15 June 2018
a
15:18
a10n3
In reply to this message
không biết thằng prometheus có cái exporter nào sẵn lấy cái latency ping không a ?
P
15:20
Phú
In reply to this message
tự viết 1 cái cho máu
MH
15:22
MrTux Hdb
In reply to this message
check source code
15:23
mình có giúp thì mình cũng đi đọc source code thôi
a
15:45
a10n3
In reply to this message
chắc phải vậy rồi a
KV
15:48
Khoa Vu
dùng probe_http_duration_seconds{phase="connect"} thử xem
a
18:15
a10n3
trong này có ai xài influxdb cho em hỏi em có 1 db như này :

> select * from pingtime
name: pingtime
time host value
---- ---- -----
1529059578 192.168.33.9 37.276
1529059802 192.168.33.9 21.094
1529059854 192.168.33.9 21.206
1529059862 192.168.33.9 21.149
1529060430 192.168.33.9 37.361

giờ em muốn get cái column value ở trên grafana thì sao nhỉ :P em mò nãy giờ mà chưa ra ai bày cho em với
18:18
Bạn coi phần query editor thôi
18:19
Phần from là cái pingtime
18:19
Còn select là cái field value, max()
a
18:21
a10n3
In reply to this message
cũng chưa có nữa a
F
18:36
Fūjin
Chú coi đúng cái datasource ko
18:36
À khoan
a
18:36
a10n3
In reply to this message
dạ đúng em đang xem lại sao nó lại khác time
18:37

#!/bin/bash
ipserver=`ip addr | grep 'state UP' -A2 | tail -n1 | awk '{print $2}' | cut -f1 -d'/'`
timenow=`date +%s`
PingResult=`ping google.com -c 5 | tail -n 1| awk -F'/' '{print $5}'`
curl -i -XPOST 'http://192.168.33.15:8086/write?db=mydb' --data-binary "pingtime,host=`ip addr | grep 'state UP' -A2 | tail -n1 | awk '{print $2}' | cut -f1 -d'/'` value=`ping google.com -c 5 | tail -n 1| awk -F'/' '{print $5}'` `date +%s`"
18:37
em ghi DB vào bằng scrpit này nhưng khi hoàn thành thì nó báo time khác
F
18:37
Fūjin
Cái group by time
a
18:37
a10n3
[[email protected] vagrant]# bash test.sh
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json
Request-Id: 544d7256-7090-11e8-8001-000000000000
X-Influxdb-Build: OSS
X-Influxdb-Version: 1.5.2
X-Request-Id: 544d7256-7090-11e8-8001-000000000000
Date: Fri, 15 Jun 2018 11:36:22 GMT
F
18:37
Fūjin
Chú ko cần chỉnh
18:38
Cái group by để lại default
a
18:38
a10n3
In reply to this message
em để default luôn a
18:38
Q
18:39
Quăng Kafka
bỏ thử cái group_by và bỏ cái max đi, lấy first/last xem
F
18:39
Fūjin
Bạn bung phần view range dài thử xem
a
18:39
a10n3
In reply to this message
e bung time 24h luôn a
F
18:39
Fūjin
Thế theo cách anh @xluffy xem
a
18:41
a10n3
In reply to this message
van khong duoc a
N
19:28
Nờ
ip server gì mà dài ngoằng vậy
a
19:29
a10n3
In reply to this message
host=`ip addr | grep 'state UP' -A2 | tail -n1 | awk '{print $2}' em get nó vào luôn lúc write DB vào influDB luôn a
N
19:31
Nờ
dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com
19:31
?
a
19:32
a10n3
In reply to this message
em lấy ip local mà
N
19:34
Nờ
à
Q
19:49
Quăng Kafka
@huyvt em vào influx query luôn đi
19:51

SELECT max(value) FROM pingtime GROUP BY TIME(10s)
a
20:02
a10n3
In reply to this message
Em k thấy chỗ nào query cả
20:02
Để tí e về e xem tiếp cty tắt điều hòa nóng toát mồ hôi
SP
20:05
Sa Pham
Bạn add datasource chưa. Thêm graph xong add query thôi
lz
20:05
lul zake
các bác cho em hỏi thời điểm này còn cộng đồng nào ở VN dùng irc k ạ?
MH
20:21
MrTux Hdb
In reply to this message
Đầy :p
lz
20:22
lul zake
cái này xịn hơn irc rồi bác :)
MH
20:22
MrTux Hdb
Liên quan gì?
lz
20:22
lul zake
em hỏi thôi ạ
20:24
chắc các bác giờ dùng fb, whatsapp vs telegram là chính?
MH
20:25
MrTux Hdb
Dùng ICQ với WeChat là chính
SP
20:28
Sa Pham
=)) irc đầy mà
a
20:35
a10n3
In reply to this message
Add rồi chứ a
SP
20:36
Sa Pham
cái group by time($_interval) bạn sủa thành thử group by time(1m) hoặc time(15s) xem sao.
TH
20:36
Tấn Hiếu
In reply to this message
Vào server cài Influxdb ấy
a
20:37
a10n3
In reply to this message
Thế là select trong DB chứ nó hông có trên grafana mà a
20:37
In reply to this message
Em chỉnh đủ kiểu rồi a
TH
20:37
Tấn Hiếu
Vào đó querry thử đã
a
20:49
a10n3
In reply to this message
Ở trong querry ok mà a
SP
20:54
Sa Pham
Mở F12. Xem nó báo lỗi gì khi query
Hoặc mở query inspector xem nó có ra kết quả ko
21:16
In reply to this message
còn vài nhóm lẻ tẻ tự phát thôi bạn,
TT
22:27
Trung Hiếu Trương
#
#linux #bsd #windows #mac #news 15.06.2018 22:26:56
[...] images containing programs that had been designed to mine cryptocurrencies

The containers are now gone, but the hackers may have gotten away with up to $90,000 in cryptocurrency, a small but significant amount for such a hack.

https://techcrunch.com/2018/06/15/tainted-crypto-mining-containers-pulled-from-docker-hub/
Q
22:44
Quăng Kafka
In reply to this message
xài cái influx client á, biết post data mà ko biết query là sao
a
22:45
a10n3
In reply to this message
À e tưởng a nói ở trên grafana
Q
22:47
Quăng Kafka
đảm bảo query trong influx trc có data rồi tính tiếp
a
22:47
a10n3
In reply to this message
Vâng em cảm ơn a
NN
23:06
Ninh Nguyen
Em vào influxdb console thử coi có data ko.
23:06
$ influx
23:06
Show databases
23:06
Use dbname
23:06
Show series
23:07
Xem coi có data ko
23:07
Dùng select y như sql ấy
23:07
Nếu có data thì grafana bỏ cái filter group by đi là nó chạy.
Q
23:09
Quăng Kafka
do em get data từ shell-script, data sẽ chỉ có ở 1 số thời điểm (nếu ko chạy crontab), cái range time của em có khi ko trong vùng có data nên nó chẳng show ra gì
23:10
sửa lại query thành kiểu này luôn

SELECT max(value) FROM pingtime GROUP BY TIME(10s) LIMIT 10;
16 June 2018
N
04:12
Nờ
Có thể dùng Docker Swarm để tạo Mysql Cluster HA mà share chung 1 volume /var/lib/mysql không nhỉ
04:14
Kiểu như 2 container mysql share chung vậy
HH
05:33
Hiếu Huỳnh
Thế blocking xử lý như nào 🤔🤔
05:33
Cơ mà tại sao lại cần nhét mysql vô docker? Which environment? Nếu local dev thì em không nói
SP
08:56
Sa Pham
Chắc trong mô hình microservice thì mỗi 1 service 1 database riêng ( cluster container mysql riêng)
N
09:23
Nờ
Tại vì họ nói đang cần HA mysql server
09:27
Tại 1 thời điểm server bị 1 lượng lớn nút thắt cổ chai do transactions tăng lên đột ngột rất lớn, có 1 số transactions tự động treo ko timeout
MH
10:08
MrTux Hdb
In reply to this message
Thích thì mình nhét thôi
10:09
In reply to this message
Share chung đc volume hay không phụ thuộc volume là dạng nào, driver ra sao (giữa các container)
10:09
Cơ mà HA thì nghe nó sai sai
N
10:12
Nờ
Ý là nếu suwitch lúc gặp sự cố thì có lỗi gì ko ấy
10:13
Tắt container 1 thì container 2 vẫn đọc tiếp đc ko ấy ?
Q
11:17
Quăng Kafka
mysql cluster HA là thể loại gì vậy? replication? ndb?
TT
16:38
Thinh Tran
trỏ chung data vào /var/lib/mysql có thể sẽ làm corrupt data
N
19:23
Nờ
khó nhể
19:26
mysql
19:26
nó có cả thể loại replication master -master hẻ
N
19:32
Nhien
In reply to this message
:D
TT
20:41
Thinh Tran
Có đấy, xài đi rồi ăn hành
N
20:43
Nờ
ha ha
20:43
kinh nghiệm gì đau thương thế bác :D
TT
20:59
Thinh Tran
Mình chả có kinh nghiệm đau thương gì với nó cả
20:59
Chỉ dự đoán qua theory thôi
20:59
Nhưng nhiều người đã từng xài
20:59
Và confirm theory của mình đúng
20:59
TH
21:11
Tấn Hiếu
In reply to this message
P
21:13
Phú
E đang chạy master-master nhưng chưa thấy gì xảy ra
TT
21:13
Thinh Tran
Khi nào bị fail
21:13
Phải recover
21:13
Thì mới thấy vấn đề
21:14
Chứ chạy m-m
21:14
Mà load thấp lè tè
21:14
Thì chẳng vấn đề gì
21:14
Nó nằm ở thiết kế internal của db
21:15
Chứ không phải là vấn đề cài đặt xong rồi xài có bị gì hay không
TH
21:15
Tấn Hiếu
M-M mà 3 node
21:15
Tới hồi split brain
21:15
Cũng cực xí
TT
21:16
Thinh Tran
Nói chung theo mình nó là một thiết kế tồi
21:16
Chỉ có ý nghĩa... Marketing
Q
22:34
Quăng Kafka
In reply to this message
hoặc add thêm node :v
TT
22:37
Thinh Tran
Ừ đấy
22:37
MH
22:39
MrTux Hdb
Sao lại chê tiến bộ loài người thế =))
22:40
Trong khi DB cũng bình thường :3
22:40
Quan trọng là thuốc đc đám business thôi
KV
22:48
Khoa Vu
In reply to this message
vậy cứ theo mô hình ProxySQL + Master write + replicate multi slave + sharding hả bro?
TT
22:49
Thinh Tran
yep
22:49
và nếu muốn giảm load
22:49
có thể đặt một broker phía trước
22:50
kafka chẳng hạn
KV
22:50
Khoa Vu
👍
17 June 2018
11:08
16.06.2018 22:08:40
zalora có viết thằng này https://github.com/zalora/sproxy nhưng a chưa thử, nhưng tụi zalora thì đang xài cái này :D
11:08
có ai xài cái nào như cai này, hoặc tương tự không?
11:08
mình đang xài oauth2_proxy khá ổn nhưng tính năng thì khá giới hạn
lz
15:35
lul zake
giờ fb api phải có permission mới coi thông tin user được à các bác?
15:40
cái quái gì giờ cũng phải review
LN
19:08
Luan Nguyen
Dạ đúng ạ
19:08
Lại còn phải trình bày các kiểu
MH
19:22
MrTux Hdb
ơ thế thông tin của tôi ai cho các bác coi public
19:22
?
19:31
🐧™
Mod tinhte cũng có trong group à =]]
AG
19:32
Anh Đã Già
:))
19:32
Không biết tí Cu Hiep có xuất hiện ko =]
MH
19:35
MrTux Hdb
xong là trên tay database của Facebook :P
l
19:38
l4rzy
In reply to this message
ô bác luân bên tinh tế đây sao
19:38
chào bác
19:38
:3
?
20:09
🐧™
Tinhte vẫn nhớ có cái bài về linux ma mrtux 1 minh can topic :))
20:37
đào mộ chi vậy =))
MH
20:40
MrTux Hdb
Rảnh háng ấy mà
20:40
:p
?
20:41
🐧™
=]]
F
20:41
Fūjin
🤪
ÁP
20:51
Áp Pồ
:)) hóng đào mộ :))
lz
20:51
lul zake
các bác có link k ạ? :>
ÁP
21:03
Áp Pồ
lz
21:03
lul zake
MH
21:06
MrTux Hdb
Mod tinhte sau đó còn vào xoá hết cả post để bịt mồm dư luận cơ mà
21:06
Mà xoá chọn lọc lắm
21:06
Chỉ xoá bài của Ubuntu-VN sang nói thôi
21:08
21:08
Mà các thanh niên ở đây kiểu rồ, lâu lâu mang vụ đó ra nói kiểu hả hê lắm =))
21:08
Hài ghê haha
21:08
?
21:11
🐧™
Gì đâu a, thời đó vui mà chứ giờ ai mà đi chém vậy nữa :D
l
21:12
l4rzy
In reply to this message
:3
21:19
đào mộ chi zậy =))
UD
21:44
Uc Dang
In reply to this message
nếu mà write nhiều mà có broker phía trước, thì có đảm bảo ràng buộc read-after-write ko ? hoặc có cách nào đảm bảo ko bác?
N
21:51
Nờ
Có nhìn lộn ko
21:51
lão Luân Tinh Tế ở trong này à
21:51
:))
TH
21:52
Tấn Hiếu
Lâu rồi mà 🤔
NV
21:52
Nhân Vũ
đào hoài vậy
N
21:52
Nờ
vậy à
21:52
🤣
21:52
đâu có biết đâu
21:52
TH
21:52
Tấn Hiếu
Data Engineer cũng đi cốt, cũng xài li nút thôi
21:52
N
21:53
Nờ
chẳng qua nổi tiếng quá nên ngại nói chuyện bắt tay làm quen, hí hí
TT
22:08
Thinh Tran
In reply to this message
Tất nhiên là không, phải ràng buộc bằng logic phía bên app để đảm bảo. Kể cả dùng master slave đã không bảo đảm read after write rồi.
LN
22:31
Luan Nguyen
In reply to this message
Dạ thì cũng như anh em ở đây thôi :))
22:32
In reply to this message
Không biết vụ đó luôn :)) lâu rồi hả ta
22:33
In reply to this message
Dạ chào bác, gái rủ đi khách sạn về trễ nên reply trễ ạ
m
22:56
mitsuki 🐹
SP
23:03
Sa Pham
18 June 2018
Kachel invited Kachel
o
11:06
o NhamLH
what did I just do?
Q
11:06
Quăng Kafka
ban ních @NhamLH 😈
11:06
ôi đi mỹ có 3 ngày mà ngọng rồi à =))
F
11:06
Fūjin
Ngáo quá
11:06
Ban bớt đi
11:07
coi chừng về bị thu hộ chiếu đó nhé =))
o
11:07
o NhamLH
em xin rút kinh nghiệm sâu sắc
11:07
tổ chức còn cần em, em chưa từ chức ngay được
MH
11:09
MrTux Hdb
/me lấy đèn pin rọi @NhamLH
l
15:23
l4rzy
P
ProgrammerHumor 18.06.2018 15:07:53
@ProgrammerHumor Arch users
l
15:23
l4rzy
T
15:29
TuxTak
YK
15:30
Yu Kusanagi
cách đây tuần, arch nó update khỉ gì cho kde làm cái opengl chạy ì ạch, phải ngồi mò fix lại :( mở program mất gần cả 3 phút mới lên chứ chưa load xong
15:31
In reply to this message
xóa sạch ~/.kde nhiều khi nó lẹ trở lại :D
YK
15:31
Yu Kusanagi
thôi lười config lại lắm, mà fix đc rồi, giờ nó chạy lẹ lại rồi :))
T
15:45
TuxTak
e bỏ kde từ lâu, đang dùng gnome 3 và cảm thấy hạnh phúc với nó
15:45
NV
15:55
Nhân Vũ
In reply to this message
Haha, nhớ đợt có thanh niên cài gen2 k được muốn tự tử luôn
16:22
Bình Đậu
các bác ở group này có ai là data scienctist ko ạ
16:22
em muốn hỏi về quá trình process data
16:23
ví dụ có 1 loạt videos
16:23
làm sao chia loại videos ra
16:23
để training cho model
16:23
cảm ơn các bác
N
16:24
Nờ
@duyluan kia =))
MH
16:25
MrTux Hdb
người ta gọi là labeling nhể 😛
16:25
label thủ công đi
16:25
rồi nhét vào AutoML
16:25
nó phọt ra cái model hộ
DN
16:25
Duy Nguyen
Phải có rule để labeling nó nữa, labeling theo gì
16:25
VD: Thể loại Asia, hay âu mỹ
MH
16:28
MrTux Hdb
vấn đề có biết là để nhận diện cái gì đâu
b™
16:31
buom ™
nu-de
LN
16:37
Luan Nguyen
@dtb11288 bạn phải có sample data cho nó học chứ nhể?
16:37
có thể crawl trước từ xvi*** xuống chẳng hạn :v
16:37
còn khúc đọc vào nội dung video thì mình chưa làm bao giờ
F
16:37
Fūjin
Trên xvi đánh tag nhiều cái sai tè lè
16:38
Dạo này nhiều đứa up đánh tag tào lao nữa
16:38
Giờ nhìn lướt rồi coi nhân vật đóng là gì, kich bản thế nào, rồi ra cái mã thôi
16:39
Bình Đậu
@duyluan cảm ơn bác, em chỉ có raw data thôi
16:39
chẳng nhẽ ngồi tự phân loại
F
16:40
Fūjin
Thường là thế
16:40
Bình Đậu
oh sh...
F
16:40
Fūjin
Giai đoạn đánh tag và loại bỏ những mẫu gây nhiễu
MH
16:49
MrTux Hdb
In reply to this message
đi thuê các em SV nó label cho
16:49
Bình Đậu
đã hiểu :D, cảm ơn các bác
16:50
dự án sắp tới của cty, giờ chắc về trường học lại quá
b™
16:51
buom ™
85% -> 90% thời gian dành cho việc chuẩn bị dữ liệu
s
16:52
sfy Duy
DS ở mình chỉ dừng lại việc vọc dữ liệu và xài tool thôi :D
F
16:53
Fūjin
Ủa wait
s
16:53
sfy Duy
Chưa thấy ai invent ra cái gì :P
F
16:53
Fūjin
Thế ở đây ai ở mức training AI rồi
16:54
Ko invent đâu anh, chỉ lọc data, chọn model, rồi học thôi
16:54
Giờ dễ hơn xưa mà
KV
16:58
Khoa Vu
up video lên youtube rồi lấy tag đc ko nhỉ =))
F
16:59
Fūjin
Nếu ít video, độ dài thấp, với có sức
16:59
Dạo này bị đứt cáp nữa, băng thông bóp
s
17:00
sfy Duy
In reply to this message
Ờ em, mấy bạn vừa ra trường apply vào bên anh toàn muốn làm DS. Anh kêu chịu khó làm software/data engineering thời gian rồi sau này có muốn DS gì đó thì làm mà các bạn k chịu cứ muốn đc gọi là DS mới chịu :D
KV
17:01
Khoa Vu
mà nó up lên server ở VN chứ, mình xài GDrive thấy up max line speed 😄
F
17:02
Fūjin
In reply to this message
Nó route qua mấy tuyến đường net riêng ở VN thôi, chứ data ở VN thì để cho nhà nước đọc đc rồi
LN
17:06
Luan Nguyen
In reply to this message
hic em còn không dám nhận là data 🙁 em chỉ là thằng đi bùa số
N
17:06
Nờ
Giống kế toán nhể :D
LN
17:06
Luan Nguyen
In reply to this message
kì mình còn ngồi label tay 1000 cái feedback :))
s
17:10
sfy Duy
In reply to this message
bác còn bùa được chứ em chỉ dám nhận là biết gõ phím và click chuột kaka
b™
17:16
buom ™
/me đọc đọc mấy cái cv fullstack trên bàn
F
17:17
Fūjin
Chết
17:17
Nhớ châm chước cho em nhé
17:17
Hình như CV cũng có trong đợt này
C
17:18
Cooly
ý ý
17:18
cũng châm chước cho em
b™
17:18
buom ™
😐, chắc không đâu, bé mắt kiếng muh
N
17:18
Nhien
Em mắt kiếng nè anh @Vu
b™
17:19
buom ™
bé gái
a
17:19
a10n3
In reply to this message
xinh hông a :(
b™
17:20
buom ™
mắt kiếng tròng vuông, răng khểnh, tóc dài dài
F
17:20
Fūjin
Hửm
17:20
Nghe quen quen
17:20
Người quen trong này ko nhỉ
b™
17:22
buom ™
chắc không đâu, bé ccode C/C++ đó nha
a
17:22
a10n3
In reply to this message
sinh năm bao nhiêu vậy a :( e mê mấy bé đặt điểm "mắt kiếng tròng vuông, răng khểnh, tóc dài dài" lắm
b™
17:24
buom ™
In reply to this message
em có code C/C++ được hông?
a
17:25
a10n3
In reply to this message
Dạ hông a em chỉ mê mấy bé như vậy thôi a
ht
17:25
huy trần
In reply to this message
trường nào vậy anh, C/C++ nhiều khả năng khtn :lul:
F
17:25
Fūjin
🤪
l
17:33
l4rzy
thấy gái là xôm ghê :3
F
17:33
Fūjin
Gái C/C++ gặp đầy rồi
17:34
Cty chuyên embedded với công nghiệp ô tô đấy
17:34
Nhìn xong là chỉ mong xuống VNG ngắm gái váy ngắn thôi
N
17:35
Nờ
Tơ tưởng em Hera chăng
19:20
any problem ? hôm trước có ai nói rằng làm kiểu này sẽ bị corupt data
19:20
:D
N
19:32
Nhien
In reply to this message
Em thì ko dám db kiểu container vầy 😆
lz
21:11
lul zake
các bác cho em hỏi lý do vì sao cái copytree của shutil trong py lại mkdir -p trước mà không phải cp <src>/* <dir>/ như shell?
KV
21:49
Khoa Vu
In reply to this message
Let’s deploy a service with a single MySQL DB instance and a vSphere volume attached to it. <— vẫn là 1 instance kết nối đến 1 volume mà
N
22:17
Nờ
Uhm
22:17
Ý là lúc suwitch thì có sao ko
22:17
Ví dụ như container đang chạy như bị kill giữa chừng chẳng hạn
22:18
Và container B giữ volume đó thì data có sao ko
19 June 2018
Bryan Nguyen invited Bang Nguyen and Lan Phan
Bryan Nguyen invited Lam Tran
MH
14:31
MrTux Hdb
ủa thanh niên nào vậy @dongchirua
BN
14:35
Bryan Nguyen
mấy bạn bên Knorex đó @MrTux
HH
14:38
Hiếu Huỳnh
Bang welcome =))))
14:39
cuối cùng cũng vào đây
N
14:44
Nờ
có ai từng xài ocserv chưa ta
14:44
:D
BN
14:50
Bang Nguyen
14:50
=))))
HH
14:50
Hiếu Huỳnh
BN
14:50
Bang Nguyen
b™
14:54
buom ™
@kyanh
pacman -S --force linux linux-headers mkinitcpio kmod phải như thế này sau khi upgrade mới được là sao 😐
14:55
cái này để trigger build lại cái initramfs thôi :D
F
14:56
Fūjin
initramfs auto build mà, sau khi upgrade cái kernel
b™
14:57
buom ™
ờ, thì sau khi nó auto build xong thì nó fallback
14:57
gần như lần nào upgrade đều phải xài tới cái tuyệt chiêu kia 😐
F
14:58
Fūjin
Nó build 2 cái, 1 cái tự check device đang chạy rồi add module cần thiết theo cái hardware ấy, 1 cái fallback là build hết luôn module
14:59
Cơ chắc lâu rồi ko upgrade pacman
b™
14:59
buom ™
up thường xuyên ấy, 1 năm 2 lần muh 😐
F
14:59
Fūjin
Cho em coi config của /etc/pacman.conf xem
r
15:00
r3d10tu5 - 🐸 🇻🇳 - 🦀 🐍
In reply to this message
Dòm câu trên của anh buom = ]]]
F
15:01
Fūjin
Cái pacman và glibc nó trong danh mục bị hold
15:01
Phải coi config của pacman.conf mới biết đc
ʚ
15:32
ʚɞÇherry ℒoveʚɞ
server em nó tự kill process. có cách nào check được log cái kill đấy ko ạ ?
F
15:34
Fūjin
Check journal của system
15:34
journalctl -xn
15:34
Check dmesg
ʚ
15:36
ʚɞÇherry ℒoveʚɞ
dạ em thấy rồi
15:36
thanks anh.
Anh Nguyen invited Final Boss
16:19
khiếp, group đã có tới 20k ngàn thành viên cơ à =))
F
16:20
Fūjin
20400 mem =))
16:20
lão bướm xài archlinux theo kiểu slackware đấy mà, có gì đâu mà phải thắc mắc :D
TH
17:00
Tấn Hiếu
Mới 20400 mem mà đã có Final Boss
17:00
Kill thôi
17:06
わたし
C50 đã xuất hiện
17:06
Open combat thôi
N
17:27
Nờ
"Failed to activate service 'org.freedesktop.systemd1': timed out"
17:27
lỗi này là sao bà con
17:29
em tìm trên google nãy giờ mà ko hiểu tại sao @@
17:29
tự dưng 1 ngày đẹp trời nó xuất hiện trên server
HH
17:30
Hiếu Huỳnh
để fix lỗi này
17:31
thì nên mua MAC
BN
17:31
Bang Nguyen
N
17:31
Nờ
Trên digital ocean thì Mac chạy bằng răng :D
?
17:31
🐧™
In reply to this message
bữa cũng gặp lỗi này
17:31
khỏi fix để đó luôn :))
HH
17:32
Hiếu Huỳnh
để sửa lại, nên xài AWS
N
17:33
Nờ
hàng tặng ko phải mua =))
MH
17:43
MrTux Hdb
In reply to this message
Mua về thờ à
17:44
In reply to this message
tắt hết mấy cái dịch vụ X thôi :D
N
17:45
Nờ
hem thấy Xvideos nào hết anh ơi :D
17:47
thế thôi kệ nó chả quan tâm =))
N
17:59
Nờ
reboot -f là đc
17:59
=))
17:59
reboot méo đc, nhưng -f là đc
17:59
:))
20 June 2018
lz
08:06
lul zake
các bác cho em hỏi làm về machine learning ở VN có cần bằng cử nhân hoặc kỹ sư k ạ?
F
08:09
Fūjin
Này mình ko biết nói sao, nhưng muốn làm lĩnh vực này thì ko nên tay ngang nhảy vào
08:12
Ít ra cũng nên hơn 2 năm đâm đâu vào các khâu cơ bản của ML, và biết 1 số phương pháp giải thuật của ML nữa
C
08:16
Cooly
In reply to this message
ko cần, chiến đi
LN
09:19
Luan Nguyen
In reply to this message
thật ra tay ngang nhảy vào cũng được mà dễ nản lắm haha
YK
09:41
Yu Kusanagi
Có ai chơi game này ko 😂 mấy con poke nhìn ngáo dã man
BN
11:01
Bryan Nguyen
In reply to this message
fyi, theo mình biết một số cty có tuyển các bạn mới tốt nghiệp vào làm ML engineer hoặc research engineer. trường hợp ko có bằng, 1 vài cty có xem xét bạn có thắng 1 cuộc thi nào liên quan chưa, vd 1 cuộc thi trong Kaggle chẳng hạn 😄
11:33
わたし
Giờ đi đâu cũng thấy "công ty anh đang làm dự án AI/ML/blockchain"
N
11:43
Nhien
đừng để "dự án" thành "dzụ án" là đc rồi :D
MH
11:47
MrTux Hdb
In reply to this message
buzzyword mà
C
11:49
Cooly
cty mình cũng làm AI/ML =))
MH
11:49
MrTux Hdb
C
11:51
Cooly
ÁP
12:46
Áp Pồ
hú, có ai dùng firefox bị lỗi spellcheck k nhỉ, e disable hết r, kể cả trong about:config cũng set value về 0 hết r, nhưng khi gõ tiếng việt vẫn dinh thì có cách nào k nhỉ, phải enter 2 lần mới dc oải quá
T
13:06
TuxTak
In reply to this message
xài chromium =))
BN
13:40
Bryan Nguyen
In reply to this message
từ ngữ mang tính thời trang 😄
b™
13:55
buom ™
/me treo bảng tuyển data engineer 😐
s
13:55
sfy Duy
Có JD k anh :D
b™
13:56
buom ™
In reply to this message
em muốn làm gì? :D
13:57
làm cái bài toán, hôm nay thu X đồng, dự ngày mai sẽ thu được bao nhiêu đồng
s
13:58
sfy Duy
data của người dùng VN hả anh?
b™
13:59
buom ™
ờ, của mí bạn VN, tầm tuổi từ 12 -> 40
s
14:01
sfy Duy
Vậy khỏi tuyển đi anh ơi, thuật toán ngon cho mấy cũng không predict được đâu. Dữ liệu cũng nắng mưa thất thường như tính cách của người Việt vậy, không có patterns gì ráo :P
b™
14:04
buom ™
😐
14:20
có ai build npm bị treo khúc npm install như mình không
14:20
lâu lâu bị cú chả biết làm gì để fix @@
T
14:21
TuxTak
dùng yarn đi, thấy nhanh hơn npm
14:21
mình đang hỏi npm mà nhỉ, sao trả lời y arn =))
T
14:21
TuxTak
=)) khuyến khích dùng thôi
T
14:21
TuxTak
cơ mà thử tác động vào bàn phím chuột xem
14:22
nhiều khi đang cài thấy nó đứng gõ enter 2 3 phát lại chạy tiếp
14:22
magic thiệt =))
14:22
jenkins mà
T
14:22
TuxTak
14:22
tưởng chạy trên terminal
14:22
T
14:27
TuxTak
cái audit mới của npm có tác dụng gì thế anh, thấy báo tá lả mà k biết để làm gì
14:27
😂
HH
14:29
Hiếu Huỳnh
để check coi package nào dính vulnerable, cần upgrade lên version mới hơn
MH
14:29
MrTux Hdb
In reply to this message
rồi break mẹ hết app
14:29
=))
T
14:29
TuxTak
14:30
In reply to this message
bác chỉ đc cái nói chuẩn
?
14:31
🐧™
Jenkins vs npm cứ lâu lâu k biết sao k install đc :))
l
14:37
lzd Dzung
Hi, có cách nào viết Terraform để đọc YAML file, rồi rendered as JSON as Attribute requires a JSON
F
14:39
Fūjin
Voãi, vừa tiếng việt vừa anh luôn
l
14:42
lzd Dzung
Tiếng Anh, nhiều lúc nhanh ngọn hơn. Thông cảm nha :)
b™
14:42
buom ™
cần kiến thức chuyên ngành nào để làm Business Analysis nhỉ
14:42
In reply to this message
cái này em tự viết cái pre-processing script là ok thôi
b™
14:42
buom ™
@kyanh ?
14:42
In reply to this message
hỏi lão @Locnx đi
l
14:42
lzd Dzung
In reply to this message
Drone đi anh, ngọn nhẹ :)
MH
14:43
MrTux Hdb
@rbuom chắc cần gió máy tốt thôi
14:43
cái này anh có thừa còn gì
14:43
không rõ @Locnx trong này không nhỉ,
☠ invited j91 Loc
b™
14:45
buom ™
In reply to this message
không thế đâu
14:45
In reply to this message
drone phải mua à, :D vấn đề là lâu lâu npm repo nó bị tạch nên thằng nào cài xuống cũng hỏng thôi
14:45
In reply to this message
ừ, BA mà chém gió thì chỉ có phá sản :D
l
14:45
lzd Dzung
In reply to this message
E hieu rồi, problem la NPM :)
b™
14:46
buom ™
In reply to this message
làm cái local/proxy repo
l
14:46
lzd Dzung
Build Private NPM :)
14:46
Or cloud NPM. Ko biet co ko
14:46
Tuong la Jenkin’s problem
14:47
nếu xài npm mới thì dễ, do chỗ mình còn phải xài mấy thằng npm bả đậu cũ xì
l
14:47
lzd Dzung
In reply to this message
Drone co ban Open Source. E dang xai Open Source
MH
14:47
MrTux Hdb
DroneCI nhiều cái ngon
14:47
mà cái ngon thì Enterprise mới có
14:47
=))
14:47
opensource vẫn chỉ tương tương GitLabCI chứ mấy
l
14:48
lzd Dzung
In reply to this message
Ko co CI war hêre =))
KV
14:48
Khoa Vu
In reply to this message
build Jenkins + fastlane hả anh?
l
14:48
lzd Dzung
Ai thích xài gì thì xài
MH
14:48
MrTux Hdb
In reply to this message
em có war đâu
14:48
em chỉ nêu ưu nhược thôi mà
14:49
ok để a coi @chrisd13 , rảnh cũng 0 biết làm gì :D
l
14:49
lzd Dzung
In reply to this message
LIKE!
MH
14:49
MrTux Hdb
droneCI thì nó không phụ thuộc cái repository đang chạy
l
14:49
lzd Dzung
In reply to this message
Helm install Drone CI
14:49
ngon hay không không quan trọng, quan trọng nó hợp với ci/cd của bạn hay không thôi :D
l
14:49
lzd Dzung
So fast =))
14:50
Drone thích hợp cho Container Platform
MH
14:50
MrTux Hdb
k8s executor luôn hở anh
l
14:50
lzd Dzung
Và ai thích Simplicity
14:51
In reply to this message
Chưa xài cái này, chưa có thời gian
14:54
Cty cùi mía, giờ nó còn xài ECS của Amazon, mới khổ :(
14:54
aws có k8s rồi migrate qua đi :D
l
14:55
lzd Dzung
In reply to this message
Not available for Singapore
14:55
And, the team is afraid of changing
14:56
Change cái là delay toàn bộ projects, ko ai dám
14:56
Chắc chờ project mới,
14:56
=))
FB
14:56
Final Boss
ui bên mọi ng có dự án AI nào hay không ạ
14:58
tụi Sing DC sao hay chậm quá nhỉ =))
14:58
có feature phải chờ cả năm :D
MH
14:58
MrTux Hdb
In reply to this message
=)) ECS đúng là thảm bại của AWS mà
b™
14:59
buom ™
/me chả biết aws, gcp gì sất
l
14:59
lzd Dzung
In reply to this message
Amazon will become a new MS. MS would become Google ? =))
C
17:24
Cooly
In reply to this message
làm gì có cái gọi là bizinit skill
17:24
anh muốn làm phân tích cho ngành nào ?
17:25
thì ngâm cứu về ngành đó thôi
b™
18:12
buom ™
phải python3 mới được sao trời 😐
MH
18:22
MrTux Hdb
golang + scala cho thời thượng đi anh
b™
18:24
buom ™
hôm qua nó còn chạy với python2 hôm nay nó đòi phải python3 <— lũ python-er khốn nạn thật 😐
MH
18:26
MrTux Hdb
N
18:51
Nhien
Pythonista vào war @rbuom
j
21:59
j91 Loc
In reply to this message
Theo lý thuyết thì cần biết về Business domain có liên quan.
22:00
Thực tế thì tuỳ theo chỗ làm nó thế nào
22:01
Mặt dày, nghe chửi quen, dễ bảo là tốt
21 June 2018
T
08:58
TuxTak
dạo này từ kéo mây đang là hot trend nhỉ 😁
TT
09:47
Trung Hiếu Trương
Make docker ps work on normal sized terminals
https://arp242.net/weblog/docker-ps-readable.html
Q
09:50
Quăng Kafka
cho bạn nào hôm bữa nói về M-M nè
Q
09:50
Quăng Kafka
#
#linux #bsd #windows #mac #news 21.06.2018 09:50:20
Tovin Seven invited Tovin Seven
Stanley Pham invited Stanley Pham
SP
20:44
Stanley Pham
Hi all, lâu quá /me mới quay lại :3
NV
21:08
Nhân Vũ
In reply to this message
Hi anh. :))))
N
21:12
Nờ
In reply to this message
đây
MH
21:12
MrTux Hdb
@Stanley_00 ông là ai
N
21:12
Nờ
để đọc thử
MH
21:12
MrTux Hdb
mới ở rừng ra à
SP
21:21
Stanley Pham
@MrTux sao lạnh lùng vậy sn, /me mới off có mấy năm thôi mà :))
MH
21:21
MrTux Hdb
@Stanley_00 code cho lắm vào, đầu to mắt trố
21:21
SP
21:22
Stanley Pham
Hức, có được code bao nhiêu đâu, ở Fsoft miết giờ còn thua coder :((
F
21:23
Fūjin
Ô
21:23
Manager rồi ư
F
21:23
FlyingChicken
In reply to this message
Thế thì phải quitto chứ
SP
21:23
Stanley Pham
Manager là hơn coder rồi :(
l
21:23
l4rzy
In reply to this message
/me liếc liếc
SP
21:24
Stanley Pham
@FlyingCh1cken vẫn câu cũ, hông chỗ nào chịu nhận em anh ơi :((
N
21:24
Nờ
Ra ngoài làm Manager đi @Stanley_00 :D
F
21:25
FlyingChicken
In reply to this message
Sn Stanley mà k ai nhận, chắc nhận mà trả lương cao nên chê chứ gì
SP
21:25
Stanley Pham
Xin làm coder còn hông được đây, manager gì :(
F
21:25
Fūjin
Vậy làm tester hay comptor hả anh?
MH
21:26
MrTux Hdb
@Stanley_00 không đi làm ICO
SP
21:26
Stanley Pham
Các sn có chỗ nào cưu mang hông, gửi /me vào với :)
ÁP
23:00
Áp Pồ
cho em hỏi phát, có cách nào để tăng trình độ tiếng anh không các bác, đặc biệt là viết 😐 em bị không ổn về mảng học ngôn ngữ
YK
23:00
Yu Kusanagi
xem hardcore nhiều vào :))
23:01
giỡn chứ muốn tăng trình độ thì kiếm phim mỹ sub tiếng anh
ÁP
23:01
Áp Pồ
em thì nghe ổn, nhưng viết thì ẹ quá 😐 mà cũng kbiet tăng cái viết tốt thì ntn, sắp tới làm thesis chắc chết quá
l
23:04
l4rzy
In reply to this message
muốn viết tốt phải đọc nhiều
ÁP
23:04
Áp Pồ
dạ =(( hè này cày cật lực tiếng anh thôi
l
23:05
l4rzy
còn muốn nghe tốt phải xem phim không có phụ đề ấy, xem cái gì cũng nên tránh bật phụ đề, lúc đầu có thể khó chịu nhưng mà sẽ luyện kỹ năng nghe
N
23:06
Nờ
In reply to this message
mua quyển writing ielts về rồi viết
l
23:06
l4rzy
à thực ra đây là lời khuyên mà bạn mình cho mình. Mình áp dụng và thấy hiệu quả
ÁP
23:07
Áp Pồ
(y) tks mọi người
l
23:07
l4rzy
In reply to this message
bạn có thể đọc sách tiếng anh các thể loại truyện mà dễ đọc dễ hiểu (như truyện thiếu nhi cũng được)
23:08
tránh việc tra từ điển liên tục
ÁP
23:08
Áp Pồ
à, mọi người có khuyên vụ gì về tiếng anh chuyên ngành k ạ?
N
23:08
Nờ
Muốn viết tốt thì vốn từ vựng phải nhiều
23:08
tiếng anh chuyên ngành chả cần
ÁP
23:08
Áp Pồ
dạ
N
23:08
Nờ
giao tốt tiếp đi , làm việc trong ngành tiếng anh chuyên ngành khắc biết
23:09
còn mua nghe nói đọc viết
23:09
tốt
23:09
thì đầu tiên là vốn từ vựng nhiều cái đã
23:09
vốn từ vựng nhiều thì nghe với đọc sẽ ổn
23:09
sau đó là grammar
23:09
sẽ bổ sung cho nói và viết
ÁP
23:10
Áp Pồ
try hard thật 😐 vì tương lai tươi sáng
N
23:10
Nờ
còn vụ xem phim ko phụ đề thì
23:10
quên đi
23:10
=))
23:10
🙂)
MH
23:10
MrTux Hdb
Yeo
N
23:11
Nờ
méo có tác dụng đâu, con bot khốn lạn
MH
23:11
MrTux Hdb
Đi trung tâm mà học
23:11
Xem phim không phụ đề
l
23:11
l4rzy
In reply to this message
à, cái này phải nó là luyện nghe với người đã nghe khá ổn rồi ý
chứ từ ban đầu đúng là rất nản
MH
23:11
MrTux Hdb
Là truyền thuyết thôi
23:11
Chỉ có giao tiếp và giao tiếp
23:12
Còn nghe thì nhiều thành quen thôi
ÁP
23:12
Áp Pồ
=((( học ngôn ngữ thật là kinh khủng
MH
23:12
MrTux Hdb
In reply to this message
Không đi đến đâu luôn nhé
23:12
In reply to this message
Bình thường
l
23:12
l4rzy
In reply to this message
có đi đến anh ạ
MH
23:12
MrTux Hdb
Tao tiếng anh bồi vớ vẩn
l
23:12
l4rzy
chắc anh chưa đến thôi :3
MH
23:12
MrTux Hdb
Nhưng không giao tiếp
23:12
Đì đẹp còn xơi
l
23:12
l4rzy
chứ bạn em nó đến rồi
N
23:13
Nờ
Thật chớ
MH
23:13
MrTux Hdb
In reply to this message
1 đứa giải quyết gù
ÁP
23:13
Áp Pồ
tại kiểu em đọc mấy cái tài liệu các thứ thì cugnx k tệ, nhưng ẹ viết kinh luôn...
N
23:13
Nờ
mình méo bao giờ coi phim ko có phụ đề
ÁP
23:13
Áp Pồ
cũng do vốn từ ít thật
MH
23:13
MrTux Hdb
In reply to this message
Giống kiểu tao không đi học
N
23:13
Nờ
vẫn phỏng vấn tiếng anh ầm ầm
MH
23:13
MrTux Hdb
Tao thi đc 9đ
23:13
Hãy nghỉ học
23:13
=)))
l
23:14
l4rzy
In reply to this message
nhưng không phải là không đi đến như anh nói :)
MH
23:14
MrTux Hdb
In reply to this message
100 thằng
23:14
90 thằng ngõ cụt
N
23:14
Nờ
Ờ cũng là 1 cách, nhưng hông phải là nó có hiệu quả như giang hồ đồn
MH
23:14
MrTux Hdb
Vậy ra phương pháp đó hiệu quả?
23:14
Và nó không hiểu quả như giang hồ nói
23:15
Tao không nói nó vô dụng
23:15
Tao thử rồi
l
23:15
l4rzy
em chưa nói đến việc hiệu quả, em chỉ trình bày kinh nghiệm cá nhân theo lời khuyên của bạn em đã kiểm chứng trên nó (và em)
Y
23:15
You know me
em nghĩ nghe chỉ hiệu quả khi từ vựng nhiều thôi =))
23:15
chứ từ vựng kém, nghe cũng méo hiểu gì :))
MH
23:15
MrTux Hdb
Nhưng sau khi giao tiếp thời gian
23:15
Xem phim tao tự nghe đc
23:15
Nhưng vấn đề là thằng kia nó đang ở giai đoạn hoang mang
23:15
Như tao cách đây 5 năm
23:16
Tao lạ gì kiểu của nó
l
23:16
l4rzy
có thể điều đó không hiệu quả với anh hoy, đâu cần chỉ trích ghê vậy
MH
23:16
MrTux Hdb
Thay vì mất 5 năm
N
23:16
Nờ
fwd lại cho ai cần
N
23:16
Nờ
N
Nờ 21.06.2018 23:09:19
thì đầu tiên là vốn từ vựng nhiều cái đã
MH
23:16
MrTux Hdb
Mất nửa năm thôi không đỡ à
23:17
Đi trung tâm mà học
23:17
Giao tiếp đc
Y
23:17
You know me
In reply to this message
đúng rồi, đầu từ vốn từ vựng cái đã
MH
23:17
MrTux Hdb
Tức là hiểu người ta nói gì
23:17
Và diễn đạt đc ý mình nói
Y
23:17
You know me
không có từ vựng thì nghe cũng không ra chữ gì
MH
23:17
MrTux Hdb
Không nghe đc thì sao nói đc?
23:17
In reply to this message
Vấn đề là giao tiếp
23:17
Nó khiến việc học từ vựng nhanh hơn
23:18
Vì nó gắn với hình ảnh
23:18
Câu chuyện
23:18
Và khuôn mặt thằng đối diện
23:18
Nên dễ ghi nhớ nó muốn nói gì
Y
23:18
You know me
cũng đúng, mà chắc phải nói chuyện như kiểu cuộc sống hằng ngày cơ. Chứ kiểu giao tiếp khách hàng thì nghỉ :))
MH
23:18
MrTux Hdb
Vấn đề là từ vựng học một cách đơn thuần rất chán
23:18
In reply to this message
Thì đấy
23:19
Sáng hỏi có khoẻ không
23:19
Chiều đi ăn với tao
23:19
Tao kể chuyện này hay lắm
23:19
Vậy mấy giờ ở đâu
23:19
Tao đặt bàn trước nha
23:19
Một đoạn kiểu thế có rất nhiều từ vựng cần đến
23:20
Ví dụ ăn gì, tái chín ra sao
23:20
=))
23:20
Đi học trung tâm cho nhanh
23:20
Tình huống nó toàn xoay quanh mấy cái đó
23:20
Hoặc nó cho nói chuyện tự do
s
23:20
sfy Duy
KTDC group ổn đó anh em, đi học đi.
MH
23:20
MrTux Hdb
Kiểu chú nói về công việc chú đang làm
s
23:20
sfy Duy
Mà quan trọng là phải sử dụng liên tục thì mới lưu loát đc
MH
23:21
MrTux Hdb
Thì người khác hỏi -> trả lời
s
23:21
sfy Duy
Chứ học rồi để đó cũng quên sạch à :))))
C
23:21
Cooly
Múa bụng là nó hiểu
MH
23:21
MrTux Hdb
In reply to this message
Yep
ÁP
23:21
Áp Pồ
KTDC laf gi a?
l
23:22
l4rzy
@MrTux vào cái xôm ngay :3
23:22
MH
23:23
MrTux Hdb
Nó sợ giao tiếp lắm
23:23
Ơ, xoá bố cái trước rồi
N
23:24
Nờ
🙂)
s
23:25
sfy Duy
In reply to this message
23:26
Trung tâm tiếng Anh giá ổn, đội ngũ giáo viên ngon, có trình độ sư phạm, học phí mềm :D
22 June 2018
ÁP
01:06
Áp Pồ
In reply to this message
Dạ
07:18
Bình Đậu
mình chả đi học tiếng anh ở đâu, nghe nhạc tiếng anh từ cấp 2 tới giờ, từ vựng cũng ko nhiều, sau này ngồi xem mấy video dạy technical, một thời điểm nào đó gặp người bạn ngoại quốc tự giao tiếp đc luôn
07:19
kinh nghiệm từ bản thân là ko cần cày từ vựng, chỉ nghe nghe và nghe thôi
F
08:01
FlyingChicken
^ giống mình này
08:02
Cày nghe thụ động, xem videos và xem film không phụ đề 6 tháng
08:02
Đỡ lởm hẳn dù vẫn ngu 😂
NV
08:07
Nhân Vũ
Cá nhân em cho rằng từ vựng là quan trọng nhất, học như nào thì thử sai rồi tự rút ra thôi
P
08:11
Phú
Theo em là nghe là quan trọng nhất. Viết là cái để rèn cuối cùng :d
08:11
Đc cái viết cũng tạm ổn, mà nói thì phát âm như shit
o
08:38
o NhamLH
Theo mình tiền là quan trọng nhất
08:39
Có tiền thuê mấy thằng tây về làm
08:39
Bắt nó giao tiếp bằng tiếng Việt
D_
08:39
D _Duy
In reply to this message
Hay lắm
10:00
bạn muốn học anh văn thì xác định mỗi tháng bỏ ra khoảng 3 triệu, học trong vòng 1 năm, tốn 30 triệu. học xong nếu không như yêu cầu thì bạn cam kết tự hoàn tiền lại cho mình thôi.
a
10:01
a10n3
In reply to this message
10:03
đúng vậy mà mấy trung tâm giờ toàn cam kết thế =))
NH
17:29
Nguyễn Hoàng
Nếu cần replicate mysql ở các nước khác nhau ( VN vs US) thì giải pháp nào là tốt nhất, các anh chỉ giáo em với ạ.
lz
17:30
lul zake
nên làm gì với 5k file lossless vậy các bác?
TT
17:32
Thinh Tran
bạn xài spanner nhé =]]
MH
17:33
MrTux Hdb
In reply to this message
Spanner ftw
NH
17:43
Nguyễn Hoàng
Các anh cho em hỏi thêm, ngoài dùng bên t3 như Spanner còn cách nào khác không ạ, ưu tiên các sự trao đổi giữa 2 con vps với nhau. có thể chấp nhận độ trễ của dữ liệu ạ. :'(
Q
18:54
Quăng Kafka
In reply to this message
vpn, thuê kênh riêng, mpls ...
F
19:03
Fūjin
Thuê kênh riêng hay MPLS vẫn là đẹp nhất
ÁP
20:19
Áp Pồ
Web app với android dev có nhiều cơ hội việc làm tốt k mọi người
P
20:21
Phú
Làm tốt thì sẽ có việc tốt thôi
23 June 2018
14:28
trang này so sánh mạng LTE của các nước, khá hay, cc @Fuujin
14:29
chưa có Vn
14:50
android 7 hay 6 có tính năng self destroy giống như ios không các bạn? cc @Fuujin ?
N
14:56
Nờ
là sao anh
14:56
tự động hư hả
15:04
iphone e gõ pass sai 10 lần nó tự hủy data đó =)
N
15:07
Nờ
hình như là có mà ta
15:07
a 0 chắc :D ))
15:07
e coi phone e có hông
N
15:09
Nờ
phải cài 3rd app thì phải
15:09
built in ko có 😄
15:09
😂
NV
15:11
Nhân Vũ
In reply to this message
Kiểu này là phải root
16:27
Bình Đậu
hình như có app gì của google
16:27
device manager hay sao
16:29
sorry các bác, mình nhầm :D quên rồi
NV
16:49
Nhân Vũ
Device manager không xoá sạch data của app được đâu bác
24 June 2018
NN
07:54
Ninh Nguyen
@kyanh có self destroy từ android 7
08:39
👍
j
09:24
j91 Loc
Vậy là muốn hủy data phải nhập sai pwd 10 lần a? Phức tạp hỉ.
F
09:27
Fūjin
Thật ra dễ nhất là để con nít nó chọt đt
09:28
Chọn 10 lần nhanh lắm
j
09:30
j91 Loc
Hồi anh xài con Android cũ. Xài cái swipe lock màn hình. Con tưởng là game nó quẹt say mê luôn.
09:31
May mà ko có chế độ destroy data
11:16
CC       lib/ecore_wl2/lib_ecore_wl2_libecore_wl2_la-ecore_wl2.lo
CC lib/ecore_wl2/lib_ecore_wl2_libecore_wl2_la-ecore_wl2_buffer.lo
lib/ecore_wl2/ecore_wl2_buffer.c:20:10: fatal error: linux/dma-buf.h: No such file or directory
#include <linux/dma-buf.h>
^~~~~~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
make[4]: *** [Makefile:34390: lib/ecore_wl2/lib_ecore_wl2_libecore_wl2_la-ecore_wl2_buffer.lo] Error 1
11:16
enlightenment kỳ rày đòi hỏi dữ quá =))
F
11:34
Fūjin
Hửm
11:34
Cái file ấy đáng lẽ có chứ
11:35
Anh check xem có cài gói linux-header chưa anh?
AG
20:50
Anh Đã Già
mũi né có nơi nào chơi không anh em?
20:51
ở resort hoài buồn quá.
MH
20:52
MrTux Hdb
Mũi né cơ bản là chán
20:52
:))
20:52
Anh nghỉ dưỡng đi
AG
20:53
Anh Đã Già
20:54
toàn ngồi ở nhà ngắm tây mặc bikini bơi
25 June 2018
15:26
có tài liệu nào về mấy cái template variables trong grafana cho data source -> prometheus không bà con
MH
15:27
MrTux Hdb
trên docs của grafana ấy anh
15:27
ôi chung chung quá, ngồi setup cho ỗi cái node_exporter không mà đủ mệt đây
15:27
@huyhuyhuy còn xài telegraf không thế :D
15:28
In reply to this message
em export cai template của em cho a xài đi =))
15:28
In reply to this message
anh xài exporter bản cũ đi
15:28
dashboard auto đẹp
15:28
bản mới nó đổi metrics name luôn rồi
15:28
=))
15:29
h
15:29
huy
In reply to this message
e còn a :D
15:30
ngon hơn prometheus không thế =)) để a cài test luôn :D
h
15:31
huy
e xài do hem biết làm auto discovery =]] xài push model cho khỏe
15:31
a có nhiều metrics ko
15:31
nhiều thì scale influxdb mệt
15:31
còn lại e thấy cũng ổn
15:34
ok :D để a coi
h
15:34
huy
default nó support get metrics từ những service này
15:34
xong qua đây nghía cái nào đẹp thì chôm về xài
15:34
cần monitor tùm lum thứ thôi, chứ 0 cần nhiều :D
h
15:34
huy
😂
15:36
https://grafana.com/dashboards/3967
H
15:36
HungDQ
input.exec là ngon nhất
15:37
In reply to this message
oh sao prometheus chả thấy cái nào tương tự nhỉ @MrTux )))
MH
15:39
MrTux Hdb
có sao không
TH
15:40
Tấn Hiếu
In reply to this message
15:40
Được ko anh
15:41
cái này nó lấy không thiếu cái gì cơ
15:41
=))
a
15:41
a10n3
In reply to this message
trước em xài cái này :))
MH
15:41
MrTux Hdb
mấy cái customize metrics mới khó chứ
15:41
chứ standard metrics thì nhiều
15:41
dùng TICKstack nhục ở chỗ
15:42
kuberneter cluster nó update rolling out liên tục
15:42
alerts nó phải theo current state
15:44
In reply to this message
ok thx =))
15:49
ok tạm ổn, giờ đi viết exporter cho prometheus xem sao =))
15:49
có python binding chưa nhỉ :D
MH
15:49
MrTux Hdb
có hết rồi
15:49
mà anh viết khó thế
15:50
viết cái dễ dễ thôi bọn em đọc còn hiểu chứ :D
15:50
In reply to this message
application exporter hay plugin anh?
15:59
Nhân Đặng Thành
15:59
rancher 2.0 nó xài k8s rồi e có migrate qua không @huyhuyhuy =))
h
16:01
huy
có a =]]
16:01
xịn mà :3
16:02
😂
16:02
tại cái cũ không migrate tự động qua thế phải ngồi làm bằng cơm à :D
h
16:02
huy
bọn nó kêu bọn nó đang làm tool
16:03
em chờ tí đã
16:03
ko lên 2.1 2.2 nó lại đổi nữa
16:03
=))
?
16:03
🐧™
ủa bản rancher 1.6 cũng có k8s mà nhỉ a?
16:03
mặc định nó xài engine riêng, lên 2.0 nó bỏ luôn
MH
16:04
MrTux Hdb
16:04
2.0 nó xài k8s patched
o
16:05
o NhamLH
happy debugging
16:05
k8s on rancher on virualization
16:05
:D
KW
16:06
Kirito Weed
Rancher no quan ly dc k8s ha cac bac
16:06
Vay gio nen sung rancher hay tu cai k8s ạ
P
16:07
Phú
nãy giờ cài mà add bản 2.0 cái node vô còn chưa được nữa, báo lỗi tè le =)))
16:07
In reply to this message
nên xài rancher bạn nhé
KW
16:07
Kirito Weed
Sao vay bac
16:07
😕
16:07
cơ mà founder là người tàu đấy :D
16:08
In reply to this message
dễ xài dễ quản lý thôi mà :D
KW
16:08
Kirito Weed
Tau gio gioi lam bac oi
h
16:08
huy
do nó cài nhanh
16:08
debug ko dc thì fresh install
16:08
giống windows
16:08
xịn ❤️
?
16:09
🐧™
=))
16:09
max xịn
o
16:09
o NhamLH
xài EKS
16:09
xài rancher so với k8s cũng như xài yaml so với json thôi =))
o
16:09
o NhamLH
debug không được thì mở ticket
16:09
xịn ❤️
P
16:09
Phú
TH
16:14
Tấn Hiếu
In reply to this message
triệu hồi @MrTux =]]
MH
16:15
MrTux Hdb
chả mở ticket thôi
16:16
chứ case tao gặp
16:16
bọn AWS còn khóc =))
16:16
ơ
16:16
đê mờ bot
16:16
P
16:27
Phú
In reply to this message
xài docker bản mới quá thằng rancher 2.0 nó k support 🙁
16:28
downgrade đi =)) docker cần gì xài bản mới
P
16:28
Phú
e down nên cài được rồi a 😄
MH
16:31
MrTux Hdb
docker phải xài edge
16:31
nó mới nhanh
KW
16:35
Kirito Weed
16:35
Em down 1 node trong docker swarm
16:36
Khi start lai
?
16:36
🐧™
In reply to this message
rancher nó có ghi version nào thì xài docker nào mà :D
KW
16:36
Kirito Weed
Container no hok chuyen qua lai node moi sống lại
?
16:36
🐧™
hình như k, khi nào deploy mới
16:37
nó mới check resource để đẩy vào node nào còn nhiều
KW
16:37
Kirito Weed
Hok co cach chuyen container sang worker khac ha bav
?
16:38
🐧™
có, set schedule cho container :))
H
16:44
HungDQ
có ai xài marathon không
16:45
😂
Tri Nguyen invited Tri Nguyen
17:17
In reply to this message
ừ thì biết mà, chỉ thấy buồn là mình chờ a vượn đầu tư cho k8s nhưng a ấy bảo phải làm xong xe hơi đã tính sau =))
MH
17:20
MrTux Hdb
VKS =))
17:20
viết tắt của Vin Kubernetes Services
17:20
hay Viện Kiểm Sát
17:20
=))
ÁP
21:56
Áp Pồ
😐 e đang muốn làm 1 con chatbot, mnguoi có ý tưởng j hay hay k share e với, e định làm con scheduler trên telegram, nhưng có vẻ có nhiều ng làm r
MH
21:59
MrTux Hdb
Bot của em làm giề
21:59
Soi gái?
21:59
Nhận diện JAV?
ÁP
21:59
Áp Pồ
nhận diện JAV e tưởng có nhiều r mà =))
N
21:59
Nờ
In reply to this message
làm bot giá bitcoin kìa
21:59
=))
22:00
!bitcoin = giá 20k
MH
22:00
MrTux Hdb
In reply to this message
Chắc không?
N
22:00
Nờ
ez
MH
22:00
MrTux Hdb
Đọc code có ra magnet link không?
N
22:00
Nờ
In reply to this message
anh nghĩ em nên đọc hình ra đc Code của movie
MH
22:00
MrTux Hdb
Nhìn screenshot có biết EP nào không?
ÁP
22:00
Áp Pồ
cái đó ném vào group fapvn lẹ hơn a ơi =))
MH
22:00
MrTux Hdb
Không làm đc thì chém nhiều là sao
N
22:01
Nờ
ví dụ cho cái Screenshot -> [TokyoHot-1234]
ÁP
22:01
Áp Pồ
=)))
26 June 2018
Deleted Account invited Hung Huynh
10:56
bị troll dữ qúa nên bỏ chạy =))
MH
10:58
MrTux Hdb
bỏ chạy quái gì
10:58
nó move cái kia đi dễ ẹc
o
10:58
o NhamLH
planning migrate lâu rồi
10:58
xem history của project thì biết
MH
10:58
MrTux Hdb
vì storage chính nó xài bare metal
o
10:59
o NhamLH
do gần đây bị troll chạy trên azure nên viral lại :P
MH
10:59
MrTux Hdb
Nó move đi cũng có lợi cả mà
10:59
hợp sức với GCP
ZS
11:22
Zell Screaming
mọi người cho hỏi, có thể chạy docker-compose remote kiểu này không: cat script.sh | ssh host bash -s
11:22
làm sao để script đọc được file docker-compose.yml ở local
11:24
là sao nhỉ chưa hiểu
ZS
11:29
Zell Screaming
tức là thay vì copy file docker-compose.yml lên remote host thì có thể pipe file docker-compose ở local không
11:30
à ý bạn là transfer nội dung compose lên remote rồi chạy docker-compose í hả
ZS
11:31
Zell Screaming
không phải anh, ý là ko cần transfer file compose lên remote host mà vẫn chạy đc
a
11:32
a10n3
In reply to this message
ý là không cần copy file qua server remote mà vẫn chạy được file compose trên server phải hông a ?
11:32
vầy phải không cat my-compose.yaml | ssh host docker-compose -f - up
11:32
vầy thôi mà =))
o
11:32
o NhamLH
được á bạn
11:32
update config cho docker client trỏ tới socket của docker-daemon ở remote :))
11:32
expose socket của dockerd ra tcp socket
ZS
11:33
Zell Screaming
à mình muốn dùng ssh thui
11:33
In reply to this message
đây nè =))
o
11:33
o NhamLH
e nghĩ bạn ấy muốn docker-compose up ở local nhưng service spawn ở remote
MH
11:43
MrTux Hdb
In reply to this message
tao cũng nghĩ thế
ZS
11:44
Zell Screaming
đúng rồi,lúc đầu em mún là pipe file docker-compose vào script.sh rồi pipe tới ssh :D
11:44
ok , cám ơn mọi người
MH
11:46
MrTux Hdb
expose port ra
11:46
dùng Sờ Sờ Lờ
13:22
26.06.2018 12:49:51
F
13:23
Fūjin
À tai nghe
13:24
coi cái security warning kìa,
13:24
cái loa mà đòi access call history với contact =))
F
13:24
Fūjin
À loa
13:24
Tưởng tai nghe
13:25
Do tai nghe thì có nhiều loại hỗ trợ show contact này nọ nữa
13:27
Loại này phải ko anh @kyanh?
13:28
giống vậy =))
13:28
nó có mấy dòng nhìn ngoài y chang
F
13:29
Fūjin
Nếu nó có màn hình LCD hiển thì thì sẽ có thêm tính năng hiển thị ai đang gọi trên đó, hoặc là nhỡ cuộc gọi
14:15
sau khi mình xóa ột file trên linux, có process đang giữ file đó (nghĩa là chỉ còn thấy /proc/foo/fd/id) thì làm sao mình empty file đó nhỉ :D
14:17
(hỏi cách khác, làm sao attach fd đó vào một file thực sự hiện hữu trên hệ thống)
KV
14:43
Khoa Vu
nếu có process đang access file đó thì khi xóa -> list ko thấy, nhưng file đó vẫn còn mà
14:44
trước em có xóa file của mongo đi, ls không thấy, nhưng disk usage vẫn không giảm. phải dùng lệnh lsof +L1 để xem
Y
16:33
You know me
In reply to this message
bare metal là gì vậy bác?
16:34
các bác làm nhúng cho em hỏi, làm thế nào để debug firmware chip wifi mà không có source code mà chỉ có mạch với firmware trích ra thôi
16:41
em đang bị đứng ở khúc này
16:42
đọc bài viết nghe có debug interface mà em cũng không biết nó là cái gì hết
F
18:11
Fūjin
In reply to this message
Bare metal theo scope ấy là mấy kiểu làm trực tiếp qua lớp vật lý luôn chứ ko có qua lớp ảo hóa nào cả
18:12
In reply to this message
Nếu ko có source code, mà chỉ có device và firmware, thì xác suất làm đc driver khá là khó
18:15
Thường nhiều chip wifi mới mà chưa có driver, thì người ta thường bung ra coi chip sản xuất bởi hãng gì, rồi tìm kiếm datasheet, check interface xem nó có tương tự với con cũ nào ko. Trong rất nhiều trường hợp thì có nhiều con sẽ có interface tương tự như nhiều con cũ, thì sẽ có thể sử dụng đc (tất nhiêu nhiều tính năng như băng tần AC, B này nọ có thể ko có, hoặc tính năng tiết kiệm điện sẽ ko ổn định), lúc đó họ sẽ dựa tiếp datasheet xem có thể có thông số bổ sung hay ko để update vào driver đọc với firmware ấy, và nếu may mắn chip ấy có 1 số chân có debug interface thì có thể đọc đc 1 số số liệu in - out của những chân IO khác
18:16
Nhiều hàng chưa bao giờ public driver, thì khả năng reverse engineer và viết driver là rất khó khắn
18:16
Vì bị thiếu rất nhiều info
18:19
Có rất nhiều loại thiết bị wifi có driver (lấy code từ đống driver của android), nhưng cái firmware ấy lại là theo thiết bị của android ấy, nên khi lên mấy dòng laptop, PC lại không ổn định
18:19
Những trường hợp vậy thì lại khó debug và trace hơn nữa
18:48
free music player nào trên Android tốt đây các bạn? gọn đơn giản không quảng cáo không có backdoor :D
P
18:50
Phuong Dang
In reply to this message
Mvp for the win
HH
18:50
Hiếu Huỳnh
Spotify, 59 ngàn một tháng
P
18:51
Phuong Dang
In reply to this message
Samsung music
18:51
😂😂
18:52
vlc =))
18:52
total commander cũng có sẵn player chuối :D
l
18:55
l4rzy
In reply to this message
blackplayer nhé anh
18:55
mua luôn bản exclusive cũng rẻ rề à anh
F
19:57
Fūjin
À
19:57
Nghe nhạc trên android à
19:57
AIMP
19:57
Lý do là nó có codec riêng nữa
MH
19:58
MrTux Hdb
SỜ PÔ TI PHAI đi
HH
20:00
Hiếu Huỳnh
Có 59k/tháng chứ mấy, bằng uống ly phúc long
20:00
Spotify is dabes
20:01
is king
20:01
MH
20:10
MrTux Hdb
In reply to this message
Đúng là teen mà
20:10
Nhịn ăn uống trà sữa với Phúc Lông
20:10
60k là 2 bữa trưa
20:11
Bao tiền đừng đùa
F
20:11
Fūjin
Ăn uống hơn em luôn
N
20:12
Nờ
:))
20:12
chỗ ông Thuận 30k là đúng rồi
20:12
=))
?
20:23
🐧™
60k là 2 bữa rưỡi rồi :))
TH
20:43
Tấn Hiếu
In reply to this message
4 bữa confirmed
20:44
P
20:46
Phú
In reply to this message
K đủ 1 bữa
TH
20:47
Tấn Hiếu
In reply to this message
Nhà giàu confirmed
MH
21:18
MrTux Hdb
Đấy, có 60k thôi
21:18
Nghe chả bao nhiêu
21:18
Mất luôn mấy bữa ăn
22:52
music player free mà, các thím có đọc đề không vậy??
22:55
à contain ads :))
22:56
có mấy cái khác
22:57
anti-Google
22:57
mấy cái trên F-Droid không có ads
a
23:01
a10n3
In reply to this message
Mp3.zing.vn a :))
23:02
Thử em này coi sao anh
23:02
Y
23:18
You know me
In reply to this message
cảm ơn bác nhiều, em lại mở thêm kiến thức mới
23:18
23:26
In reply to this message
mà con chip wifi của em chạy freertos. Em vẫn không hiểu là firmware em trích ra được chỉ là file ELF, vậy là file ELF đó chứa cả freertos hay sao bác?
MH
23:26
MrTux Hdb
FreeRTOS mà là chip wifi á
Y
23:26
You know me
nó là os
MH
23:26
MrTux Hdb
Đúng không vậy =))
Y
23:26
You know me
mà em bị confuse
23:27
không hình dung rõ được, nên có thể viết sai
MH
23:27
MrTux Hdb
ELF là định dạng execute của linux
Y
23:27
You know me
em có xem youtube về rtos rồi
23:27
nhưng nó chỉ giải thích lý do và công dụng
23:28
em thắc mắc là freertos nó sẽ nằm ở đâu trong thiết bị
T
23:28
TuxTak
Nằm trong rom ấy
T
23:28
TuxTak
Nó có phân vùng rom ram mà
Y
23:29
You know me
vì firmware em trích được có mỗi ELF thôi
T
23:29
TuxTak
Nó giống như file đã biên dịch từ code sang mã máy rồi
MH
23:29
MrTux Hdb
In reply to this message
uboot nó load kernel lên RAM
Y
23:29
You know me
In reply to this message
cái này em biết rồi bác
MH
23:29
MrTux Hdb
Sau đó start hệ điều hành
23:30
Đmmmmm bot
23:30
Firmware nó low level hơn, nó load uboot lên (nhớ thế. Không khẳng định)
Y
23:31
You know me
ý bác là MBR?
MH
23:31
MrTux Hdb
MBR gì ở đây?
Y
23:32
You know me
phải có một đoạn code đọc dữ liệu rồi mới nạp được uboot chứ?
23:33
em tay ngang chứ không làm về nhúng nên nhiều cái em hơi ngu
MH
23:35
MrTux Hdb
In reply to this message
Nhưng liên quan gì đến MBR đâu
23:35
In reply to this message
Firmware đấy. Dạng kiểu ROM chứa uboot để nó load lên
23:36
x86 gọi là BIOS/UEFI nhể
23:36
FreeRTOS hình như là nano kernel load hết lên RAM thì phải
lz
23:36
lul zake
em hỏi chút trong /etc/hosts có đoạn
127.0.0.2 a.com a
127.0.0.3 b.com b
khi em vào b.com lại ra 127.0.0.2. khắc phục thế nào ạ?
MH
23:37
MrTux Hdb
Chuẩn mịa nó rồi
23:37
FreeRTOS simple lắm
T
23:39
TuxTak
Nó gọi là boot loader
23:39
Thằng nào cũng có phân vùng này
23:39
Sao đó load code lên ram
23:39
Rồi chạy
23:39
In reply to this message
Sau đấy bố ơi
23:40
FreeRTOS nó load thẳng lên RAM
23:40
Thậm chí là microcontroller
23:40
Kiểu AVR có tí thôi
23:40
Không phải disk boot như ARM
23:40
Nên không có uboot ở đây
Y
23:45
You know me
cảm ơn bác nhiều, để em tìm hiểu kĩ rồi sẽ hỏi tiếp
27 June 2018
F
00:01
Fūjin
FreeRTOS nó chỉ là 1 cái OS để load các component và driver lên thôi
00:01
Thường là chạy sau 1 cái bootloader (uboot, BIOS/EFI của mainboard)
00:03
Cái FreeRTOS thường đc nhét 1 vùng flash tằm 8 - 32 KB thôi, và nó có thể flash lại đc
00:03
Còn cái bootloader thì là tùy kiến trúc, và tùy board
00:06
Bootloader chủ yếu là để giúp cho CPU hay các microprocessor/microcontroller đọc thông tin RAM, ROM từ initial state của hardware, bắt đầu boot tiếp theo từ địa chỉ nào, phân vùng nào, file nào, rồi mới bắt đầu đến OS
F
00:26
Fūjin
Còn trc cả bootloader thì tùy, microcontroller/microprocessor thì đc thiết kế là khi có điện chạy vào là đọc cái instruction trong chip ấy để tiếp tục việc hoạt động ra sao
14:27
In reply to this message
vlc khá ổn, hơi khó chuyển đổi (confusing) giữa chơi 1 bài và chơi nhiều bài (list)
14:43
sao mình thêm mãi gmail acc trên ihpone5 không được các bạn? nhập pass + 2fa code xong nó quay lại màn hình đăng nhập ban đầu =))
DN
14:43
Duy Nguyen
ihpone5
14:43
ai có i5 thử remove tài khoản gmail rồi thêm lại xem ?
DN
14:43
Duy Nguyen
Do anh dùng đt giả
14:43
YK
14:44
Yu Kusanagi
In reply to this message
dùng trên đt nên dùng app password nha anh :d
14:44
đâu có, nó bắt xài pass account đấy , muốn dùng app password thì phải xài 3rd app ví dụ kmail chẳng hạn
DN
14:45
Duy Nguyen
Đúng, dùng app gmail thì k cần
14:45
iphone có sẵn app Mail rồi, mới hôm qua mình còn xài bt, remove acc rồi giờ add vo lại không được
DN
14:45
Duy Nguyen
Dùng pass và 2fa bình thường
T
14:46
TuxTak
apple đang kỵ google nha
14:46
nên k add được đâu anh
14:46
YK
14:46
Yu Kusanagi
ko dùng paswd của gmail đc thì anh tạo app paswd dùng thử
T
14:46
TuxTak
có cách nữa là a tạo app password trong tài khoản
14:47
thì bypass đc cái xác thực 2 bước
YK
14:47
Yu Kusanagi
app passwd thì sure 100% dc
14:53
ok để tí chiều thử lại xem nhé, thx e
MH
14:55
MrTux Hdb
In reply to this message
app password giờ nó không cho rồi
14:55
bắt app phải dùng OAuth2 hết
14:56
thế nên thằng nào bắt dùng app password thì không nên cài
a
14:57
a10n3
mấy anh cho em hỏi em có build php 5.2.10 trên server centos 7 khi make thì văng ra lỗi như này :
make: *** [ext/openssl/openssl.lo] Error 1
MH
14:58
MrTux Hdb
:))
14:58
đưa logs thế thì kia thì căng :))
DN
14:58
Duy Nguyen
:))
MH
14:58
MrTux Hdb
full logs đi
DN
14:58
Duy Nguyen
Thêm logs đi
a
14:59
a10n3
/server/backup/source/php-5.2.10/ext/openssl/openssl.c:230:2: error: unknown type name 'LHASH'
LHASH * global_config; /* Global SSL config */
^
/server/backup/source/php-5.2.10/ext/openssl/openssl.c:231:2: error: unknown type name 'LHASH'
LHASH * req_config; /* SSL config for this request */
^
/server/backup/source/php-5.2.10/ext/openssl/openssl.c:413:3: error: unknown type name 'LHASH'
LHASH * config TSRMLS_DC
14:59
đây mấy a
MH
14:59
MrTux Hdb
mấy dòng kia vô nghĩa voãi :))
14:59
pastebin đâu :P
F
15:01
Fūjin
Hình như openssl include trên server outdate thì phải
a
15:03
a10n3
pastebin đây a
15:04
In reply to this message
hồi nãy make không được nên em e check version 2017 , nhưng check server cũ 2013 , em có build lại 2013 rồi nhưng vẫn không được a ạ
H
15:04
HungDQ
In reply to this message
php5.2 từ 2006 nên khả năng là ngược lại
a
15:05
a10n3
In reply to this message
em check version server cũ là openssl 2013 a , em vừa build lại 2013 nhưng chẳng được :
F
15:11
Fūjin
Check là php outdate so với openssl rồi, vì giờ kiểu dữ liệu là OPENSSL_LHASH
15:11
Trên master branch để là thế
15:11
Bạn xem rồi consider check version openssl nào compatible
15:12
Cơ suggest là nên dùng openssl mới, do vấn đề liên quan đến heart bleed
a
15:13
a10n3
In reply to this message
openssl version
OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
15:13
version 2017 vẫn bị lỗi a
15:13
để em build cái stable xem thử
F
15:13
Fūjin
À ko
15:13
Cái này
15:13
Là do php nó ko compile đc với openssl ver mới đấy
15:14
Chứ cái link mình vừa đưa là từ master branch, cái type đã đổi là OPENSSL_LHASH rồi, chứ ko phải LHASH nữa
15:15
Ý là bạn check xem cái php bản ấy nó compatible với ver nào của openssl
a
15:15
a10n3
In reply to this message
e check cái version openssl của server cũ là và build luôn 1 cái openssl mới ở server cùng version với server cũ nhưng vẫn lỗi
15:15
./openssl version
OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
15:15
để em check lại thử
t
15:16
thiennt
Chào mấy anh, em có deploy rails app lên production, em sử dụng nginx + passenger open source. Em dùng jmetter để test tải thì thấy 1 server 4 core 16 GB RAM chỉ chịu được 1000 request/second. Tăng request lên thì bị rất nhiều lỗi 503. Em đã optimize config các kiểu, nhưng không thể tăng thêm số request, anh nào từng deploy rails giúp em với ạ.
F
15:16
Fūjin
Cái trên server có khi là đã từng build php trc với bản openssl cũ hơn, rồi sau đó có upgrade openssl sau
a
15:18
a10n3
In reply to this message
à , em hiểu rồi , để e search thử , em cảm ơn a ạ