hơn nhiều"
H
22:25
Hoang Nguyen
Không học nhúng nên không đủ trình 😆😆
MH
22:25
MrTux Hdb
bọn anh lại tưởng em đứng ở phía dev =))
22:26
In reply to this message
ờ thế đứng kết luận vớ vẩn, đến lúc lôi logic, lý lẽ ra chém lại cứ đem số đông ra
H
22:26
Hoang Nguyen
In reply to this message
Yes or no Trước Cái đã
22:26
Anh Tux
MH
22:26
MrTux Hdb
đánh đồng tâm lý đám đông với việc đúng sai tốt xấu
H
22:27
Hoang Nguyen
Em đang nói device
22:27
Yes or no
F
22:27
Fūjin
In reply to this message
Mobile mình từng xài đa số xài Mediatek
Y
22:27
You know me
những thứ bạn Hoang nói đều dựa trên CẢM NHẬN CÁ NHÂN của bạn thôi =))
MH
22:27
MrTux Hdb
In reply to this message
mày nói phone
22:27
hay mày nói embedded devices
H
22:27
Hoang Nguyen
Phone
F
22:27
Fūjin
Lý do với trải nghiệm là rẻ hơn, tiện gọn hơn, theo nhu cầu của mình
MH
22:27
MrTux Hdb
vì cái xe ô tô nó cũng có con chip trong đấy =))
22:28
In reply to this message
rồi để tao yes, mày bảo tại nó tốt nên người ta dùng nhiều hả
22:28
có cái gì khác ngoài luận điểm này không :))
22:28
note: giới hạn so sánh là Redmi note 5 vs Nokia 3.1
H
22:28
Hoang Nguyen
22:28
Qua ô tô
22:28
?
22:29
Giờ anh Tux công nhân phone thì device
MH
22:29
MrTux Hdb
In reply to this message
thì mày vừa nói số lượng devices
22:29
mày có nói phone đâu
H
22:29
Hoang Nguyen
Dùng SD
MH
22:29
MrTux Hdb
lolz
H
22:29
Hoang Nguyen
Là top 1 không
MH
22:29
MrTux Hdb
không :3
22:29
mày không có số liệu
22:29
nói mồm
22:30
thì tao bảo tao uống bia nhiều nhất quả đất cũng đc
22:30
=]]
22:30
với điều đó có chứng minh cho luận điểm của chú đâu
22:30
ngụy biện hoài
22:31
"Chip MTK tương thích kém app mà dev ít hỗ trợ"
H
22:31
Hoang Nguyen
Vậy thôi
MH
22:31
MrTux Hdb
tao đang nói luận điểm này
22:31
còn mày thì cứ ngụy biện, đánh tráo khái niệm hoài
H
22:31
Hoang Nguyen
Đối với em SD được dùng với hỗ trợ đông nhất
MH
22:31
MrTux Hdb
"dev hỗ trợ" = ???
H
22:32
Hoang Nguyen
App cũng như đội trên Xda hoặc mấy anh Nga hỗ trợ ổn nhất
MH
22:32
MrTux Hdb
ý mài nói hỗ trợ là hỗ trợ gì?
22:32
ROM mod?
F
22:32
Fūjin
MH
22:32
MrTux Hdb
đấy là đứng từ phía enduser?
22:32
đấy là "app không hỗ trợ"
22:32
bớt đi được không =))
F
22:33
Fūjin
In reply to this message
Đây là trải nghiệm tốt đẹp nhất với dòng snapdragon đây
H
22:33
Hoang Nguyen
Ví dụ vài app chạy trên SD ổn quá MTK crash
MH
22:33
MrTux Hdb
Android One nó khắc hẳn nhé
22:33
In reply to this message
game?
22:33
và số liệu đâu cho xin tí
22:33
thế thì app tao mở trên SD nó cũng crash
22:33
force closed luôn
22:33
22:34
H
22:34
Hoang Nguyen
In reply to this message
Mấy còn đời 800 đầu như 10 20
MH
22:34
MrTux Hdb
thôi bế con đi ngủ đây haha
22:34
chú tiếp tục với luận điểm của chú đi nhá
22:34
=))
H
22:34
Hoang Nguyen
Okie anh
22:34
=))
MH
22:34
MrTux Hdb
thực ra là anh không quan tâm làm gì đâu
22:34
mà anh rảnh quá
22:35
ahihi
H
22:35
Hoang Nguyen
Android one của anh trên Nokia có dòng up lên Android pie tụt pin vài chục % qua đêm đó
22:36
😆😆
22:36
Đt em cũng chả mang Lí thuyết vào nhiều
22:36
Cho mệt
MH
22:36
MrTux Hdb
In reply to this message
bọn up lên beta
22:36
mày đừng có cả vú lấp miệng em
22:37
dùng con nào Android One của Nokia chưa
22:37
hay chém hở con giời :3
H
22:37
Hoang Nguyen
Tự trải với f32 và xda với forum mấy anh Nga chứ không biết nhúng
22:37
In reply to this message
Final
22:37
😆😆
MH
22:37
MrTux Hdb
In reply to this message
thế thì bớt mồm lại
22:37
In reply to this message
con nào?
22:37
chỉ mặt gọi tên đi chứ đừng chém
H
22:37
Hoang Nguyen
In reply to this message
😊😊😊
MH
22:37
MrTux Hdb
Nokia 7 có bị xong fix rồi =))
22:37
chỉ vài ngày và nó cũng không phải mediatek
22:38
thế nên chú lại ngụy biện
22:38
đánh tráo khái niệm không hơn không kém
r
22:38
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍 👑
Grab popcorn nãy giờ mà chán quá . Thôi đi ra 😂
MH
22:38
MrTux Hdb
ờ, thanh niên này quan điểm chán quá
H
22:39
Hoang Nguyen
Mới nói "vài" mà anh xóa mất tiêu rồi
MH
22:39
MrTux Hdb
chốt: đừng quote tao
H
22:39
Hoang Nguyen
MH
22:39
MrTux Hdb
notification con nó ngủ
22:39
In reply to this message
vài ngày
22:40
và đọc đi mấy con đấy không dùng Mediatek
22:40
nên mày ngụy biện
22:40
chán quá
22:40
hố hố
22:40
thôi đừng quote tao nữa, con tao nó nhòm
H
22:40
Hoang Nguyen
Em đang nói android one của anh nói khác nhưng chả khác gì hết
MH
22:40
MrTux Hdb
thích chat gì ở đây cứ chat. Hết
22:40
mày thắng đi
Y
22:40
You know me
múc nó đi anh @MrTux =))
MH
22:40
MrTux Hdb
H
22:42
Hoang Nguyen
Thôi em xin ra
22:42
Gõ điện thoại mệt quá
22:42
Tắm phát cho tỉnh rồi em ngủ đây
22:42
Cảm ơn mấy anh đã dành thời gian
22:42
g evening
22:42
H
22:44
Hoang Nguyen
Chốt cuối
22:45
Mua con đt qua nhúng với arm.
22:46
Nhớ đợt vụ kernel lần trước em có nói vụ windows 10 ở các bản 1709 với 1703 thì mượt với hiệu suất cao hơn các dòng sau cũng bị hỏi là xyz lí thuyết sâu trong khi đó là trải nghiệm End user từ forum là chính.
22:46
😆😆😆
22:47
G9 các anh ^^
F
22:49
Fūjin
À nhân tiện về trải nghiệm phone
22:49
Cũng xin giới thiệu hàng xịn sử dụng chip Snapdragon
H
22:49
Hoang Nguyen
In reply to this message
Tái bút là con này Sony mà riêng em thì đánh giá OS tệ với nhà dòng Sony mobile.
F
22:50
Fūjin
In reply to this message
Vừa có trải nghiệm tốt nhất, vừa ủng hộ hàng VN
3 December 2018
HD
00:12
Hau Do
E nghĩ là mua con mì xào. R flash lineage vào bao ngon
DN
09:20
Dũng Nguyễn
Các board nhúng xài mtk nhiều lắm. Vẫn mượt 😂
MH
09:30
MrTux Hdb
"dev chưa hỗ trợ nhiều"
09:31
hãy xài SD! 😝
09:31
T
09:36
TuxTak
E xài exynos
09:37
MH
09:41
MrTux Hdb
In reply to this message
có được dev hỗ trợ đâu
09:41
mua SD mà xài đi
T
09:44
TuxTak
e chỉ chơi game với đọc báo thôi, thấy k ảnh hưởng gì nên đành chịu z
09:44
09:45
nói thật là nếu nói về dev k hỗ trợ thì chỉ có x86 hoặc chip của NVIDIA thôi chứ lúc build ứng dụng chả thấy target nào cho Snapdragron hay MTK cả
09:45
một người code mobile dạo mấy năm cho hay
09:45
11:00
In reply to this message
tranh cãi hôm qua rồi sao nhai lại vậy. nếu có ai sai thì từ từ sẽ thông. nhắc lại vậy chỉ ra chiều nhỏ nhen không đáng
MH
11:14
MrTux Hdb
11:14
14:08
có bạn nào tư vấn đổi từ client - server qua microservice không @pcdinh
N
14:11
Nờ
có đứa nào dám tư vấn cho anh , nó sợ bị dìm chết đuối mất =))
14:13
tư vấn cho sếp to hơn anh. a đi công tác pkeiku dài ngày nên kô giúp người ta được
Phong Tran invited Phong Tran
DP
14:35
D P
micro-services là một thứ bệnh dịch cần chữa
14:35
trong 1.5 năm nay em phỏng vấn trên 12 ng làm back-end
14:36
đều nói biết làm micro-services nhưng từ tech lead đến senior dev đều ko hiểu gì về microservices cả
14:36
thậm chí ko hiểu mình làm gì
14:36
có những nhầm lẫn nguy hiểm: docker == micro-services
14:36
nhiều nơi cứ thích bệnh mà ;:))
14:37
docker là microservice còn gì :@@@
DP
14:37
D P
em nghĩ bên nào muốn làm microservices cần có người có tư duy kiến trúc tốt
14:38
vì các dev gần như ko có tư duy kiến trúc cho nên họ nghe ai nói 1 file chưa thành 2 là tính modular, áp dụng tư duy đó vào microservices là hỏng ăn
14:39
a đang ôm đống micro service cho ops đây mỗi task con con phải send 4 pr
14:39
14:39
làm trước quên sau làm sau quên trước phát ốm
DP
14:40
D P
1 app cụ thể giống như 1 bàn ăn. Nếu 1 ai đó ko có tư duy kiến trúc nhưng mắc bệnh microservices do lây nhiễm vô tình thì họ sẽ dọn mỗi món ăn vào 1 bàn và thậm chí cho vào 1 phòng riêng
14:41
và để ăn 1 món, user sẽ phải đi từ bàn này sang bàn kia hoặc phòng này sang phòng kia rồi mới về chỗ ngồi
14:41
câu hỏi này em vẫn đặt ra khi phỏng vấn
14:42
mà 100% ko trả lời được
14:42
hoặc ko nghĩ đến luôn
14:42
HH
14:44
Hiếu Huỳnh
thế theo anh thì microservice phải như nào 🤔 ? @pcdinh
DP
14:45
D P
giống như chia nhỏ class, em phải hiểu rõ kiến trúc của app, cái gì cần, và lý do cần
14:46
1 class A có 18 method. Thấy to quá nên chia thành A1 8 method và A2 10 method ko phải là OOP
14:46
tương tự chia 1 mono services thành 2 - 3 - 4 mono services ràng buộc nhau về mặt dữ liệu ko phải là microservices
14:47
việc chia nhỏ services phải có toan tính đến ràng buộc dữ liệu, quan hệ 1-n, ràng buộc phụ thuộc theo workflow, debugging và băng thông
C
14:48
Cooly
tưởng chia nhỏ service thì phải dựa vào bounded context :3
MH
14:48
MrTux Hdb
In reply to this message
❤️
DP
14:48
D P
bounded context chính là workflow và ràng buộc dữ liệu đó
C
14:49
Cooly
còn overheat chỉ là hệ luỵ nếu bounded context ko làm tốt
DP
14:49
D P
bounded context nghe rất trừu tượng
14:49
nói thẳng luôn là workflow và ràng buộc dữ liệu cho nhanh
C
14:49
Cooly
ko trừa tượng lắm nếu suy nghi từ góc nhìn product
DP
14:49
D P
góc nhìn product là góc nhìn trừu tượng mà
MH
14:49
MrTux Hdb
> insert worlclass microservices story =]]
DP
14:50
D P
nó bỏ qua các chi tiết kĩ thuật bên dưới
N
14:50
Nờ
In reply to this message
ERROR: Content not found
DP
14:50
D P
còn workflow bản chất là lập trình imperative thôi
HN
14:50
Hoai Nham
a @pcdinh có suggest một số cuốn sách hay về mấy cái này không a :D
C
14:51
Cooly
thế pv 1 dev có khả năng abstraction thì cũng tội
14:51
abstraction về product nhé :v
14:51
@NhamLH đọc nhìu mệt lắm
14:52
chơi đê
14:52
DP
14:52
D P
giờ method A gọi xong thì gọi method B. Ở cái gọi là microservice thì method A gọi xong thì gọi 1 HTTP method của service B
MH
14:52
MrTux Hdb
anh em bình tĩnh để @Co0oly@pcdinh nói chuyện
DP
14:52
D P
điều gì xảy ra nếu service B ràng buộc dữ liệu với method A
C
14:54
Cooly
ko hiểu mục tiêu câu hỏi lắm nhưng đó là điều tất yếu mà nhỉ, mục tiêu của microservice để flexible hơn về mặt resource và manageable
14:55
kiểu kiểu build to destroy in the chaos world :v
DP
14:55
D P
In reply to this message
ko
14:55
manageable về cái gì?
14:55
resource cần flexiable là gì?
C
14:55
Cooly
đã hoặt động độc lập thì nó phải ràng buộc dữ liệu chứ
14:56
với ban đầu đã bounded context
DP
14:56
D P
đó
14:56
chính là điểm chết
C
14:56
Cooly
thì nó sẽ được reuse ở nhìu nơi
14:56
nên nó phải ràng buộc để bảo vệ nó
14:57
đợi siu nhơn giải đáp :3
DP
14:57
D P
microservices ko đạt được mục tiêu tồn tại độc lập nếu các service phụ thuộc nhau mạnh về dữ liệu
C
14:57
Cooly
HN
14:57
Hoai Nham
2 service mà connect chung 1 db là tạch
14:57
nói cho dễ hiểu :D
DP
14:57
D P
nghĩa là việc sửa đổi services này có thể khiến nhiều services khác tạch
HN
14:57
Hoai Nham
expose internal implementation cho thằng khác roài
DP
14:57
D P
Hoai Nham nói đúng rồi đó
C
14:58
Cooly
à à, okei hỉu câu hỏi roài
14:58
tưởng ràng buộc dữ liệu đầu vào :3
DP
15:00
D P
phần lớn các bạn mình pv đều có 2 hướng:

1. duplicate data và chia thành nhiều database khác nhau. Mục tiêu của service bị đánh bại ở khâu manageable. Debug khó khăn hơn. Việc kiểm soát data bị orphan khó khăn hơn. Việc join data tốn nhiều effort và tốc độ chậm hơn nhiều. E.x: gửi 1000 ID của friend sang 1 service khác để lấy activity => IN expression chưa bao giờ được tối ưu ở các RDBMS
15:01
2. chung database => đánh bại mục tiêu độc lập
C
15:06
Cooly
là cho ứng viên đầu bài để đưa giải pháp hay là hỏi trên hệ thống mà ứng viên đã phát triển?
DP
15:06
D P
ứng viên làm gì thì hỏi đó thôi
15:06
họ khoe thì hỏi
15:06
ko khoe thì thôi
C
15:07
Cooly
thật ra đây là câu hỏi khó :3
DP
15:07
D P
đây ko hẳn là câu hỏi khó
15:07
mà là câu hỏi mở
C
15:07
Cooly
okei, câu hỏi mở
DP
15:07
D P
1 dev cứng là một dev biết rõ trade-off
15:08
vì ko có gì hoàn hảo cả
15:08
nhưng dev cứng sẽ biết rõ mình đang làm gì
C
15:08
Cooly
target của câu hỏi là để đánh giá ???
15:08
okei, critical thinking ?
DP
15:08
D P
đánh giá tư duy kiến trúc và độ chắc chắn về quyết định kĩ thuật
15:09
chúng ta vẫn có cái gọi là performance review có mục decision making đó
C
15:10
Cooly
okei
15:10
ôm mều vuốt vuốt
15:10
HN
15:10
Hoai Nham
@pcdinh có sách để hấp thụ tinh hoa không a :))
N
15:11
Nờ
rầu, giờ 2 siêu nhơn suggest sách để hấp tinh đê
15:11
=))
C
15:12
Cooly
Cuốn nì?
DP
15:12
D P
Anh ko có sách, anh toàn đọc blog để xem các bạn thực hành microservices ra sao, có vấn đề gì, hay chửi thề về vấn đề gì. Anh làm microservices từ 2013 để thử nghiệm và thấy rất nhiều vấn đề. Gần đây nhiều bạn đã thấy sợ kiến trúc này và bắt đầu nghĩ tới miniservices
C
15:13
Cooly
giỡn thoai, cuốn trên mình cũng ko đọc, toàn skim :v
DP
15:13
D P
khi ý thức hệ microservices ra đời mọi người cố chia nhỏ monolithic app càng nhiều càng tốt. Giống như trào lưu small class trong Java
HN
15:14
Hoai Nham
In reply to this message
chắc khoe mều là chủ yếu :))
C
15:14
Cooly
ahihi
DP
15:14
D P
gần đây mọi người thấy càng làm thế càng phức tạp, và thậm chí microservices là một anti-pattern tệ nhất
15:14
mọi người bắt đầu kết hợp các microservices thành miniservices
15:15
tóm lại là vẫn chia, nhưng chia từ kiến trúc sau khi đã toàn tính đến phụ thuộc dữ liệu, access pattern và quan hệ 1-n cũng như ràng buộc workflow
C
15:16
Cooly
abstract hơn là phải xem resource có những gì và hệ thống có cần scale hơm, right?
DP
15:17
D P
thực ra ko có gì lạ: nó giống như ngày xưa chúng ta chia 3NF 4NF 5NF rồi cuối cùng thực tế thì gộp lại đấy thôi
C
15:21
Cooly
15:21
có bản dịch tiếng việt đó
DP
15:23
D P
ít khi đọc mấy bài thế này, rất nhiều người armchair quá. Thích engineering blog của các bạn thực hành hơn: bài học xương máu của họ đỡ cho mình đổ máu =))
C
15:23
Cooly
à, tuỳ model thôi
15:24
bài học xương máu là kiểu trial-error
15:24
đôi khi hơi bias
15:25
còn style này kiểu overengineering hơn tẹo, nó dành cho ai đã đổ máu rồi :v
DP
15:31
D P
trong 1 thế giới hoàn hảo, 1 zookeeper đứng vai trò làm service discovery cho các microservice giúp chúng tìm ra nhau trong topo mạng. Trong 1 thế giới bình thường, service A gọi đến service B bị overload và không có chức năng rollback lại distributed transaction hoặc thậm chí notification đã gửi đi nhưng data còn sẵn sàng (có thể không bao giờ sẵn sàng)
15:32
Xin chân trọng giới thiệu CloudConvert, một dịch vụ convert file sẵn sàng gửi thông báo thành công nhưng file thì chưa thấy đâu cả
ĐC
15:32
Đập Con Mèo
C
15:32
Cooly
hmn, services B phải có backpressure nhỉ :3
DP
15:33
D P
dev là mình, sau khi nhận push notification phải aggressive query cho đến khi thấy file thì thôi
15:33
=))
15:33
microservice có rất nhiều thử thách và có nhiều cách code lạ đời
15:34
tuy nhiên câu hỏi là aggressive query (long polling) đến bao giờ?
15:34
nếu từ bỏ thì chuyện gì xảy ra
15:35
khi từ bỏ thì thông báo cho khách hàng thế nào/
15:36
nếu dev ko cứng thì mấy câu hỏi trên ko cần đặt ra đâu
15:36
và vì thế code sẽ là một cái tổ ông
15:36
ong
15:36
với vô số lỗ hổng
15:36
nhưng vẫn đẹp về kiến trúc
C
15:37
Cooly
ai bảo boss trả có từng ấy $
15:37
MH
15:37
MrTux Hdb
In reply to this message
=)) Tụi em xài nó này, đôi lúc nhục sau chuyển qua wk2tml
N
15:44
Nờ
Mở mang đầu óc nhiều quá :D
ʚ
15:49
ʚɞÇherry Łoveʚɞ
nghe xong câu chuyện mà bên em chế được lửa rồi đấy :3.
r
15:51
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍 👑
@pcdinh @Co0oly thank 2 đại ca đã mở mang đầu óc : D
TB
15:57
Trung Bui
TT
16:03
Thinh Tran
Phạm Nam invited Phạm Nam
HN
16:08
Hoai Nham
@duythinht nay không lái xe ôm à
?
16:11
👽
Thank all, dạo này em nghe nhiều về microservice mà giờ mới biết thêm kha khá thứ.
TT
16:24
Thinh Tran
Vẫn chạy xe ôm đều
16:24
Minh MQ invited Minh MQ
H
16:39
Hoang Nguyen
In reply to this message
Em thấy cách anh @MrTux hỏi xoáy vấn đề cũng là cách để em học hỏi thêm các anh về cách tranh luận vấn đề sâu hơn.
MH
16:40
MrTux Hdb
H
16:41
Hoang Nguyen
Chỉ là cách tranh luận thôi, chứ em vẫn bảo lưu quan điểm. Hi hi.
HH
16:43
Hiếu Huỳnh
16:44
thôi, về trông con đi anh @MrTux hơi đâu mà cãi
16:44
ahihi
MH
16:44
MrTux Hdb
tao còn đi làm, trông con cả ngày, tiền đâu mua cần mà hút
HH
16:45
Hiếu Huỳnh
btw, bảo vệ quan điểm là tốt, nhưng phải có lập luận & reference chắc chắn
chớ assume, hay em tưởng em tưởng, rồi tranh đấu đến cùng trên cái em tưởng đó, thì ... :bye:
16:45
no one really cares what you say :bye:
N
16:46
Nờ
mua cần cho con hút, khỏi trông =))
HH
16:46
Hiếu Huỳnh
16:46
vì căn bản, có cãi qua lại, discuss qua lại, cũng ko tạo ra dc giá trị gì, chả có dc tăng lương, hay phát triển nồi cơm
16:46
H
16:48
Hoang Nguyen
In reply to this message
Em nghĩ đơn giản là tùy vấn đề, ví dụ cái kia thì dựa theo feedback lượng user với một số trải nghiệm thực tế.
HH
16:48
Hiếu Huỳnh
em nghĩ, em tưởng, dựa theo, ....
16:48
16:49
thôi về nhà trông con, cho con bú
N
16:49
Nờ
In reply to this message
giờ mài làm cái gì thực tế chưa
HH
16:49
Hiếu Huỳnh
con ngủ rồi, lấy cần ra hút
16:49
đời lại vui
16:49
16:49
H
16:50
Hoang Nguyen
À ý chỉ vấn đề nào cũng phân tích kĩ thuật chuyên sâu thì khó.
N
16:51
Nờ
vậy thôi dựa cột mà nghe đi :|
16:51
trong này bao nhiêu cao thủ, tau còn chả dám cãi :'(
H
16:51
Hoang Nguyen
In reply to this message
Đang đi học thôi anh
16:52
In reply to this message
Thì em tàu ngầm là chính, còn vấn đề thì nhảy vào để nghe chửi hoài cũng thành khôn.
16:52
Im lặng hoài thì sao biết mình sai ở đâu anh
16:52
ĐC
16:53
Đập Con Mèo
Đúng, phải chọc cho Tux chửi mới vui :D
C
16:55
Cooly
In reply to this message
Hỏi xoáy thì phải đáp xoay :v
H
17:00
Hoang Nguyen
In reply to this message
Dạ cách nghĩ của em tùy vấn đề. Ví dụ: nvidia driver 388.71 tốt cho gamer với dân coin thì dựa theo feedback từ voz, reddit chứ có lí lẽ nào chứng minh hoặc phân tích kĩ thuật vì sao nó là như vậy ....
C
17:03
Cooly
The question is just an ego trap
17:08
わたし
Giống game pikachu bắt cặp giờnhiều người nói nó hay thì nó là game of the year ẩy hả
H
17:15
Hoang Nguyen
- Thế nào là "hay"? Quan điểm cá nhân hay một nhóm người.
- Nvidia driver thì dựa theo feedback là chính, sau này người ta mới bendmark game, để xác nhận lại nhưng cũng là feedback từ end-user về vụ Nvidia bóp hiệu năng của card cũ chứ làm gì có chứng minh yếu tối dev, kĩ thuật?
r
17:18
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍 👑
In reply to this message
benmark game « cái này là kỹ thuật này chú : D
H
17:20
Hoang Nguyen
Nhiều thằng nó version nó tốt —> feedback users —> test thử như thế nào chứ ai chứng minh phần lõi vấn đề là vì sao nó tốt không?
C
17:38
Cooly
Em đang học ngành nào?
17:38
Có vô lộn group hok dzị :3
r
17:38
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍 👑
In reply to this message
test thử như thế nào « cái này là dùng để chứng minh đó em = ]]]
H
17:39
Hoang Nguyen
Dạ em hỏi bên computer science anh.
C
17:39
Cooly
Trời
HH
17:39
Hiếu Huỳnh
Thôi ae đừng care nữa, kệ đi
17:40
Tốn thời gian & resources quá, không có value gì cả
C
17:40
Cooly
Ở trường em có học về scientific method hay statistic chưa
H
17:42
Hoang Nguyen
In reply to this message
Dạ có môn nhưng em chưa học anh.
17:43
Statistic thì có học qua nhưng không rõ môn anh là môn nào? Bên mảng nào chứ em thấy hơi chung chung?
C
17:44
Cooly
Anh ko biết trong trường thì nó gọi là môn gì, xác xuất thống kê chăng?
17:45
Nhưng cái em đang dựa vào là một dạng thống kê
H
17:48
Hoang Nguyen
Dạ vâng, thì hồi tối em có tranh luận về chip SD với MTK cũng là một dạng tổng hợp kết quả của em từ feedback của XDA, voz, forum bên Nga thôi anh. —> Dev hỗ trợ SD tốt hơn.
Còn anh Tux với mấy anh hỏi xoáy về vấn đề cốt lõi vì sao nó như vậy? Cũng tương tự là android chạy trên một con chip SD nhưng có hãng lại tối ưu tốt hơn hãng khác.
17:49
Tối qua tranh luận em cảm giác là xoáy sâu vấn đề "lõi".
MH
17:50
MrTux Hdb
In reply to this message
tôi khẳng định với ông, ông dịch đúng tên môn học rồi vì tôi học môn này đã 4 lần =))
H
17:51
Hoang Nguyen
Dạ đúng môn đối với toán căn bản thông chứ em thấy vào chuyên ngành statistic mỗi phân ngành của khoa mỗi bên mỗi khác.
C
17:56
Cooly
In reply to this message
Vấn đề là cách em diễn giải và cách dùng từ, em đang dùng câu khẳng định dựa trên dẫn chứng có tính xác xuất
17:58
Em có thể bảo rằng đa số em thấy các anh trên voz bảo xxx gì đó tốt hơn yyy -> lúc này sẽ phải có dẫn chứng thống kê, cơ mà em có thể do cảm tính maybe bà con km em
17:59
Thôi hết thời gian tán nhãm
17:59
H
17:59
Hoang Nguyen
Dạ cảm ơn anh đã dành time. Cơ mà "bà con km em" là sao anh?
18:00
P/s: Em đi tập gym đây 😄😄
18:02
SD với MTK đối với phone thì em có so về số lượng device với vài vấn đề về source linh tinh thôi.
18:02
PP mấy anh.
18:02
HV
19:49
Hoai-Thu Vuong
In reply to this message
Cái câu này hay, bảo vệ chứ không bảo thủ
19:54
sau khi xem tranh luận kô hiểu gì mình quyết định mua Nokia 5.1 hoặc sony xperia. Sony không còn ở vietnam nên mình có khi mua ở châu âu gửi về. điêj thoại cùi nhưng chất ảnh thì ít hãng nào qua được Sony .
19:54
19:55
cho con gái xem ảnh trên Samsung Lg Htc giống như dạy nó nói láo
19:55
T
19:55
Toàn
In reply to this message
Lại chém. Em đi 1 số diễn đàn voz troidat ngoisao thì ai cũng nói nước ảnh sony ko tài nào so đc với HTC. Em nghĩ anh nên xem lại
19:59
ôi cái bọn so pixel chứ gì
19:59
20:00
dòng flaship thì ko rành. nếu dùng CarlZeiss thì ok, còn lại màu render không như sony đâu
20:01
tất nhiên tùy quan điểm nhưng rất khó giải thích cho con gái tại sao ảnh chụp vào lung linh trong khi thực tế thì xấu òm
20:02
mình đât chỉ phục iphone màu chuẩn vô cùng bọn nó toàn xài carlzeiss lens mà :))
20:03
nhưng iphone đẻ ra một đóng vấn đề. backup chẳng hạn @@@
20:04
(btw ở đây là dùng phương pháp wy nạp kô hoàn toàn ha @@ mình thử qua cũng kha khá rồi nhưng kô thể thử hết dược)
T
20:05
Toàn
E đã nói rồi em refer từ các trang web khác. Họ nói thế thì chắc chắn là thế. Em tin họ nói
20:05
20:09
@pcdinh con phone có evrange đỉnh nhất là con nào
20:11
20:11
mùa thu vàng châu âu. mấy bác xem amd hay intel chụp có khác gì không
20:11
mà hình này chỉ đáng 3 điểm
20:11
DP
20:11
D P
công nhận cái ảnh này ngon đó anh. Note của em mà chụp thế này thì đen xì
20:12
anh chụp trong bóng râm, phía nền trên thì quá sáng
20:12
do evrange đấy. chụp hdr thì lười
DP
20:13
D P
em giả định ảnh này anh chụp = điện thoại. Còn nếu anh chụp bằng Pentax thì em ko nói vì Note và Pen là ko cùng đẳng cấp =))
20:13
20:13
điện thoại cả mà @pcdinh
20:14
a chưa kịp đem con pen ra trời đã sập tối
20:14
có rảnh canh đâu @@@@
20:17
@nctoan vô định vị xem a ở đâu
20:17
T
20:17
Toàn
Heyyyy congrats
Y
22:48
You know me
In reply to this message
để cho lần sau không có phát ngôn những câu hùng hồn như vậy nữa =)) ngã phải đau thì mới sợ ngã anh ạ :v
4 December 2018
N?
09:36
Nghiep 🐳
In reply to this message
em không biết giờ sao chứ hồi trc xài con Z3 bể màn hình là phải thay luôn cảm ứng (nó chung bộ) :'(
HH
09:37
Hiếu Huỳnh
con nào bể màn cũng gần như là thay cảm ứng hà, ko riêng mỗi sony
T
09:37
TuxTak
tốt nhất là bể màn hình xác định mua luôn con mới cho lành
09:37
thay có khi còn hơn nửa giá
HH
09:38
Hiếu Huỳnh
yeah, right
N
09:38
Nờ
/me nhìn nhìn con S7 của mình nứt màn vẫn xài tốt
T
09:38
TuxTak
muốn an tâm thì dán miếng cường lực vô cho nó
09:38
cá nhân mình vẫn đi chân trần cho nó sướng
09:39
N?
09:44
Nghiep 🐳
In reply to this message
có mấy con nứt màn hình còn xài dc mà bác, con z3 của e nứt 1 xíu là cảm ứng đi theo luôn
DD
09:47
Duy Do
@MrTux Không thấy bạn em gởi báo giá cho mấy chục bộ máy tính ha.
MH
09:52
MrTux Hdb
qua giờ em cũng chưa chat với nó
09:53
nó chưa email anh à :D
DD
10:09
Duy Do
Mới vừa mail tức thì
10:09
:D
10:10
Cám ơn em nhé @MrTux
MH
10:15
MrTux Hdb
@duydo dạ, không có gì anh :D
12:32
In reply to this message
mình 0 nghĩ đó là mục đích ban đầu của việc tranh luận dài dòng, cũng chẳng ăn nhập gì với chuyện mình hỏi cái Nokia 5.x xài được không [a e mải mê quá :D]

ngoài ra, mình không chắc ai có quyền dạy cho ai đó một bài học, chưa nói tới khả năng =)

do không phải chuyên môn nên mình có thể tóm lại vài ý là

1/ bạn Hoang đưa ra lập luận không thuyết phục. (tao) cần thêm số liệu, còn không thì lập luận hoàn toàn yếu. (chẳng phải bạn H đang cóo thuyết phục các bạn khác sao)

2/ vài bạn còn lại không cảm thấy thuyết phục, thay vì nói thẳng ra suy nghĩ này, lại đi bắt bẻ linh tinh (rất mất thời gian)

Ngoài ra, nên hạn chế dùng từ Ngụy biện. Ngụy biện có ý chủ quan , hoặc dùng trong môt trường nghiêm ngặt hơn. Mình không nghĩ bạn Hoang _cố tình_ làm thé.

Không rõ bạn ấy cón cố cãi cày cãi cối như thế nào. Mình cũng không thích việc đó vậy.
TB
12:34
Trung Bui
12:38
In reply to this message
đợt mình mới mua cái đt mà cảm ứng hỏng mang ra hãng đòi 1/2 giá tiền thay mới chứ không chịu bảo hành nên mình đập luôn cái đt :D
12:38
coi như mất toi mớ tiền ngu:D
DN
13:14
Duy Nguyen
Nokia 7 coi sao anh @kyanh, màn to, camera nghe nói chất
13:16
to quá a nhà a xài khoảng 5.2 in trở xuống
13:16
😘
T
14:24
TuxTak
In reply to this message
chừa xác lại bán cho mấy cửa hàng sửa điện thoại cũng đc mà a, đập thì uống quá =))
DN
14:37
Duy Nguyen
Hoặc dán da lại làm chặn giấy
14:44
In reply to this message
rất tiếc bực quá mà
DP
15:16
Duy Pham Dinh
Em tương tượng cảnh đứng trước cửa hàng rồi đập...
HH
21:04
Hiếu Huỳnh
https://henrikwarne.com/2018/12/03/developer-on-call/

Đáng giá đến-từng-chữ, must read 🙏
5 December 2018
F
06:36
Fūjin
#
#linux #bsd #windows #mac #news 05.12.2018 06:36:25
H
16:54
Huy Nè
Mấy anh cho em hỏi trước em có xài EC2 bị ddos lớn nên AWS block xài api ec2 ,sau gửi ticket nó mới mở ra
16:54
giờ cho em hỏi nếu như xài 1 lớp ELB ở ngoài rồi allow traffic chỉ ELB vào Ec2 thì nó có block không nhỉ
ĐC
16:56
Đập Con Mèo
Vẫn không hiểu câu hỏi
16:56
In reply to this message
em có xài EC2 bị ddos lớn nên AWS block xài api ec2 cụ thể bạn bị block cái gì cơ?
H
16:56
Huy Nè
block api ec2 đó anh
HH
16:57
Hiếu Huỳnh
xài cloudflare chặn lớp bên ngoài thôi
16:57
mà app gì, sao bị ddos 🤔 ?
ĐC
16:57
Đập Con Mèo
In reply to this message
API EC2 kìa
16:57
Là querry lên API của AWS? right
H
16:57
Huy Nè
là thao tác với ec2 thông qua api đó anh
16:57
tạo xóa sửa ec2
16:57
...
ĐC
16:57
Đập Con Mèo
Thì liên quan gì DDOS :D
HH
16:58
Hiếu Huỳnh
ủa vậy sao gọi nó là DDOS cha 😐
16:58
ĐC
16:58
Đập Con Mèo
H
16:58
Huy Nè
Em bị DDOS
16:58
nên nó khóa api ec2
HH
16:58
Hiếu Huỳnh
hay lộ key kiếc gì ra ngoài, thằng nào nó chôm được hit vào init cả ngàn con ec2 lên
ĐC
16:58
Đập Con Mèo
Nó lấy gì DDOS 😐
H
16:58
Huy Nè
nó ddos vào GW
HH
16:58
Hiếu Huỳnh
H
16:58
Huy Nè
GW là con ec2 đó
16:58
😩
ĐC
16:59
Đập Con Mèo
In reply to this message
Như Hiếu nói, nếu muốn làm việc với API AWS trong tài khoản của em thì phải có key kiếc gì đó
H
17:00
Huy Nè
ĐC
17:00
Đập Con Mèo
Mà lộ ra thì nó lấy nó tạo vài ngàn con đào coin không sướng hay sao DDOS
17:00
Em đang hỏi nhưng em không hiểu em đang hỏi gì rồi
MH
17:00
MrTux Hdb
DOS hay DDOS?
H
17:00
Huy Nè
do mấy anh k hiểu á
MH
17:00
MrTux Hdb
H
17:00
Huy Nè
bị ddos anh @MrTux
HH
17:00
Hiếu Huỳnh
ms-dos phỏng
17:00
H
17:00
Huy Nè
H
Huy Nè 11.11.2018 20:08:30
H
17:01
Huy Nè
tương tác xóa sửa tạo instance
17:01
thì các anh tương tác với api ec2
MH
17:02
MrTux Hdb
ahihi
H
17:03
Huy Nè
We have detected a Distributed Denial of Service (DDoS) attack against one or more AWS resources: x.x.x.x 

As part of our response we have placed temporary Internet traffic limitations. You may experience difficulty reaching your application over one or more Internet paths. We have also temporarily limited your access to certain EC2 API operations.
17:12
bạn set rate limit chứ không vãn bị mà
SG
19:47
Son Giang
Các bác ơi giúp e với
19:47
E mới chuyển sang dùng xfce
19:48
Cái phím cứng tăng giảm âm lượng trên laptop e bấm nó ko có tác dụng
19:48
Với tăng giảm độ sáng màn hình cũng ko đc
19:55
わたし
vào keyboard config check thử
SG
19:57
Son Giang
E dùng phím fn để giảm độ sáng màn hình mà giờ nó tối thui
19:57
Tăng độ sáng cũng k fdc
Cooly invited Tuan Nguyen Anh
SG
19:57
Son Giang
:))
n
20:06
nam™
A tuanna :d
F
22:24
Fūjin
#
#linux #bsd #windows #mac #news 05.12.2018 22:23:55
HH
22:40
Hiếu Huỳnh
what-the-f 🙏
22:40
confirmed
22:40
$ systemctl stop sshd.service

(process:22860): GLib-GObject-WARNING **: value "-294967296" of type 'gint' is invalid or out of range for property 'uid' of type 'gint'
**
ERROR:pkttyagent.c:175:main: assertion failed: (polkit_unix_process_get_uid (POLKIT_UNIX_PROCESS (subject)) >= 0)
22:40
then
22:41
Dec 05 15:38:39 ahihi systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
Dec 05 15:38:39 ahihi systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server.
22:41
MH
22:44
MrTux Hdb
22:44
22:44
HH
22:51
Hiếu Huỳnh
22:57
sorry tính post cái link cve
22:58
mà thôi bà con tự tìm hậ
F
22:58
Fūjin
In reply to this message
Em post sẵn rồi anh =}}
6 December 2018
04:02
Trung Le Van invited TuấnDA VNPT-Media VAS
F
09:58
Fūjin
#
C
10:49
Cooly
FPT đang tuyển lead devops cho FPT Play, bạn nào apply liên hệ anh tuana69 nhé
MH
10:54
MrTux Hdb
có to tiền không :))
C
10:54
Cooly
nghe bảo là có :v
10:54
liên hệ thân chủ á, mình nhắn dùm 1 tiếng thoai :3
n
10:54
nam™
Hóng
10:55
:d
HN
10:55
Hoai Nham
TuanNA trước làm N.O.C mon ?
C
10:55
Cooly
hok, nhầm roài
D?
10:55
Dynamo 🐤🇻🇳
đây là tuấn a mà :3
n
10:55
nam™
TuanNa đó vẫn noc mon
10:55
Giờ là scc rồi
HN
10:55
Hoai Nham
okay
10:55
/me vuốt vuôt @Co0oly
N
10:56
Nờ
Nhâm giào rồi mà vẫn ham hố bây
10:56
=))
C
10:56
Cooly
/me xù lông
12:25
fpt có tuyển lead làm part time không @@
12:30
In reply to this message
đang xài k8s deploy bằng salt đây không biết làm sao update #@@@
12:32
F
12:32
Fūjin
12:32
có bạn mới viết đây nhưng đọc đuối quá
12:34
hàng hot :v
12:42
xài compose luôn ngon quá nhỉ
12:43
bọn helm quá verbose @@###
N
13:19
Nờ
In reply to this message
ngon nhỉ, đang xài Compose cho nhu cầu nhỏ nhẹ mà đã thấy quá ngon rùi, :D
SP
13:30
Sa Pham
Kompose chính hãng rồi
T
13:39
Toàn
bản chất là cái Helm chart kia nó Go lang quá. đọc và viết khó. Nay qua với compose thì quá ngon. đơn giản dễ viết. like !
MH
13:44
MrTux Hdb
In reply to this message
khó gì đâu
13:44
đã là templating
13:45
thì không jinja2 thì cũng ruby các thể loại
13:45
thành ra spring kia còn đơn giản đấy
T
13:45
Toàn
cloudinit.tpl > easy right ?
MH
13:45
MrTux Hdb
chỉ là helm nó nhiều template, variables nên phải đọc nhiều thôi
13:46
vì thường xài helm là phải viết được raw manifest đã
13:47
13:48
cứ nhìn docker compose là thấy cái nào đơn giản hơn mà mấy bác kỳ cọ nhau cũng đâu thay đổi được
MH
13:48
MrTux Hdb
đơn giản hơn như mục đích nó khác chứ
13:48
nói thế thì docker run đơn giản hơn rồi :D
HV
13:50
Hoai-Thu Vuong
In reply to this message
tuấn na noc mon chắc là tuanna47
T
13:51
Toàn
In reply to this message
long time no see Tux .
https://tinhte.vn/threads/keu-goi-tay-chay-dien-dan-ubuntu-vn-org.1508953/. nhìn bác lại nhớ đến kỉ niệm năm nào. Anyway no offensive. chỉ là nửa đêm thấy hay hay nên post
13:52
đơn giản là bản chất tự thân nó mà mình khoan kèm.với mục đích gì. bạn helm phải khai báo một đống thứ linh tinh quá raw
13:52
1k dòng với 200 dòng khác nhau xa về thiết kế
13:53
oh nhắc mới nhớ bác @nctoan vẫn kô review giúp mình s3zip haha
N
13:53
Nờ
dùng compose có deploy ở remote host được ko anh
MH
13:53
MrTux Hdb
In reply to this message
repost again and again?
13:53
thế cuối cùng muốn gì :3
13:53
hạ nhục nhau để bảo helm lởm hở :P
13:53
13:54
In reply to this message
hình như có bạn hỏi rồi. được phải khai báo lại các biến môi trường DOCKER_xxx
MH
13:54
MrTux Hdb
DOCKER_HOST
13:54
thực ra là TCP connections thôi mà
13:54
local thì nó xài sock
T
13:55
Toàn
đã xem. hahahaha. ko phải dễ dàng mà có 1 nơi lưu trữ lại những thời vụng dại đâu lão .
N
13:55
Nờ
dạ , nhưng em đang có nhu cầu deploy 3 service khác nhau nằm ở 3 host khác nhau, mỗi host có 1 config riêng và nhiệm vụ riêng,

Nhưng mà kiểu em muốn quản lý tất cả trong 1 file docker-compose.yml vạy
13:55
toàn chào mrtux mà haha bác ấy cú đêm.việt nam kô dễ có cơ hội nói chuyện đâu
13:55
chỉ mỗi tội mrtux hay giật mình
13:55
MH
13:56
MrTux Hdb
In reply to this message
13:56
In reply to this message
ối hồi xưa không biết xài robots bị bọn web archive lưu lại hết thư tình tán gái
MH
13:56
MrTux Hdb
In reply to this message
swarm?
13:57
may vợ không phải dân it haha
N
13:57
Nờ
In reply to this message
👍 em chưa thử nhưng sẽ research xem :D
MH
13:57
MrTux Hdb
In reply to this message
nghe nó ngứa *** chứ gì mà giật mình =))