[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cài đặt Latex - Miktex 2.9Chào các anh/chị:

Em mới tiếp xúc với công cụ này và đang gặp vấn đề trong quá trình cài đặt. Em đã cài đặt Texstudio 2.11.0 rồi, sau đó cài Miktex 2.9 (64-bit) thì chương trình không chạy được. Em cũng đã update miktex (Admin) nhưng sau đó bị lỗi như thế này ( xem hình ạ). Em không biết phải làm như thế nào để cài đặt thành công :(